Posts Tagged With: trương học hữu

一路上有你/Nhất lộ thượng hữu nhĩ/Một đường có được em – Trương Học Hữu

一路上有你
作词:谢明训
作曲:片山圭司


你知道吗爱你并不容易

nǐ zhīdào ma ài nǐ bìng bù róngyì

Nhĩ tri đạo ma ái nhĩ bính bất dung dị

Em có biết không, yêu em thật cũng chẳng dễ dàng

.

还需要很多勇气

hái xūyào hěnduō yǒngqì

Hoàn nhu yếu ngận đa dũng khí

Cũng phải có rất nhiều dũng khí

.

是天意吧

shì tiānyì ba

Thị thiên ý ba

Chẳng lẽ là ý trời?

.

好多话说不出去就是怕你负担不起

hǎoduō huàshuō bu chūqù jiùshì pà nǐ fùdān bù qǐ

Hảo đa thoại thuyết bất xuất khứ tựu thị phạ nhĩ phụ đảm bất khởi

Có rất nhiều lời ta đã chẳng nói ra vì sợ khiến em không chịu đựng được

.

你相信吗这一生遇见你

nǐ xiāngxìn ma zhè yīshēng yùjiàn nǐ

Nhĩ tương tín ma giá nhất sinh ngộ kiến nhĩ

Em có tin không? Một đời này ta gặp em

.

是上辈子我欠你的

shì shàngbèizi wǒ qiàn nǐ de

Thị thượng bối tử ngã khiếm nhĩ đích

Là vì kiếp trước ta đã nợ em

.

是天意吧

shì tiānyì ba

Thị thiên ý ba

Chẳng lẽ là ý trời?

.

让我爱上你

ràng wǒ ài shàng nǐ

Nhượng ngã ái thượng nhĩ

Khiến ta yêu em

.

才又让你离我而去

cái yòu ràng nǐ lí wǒ ér qù

Tài hựu nhượng nhĩ ly ngã nhi khứ

Lại còn khiến em rời xa ta

.

也许轮回里早已注定

yěxǔ lúnhuí lǐ zǎoyǐ zhùdìng

Dã hứa luân hồi lý tảo dĩ chú định

Có lẽ trong chốn luân hồi sớm đã định

.

今生就该我还给你

jīnshēng jiù gāi wǒ hái gěi nǐ

Kim sinh tựu cai ngã hoàn cấp nhĩ

Đời này ta phải trả lại cho em

.

一颗心在风雨里飘来飘去

yī kē xīn zài fēngyǔ lǐ piāo lái piāo qù

Nhất khỏa tâm tại phong vũ lý phiêu lai phiêu khứ

Một trái tim trong chốn gió mưa điên đảo

.

都是为你

dōu shì wèi nǐ

Đô thị vi nhĩ

Đều là vì em

.

一路上有你苦一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ kǔ yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ khổ nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng khổ đau một chút

.

就算是为了分离与我相遇

jiùsuàn shì wèile fēnlí yǔ wǒ xiāngyù

Tựu toán thị vi liễu phân ly dữ ngã tương ngộ

Cho dù gặp ta chỉ để rồi chia xa

.

一路上有你痛一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ tòng yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ thống nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng đau đớn một chút

.

就算这辈子注定要和你分离

jiùsuàn zhè bèizi zhùdìng yào hé nǐ fēnlí

Tựu toán giá bối tử chủ định yếu hòa nhĩ phân ly

Cho dù đời này đã định phải chia ly với em

.

你知道吗爱你并不容易

nǐ zhīdào ma ài nǐ bìng bù róngyì

Nhĩ tri đạo ma ái nhĩ bính bất dung dị

Em có biết không, yêu em thật cũng chẳng dễ dàng

.

还需要很多勇气

hái xūyào hěnduō yǒngqì

Hoàn nhu yếu ngận đa dũng khí

Cũng phải có rất nhiều dũng khí

.

是天意吧

shì tiānyì ba

Thị thiên ý ba

Chẳng lẽ là ý trời?

.

好多话说不出去就是怕你负担不起

hǎoduō huàshuō bu chūqù jiùshì pà nǐ fùdān bù qǐ

Hảo đa thoại thuyết bất xuất khứ tựu thị phạ nhĩ phụ đảm bất khởi

Có rất nhiều lời ta đã chẳng nói ra vì sợ khiến em không chịu đựng được

.

你相信吗这一生遇见你

nǐ xiāngxìn ma zhè yīshēng yùjiàn nǐ

Nhĩ tương tín ma giá nhất sinh ngộ kiến nhĩ

Em có tin không? Một đời này ta gặp em

.

是上辈子我欠你的

shì shàngbèizi wǒ qiàn nǐ de

Thị thượng bối tử ngã khiếm nhĩ đích

Là vì kiếp trước ta đã nợ em

.

是天意吧

shì tiānyì ba

Thị thiên ý ba

Chẳng lẽ là ý trời?

.

让我爱上你

ràng wǒ ài shàng nǐ

Nhượng ngã ái thượng nhĩ

Khiến ta yêu em

.

才又让你离我而去

cái yòu ràng nǐ lí wǒ ér qù

Tài hựu nhượng nhĩ ly ngã nhi khứ

Lại còn khiến em rời xa ta

.

也许轮回里早已注定

yěxǔ lúnhuí lǐ zǎoyǐ zhùdìng

Dã hứa luân hồi lý tảo dĩ chú định

Có lẽ trong chốn luân hồi sớm đã định

.

今生就该我还给你

jīnshēng jiù gāi wǒ hái gěi nǐ

Kim sinh tựu cai ngã hoàn cấp nhĩ

Đời này ta phải trả lại cho em

.

一颗心在风雨里飘来飘去

yī kē xīn zài fēngyǔ lǐ piāo lái piāo qù

Nhất khỏa tâm tại phong vũ lý phiêu lai phiêu khứ

Một trái tim trong chốn gió mưa điên đảo

.

都是为你

dōu shì wèi nǐ

Đô thị vi nhĩ

Đều là vì em

.

一路上有你苦一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ kǔ yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ khổ nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng khổ đau một chút

.

就算是为了分离与我相遇

jiùsuàn shì wèile fēnlí yǔ wǒ xiāngyù

Tựu toán thị vi liễu phân ly dữ ngã tương ngộ

Cho dù gặp ta chỉ để rồi chia xa

.

一路上有你痛一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ tòng yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ thống nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng đau đớn một chút

.

就算这辈子注定要和你分离

jiùsuàn zhè bèizi zhùdìng yào hé nǐ fēnlí

Tựu toán giá bối tử chủ định yếu hòa nhĩ phân ly

Cho dù đời này đã định phải chia ly với em

.

一路上有你苦一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ kǔ yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ khổ nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng khổ đau một chút

.

就算是为了分离与我相遇

jiùsuàn shì wèile fēnlí yǔ wǒ xiāngyù

Tựu toán thị vi liễu phân ly dữ ngã tương ngộ

Cho dù gặp ta chỉ để rồi chia xa

.

一路上有你痛一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ tòng yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ thống nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng đau đớn một chút

.

就算这辈子注定要和你分离

jiùsuàn zhè bèizi zhùdìng yào hé nǐ fēnlí

Tựu toán giá bối tử chủ định yếu hòa nhĩ phân ly

Cho dù đời này đã định phải chia ly với em

.

一路上有你苦一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ kǔ yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ khổ nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng khổ đau một chút

.

就算是为了分离与我相遇

jiùsuàn shì wèile fēnlí yǔ wǒ xiāngyù

Tựu toán thị vi liễu phân ly dữ ngã tương ngộ

Cho dù gặp ta chỉ để rồi chia xa

.

一路上有你痛一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ tòng yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ thống nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng đau đớn một chút

.

就算只能在梦里拥抱你

jiùsuàn zhǐ néng zài mèng lǐ yǒngbào nǐ

Tựu toán chỉ năng tại mộng lý ủng bão nhĩ

Cho dù chỉ có thể ôm lấy em trong giấc mộng

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

秋 意 浓/ Thu ý nùng – Trương Học Hữu

秋意浓
作词:姚若龙
作曲:玉置浩二


秋意浓

qiū yì nóng

thu ý nùng

ngập ý thu

.

离人心上秋意浓

lí rénxīn shàng qiū yì nóng

ly nhân tâm thượng thu ý nùng

lòng người đi xa ngập ý thu

.

一杯酒 情绪万种

yībēi jiǔ qíngxù wàn zhǒng

nhất bôi tửu tình tự vạn chủng

một chén rượu chứa vạn nỗi niềm

.

离别多

líbié duō

ly biệt đa

nhiều biệt ly

.

叶落的季节离别多

yè luò de jìjié líbié duō

diệp lạc đích quý tiết biệt ly đa

mùa lá rụng nhiều biệt ly

.

