Posts Tagged With: tôn nam

花瓣雨/Hoa biện vũ/Mưa cánh hoa – Tôn Nam

作词:王中言
作曲:童安格


 

爱一个人可以爱多久

ài yīgè rén kěyǐ ài duōjiǔ

Ái nhất cá nhân khả dĩ ái đa cửu

Yêu một người thì có thể yêu được bao lâu

.

心痛到哪里才是尽头

xīntòng dào nǎlǐ cái shì jìntóu

Tâm thống đáo na lý tài thị tận đầu

Đau lòng đến mức nào mới là cùng cực

.

花瓣雨像我的情衷

huābàn yǔ xiàng wǒ de qíng zhōng

Hoa biện vũ tượng ngã đích tình trung

Mưa cánh hoa giống như tình cảm của ta

.

誓言怎样说才不会错

shìyán zěnyàng shuō cái bù huì cuò

Thệ ngôn chẩm dạng thuyết tài bất hội thác

Phải hứa điều gì mới không thể sai lầm

.

拥抱到天明算不算多

yǒngbào dào tiānmíng suàn bù suàn duō

Ủng bão đáo thiên minh toán bất toán đa

Ôm nhau đến khi trời sáng liệu có tính là nhiều

.

花瓣雨飘落在我身后

huābàn yǔ piāoluò zài wǒ shēnhòu

Hoa biện vũ phiêu lạc tại ngã thân hậu

Mưa cánh hoa bay loạn sau lưng ta

.

花瓣雨就像你牵绊着我

huābàn yǔ jiù xiàng nǐ qiān bànzhe wǒ

Hoa biện vũ tựu tượng nhĩ khiên bán trữ ngã

Mưa cánh hoa cũng giống như em giữ lấy ta

.

失去了你只会在风中坠落

shīqùle ài zhǐ huì zài fēng zhōng zhuìluò

Thất khứ liễu nhĩ chỉ hội tại phong trung tụy lạc

Mất em rồi, chỉ có thể rơi xuống trong gió

.

你的谎言像颗泪水

nǐ de huǎngyán xiàng kē lèishuǐ

Nhĩ đích hoang ngôn tượng khỏa lệ thủy

Lời nói dối của em giống như giọt nước mắt

.

晶莹夺目却叫人心碎

jīngyíng duómù què jiào rénxīn suì

Tinh oánh đọat mục khước khiếu nhân tâm toái

Lấp lánh rực rỡ nhưng lại khiến người tan nát cõi lòng

.

花瓣雨飘落在身后

huābàn yǔ piāoluò zài wǒ shēnhòu

Hoa biện vũ phiêu lạc tại ngã thân hậu

Mưa cánh hoa bay loạn sau lưng ta

.

花瓣雨就像你牵绊着我

huābàn yǔ jiù xiàng nǐ qiān bànzhe wǒ

Hoa biện vũ tựu tượng nhĩ khiên bán trữ ngã

Mưa cánh hoa cũng giống như em giữ lấy ta

.

失去了你只会在风中坠落

shīqùle ài zhǐ huì zài fēng zhōng zhuìluò

Thất khứ liễu nhĩ chỉ hội tại phong trung tụy lạc

Mất em rồi, chỉ có thể rơi xuống trong gió

.

花瓣雨飘落在身后

huābàn yǔ piāoluò zài wǒ shēnhòu

Hoa biện vũ phiêu lạc tại ngã thân hậu

Mưa cánh hoa bay loạn sau lưng ta

 

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc, Uncategorized | Tags: , , , , | Leave a comment

我们都是伤心人/Ngã môn đô thị thương tâm nhân/Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng – Tôn Nam

燃烧的爱情

ránshāo de àiqíng

Nhiên thiêu đích ái tình

Tình yêu nồng cháy

.

就像一盘烈火在心底

jiù xiàng yī pán lièhuǒ zài xīndǐ

Tựu tượng nhất bàn liệt hỏa tại tâm để

Cũng giống như một đám lửa cháy trong tận đáy lòng

.

