Posts Tagged With: trương vũ

割心/Cát tâm/Xé lòng – Trương Vũ

作词:十一郎
作曲:张宇
编曲:徐德昌&钟兴民


 

把我的宝贝都送给了你

bǎ wǒ de bǎobèi dōu sòng gěile nǐ

Bả ngã đích bảo bối đô tống cấp liễu nhĩ

Mang tất cả những gì quý giá nhất của ta tặng cho em

.

这样的我才可以真的死心

zhèyàng de wǒ cái kěyǐ zhēn de sǐxīn

Giá dạng đích ngã tài khả dĩ chân đích tử tâm

Chỉ như thế ta mới có thể thực sự đoạn tuyệt

.

因为没有后路可以退回去

yīnwèi méiyǒu hòu lù kěyǐ tuì huíqù

Nhân vi một hữu hậu lộ khả dĩ thoái hồi khứ

Bởi vì không còn đường lui để quay lại nữa

.

没有让我让我眷恋的痕迹

méiyǒu ràng wǒ ràng wǒ juànliàn de hénjī

Một hữu nhượng ngã nhượng ngã quyến luyến đích ngân tích

Sẽ không còn dấu vết gì để khiến ta lưu luyến

.

没有一点余地再执意的伪装自己

méiyǒu yīdiǎn yúdì zài zhíyì de wèizhuāng zìjǐ

Một hữu nhất điểm dư địa tái chấp ý đích ngụy trang tự kỉ

Sẽ không còn chút gì để ta ngoan cố bám vào lừa dối bản thân nữa

.

把痴狂的心全部都放弃

bǎ chīkuáng de xīn quánbù dōu fàngqì

Bả si cuồng đích tâm toàn bộ đô phóng khí

Mang trái tim cuồng dại này tất cả đều vứt bỏ

.

这样的我才可以甘心安定

zhèyàng de wǒ cái kěyǐ gānxīn āndìng

Giá dạng đích ngã tài khả dĩ cam tâm an định

Chỉ như thế ta mới có thể cam lòng chấp nhận

.

相爱的路从此可以走下去

xiāng’ài de lù cóngcǐ kěyǐ zǒu xiàqù

Tương ái đích lộ tòng thử khả dĩ tẩu hạ khứ

Sau này lại có thể tiếp tục bước đi trên con đường tình ái

.

可以为你为你割舍那段情

kěyǐ wéi nǐ wèi nǐ gēshě nà duàn qíng

Khả dĩ vi nhĩ vi nhĩ cát xả na đoạn tình

Có thể vì em mà cắt đứt phần tình cảm này

.

不再死心塌地伤你又让自己哭泣

bù zài sǐxīntādì shāng nǐ yòu ràng zìjǐ kūqì

Bất tái tử tâm tháp địa thương nhĩ hựu nhượng tự kỉ khốc khấp

Sẽ không lại một mực làm tổn thương em, vừa khiến bản thân phải khóc

.

我没有一点点勉强

wǒ méiyǒu yī diǎndiǎn miǎnqiáng

Ngã một hữu nhất điểm điểm miễn cưỡng

Ta không miễn cưỡng một chút nào

.

我只是有一 些难堪

wǒ zhǐshì yǒu yīxiē nánkān

Ngã chỉ thị hữu nhất ta nan kham

Ta chỉ là có một chút cay đắng

.

连我都不相信我可以这么快就忘

lián wǒ dū bù xiāngxìn wǒ kěyǐ zhème kuài jiù wàng

Liên ngã đô bất tưởng tín ngã khả dĩ giá ma khoái tựu vong

Ngay cả ta cũng không tin mình có thể quên đi nhanh như thế

.

别问我会不会为难

bié wèn wǒ huì bù huì wéinán

Biệt vẫn ngã hội bất hội vi nan

Đừng hỏi ta liệu có thấy khó khăn

.

别把旧事翻乱

bié bǎ jiùshì fān luàn

Biệt bả cựu sự phiên loạn

Đừng khơi lên chuyện cũ

.