握住你的手 放在心头

wò zhù nǐ de shǒu fàng zài xīntóu

ác trú nhĩ đích thủ phóng tại tâm đầu

ta nắm tay người, đặt vào trong tim

.

我要你记得 无言的承诺

wǒ yào nǐ jìdé wú yán de chéngnuò

ngã yếu nhĩ ký đắc vô ngôn đích thừa nặc

ta mong người nhớ rõ câu ước hẹn không lời

.

不怕相思苦 只怕你伤痛

bùpà xiāngsī kǔ zhǐ pà nǎi shāng tòng

bất phạ tương tư khổ chỉ phả nhĩ thương thống

không sợ tương tư khổ sở, chỉ sợ người buồn thương

.

怨只怨人在风中

yuàn zhǐ yuàn rén zài fēng zhōng

oán chỉ oán nhân tại phong trung

muốn oán đành oán thân trong gió

.

聚散都不由我

jù sàn dōu bùyóu wǒ

tụ tán đo bất do ngã

hợp, tan đều không theo ý mình

.

不怕我孤独

bùpà wǒ gūdú

bất phạ ngã cô độc

ta không sợ cô đơn

.

只怕你寂寞 无处说离愁

zhǐ pà nǐ jìmò wú chù shuō líchóu

chỉ phạ nhĩ tịch mịch vô xử thuyết ly sầu

chỉ sợ người hiu quạnh, không chốn tỏ nỗi sầu chia xa

.

舞秋风

wǔ qiūfēng

vũ thu phong

gió thu nổi

.

漫天回忆舞秋风

màntiān huíyì wǔ qiūfēng

mãn thiên hồi ức vũ thu phong

gió thu nổi đầy trời hồi ức

.

叹一声

tàn yīshēng

thán nhất thanh

thở dài một tiếng

.

黯然沉默

ànrán chénmò

ảm nhiên trầm mặc

lặng yên buồn thảm

.

不能说

bùnéng shuō

bất năng thuyết

không thể nói

.

惹泪的话都不能说

rě lèi dehuà dōu bùnéng shuō

nhạ lệ đích thoại đô bất năng thuyết

những lời khiến người rơi lệ đều không thể nói

.

紧紧拥着你

jǐn jǐn yōngzhe nǐ

khẩn khẩn ủng trữ nhĩ

ôm người thật chặt

.

永远记得

yǒngyuǎn jìdé

vĩnh viễn ký đắc

vĩnh viễn nhớ rõ

.

你曾经为我 这样的哭过

nǐ céngjīng wèi wǒ zhèyàng de kūguò

nhĩ tằng kinh vi ngã giá dạng đích khốc quá

người đã từng vì ta mà khóc như lúc này

.

不怕相思苦 只怕你伤痛

bùpà xiāngsī kǔ zhǐ pà nǎi shāng tòng

bất phạ tương tư khổ chỉ phả nhĩ thương thống

không sợ tương tư khổ sở, chỉ sợ người buồn thương

.

怨只怨人在风中

yuàn zhǐ yuàn rén zài fēng zhōng

oán chỉ oán nhân tại phong trung

muốn oán đành oán thân trong gió

.

聚散都不由我

jù sàn dōu bùyóu wǒ

tụ tán đo bất do ngã

hợp, tan đều không theo ý mình

.

不怕我孤独

bùpà wǒ gūdú

bất phạ ngã cô độc

ta không sợ cô đơn

.

只怕你寂寞 无处说离愁

zhǐ pà nǐ jìmò wú chù shuō líchóu

chỉ phạ nhĩ tịch mịch vô xử thuyết ly sầu

chỉ sợ người hiu quạnh, không chốn tỏ nỗi sầu chia xa

.

不怕相思苦 只怕你伤痛

bùpà xiāngsī kǔ zhǐ pà nǎi shāng tòng

bất phạ tương tư khổ chỉ phả nhĩ thương thống

không sợ tương tư khổ sở, chỉ sợ người buồn thương

.

怨只怨人在风中

yuàn zhǐ yuàn rén zài fēng zhōng

oán chỉ oán nhân tại phong trung

muốn oán đành oán thân trong gió

.

聚散都不由我

jù sàn dōu bùyóu wǒ

tụ tán đo bất do ngã

hợp, tan đều không theo ý mình

.

不怕我孤独

bùpà wǒ gūdú

bất phạ ngã cô độc

ta không sợ cô đơn

.

只怕你寂寞 无处说离愁

zhǐ pà nǐ jìmò wú chù shuō líchóu

chỉ phạ nhĩ tịch mịch vô xử thuyết ly sầu

chỉ sợ người hiu quạnh, không chốn tỏ nỗi sầu chia xa

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

停格/Đình cách/Ngừng – Trương Học Hữu

作詞:姚謙 Yao Chien

作曲:蔡健雅 Tanya Chua

編曲:蔡健雅 Tanya Chua、彭飛 Peng Fei


动情是容易的 因为不会太久

dòngqíng shì róngyì de yīn wéi bù huì tài jiǔ

Động tình thị dung dị đích nhân vi bất hội thái cửu

Cảm xúc nhất thời thì nhẹ nhàng vì vốn cũng chẳng được dài lâu

.

远 远 得仿佛可以触摸

yuǎn yuǎn de fǎngfú kěyǐ chùmō

Viễn viễn đắc phảng phất khả dĩ xúc mạc

Xa xăm đấy nhưng dường như vẫn có thể chạm tới

.

留恋是不幸的 因为曾经拥有

liúliàn shì bùxìng de yīnwèi céngjīng yǒngyǒu

Lưu luyến thị bất hạnh đích nhân vi tằng kinh ủng hữu

Lưu luyến là điều bất hạnh vì là đã từng có được

.

夜 夜 被思念缠扰著

yè yè bèi sīniàn chánrǎozhe

Dạ dạ bị tư niệm triền nhiễu trữ

Đêm đêm bị nỗi nhớ quấy nhiễu

.

无奈我们看懂彼此是彼此的过客啊

wúnài wǒmen kàn dǒng bǐcǐ shì bǐcǐ de guòkè a

Vô nại ngã môn khán đổng bỉ thử thị bỉ thử đích quá khách a

Đôi ta cũng đành nhận ra rằng chúng ta chỉ là những người đi qua cuộc đời nhau

.

爱情是个轮廓不可能私有

àiqíng shìgè lúnkuò bù kěnéng sīyǒu

Ái tình thị cá luân khuếch bất khả năng tư hữu

Tình yêu là một hình bóng chẳng thể nào có được cho riêng mình

.

把最初的感动钜细无遗的保留心中

bǎ zuìchū de gǎndòng jùxì wúyí de bǎoliú xīnzhōng

Bả tối sơ đích cảm động cự tế vô di đích bảo lưu tâm trung

Mang tất cả những gì thuộc về cảm xúc ban sơ nhất đều lưu giữ trong tim

.

不容许让时间腐朽了初衷

bù róngxǔ ràng shíjiān fǔxiǔle chūzhōng

Bất dung thứ nhượng thời gian hủ hủ liễu sơ trung

Không để cho thời gian hủy hoại mất thứ tình cảm ban đầu ấy

.

所以放手 所以隐藏 湿透的袖口

suǒyǐ fàngshǒu suǒyǐ yǐncáng shī tòu de xiùkǒu

Sở dĩ phóng thủ sở dĩ ẩn tàng thấp thấu đích tụ khẩu

Nên đã buông tay, nên đã chôn giấu, tay áo này ngấm ướt

.

不要挽留 不要回头 记忆续相守

bùyào wǎnliú bùyào huítóu jìyì xù xiāng shǒu

Bất yếu vãn lưu bất yếu hồi đầu ký ức tục tương thủ

Đừng níu kéo, đừng quay lại, cùng tiếp tục bảo lưu ký ức ấy

.

快乐是容易的 因为短暂逗留

kuàilè shì róngyì de yīnwèi duǎnzàn dòuliú

Khoái lạc thị dung dị đích nhân vi đoản tạm đậu lưu

Chỉ để cho vui thì dễ dàng vì chỉ là lúc nghỉ chân tạm thời

.

不 必 换算时间磨合

bùbì huànsuàn shíjiān móhé

Bất tất hoán toán thời gian ma hợp

Không cần thiết phải tính toán thời gian giành cho nhau

.

深爱是残忍的 它不喜新厌旧

shēn ài shì cánrěn de tā bù xǐxīnyànjiù

Thâm ái thị tàn nhẫn đích đà bất hỷ tân yếm cựu

Yêu đậm sâu là tàn nhẫn, không hề có mới nới cũ

.

你 我  同困在这漩涡

nǐ wǒ tóng kùn zài zhè xuánwō

Nhĩ ngã đồng khốn tại giá tuyền oa

Đôi ta đều bị giam hãm trong vòng xoáy ấy

.