激不起火花

jī bù qǐ huǒhuā

Kích bất khởi hỏa hoa

Tia lửa không thoát ra được

.

就会一次次灼伤自己

jiù huì yīcì cì zhuóshāng zìjǐ

Tựu hội nhất thứ thứ chước thương tự kỷ

Chỉ có thể thiêu đốt chính mình hết lần này đến lần khác

.

也会想逃避

yě huì xiǎng táobì

Dã hội tưởng đào tị

Cũng muốn trốn tránh

.

却是逃不出破碎的心

què shì táo bù chū pòsuì de xīn

Khước thị đào bất xuất phá toái đích tâm

Nhưng lại trốn không thoát được phải tan nát con tim

.

就当是游戏总又忘不了结局

jiù dāng shì yóuxì zǒng yòu wàng bùliǎo jiéjú

Tựu đương thị du hí tổng hựu vong bất liễu kết cục

Dù đang vui vẻ cũng đều không quên được kết cuộc

.

要追逐浪漫

yào zhuīzhú làngmàn

Yếu truy trục lãng mạn

Muốn theo đuổi tình yêu

.

真的需要多一些勇气

zhēn de xūyào duō yīxiē yǒngqì

Chân đích nhu yếu đa nhất ta dũng khí

Thực sự cần can đảm hơn chút nữa

.

说付出感情

shuō fùchū gǎnqíng

Thuyết phó xuất cảm tình

Nói về những chuyện tình cảm đã trao đi

.

你我都已吃了太多苦

nǐ wǒ dū yǐ chīle tài duō kǔ

Nhĩ ngã đô dĩ cật liễu thái đa khổ

Ta và em đều đã nếm trải quá nhiều cay đắng

.

未来的日子

wèilái de rìzi

Vị lai đích nhật tử

Những ngày sau này

.

也许还是一样不如意

yěxǔ háishì yīyàng bùrúyì

Dã hứa hoàn thị nhất dạng bất như ý

Có thể vẫn cứ không như ý như thế

.

你是不是也不再相信爱情

nǐ shì bùshì yě bù zài xiāngxìn àiqíng

Nhĩ thị bất thị dã bất tái tương tín ái tình

Có phải em cũng không còn tin vào tình yêu nữa

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把真心交托给无心的人

dōu bǎ zhēnxīn jiāo tuō gěi wúxīn de rén

Đô bả chân tâm giao thác cấp vô tâm đích nhân

Đều mang trái tim chân thành trao cho kẻ vô tình

.

一颗热腾腾的心

yī kē rè téngténg de xīn

Nhất khỏa nhiệt đằng đằng đích tâm

Một trái tim bỏng cháy

.

宁愿满身的伤痕不愿变冷

nìngyuàn mǎn shēn de shānghén bù yuàn biàn lěng

Ninh nguyện mãn thân đích thương ngân bất nguyện biến lãnh

Thà rằng toàn thân là vết thương cũng không hề nguội lạnh

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把自己的灵魂交给别人

dōu bǎ zìjǐ de línghún jiāo gěi biérén

Đô bả tự kỷ đích linh hồn giao cấp biệt nhân

Đều mang linh hồn mình trao cho kẻ khác

.

一辈子 只等一个爱人

yībèizi zhǐ děng yīgè àirén

Nhất bối tử chỉ đẳng nhất cá ái nhân

Cả cuộc đời chỉ chờ đợi một người để yêu

.

要追逐浪漫

yào zhuīzhú làngmàn

Yếu truy trục lãng mạn

Muốn theo đuổi tình yêu

.

真的需要多一些勇气

zhēn de xūyào duō yīxiē yǒngqì

Chân đích nhu yếu đa nhất ta dũng khí

Thực sự cần can đảm hơn chút nữa

.

说付出感情

shuō fùchū gǎnqíng

Thuyết phó xuất cảm tình

Nói về những chuyện tình cảm đã trao đi

.

