Posts Tagged With: uổng ngưng my

枉凝眉/Uổng ngưng mi – Đồng Lệ – 曹雪芹/紅樓夢

一个是阆苑仙葩

yīgè shì làngyuàn xiān pā

Nhất cá thị lãng uyển tiên ba

Một bên là hoa tiên vườn thẳm

.

一个是美玉无瑕

yīgè shì měiyù wúxiá

Nhất cá thị mỹ ngọc vô hà

Một bên là ngọc đẹp không tì vết

.

若说没奇缘

ruò shuō méi qí yuán

Nhược thuyết một kỳ duyên

Nếu nói vốn chẳng có kỳ duyên

.

今生偏又遇着他

jīnshēng piān yòu yùzhe tā

Kim sinh thiên hựu ngộ trước tha

Sao lại gặp được chàng ở kiếp này

.

若说有奇缘

ruò shuō yǒu qí yuán

Nhược thuyết hữu kỳ duyên

Nếu nói vốn có kỳ duyên

.

如何心事终虚话

rúhé xīnshì zhōng xū huà

Như hà tâm sự chung hư thoại

Thì sao bao tâm sự cuối cùng đều uổng công

.

啊……. 啊…….

Ah……. ah……

.

一个枉自嗟呀

yīgè wǎngzì jiē ya

Nhất cá uổng tự ta nha

Một bên thở than vô ích

.

一个空劳牵挂

yīgè kōng láo qiānguà

Nhất cá không lao khiên quải

Một bên vương vấn phí hoài

.

一个是水中月

yīgè shì shuǐzhōng yuè

Nhất cá thị thủy trung nguyệt

Một bên là trăng dưới nước

.

一个是镜中花

yīgè shì jìng zhōng huā

Nhất cá thị kính trung hoa

Một bên là hoa trong gương

.

想眼中能有多少泪珠儿

xiǎng yǎnzhōng néng yǒu duōshǎo lèizhū er

Tưởng nhãn trung năng hữu đa thiếu lệ châu nhi

Không biết trong mắt chứa được bao nhiêu giọt lệ

.

怎禁得秋流到冬春流到夏

zěn jīn dé qiū liú dào dōng chūn liú dào xià

Chẩm cấm đắc thu lưu đáo đông xuân lưu đáo hạ

Mà chẳng ngăn được chảy từ mùa thu đến mùa đông, lại rơi từ mùa xuân sang mùa hạ

.

啊……. 啊…….

Ah….. Ah…..

Advertisements
Categories: bài hát, thơ, Trung Quốc | Tags: , , , | 1 Comment

Create a free website or blog at WordPress.com.