无奈我们看懂彼此是彼此的过客啊

wúnài wǒmen kàn dǒng bǐcǐ shì bǐcǐ de guòkè a

Vô nại ngã môn khán đổng bỉ thử thị bỉ thử đích quá khách a

Đôi ta cũng đành nhận ra rằng chúng ta chỉ là những người đi qua cuộc đời nhau

.

爱情是个轮廓不可能私有

àiqíng shìgè lúnkuò bù kěnéng sīyǒu

Ái tình thị cá luân khuếch bất khả năng tư hữu

Tình yêu là một hình bóng chẳng thể nào có được cho riêng mình

.

把最初的感动钜细无遗的保留心中

bǎ zuìchū de gǎndòng jùxì wúyí de bǎoliú xīnzhōng

Bả tối sơ đích cảm động cự tế vô di đích bảo lưu tâm trung

Mang tất cả những gì thuộc về cảm xúc ban sơ nhất đều lưu giữ trong tim

.

不容许让时间腐朽了初衷

bù róngxǔ ràng shíjiān fǔxiǔle chūzhōng

Bất dung thứ nhượng thời gian hủ hủ liễu sơ trung

Không để cho thời gian hủy hoại mất thứ tình cảm ban đầu ấy

.

所以放手 所以隐藏 湿透的袖口

suǒyǐ fàngshǒu suǒyǐ yǐncáng shī tòu de xiùkǒu

Sở dĩ phóng thủ sở dĩ ẩn tàng thấp thấu đích tụ khẩu

Nên đã buông tay, nên đã chôn giấu, tay áo này ngấm ướt

.

不要挽留 不要回头 记忆续相守

bùyào wǎnliú bùyào huítóu jìyì xù xiāng shǒu

Bất yếu vãn lưu bất yếu hồi đầu ký ức tục tương thủ

Đừng níu kéo, đừng quay lại, cùng tiếp tục bảo lưu ký ức ấy

.

花儿枯了 时间走了 没有不舍得

huā er kūle shíjiān zǒule méiyǒu bù shěde

Hoa nhi khô liễu thời gian tẩu liễu một hữu bất xả đắc

Hoa kia đã khô, thời gian đã trôi qua, mà vẫn không quên được

.

心脏停了 空气死了 爱从此停格

xīnzàng tíngle kōngqì sǐle ài cóngcǐ tíng gé

Tâm tạng đình liễu không khí tử liễu ái tòng thử đình cách

Tim dừng đập, không khí tù đọng, tình yêu từ đó mới ngừng

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

慢慢 / Mạn mạn / Dần dần – Trương Học Hữu

作词:白进法
作曲:林隆璇
编曲:吴庆隆


心 慢慢疼 慢慢冷

xīn màn man téng màn man lěng

Tâm mạn mạn đông mạn mạn lãnh

Tim dần dần đau đớn, dần dần lạnh lẽo

.

慢慢等不到爱人

màn man děng bù dào àirén

Mạn mạn đẳng bất đáo ái nhân

Dần dần không đợi được người ta yêu nữa

.

付出一生 收回几成

fùchū yīshēng shōuhuí jǐ chéng

Phó xuất nhất sinh thu hồi kỷ thành

Một đời trao đi nhận lại được mấy phần

.

情 不能分 不能恨

qíng bùnéng fēn bùnéng hèn

Tình bất năng phân bất năng hận

Tình yêu không thể sẻ chia, không thể oán hận

.

不能太轻易信任

bùnéng tài qīngyì xìnrèn

Bất năng thái khinh dị tín nhiệm

Không thể quá dễ dàng tin tưởng

.

真爱一回 尽是伤痕

zhēn’ài yī huí jìn shì shānghén

Chân ái nhất hồi tận thị thương ngân

Một lần yêu chân thành, cuối cùng chỉ còn lại vết thương

.

泪 慢慢流 慢慢收

lèi màn man liú màn man shōu

Lệ mạn mạn lưu mạn mạn thu

Nước mắt chầm chậm rơi, dần dần ngừng

.

慢慢变成了朋友

màn man biàn chéngle péngyǒu

Mạn mạn biến thành liễu bằng hữu

Dần dần lại trở thành bạn bè

.

寂寞的夜 独自承受

jìmò de yè dúzì chéngshòu

Tịch mịch đích dạ độc tự thừa thụ

Đêm hiu quạnh, chỉ mình ta chịu đựng

.

爱 不能久 不能够

ài bùnéng jiǔ bùnénggòu

Ái bất năng cửu bất năng câu

Yêu không thể dài lâu, không thể đủ

.

不能太容易拥有

bù néng tài róngyì yǒngyǒu

Bất năng thái dung dị ủng hữu

Không thể có được quá dễ dàng

.

伤人的爱 不堪回首

shāng rén de ài bùkān huíshǒu

Thương nhân đích ái bất kham hồi thủ

Tình yêu khiến người đau đớn ấy , ta không dám quay lại

.

慢慢 慢慢没有感觉

màn man màn man méiyǒu gǎnjué

Mạn mạn mạn mạn một hữu cảm giác

Dần dần, dần dần không còn cảm giác

.

慢慢 慢慢我被忽略

màn man màn man wǒ bèi hūlüè

Mạn mạn mạn mạn ngã bị hốt lược

Dần dần, dần dần ta bị lãng quên

.

你何忍看我憔悴

nǐ hé rěn kàn wǒ qiáocuì

Nhĩ hà nhẫn khán ngã tiều tụy

Em sao có thể nhẫn tâm nhìn ta tiều tụy

.

没有一点点安慰

méiyǒu yī diǎndiǎn ānwèi

Một hữu nhất điểm điểm an ủy

Mà không hề an ủi một chút nào

.

慢慢 慢慢心变成铁

màn man màn man xīn biàn chéng tiě

Mạn mạn mạn mạn tâm biến thành thiết

Dần dần, dần dần tim biến thành sắt

.

慢慢 慢慢我被拒绝

màn man màn man wǒ bèi jùjué

Mạn mạn mạn mạn ngã bị cự tuyệt

Dần dần, dần dần ta bị cự tuyệt

.

你何忍远走高飞

nǐ hé rěn yuǎnzǒugāofēi

Nhĩ hà nhẫn viễn tẩu cao phi

Sao em có thể nhẫn tâm cao chạy xa bay

.

要我如何收拾这 爱的残缺

yào wǒ rúhé shōushí zhè ài de cánquē

Yếu ngã như hà thu thập giá ái đích tàn khuyết

Ta biết phải làm gì để khắc phục phần khuyết thiếu trong tình yêu này

.

泪 慢慢流 慢慢收

lèi màn man liú màn man shōu

Lệ mạn mạn lưu mạn mạn thu

Nước mắt chầm chậm rơi, dần dần ngừng

.

慢慢变成了朋友

màn man biàn chéngle péngyǒu

Mạn mạn biến thành liễu bằng hữu

Dần dần lại trở thành bạn bè

.

寂寞的夜 独自承受

jìmò de yè dúzì chéngshòu

Tịch mịch đích dạ độc tự thừa thụ

Đêm hiu quạnh, chỉ mình ta chịu đựng

.

爱 不能久 不能够

ài bùnéng jiǔ bùnénggòu

Ái bất năng cửu bất năng câu

Yêu không thể dài lâu, không thể đủ

.

不能太容易拥有

bù néng tài róngyì yǒngyǒu

Bất năng thái dung dị ủng hữu

Không thể có được quá dễ dàng

.

伤人的爱 不堪回首

shāng rén de ài bùkān huíshǒu

Thương nhân đích ái bất kham hồi thủ

Tình yêu khiến người đau đớn ấy , ta không dám quay lại

.

慢慢 慢慢没有感觉

màn man màn man méiyǒu gǎnjué

Mạn mạn mạn mạn một hữu cảm giác

Dần dần, dần dần không còn cảm giác

.

慢慢 慢慢我被忽略

màn man màn man wǒ bèi hūlüè

Mạn mạn mạn mạn ngã bị hốt lược

Dần dần, dần dần ta bị lãng quên

.

你何忍看我憔悴

nǐ hé rěn kàn wǒ qiáocuì

Nhĩ hà nhẫn khán ngã tiều tụy

Em sao có thể nhẫn tâm nhìn ta tiều tụy

.

没有一点点安慰

méiyǒu yī diǎndiǎn ānwèi

Một hữu nhất điểm điểm an ủy

Mà không hề an ủi một chút nào

.

慢慢 慢慢心变成铁

màn man màn man xīn biàn chéng tiě

Mạn mạn mạn mạn tâm biến thành thiết

Dần dần, dần dần tim biến thành sắt

.

慢慢 慢慢我被拒绝

màn man màn man wǒ bèi jùjué

Mạn mạn mạn mạn ngã bị cự tuyệt

Dần dần, dần dần ta bị cự tuyệt

.