你我都已吃了太多苦

nǐ wǒ dū yǐ chīle tài duō kǔ

Nhĩ ngã đô dĩ cật liễu thái đa khổ

Ta và em đều đã nếm trải quá nhiều cay đắng

.

未来的日子

wèilái de rìzi

Vị lai đích nhật tử

Những ngày sau này

.

也许还是一样不如意

yěxǔ háishì yīyàng bùrúyì

Dã hứa hoàn thị nhất dạng bất như ý

Có thể vẫn cứ không như ý như thế

.

你是不是也不再相信爱情

nǐ shì bùshì yě bù zài xiāngxìn àiqíng

Nhĩ thị bất thị dã bất tái tương tín ái tình

Có phải em cũng không còn tin vào tình yêu nữa

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把真心交托给无心的人

dōu bǎ zhēnxīn jiāo tuō gěi wúxīn de rén

Đô bả chân tâm giao thác cấp vô tâm đích nhân

Đều mang trái tim chân thành trao cho kẻ vô tình

.

一颗热腾腾的心

yī kē rè téngténg de xīn

Nhất khỏa nhiệt đằng đằng đích tâm

Một trái tim bỏng cháy

.

宁愿满身的伤痕不愿变冷

nìngyuàn mǎn shēn de shānghén bù yuàn biàn lěng

Ninh nguyện mãn thân đích thương ngân bất nguyện biến lãnh

Thà rằng toàn thân là vết thương cũng không hề nguội lạnh

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把自己的灵魂交给别人

dōu bǎ zìjǐ de línghún jiāo gěi biérén

Đô bả tự kỷ đích linh hồn giao cấp biệt nhân

Đều mang linh hồn mình trao cho kẻ khác

.

一辈子 只等一个爱人

yībèizi zhǐ děng yīgè àirén

Nhất bối tử chỉ đẳng nhất cá ái nhân

Cả cuộc đời chỉ chờ đợi một người để yêu

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把真心交托给无心的人

dōu bǎ zhēnxīn jiāo tuō gěi wúxīn de rén

Đô bả chân tâm giao thác cấp vô tâm đích nhân

Đều mang trái tim chân thành trao cho kẻ vô tình

.

一颗热腾腾的心

yī kē rè téngténg de xīn

Nhất khỏa nhiệt đằng đằng đích tâm

Một trái tim bỏng cháy

.

宁愿满身的伤痕不愿变冷

nìngyuàn mǎn shēn de shānghén bù yuàn biàn lěng

Ninh nguyện mãn thân đích thương ngân bất nguyện biến lãnh

Thà rằng toàn thân là vết thương cũng không hề nguội lạnh

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把自己的灵魂交给别人

dōu bǎ zìjǐ de línghún jiāo gěi biérén

Đô bả tự kỷ đích linh hồn giao cấp biệt nhân

Đều mang linh hồn mình trao cho kẻ khác

.

一辈子 只等一个爱人

yībèizi zhǐ děng yīgè àirén

Nhất bối tử chỉ đẳng nhất cá ái nhân

Cả cuộc đời chỉ chờ đợi một người để yêu

.

一辈子 只等一个爱人

yībèizi zhǐ děng yīgè àirén

Nhất bối tử chỉ đẳng nhất cá ái nhân

Cả cuộc đời chỉ chờ đợi một người để yêu

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

只要有你 / Chỉ yếu hữu nhĩ / Chỉ cần có em – Na Anh & Tôn Nam

谁能告诉我

shuí néng gàosù wǒ

Thùy năng cáo tố ngã

Ai có thể nói cho ta biết

.
有没有这样的笔 能画出一双双不流泪的眼睛

yǒu méiyǒu zhèyàng de bǐ néng huà chū yī shuāngshuāng bù liúlèi de yǎnjīng

Hữu một hữu giá dạng đích bút năng họa xuất nhất song song bất lưu lệ đích nhãn thần

Liệu có cây bút nào có thể vẽ được một đôi mắt không bao giờ rơi lệ

.

留得住世上 一纵即逝的光影

liú dé zhù shìshàng yī zòng jí shì de guāngyǐng

Lưu đắc trú thế thượng nhất tung tức thệ đích quang cảnh

Giữ lại được trên đời những hình ảnh sắp tan biến

.