就算疲惫不堪也认定你和我为伴

jiùsuàn píbèi bùkān yě rèndìng nǐ hé wǒ wèi bàn

Tựu toán bì bại bất kham dã nhận định nhĩ hòa ngã vi bạn

Cho dù mệt mỏi không chịu nổi, cũng đành chấp nhận ta và em chỉ là bạn bè

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

没关系/Một quan hệ/Không sao cả – Trương Vũ

作词:十一郎

作曲:张宇

编曲:Michael Thompson

————————————————————————–

你说那个 KAVANA 多么贴心

nǐ shuō nàgè KAVANA duōme tiēxīn

Nhĩ thuyết na cá KAVANA đa ma thiếp tâm

Em nói tên KAVANA đấy  hiểu lòng người biết mấy

.

多么懂得让你开心

duōme dǒngde ràng nǐ kāixīn

Đa ma đổng đắc nhượng nhĩ khai tâm

Rất  biết chiều lòng khiến em vui vẻ

.

和他一起 永远都有说不完的话题

hé tā yīqǐ yǒngyuǎn dōu yǒu shuō bu wán de huàtí

Hòa tha nhất khởi vĩnh viễn đô hữu thuyết bất hoàn đích thoại đề

Ở bên hắn em luôn chẳng bao giờ hết chuyện để nói

.

还有那个 KOJI 有点神秘

hái yǒu nàgè KOJI yǒudiǎn shénmì

Hoàn hữu na cá KOJI hữu điểm thần bí

Còn có tên KOJI có chút khó hiểu kia nữa

.

难免对他充满好奇

nánmiǎn duì tā chōngmǎn hàoqí

Nan miễn đối tha sung mãn hảo kỳ

Khó trách em đầy hiếu kỳ về hắn

.

那种男人 透露让人着迷的吸引力

nà zhǒng nánrén tòulù ràng rén zháomí de xīyǐn lì

Na chủng nam nhân thấu lộ nhượng nhân trữ mê đích hấp dẫn lực

Kiểu đàn ông như thếluôn toát ra sức hấp dẫn khiến người mê đắm

.

我已经不懂你

wǒ yǐjīng bù dǒng nǐ

Ngã dĩ kinh bất đổng nhĩ

Ta vẫn không hiểu được em

.

你还想要什么刺激

nǐ hái xiǎng yào shénme cìjī

Nhĩ hoàn tưởng yếu thập ma thích kích

Em còn muốn loại kích thích nào nữa

.

我多问一句 你就回避

wǒ duō wèn yījù nǐ jiù huíbì

Ngã đa vấn nhất cú nhĩ tự hồi tị

Ta gặng hỏi một câu, em liền trốn tránh

.

我说没关系 真的没关系

wǒ shuō méiguānxì zhēn de méiguānxì

Ngã thuyết một quan hệ chân đích một quan hệ

Ta thấy không sao cả, thật sự không sao cả

.

爱跟谁就跟谁出去

ài gēn shuí jiù gēn shuí chūqù

Ái cân thùy tựu cân thùy xuất khứ

Em yêu ai thì cứ đi cùng người đó

.

没关系 堕落没关系

méiguānxì duòluò méiguānxì

Một quan hệ, đọa lạc một quan hệ

Không sao cả, sa ngã cũng chẳng sao

.

你有寻找快乐的权利

nǐ yǒu xúnzhǎo kuàilè de quánlì

Nhĩ hữu tầm trảo khoái lạc đích quyền lợi

Em có quyền đi tìm niềm vui

.

没关系 沉醉没关系

méiguānxì chénzuì méiguānxì

Một quan hệ trầm túy một quan hệ

Không sao cả, mê đắm cũng chẳng sao

.

是我不会说甜言蜜语

shì wǒ bù huì shuō tiányánmìyǔ

Thị ngã bất hội thuyết điềm ngôn mật ngữ

Là tại ta không biết nói lời ngọt ngào

.

没关系 怎样都没关系

méiguānxì zěnyàng dōu méiguānxì

Một quan hệ chẩm dạng đô một quan hệ

Không sao cả, có thế nào cũng chẳng sao

.

大不了不要在一起

dàbùliǎo bùyào zài yīqǐ

Đại bất liễu bất yếu tại nhất khởi

Cùng lắm thì đôi ta không bên nhau nữa

Categories: bài hát, Uncategorized | Tags: , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.