你何忍远走高飞

nǐ hé rěn yuǎnzǒugāofēi

Nhĩ hà nhẫn viễn tẩu cao phi

Sao em có thể nhẫn tâm cao chạy xa bay

.

要我如何收拾这 爱的残缺

yào wǒ rúhé shōushí zhè ài de cánquē

Yếu ngã như hà thu thập giá ái đích tàn khuyết

Ta biết phải làm gì để khắc phục phần khuyết thiếu trong tình yêu này

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

听海/Thính hải/Lắng nghe tiếng biển – Trương Học Hữu

[张惠妹/听海

作词:林秋离
作曲:涂惠源
编曲:涂惠元]


 

写信告诉我今天海是什么颜色

xiě xìn gàosù wǒ jīntiān hǎi shì shénme yánsè

Tả tín cáo tố ngã kim thiên hải thị thập ma nhan sắc

Hãy viết thư nói cho ta biết biển hôm nay mang sắc màu gì

.

夜夜陪着你的海心情又如何

yè yè péizhe nǐ dì hǎi xīnqíng yòu rúhé

Dạ dạ bồi trữ nhĩ đích hải tâm tình hựu như hà

Biển cả đêm đêm ở bên em ấy tâm tình ra sao

.

灰色是不想说蓝色是忧郁

huīsè shì bùxiǎng shuō lán sè shì yōuyù

Hôi sắc thị bất tưởng thuyết lam sắc thị ưu uất

Màu xám là không muốn nói chuyện còn màu xanh là buồn thương

.

而漂泊的你 狂浪的心 停在哪里

ér piāobó de nǐ kuáng làng de xīn tíng zài nǎlǐ

Nhi phiêu bạc đích nhĩ cuồng lãng đích  tâm đình tại na lý

Còn em, người ưa phiêu bạt mang trái tim yêu tự do sẽ dừng tại chốn nào

.

写信告诉我今夜你想要梦什么

xiě xìn gàosù wǒ jīnyè nǐ xiǎng yào mèng shénme

Tả tín cáo tố ngã kim dạ nhĩ tưởng yếu mộng thập ma

Hãy viết thư nói cho ta biết đêm nay em muốn mơ thấy điều gì

.

梦里外的我是否都让你无从选择

mèng lǐ wài de wǒ shìfǒu dōu ràng nǐ wúcóng xuǎnzé

Mộng lý ngoại đích ngã thị phủ đô nhượng nhĩ vô tòng tuyển trạch

Phải chăng em không bao giờ lựa chọn ta vì ta là kẻ không có trong giấc mộng ấy

.

我揪著一颗心整夜都闭不了眼睛

wǒ jiūzhe yī kē xīn zhěng yè dōu bì bùliǎo yǎnjīng

Ngã thu trước nhất khỏa tâm chỉnh dạ đô bế bất liễu nhãn tình

Ta ôm chặt trái tim mình, cả đêm không tài nào chợp mắt

.

为何你明明动了情却又不靠近

wèihé nǐ míngmíng dòngle qíng què yòu bù kàojìn

Vi hà nhĩ minh minh động liễu tình khước hựu bất kháo cận

Vì sao em rõ ràng đã động lòng mà lại không đến bên ta

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

叹息著谁又被伤了心却还不清醒

tànxízhe shuí yòu bèi shāngle xīn què hái bù qīngxǐng

Thán tức trữ thùy hựu bị thương liễu tâm khước hoàn bất thanh tỉnh

Thở than rằng ai đó luôn phải chịu thương tâm mà vẫn không hề tỉnh ngộ

.

一定不是我

yīdìng bùshì wǒ

Nhất định bất thị ngã

Chắc chắn đó không phải là ta

.

至少我很冷静

zhìshǎo wǒ hěn lěngjìng

Chí thiếu ngã ngận lãnh tĩnh

Ít ra ta vẫn rất bình thản

.

可是泪水就连泪水也都不相信

kěshì lèishuǐ jiù lián lèishuǐ yě dū bù xiāngxìn

Khả thị lệ thủy tựu liên lệ thủy dã đô bất tương tín

Nhưng nước mắt ta rơi, ngay đến nước mắt cũng không hề tin vào điều ấy

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

这片海未免也太多情悲泣到天明

zhè piàn hǎi wèimiǎn yě tài duōqíng bēiqì dào tiānmíng

Giá phiến hãi vị miễn dã thái đa tình bi khấp đáo thiên minh

Khoảng biển ấy quá mức đa tình, đã khóc bi thương đến tận bình minh

.

写封信给我就当最后约定

xiě fēng xìn gěi wǒ jiù dāng zuìhòu yuēdìng

Tả phong tín cấp ngã tựu đương tối hậu ước định

Hãy viết cho ta một lá thư, xem như một lời ước hẹn cuối cùng

.

说你在离开我的时候是怎样的心情

shuō nǐ zài líkāi wǒ de shíhòu shì zěnyàng de xīnqíng

Thuyết nhĩ tại ly khai ngã đích thời hậu thị chẩm dạng đích tâm tình

Nói cho ta biết khoảnh khắc em rời xa ta, em đã mang tâm trạng như thế nào

.

写信告诉我今夜你想要梦什么

xiě xìn gàosù wǒ jīnyè nǐ xiǎng yào mèng shénme

Tả tín cáo tố ngã kim dạ nhĩ tưởng yếu mộng thập ma

Hãy viết thư nói cho ta biết đêm nay em muốn mơ thấy điều gì

.

梦里外的我是否都让你无从选择

mèng lǐ wài de wǒ shìfǒu dōu ràng nǐ wúcóng xuǎnzé

Mộng lý ngoại đích ngã thị phủ đô nhượng nhĩ vô tòng tuyển trạch

Phải chăng em không bao giờ lựa chọn ta vì ta là kẻ không có trong giấc mộng ấy

.

我揪著一颗心整夜都闭不了眼睛

wǒ jiūzhe yī kē xīn zhěng yè dōu bì bùliǎo yǎnjīng

Ngã thu trước nhất khỏa tâm chỉnh dạ đô bế bất liễu nhãn tình

Ta ôm chặt trái tim mình, cả đêm không tài nào chợp mắt

.

为何你明明动了情却又不靠近

wèihé nǐ míngmíng dòngle qíng què yòu bù kàojìn

Vi hà nhĩ minh minh động liễu tình khước hựu bất kháo cận

Vì sao em rõ ràng đã động lòng mà lại không đến bên ta

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

叹息著谁又被伤了心却还不清醒

tànxízhe shuí yòu bèi shāngle xīn què hái bù qīngxǐng

Thán tức trữ thùy hựu bị thương liễu tâm khước hoàn bất thanh tỉnh

Thở than rằng ai đó luôn phải chịu thương tâm mà vẫn không hề tỉnh ngộ

.

一定不是我

yīdìng bùshì wǒ

Nhất định bất thị ngã

Chắc chắn đó không phải là ta

.

至少我很冷静

zhìshǎo wǒ hěn lěngjìng

Chí thiếu ngã ngận lãnh tĩnh

Ít ra ta vẫn rất bình thản

.

可是泪水就连泪水也都不相信

kěshì lèishuǐ jiù lián lèishuǐ yě dū bù xiāngxìn

Khả thị lệ thủy tựu liên lệ thủy dã đô bất tương tín

Nhưng nước mắt ta rơi, ngay đến nước mắt cũng không hề tin vào điều ấy

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

这片海未免也太多情悲泣到天明

zhè piàn hǎi wèimiǎn yě tài duōqíng bēiqì dào tiānmíng

Giá phiến hãi vị miễn dã thái đa tình bi khấp đáo thiên minh

Khoảng biển ấy quá mức đa tình, đã khóc bi thương đến tận bình minh

.

写封信给我就当最后约定

xiě fēng xìn gěi wǒ jiù dāng zuìhòu yuēdìng

Tả phong tín cấp ngã tựu đương tối hậu ước định

Hãy viết cho ta một lá thư, xem như một lời ước hẹn cuối cùng

.

说你在离开我的时候是怎样的心情

shuō nǐ zài líkāi wǒ de shíhòu shì zěnyàng de xīnqíng

Thuyết nhĩ tại ly khai ngã đích thời hậu thị chẩm dạng đích tâm tình

Nói cho ta biết khoảnh khắc em rời xa ta, em đã mang tâm trạng như thế nào

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

分手总要在雨天/Phân thủ tổng yếu tại vũ thiên/Chia tay cứ luôn vào ngày mưa – Trương Học Hữu

晨曦细雨 重临在这大地

San hei sai yue chung lam joi je daai dei

Thần hi tế vũ trùng lâm tại giá đại địa

Mưa phùn buổi sáng ào ạt đổ xuống mặt đất

.