能让所有美丽从此也不再凋零

néng ràng suǒyǒu měilì cóngcǐ yě bù zài diāolíng

Năng nhượng sở hữu mỹ lệ tòng thử dã bất tái điêu linh

Để khiến từ nay về sau những điều tốt đẹp sẽ không còn tàn lụi nữa

.

如果是这样 我可以安慰自己

rúguǒ shì zhèyàng wǒ kěyǐ ānwèi zìjǐ

Như quả thị giá dạng ngã khả dĩ an ủy tự kỷ

Nếu có thì ta có thể an ủi mình rằng

.

在没有你的夜里 能画出一线光明

zài méiyǒu nǐ de yèlǐ néng huà chū yīxiàn guāngmíng

Tại một hữu nhĩ đích dạ lý năng họa xuất nhất tuyến quang minh

Trong những đêm không có em, ta có thể vẽ nên một tia sáng

.

留得住快乐 全部都送去给你

liú dé zhù kuàilè quánbù dōu sòng qù gěi nǐ

Lưu đắc trú khoái lạc toàn bộ đô tống khứ cấp nhĩ

Lưu giữ được hạnh phúc để mang tất cả trao cho em

.

苦涩的味道变了甜蜜

kǔsè de wèidào biànle tiánmì

Khổ sáp đích vị đạo biến liễu cam mật

Biến đắng cay thành mật ngọt

.

从此也不用分开相爱的天和地

cóngcǐ yě bùyòng fēnkāi xiāng’ài de tiān hé de

Tòng thử dã bất dụng phân khai tương ái đích thiên hòa địa

Để từ đó đôi ta không phải chia ly dù yêu thương nhau như trời và đất

.
还能在同一天空月亮太阳再相遇

hái néng zài tóngyī tiānkōng yuèliàng tàiyáng zài xiāngyù

Hoàn năng tại đồng nhất thiên không nguyệt lượng thái dương tái tương ngộ

Mà có thể gặp nhau dưới cùng một bầu trời cùng nhật nguyệt

.

生命中只要有你 什么都变得可以

shēngmìng zhòng zhǐyào yǒu nǐ shénme dōu biàn dé kěyǐ

Sinh mệnh trung chỉ yếu hữu nhĩ thập ma đô biến đắc khả dĩ

Trong cuộc đời này chỉ cần có em, bất cứ điều gì đều trở thành có thể

.

让所有流星随时都相遇

ràng suǒyǒu liúxīng suíshí dōu xiāngyù

Nhượng sở hữu lưu tinh tùy thời đô tương ngộ

Khiến ngay cả sao băng lúc nào cũng có thể gặp nhau

.

从此在人世上也没有无奈的分离

cóngcǐ zài rén shìshàng yě méiyǒu wúnài de fēnlí

Tòng thử tại nhân thế thượng dã một hữu vô nại đích phân ly

Từ nay về sau trên đời sẽ không còn phải phân ly trong tuyệt vọng

.

我不用睁着眼睛看你远走的背影

wǒ bùyòng zhēng zhuó yǎnjīng kàn nǐ yuǎn zǒu de bèiyǐng

Ngã bất dụng tranh trữ nhãn tình khán nhĩ viễn tẩu đích bối ảnh

Ta sẽ không còn phải lặng nhìn bóng lưng em dần xa

.

没有变坏的青春 没有失落的爱情

méiyǒu biàn huài de qīngchūn méiyǒu shīluò de àiqíng

Một hữu biến hoại đích thanh xuân một hữu thất lộ đích ái tình

Không còn tuổi xuân bị bỏ phí, không còn tình yêu không thành

.

所有承诺永恒的像星星

suǒyǒu chéngnuò yǒnghéng de xiàng xīngxīng

Sở hữu thừa nặc vĩnh hằng đích tượng tinh tinh

Chỉ có lời thề nguyền vĩnh hằng cùng tinh tú

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.