人孤孤单单躲避

Yan goo goo goo daan daan doh bei

Nhân cô cô đan đan đóa tị

Ta cô đơn lẻ loi trú mưa

.

转身刹那 在这熟悉的路旁

Juen san saat na joi je suk sik dik lo pong

Chuyển thân sát na tại giá thục tất đích lộ bàng

Ngay khi quay người, bên con phố quen thuộc này

.

察觉身后路人是你

Chaat gok san hau lo yan si nei

Sát giác thân hậu lộ nhân thị nhĩ

Ta nhận ra người đi đường ngay phía sau là em

.

如一套戏 重逢在这旧地

Yue yat to hei chung fung joi je gau dei

Như nhất sáo hí trùng phùng tại giá cựu địa

Đúng như những gì ta vẫn thấy trong phim, gặp lại nhau tại chốn xưa

.

而彼此不知怎预备

Yi bei chi bat ji jam yue bei

Nhi bỉ thử bất tri chẩm dự bị

Chỉ là đôi ta lại chẳng biết trước điều gì sẽ đến

.

一些叹气 跟一串慰问

Yat se taan hei gan yat chuen wai man

Nhất ta thán khí cân nhất xuyến úy vấn

Một thoáng thở dài rồi vài câu thẳm hỏi

.

和随便说一些赞美

Woh chui bin suet yat se jaan mei

Hòa tùy tiện thuyết nhất ta tán mỹ

Cùng khách sáo nói vài câu khen ngợi

.

为何你眼光 年月未变

Wai hoh nei ngaan gwong nin yuet mei bin

Vi hà nhĩ nhãn quang niên nguyệt vị biến

Vì sao ánh mắt em qua bao năm tháng vẫn chẳng hề thay đổi

.

思忆怎么要再返旧年

Si yik jam moh yiu joi faan gau nin

Tư ức chẩm ma yếu tái phản cựu niên

Hồi ức sao lại cứ quay về năm xưa ấy

.

你说要走的一晚 连绵夜雨 也似这天

Nei suet yiu jau dik yat maan lin min ye yue ya chi je tin

Nhĩ thuyết yếu tẩu nhất vãn liên miên dạ vũ dã tự giá thiên

Một đêm em nói phải ra đi, đêm mưa tầm tã cũng giống như hôm nay

.

总要在雨天

Jung yiu joi yue tin

Tổng yếu tại vũ thiên

Cứ luôn vào ngày mưa

.

逃避某段从前

To bei mau duen chung chin

Đào bị mỗ đoạn tòng tiền

Sẽ trốn tránh chút gì trong quá khứ

.

但雨点偏偏促使这样遇见

Daan yue dim pin pin chuk si je yeung yue gin

Đãn vũ điểm thiên thiên xúc sứ giá dạng ngộ kiến

Nhưng mưa rơi mờ mịt lại xui khiến ta gặp nhau như thế này

.

总要在雨天

Jung yiu joi yue tin

Tổng yếu tại vũ thiên

Cứ luôn vào ngày mưa

.

人便挂念从前

yan bin gwa nim chung chin

Nhân tiện quải niệm tòng tiền

Con người thường nhớ về quá khứ

.

在痛哭拥抱告别后从没再见

Joi tung huk yung po go bit hau chung moot joi gin

Tại thống khấp ủng bão cáo biệt hậu tòng một tái kiến

Sau cái ôm tạm biệt trong nước mắt đau khổ ấy vẫn chưa từng gặp lại

.

而一个我 言词渐觉乏味

Yi yat goh ngoh yin chi jim gok fat mei

Nhi nhất cá ngã ngôn từ tiêm giác phạp vị

Nhưng một mình ta, câu chuyện cứ dần trở nên vô vị

.

人不知怎么躲避

Yan bat ji jam moh doh bei

Nhân bất tri chẩm ma đóa tị

Không biết em vì sao cứ trốn tránh

.

终于看见 在这熟悉的路旁

Jung yue hon gin joi je suk sik dik lo pong

Chung vu khán kiến tại giá thục tất đích lộ bàng

Cuối cùng ta cũng nhìn thấy, tại bên con đường quen thuộc ấy

.

那个他静静凝望你

Na goh ta jing jing ying mong nei

Na nhất tha tĩnh tĩnh ngưng vọng nhĩ

Có một người đang lặng lẽ ngóng chờ em

.

而一个你 重离别这旧地

Yi yat goh nei chung lei bit je gau dei

Nhi nhất cá nhĩ trùng ly biệt giá cựu địa

Vẫn là em, lại chia tay ở chốn xưa này

.

临走的一刻亲近地

Lam jau dik yat hak chan gan dei

Lâm tẩu đích nhất khắc thân cận địa

Sắp đến lúc phải đi, em lại thân thiết

.

轻轻送我多真挚慰问

Hing hing sung ngoh doh jan ji wai man

Khinh khinh tống ngã đa chân chí úy vấn

Nhẹ nhàng từ biệt ta rồi thật lòng hỏi han

.

 

犹如逝去当天语气

Yau yue sai hui dong tin yue hei

Do như thệ khứ đương thiên ngữ khí

Cứ như để xóa bỏ những gì em nói ngày xưa ấy

.

为何你眼光 年月未变

Wai hoh nei ngaan gwong nin yuet mei bin

Vi hà nhĩ nhãn quang niên nguyệt vị biến

Vì sao ánh mắt em qua bao năm tháng vẫn chẳng hề thay đổi

.

思忆怎么要再返旧年

Si yik jam moh yiu joi faan gau nin

Tư ức chẩm ma yếu tái phản cựu niên

Hồi ức sao lại cứ quay về năm xưa ấy

.

你说要走的一晚 连绵夜雨 也似这天

Nei suet yiu jau dik yat maan lin min ye yue ya chi je tin

Nhĩ thuyết yếu tẩu nhất vãn liên miên dạ vũ dã tự giá thiên

Một đêm em nói phải ra đi, đêm mưa tầm tã cũng giống như hôm nay

.

总要在雨天

Jung yiu joi yue tin

Tổng yếu tại vũ thiên

Cứ luôn vào ngày mưa

.

逃避某段从前

To bei mau duen chung chin

Đào bị mỗ đoạn tòng tiền

Sẽ trốn tránh chút gì trong quá khứ

.

但雨点偏偏促使这样遇见

Daan yue dim pin pin chuk si je yeung yue gin

Đãn vũ điểm thiên thiên xúc sứ giá dạng ngộ kiến

Nhưng mưa rơi mờ mịt lại xui khiến ta gặp nhau như thế này

.

总要在雨天

Jung yiu joi yue tin

Tổng yếu tại vũ thiên

Cứ luôn vào ngày mưa

.

人便挂念从前

yan bin gwa nim chung chin

Nhân tiện quải niệm tòng tiền

Con người thường nhớ về quá khứ

.

在痛哭拥抱告别后从没再见

Joi tung huk yung po go bit hau chung moot joi gin

Tại thống khấp ủng bão cáo biệt hậu tòng một tái kiến

Sau cái ôm tạm biệt trong nước mắt đau khổ ấy vẫn chưa từng gặp lại

.

总要在雨天

Jung yiu joi yue tin

Tổng yếu tại vũ thiên

Cứ luôn vào ngày mưa

.

逃避某段从前

To bei mau duen chung chin

Đào bị mỗ đoạn tòng tiền

Sẽ trốn tránh chút gì trong quá khứ

.

但雨点偏偏促使这样遇见

Daan yue dim pin pin chuk si je yeung yue gin

Đãn vũ điểm thiên thiên xúc sứ giá dạng ngộ kiến

Nhưng mưa rơi mờ mịt lại xui khiến ta gặp nhau như thế này

.

总要在雨天

Jung yiu joi yue tin

Tổng yếu tại vũ thiên

Cứ luôn vào ngày mưa

.

人便挂念从前

yan bin gwa nim chung chin

Nhân tiện quải niệm tòng tiền

Con người thường nhớ về quá khứ

.

在痛哭拥抱告别后从没再见

Joi tung huk yung po go bit hau chung moot joi gin

Tại thống khấp ủng bão cáo biệt hậu tòng một tái kiến

Sau cái ôm tạm biệt trong nước mắt đau khổ ấy vẫn chưa từng gặp lại

.

总要在雨天

Jung yiu joi yue tin

Tổng yếu tại vũ thiên

Cứ luôn vào ngày mưa

.

逃避某段从前

To bei mau duen chung chin

Đào bị mỗ đoạn tòng tiền

Sẽ trốn tránh chút gì trong quá khứ

.

但雨点偏偏促使这样遇见

Daan yue dim pin pin chuk si je yeung yue gin

Đãn vũ điểm thiên thiên xúc sứ giá dạng ngộ kiến

Nhưng mưa rơi mờ mịt lại xui khiến ta gặp nhau như thế này

.

总要在雨天

Jung yiu joi yue tin

Tổng yếu tại vũ thiên

Cứ luôn vào ngày mưa

.

人便挂念从前

yan bin gwa nim chung chin

Nhân tiện quải niệm tòng tiền

Con người thường nhớ về quá khứ

.

是你的一切告别在雨天

Si nei dik yat chai go bit joi yue tin

Thị nhĩ đích nhất thiết cáo biệt tại vũ thiên

Là em cứ luôn nói từ biệt vào ngày mưa

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

心如刀割/Tâm như đao cát/Lòng như dao cứa – Trương Học Hữu

我的天是灰色

wǒ de tiān shì huīsè

Ngã đích thiên thị hôi sắc

Bầu trời của ta một màu xám

.

我的心是蓝色

wǒ de xīn shì lán sè

Ngã đích tâm thị lam sắc

Trái tim ta màu xanh lam

.

触摸着你的心

chùmōzhe nǐ de xīn

Xúc mạc trữ nhĩ đích tâm

Chạm vào trái tim em

.

竟是透明的

jìng shì tòumíng de

Cánh thị thấu minh đích

Cuối cùng ta đã nhìn rõ

.

你的悠然自得

nǐ de yōuránzìdé

Nhĩ đích du nhiên tự đắc

Sự nhởn nhơ vô tư của em

.

我却束手无策

wǒ què shùshǒuwúcè

Ngã khước thúc thủ vô sách

Ta cũng chẳng có cách nào

.

我的心痛竟是你的快乐

wǒ de xīntòng jìng shì nǐ de kuàilè

Ngã đích tâm thống cánh thị nhĩ đích khoái lạc

Thứ làm ta đau lòng lại chính là niềm vui của em

.

其实我不想对你恋恋不舍

qíshí wǒ bùxiǎng duì nǐ liànliànbùshě

Kỳ thực ngã bất tưởng đối nhĩ luyến luyến bất xả

Thật ra không phải ta muốn đối với em lưu luyến không rời

.

但什么让我辗转反侧

dàn shénme ràng wǒ niǎnzhuǎnfǎncè

Đãn thập ma nhượng ngã triển chuyển phản trắc

Nhưng điều gì khiến ta cứ mãi trằn trọc không yên

.

不觉我说著说著天就亮了

bù jué wǒ shuōzhe shuōzhe tiān jiù liàngle

Bất giác ngã thuyết trữ thuyết trữ thiên tựu  lượng liễu

Ta bất giác nói rồi lại nói đến tận khi trời sáng

.

我的唇角尝到一种苦涩

wǒ de chún jiǎo cháng dào yī zhǒng kǔsè

Ngã đích thần giác thường đáo nhất chủng khổ sáp

Ta nếm được vị đắng chát nơi khóe môi

.

我是真的为你哭了

wǒ shì zhēn de wèi nǐ kūle

Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu

Ta thật sự đã vì em mà khóc

.

你是真的随他走了

nǐ shì zhēn de suí tā zǒule

Nhĩ thị chân đích tùy tha tẩu liễu

Còn em đã thật sự đi cùng kẻ khác

.

就在这一刻全世界伤心角色又多了我一个

jiù zài zhè yīkè quán shìjiè shāngxīn juésè yòu duōle wǒ yīgè

Tựu tại giá nhất khắc toàn thế giới thương tâm giác sắc hựu đa liễu ngã nhất cá

Vào giờ phút ấy những kẻ thương tâm trên thế giới này lại có thêm một người là ta

.

我是真的为你爱了

wǒ shì zhēn de wèi nǐ àile

Ngã thị chân đích vi nhĩ ái liễu

Ta thật sự đã yêu em

.

你是真的跟他走了

nǐ shì zhēn de gēn tā zǒule

Nhĩ thị chân đích cân tha tẩu liễu

Còn em đã thật sự theo kẻ khác rời xa

.

能给的我全都给了

néng gěi de wǒ quándōu gěile

Năng cấp đích ngã toàn đô cấp liễu

Những gì có thể cho đi được ta đã trao đi hết rồi

.

我都舍得 除了让你知道

wǒ dū shědé chúle ràng nǐ zhīdào

Ngã đô xả đắc trừ liễu nhượng nhĩ tri đạo

Ta đã bỏ qua hết chỉ là còn chưa cho em biết

.

我心如刀割

wǒ xīn rú dāo gē

Ngã tâm như đao cát

Ta lòng như dao cứa

.

你的悠然自得

nǐ de yōuránzìdé

Nhĩ đích du nhiên tự đắc

Sự nhởn nhơ vô tư của em

.

我却束手无策

wǒ què shùshǒuwúcè

Ngã khước thúc thủ vô sách

Ta cũng chẳng có cách nào

.

我的心痛竟是你的快乐

wǒ de xīntòng jìng shì nǐ de kuàilè

Ngã đích tâm thống cánh thị nhĩ đích khoái lạc

Thứ làm ta đau lòng lại chính là niềm vui của em

.

其实我不想对你恋恋不舍

qíshí wǒ bùxiǎng duì nǐ liànliànbùshě

Kỳ thực ngã bất tưởng đối nhĩ luyến luyến bất xả

Thật ra không phải ta muốn đối với em lưu luyến không rời

.

但什么让我辗转反侧

dàn shénme ràng wǒ niǎnzhuǎnfǎncè

Đãn thập ma nhượng ngã triển chuyển phản trắc

Nhưng điều gì khiến ta cứ mãi trằn trọc không yên

.

不觉我说著说著天就亮了

bù jué wǒ shuōzhe shuōzhe tiān jiù liàngle

Bất giác ngã thuyết trữ thuyết trữ thiên tựu  lượng liễu

Ta bất giác nói rồi lại nói đến tận khi trời sáng

.

我的唇角尝到一种苦涩

wǒ de chún jiǎo cháng dào yī zhǒng kǔsè

Ngã đích thần giác thường đáo nhất chủng khổ sáp

Ta nếm được vị đắng chát nơi khóe môi

.

我是真的为你哭了

wǒ shì zhēn de wèi nǐ kūle

Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu

Ta thật sự đã vì em mà khóc

.

你是真的随他走了

nǐ shì zhēn de suí tā zǒule

Nhĩ thị chân đích tùy tha tẩu liễu

Còn em đã thật sự đi cùng kẻ khác

.

就在这一刻全世界伤心角色又多了我一个

jiù zài zhè yīkè quán shìjiè shāngxīn juésè yòu duōle wǒ yīgè

Tựu tại giá nhất khắc toàn thế giới thương tâm giác sắc hựu đa liễu ngã nhất cá

Vào giờ phút ấy những kẻ thương tâm trên thế giới này lại có thêm một người là ta

.

我是真的为你爱了

wǒ shì zhēn de wèi nǐ àile

Ngã thị chân đích vi nhĩ ái liễu

Ta thật sự đã yêu em

.

你是真的跟他走了

nǐ shì zhēn de gēn tā zǒule

Nhĩ thị chân đích cân tha tẩu liễu

Còn em đã thật sự theo kẻ khác rời xa

.

能给的我全都给了

néng gěi de wǒ quándōu gěile

Năng cấp đích ngã toàn đô cấp liễu

Những gì có thể cho đi được ta đã trao đi hết rồi

.

我都舍得 除了让你知道

wǒ dū shědé chúle ràng nǐ zhīdào

Ngã đô xả đắc trừ liễu nhượng nhĩ tri đạo

Ta đã bỏ qua hết chỉ là còn chưa cho em biết

.

我心如刀割

wǒ xīn rú dāo gē

Ngã tâm như đao cát

Ta lòng như dao cứa

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

一千个伤心的理由 / Nhất thiên cá thương tâm đích lý do / Một nghìn lý do đau lòng – Trương Học Hữu

爱过的人我已不再拥有

àiguò de rén wǒ yǐ bù zài yǒngyǒu

Ái quá đích nhân ngã dĩ bất tái ủng hữu

Người ta từng yêu nhưng đã không còn thuộc về ta nữa

.

许多故事有伤心的理由

xǔduō gùshì yǒu shāngxīn de lǐyóu

Hứa đa cố sự hữu thương tâm đích lý do

Rất nhiều chuyện cũ có lý do khiến ta đau lòng

.

这一次我的爱情等不到天长地久

zhè yīcì wǒ de àiqíng děng bù dào tiānchángdìjiǔ

Giá nhất thứ ngã đích ái tình đẳng bất đáo thiên trường địa cửu

Tình yêu lần này của ta không đợi được đến thiên trường địa cửu

.

错过的人是否可以回首

cuòguò de rén shìfǒu kěyǐ huíshǒu

Thác quá đích nhân thị phủ khả dĩ hồi thủ

Người đã bỏ lỡ phải chăng vẫn có thể quay lại

.

爱过的心没有任何请求

àiguò de xīn méiyǒu rènhé qǐngqiú

Ái quá đích tâm một hữu nhiệm hà thỉnh cầu

Trái tim đã từng yêu không còn gì để thỉnh cầu nữa

.

许多故事有伤心的理由

xǔduō gùshì yǒu shāngxīn de lǐyóu

Hứa đa cố sự hữu thương tâm đích lý do

Rất nhiều chuyện cũ có lý do khiến ta đau lòng

.

这一次我的爱情等不到天长地久

zhè yīcì wǒ de àiqíng děng bù dào tiānchángdìjiǔ

Giá nhất thứ ngã đích ái tình đẳng bất đáo thiên trường địa cửu

Tình yêu lần này của ta không đợi được đến thiên trường địa cửu

.

走过的路再也不能停留

zǒuguò de lù zài yě bùnéng tíngliú

Tẩu quá đích lộ tái dã bất năng đình lưu

Đường đã đi qua không thể nào dừng lại được nữa

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後我的爱情在故事里慢慢陈旧

zuìhòu wǒ de àiqíng zài gùshì lǐ màn man chénjiù

Tối hậu ngã đích ái tình tại cố sự lý mạn mạn trần cựu

Cuối cùng tình yêu của ta trong câu chuyện ấy cũng dần dần cũ kỹ

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後在别人的故事里我被遗忘

zuìhòu zài biérén de gùshì lǐ wǒ bèi yíwàng

Tối hậu tại biệt nhân đích cố sự lý ngã bị di vong

Cuối cùng trong câu chuyện của người khác ấy ta đã bị lãng quên

.

爱过的心没有任何请求

àiguò de xīn méiyǒu rènhé qǐngqiú

Ái quá đích tâm một hữu nhiệm hà thỉnh cầu

Trái tim đã từng yêu không còn gì để thỉnh cầu nữa

.

许多故事有伤心的理由

xǔduō gùshì yǒu shāngxīn de lǐyóu

Hứa đa cố sự hữu thương tâm đích lý do

Rất nhiều chuyện cũ có lý do khiến ta đau lòng

.

这一次我的爱情等不到天长地久

zhè yīcì wǒ de àiqíng děng bù dào tiānchángdìjiǔ

Giá nhất thứ ngã đích ái tình đẳng bất đáo thiên trường địa cửu

Tình yêu lần này của ta không đợi được đến thiên trường địa cửu

.

走过的路再也不能停留

zǒuguò de lù zài yě bùnéng tíngliú

Tẩu quá đích lộ tái dã bất năng đình lưu

Đường đã đi qua không thể nào dừng lại được nữa

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後我的爱情在故事里慢慢陈旧

zuìhòu wǒ de àiqíng zài gùshì lǐ màn man chénjiù

Tối hậu ngã đích ái tình tại cố sự lý mạn mạn trần cựu

Cuối cùng tình yêu của ta trong câu chuyện ấy cũng dần dần cũ kỹ

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後在别人的故事里我被遗忘

zuìhòu zài biérén de gùshì lǐ wǒ bèi yíwàng

Tối hậu tại biệt nhân đích cố sự lý ngã bị di vong

Cuối cùng trong câu chuyện của người khác ấy ta đã bị lãng quên

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後我的爱情在故事里慢慢陈旧

zuìhòu wǒ de àiqíng zài gùshì lǐ màn man chénjiù

Tối hậu ngã đích ái tình tại cố sự lý mạn mạn trần cựu

Cuối cùng tình yêu của ta trong câu chuyện ấy cũng dần dần cũ kỹ

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後在别人的故事里我被遗忘

zuìhòu zài biérén de gùshì lǐ wǒ bèi yíwàng

Tối hậu tại biệt nhân đích cố sự lý ngã bị di vong

Cuối cùng trong câu chuyện của người khác ấy ta đã bị lãng quên

 

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

相思风雨中 / Tương tư phong vũ trung / Tương tư trong mưa gió – Trương Học Hữu & Thang Bảo Như

難解百般愁 相知愛意濃

naan gaai baak bun sau soeng zi oi ji nung

Nan giải bách ban sầu tương tri ái ý nùng

Không dứt được trăm mối sầu lo dù đôi ta đều biết rằng tình ý đậm sâu

.

情海變蒼茫 癡心遇冷風

cing hoi bin cong mong ci sam jyu laang fung

Tình hải biến thương mang si tâm ngộ lãnh phong

Biển tình hóa mênh mông  nhưng trái tim si tình lại gặp trắc trở

.

分飛各天涯 他朝可會相逢

fan fei gok tin ngaai taa ziu ho wui soeng fung

Phân phi các thiên nhai tha triều khả hội tương phùng

Đã mỗi người bay đến một chân trời, biết ngày nào mới có thể gặp lại nhau

.

蕭蕭風聲淒泣暴雨中

siu siu fung sing cai jap bou jyu zung

Tiêu tiêu phong thanh thê khấp bạo vũ trung

Tiếng gió não nề như đang khóc thê lương trong mưa bão

.

人海裡飄浮 輾轉卻是夢

jan hoi leoi piu fau zin zyun koek si mung

Nhân hải lý phiêu phù triển chuyển khước thị mộng

Trôi dạt giữa biển người, trăn trở mãi cũng chỉ là giấc mộng

.

情深永相傳 飄於萬世空

cing sam wing soeng zyun piu jyu maan sai hung

Tình thâm vĩnh tương truyền phiêu ư vạn thế không

Mối tình sâu đậm mãi lưu truyền, trải qua muôn đời

.

當霜雪飄時 但願花亦艷紅

dong soeng syut piu si daan jyun faa jik jim hung

Đương sương tuyết phiêu thời đãn nguyện hoa xích diễm hồng

Cả khi sương giáng tuyết bay, vẫn mong cho hoa kia mãi rực rỡ

.

未懼路上湮雨濛

mei geoi lou soeng jin jyu mung

Vị cụ lộ thượng nhân vũ mông

Chẳng ngại đường xa ngợp mưa bay

.

啊…寄相思風雨中

ah… gei soeng si fung jyu zung

Ah… Kí tương tư phong vũ trung

Gửi niềm nhớ thương vào mưa gió

.

啊…寄癡心風雨中

ah… gei ci sam fung jyu zung

Ah… ký si tâm phong vũ trung

Gửi mối tình si vào mưa gió

.

抱月去化春風雲外追蹤鴛侶夢

pou jyut heoi faa ceon fung wan ngoi zeoi zung jyun leoi mung

Bả nguyệt khứ hóa xuân phong vân ngoại truy tung uyên lữ mộng

Mang trăng đi, hóa thành gió xuân theo mây tìm dấu giấc mộng lứa đôi

.

恨滿胸愁紅塵多作弄

han mun hung sau hung can do zok lung

Hận mãn hung sầu hồng trần đa tác lộng

Oán hận ngập lòng, buồn cuộc đời mãi trêu đùa

.

難解百般愁 相知愛意濃

naan gaai baak bun sau soeng zi oi ji nung

Nan giải bách ban sầu tương tri ái ý nùng

Không dứt được trăm mối sầu lo dù đôi ta đều biết rằng tình ý đậm sâu

.

情海變蒼茫 癡心遇冷風

cing hoi bin cong mong ci sam jyu laang fung

Tình hải biến thương mang si tâm ngộ lãnh phong

Biển tình hóa mênh mông  nhưng trái tim si tình lại gặp trắc trở

.

分飛各天涯 但願他日重逢

fan fei gok tin ngaai daan jyun taa jat cung fung

Phân phi các thiên nhai đãn nguyện tha nhật trùng phùng

Đã mỗi người bay tới một chân trời, nhưng vẫn mong có một ngày gặp lại

.

夜漫漫路上珍重

je maan maan lou soeng zan zung

Dạ mạn mạn lộ thượng trân trọng

Đêm dài dằng dặc, đường xa người hãy bảo trọng

.

人海裡飄浮 輾轉卻是夢

jan hoi leoi piu fau zin zyun koek si mung

Nhân hải lý phiêu phù triển chuyển khước thị mộng

Trôi dạt giữa biển người, trăn trở mãi cũng chỉ là giấc mộng

.

情深永相傳 飄於萬世空

cing sam wing soeng zyun piu jyu maan sai hung

Tình thâm vĩnh tương truyền phiêu ư vạn thế không

Mối tình sâu đậm mãi lưu truyền, trải qua muôn đời

.

當霜雪飄時 但願花亦艷紅

dong soeng syut piu si daan jyun faa jik jim hung

Đương sương tuyết phiêu thời đãn nguyện hoa xích diễm hồng

Cả khi sương giáng tuyết bay, vẫn mong cho hoa kia mãi rực rỡ

.

未懼路上湮雨濛

mei geoi lou soeng jin jyu mung

Vị cụ lộ thượng nhân vũ mông

Chẳng ngại đường xa ngợp mưa bay

.

啊…寄相思風雨中

ah… gei soeng si fung jyu zung

Ah… Kí tương tư phong vũ trung

Gửi niềm nhớ thương vào mưa gió

.

啊…寄癡心風雨中

ah… gei ci sam fung jyu zung

Ah… ký si tâm phong vũ trung

Gửi mối tình si vào mưa gió

.

抱月去化春風雲外追蹤鴛侶夢

pou jyut heoi faa ceon fung wan ngoi zeoi zung jyun leoi mung

Bả nguyệt khứ hóa xuân phong vân ngoại truy tung uyên lữ mộng

Mang trăng đi, hóa thành gió xuân theo mây tìm dấu giấc mộng lứa đôi

.

恨滿胸愁紅塵多作弄

han mun hung sau hung can do zok lung

Hận mãn hung sầu hồng trần đa tác lộng

Oán hận ngập lòng, buồn cuộc đời mãi trêu đùa

.

難解百般愁 相知愛意濃

naan gaai baak bun sau soeng zi oi ji nung

Nan giải bách ban sầu tương tri ái ý nùng

Không dứt được trăm mối sầu lo dù đôi ta đều biết rằng tình ý đậm sâu

.

情海變蒼茫 癡心遇冷風

cing hoi bin cong mong ci sam jyu laang fung

Tình hải biến thương mang si tâm ngộ lãnh phong

Biển tình hóa mênh mông  nhưng trái tim si tình lại gặp trắc trở

.

分飛各天涯 但願他日重逢

fan fei gok tin ngaai daan jyun taa jat cung fung

Phân phi các thiên nhai đãn nguyện tha nhật trùng phùng

Đã mỗi người bay tới một chân trời, nhưng vẫn mong có một ngày gặp lại

.

夜漫漫路上珍重

je maan maan lou soeng zan zung

Dạ mạn mạn lộ thượng trân trọng

Đêm dài dằng dặc, đường xa người hãy bảo trọng

.

寒夜裡霜雪飄時但願花亦艷紅

hon je leoi soeng syut piu si daan jyun faa jik jim hung

Hàn dạ lý sương tuyết phiêu thì đãn nguyện hoa xích diễm hồng

Khi đêm lạnh, sương giáng tuyết bay, vẫn mong cho hoa kia mãi rực rỡ

.

別後路上珍重

bit hau lou soeng zan zung

Biệt hậu lộ thượng trân trọng

Chia ly rồi đường xa người hãy bảo trọng

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

我等到花儿也谢了 / Ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu / Ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn – Trương Học Hữu

每个人都在问我到底还在等什么

měi gèrén dōu zài wèn wǒ dàodǐ hái zài děng shénme

Mỗi cá nhân đô tại vấn ngã đáo để hoàn tại đẳng thập ma

Ai cũng hỏi ta rằng đến cuối cùng là ta đang chờ đợi điều gì?

.

等到春夏秋冬都过了难道还不够

děngdào chūn xià qiūdōng dōuguòle nándào huán bùgòu

Đẳng đáo xuân hạ thu đông đô quá liễu nan đạo hoàn bất câu

Đợi đến xuân hạ thu đông đều đã trôi qua hết rồi mà vẫn chưa đủ hay sao?

.

其实是因为我的心有一个缺口

qíshí shì yīnwèi wǒ de xīn yǒu yīgè quēkǒu

Kỳ thực thị nhân vi ngã đích tâm hữu nhất cá khuyết khẩu

Thật ra là vì trong trái tim ta có một khoảng trống

.

等待拿走的人把它还给我

děngdài ná zǒu de rén bǎ tā hái gěi wǒ

Đẳng đãi nã tẩu đích nhân bả tha hoàn cấp ngã

Vẫn chờ đợi người đã mang phần trái tim ấy đi quay lại trả cho ta

.

每个人都在说这种爱情没有结果

měi gèrén dōu zàishuō zhè zhǒng àiqíng méiyǒu jiéguǒ

Mỗi cá nhân đô tại thuyết giá chủng ái tình một hữu kết quả

Ai cũng nói rằng thứ tình yêu như thế sẽ không có kết quả

.

我也知道你永远都不能够爱我

wǒ yě zhīdào nǐ yǒngyuǎn dōu bù nénggòu ài wǒ

Ngã dã tri đạo nhĩ vĩnh viễn đô bất năng câu ái ngã

Ta cũng biết rằng em vĩnh viễn vẫn không thể yêu ta

.

其实我祗是希望你有时想一想我

qíshí wǒ zhī shì xīwàng nǐ yǒushí xiǎng yī xiǎng wǒ

Kỳ thực ngã chỉ thị hy vọng nhĩ hữu thời tưởng nhất tưởng ngã

Thật ra chỉ là ta hy vọng rằng em sẽ có lúc chợt nhớ đến ta

.

你却已经渐渐渐渐甚么都不再说

nǐ què yǐjīng jiànjiànjiàn jiàn shénme dōu bù zài shuō

Nhĩ khước dĩ kinh tiêm tiêm tiêm tiêm thậm ma đô bất tái thuyết

Nhưng em lại cứ mãi chẳng nói gì

.

我睡不着的时候会不会有人陪着我

wǒ shuì bùzháo de shíhòu huì bù huì yǒurén péizhe wǒ

Ngã thụy bất trữ đích thời hậu hội bất hội hữu nhân bồi trữ ngã

Khi ta không ngủ được, liệu rằng sẽ có ai ở bên ta?

.

我难过的时候会不会有人安慰我

wǒ nánguò de shíhòu huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ

Ngã nan quá đích thời hậu, hội bất hội hữu nhân an ủy ngã

Khi ta buồn, liệu rằng sẽ có ai an ủi ta?

.

我想说话的时候会不会有人了解我

wǒ xiǎng shuōhuà de shíhòu huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ

Ngã tưởng thuyết thoại đích thời hậu hội bất hội hữu nhân liễu giải ngã

Khi ta muốn tâm sự, liệu rằng sẽ có ai hiểu được ta?

.

我忘不了你的时候你会不会来疼我

wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhòu nǐ huì bù huì lái téng wǒ

Ngã vong bất liễu nhĩ đích thời hậu nhĩ hội bất hội lai đông ngã

Khi ta không quên được em, liệu em có đến bên ta chia sẻ

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

每个人都在说这种爱情没有结果

měi gèrén dōu zàishuō zhè zhǒng àiqíng méiyǒu jiéguǒ

Mỗi cá nhân đô tại thuyết giá chủng ái tình một hữu kết quả

Ai cũng nói rằng thứ tình yêu như thế sẽ không có kết quả

.

我也知道你永远都不能够爱我

wǒ yě zhīdào nǐ yǒngyuǎn dōu bù nénggòu ài wǒ

Ngã dã tri đạo nhĩ vĩnh viễn đô bất năng câu ái ngã

Ta cũng biết rằng em vĩnh viễn vẫn không thể yêu ta

.

其实我祗是希望你有时想一想我

qíshí wǒ zhī shì xīwàng nǐ yǒushí xiǎng yī xiǎng wǒ

Kỳ thực ngã chỉ thị hy vọng nhĩ hữu thời tưởng nhất tưởng ngã

Thật ra chỉ là ta hy vọng rằng em sẽ có lúc chợt nhớ đến ta

.

你却已经渐渐渐渐甚么都不再说

nǐ què yǐjīng jiànjiànjiàn jiàn shénme dōu bù zài shuō

Nhĩ khước dĩ kinh tiêm tiêm tiêm tiêm thậm ma đô bất tái thuyết

Nhưng em lại cứ mãi chẳng nói gì

.

我睡不着的时候会不会有人陪着我

wǒ shuì bùzháo de shíhòu huì bù huì yǒurén péizhe wǒ

Ngã thụy bất trữ đích thời hậu hội bất hội hữu nhân bồi trữ ngã

Khi ta không ngủ được, liệu rằng sẽ có ai ở bên ta?

.

我难过的时候会不会有人安慰我

wǒ nánguò de shíhòu huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ

Ngã nan quá đích thời hậu, hội bất hội hữu nhân an ủy ngã

Khi ta buồn, liệu rằng sẽ có ai an ủi ta?

.

我想说话的时候会不会有人了解我

wǒ xiǎng shuōhuà de shíhòu huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ

Ngã tưởng thuyết thoại đích thời hậu hội bất hội hữu nhân liễu giải ngã

Khi ta muốn tâm sự, liệu rằng sẽ có ai hiểu được ta?

.

我忘不了你的时候你会不会来疼我

wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhòu nǐ huì bù huì lái téng wǒ

Ngã vong bất liễu nhĩ đích thời hậu nhĩ hội bất hội lai đông ngã

Khi ta không quên được em, liệu em có đến bên ta chia sẻ

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.