Posts Tagged With: tiên ngao

煎熬/Tiên ngao/Giày vò – Lý Giai Vi

煎熬 / 李佳薇

作詞:徐世珍
作曲:饒善強


早知道 你只是飞鸟

zǎo zhīdào nǐ zhǐshì fēiniǎo

Tảo tri đạo nhĩ chỉ thị phi điểu

Đã sớm biết anh chính là cánh chim bay

.

拥抱后 手中只剩下 羽毛

yǒngbào hòu shǒuzhōng zhǐ shèng xià yǔmáo

Ủng bão hậu thủ trung chỉ thặng hạ vũ mao

Sao khi ôm lấy, trong tay chỉ còn lại lông vũ

.

当初你又何必浪费

dāngchū nǐ yòu hébì làngfèi

Đương sơ nhĩ hựu hà tất lãng phí

Thì lúc trước anh cần gì phải lãng phí

.

那么多咖啡和玫瑰 来打扰

nàme duō kāfēi hé méiguī lái dǎrǎo

Na ma đa gia phi hòa mai côi lai đả nhiễu

Nhiều cà phê cùng hoa hồng như thế để làm phiền em

.

我想要 安静的思考

wǒ xiǎng yào ānjìng de sīkǎo

Ngã tưởng yếu an tĩnh đích tư khảo

Em muốn yên lặng suy nghĩ

.

天平上 让爱恨不再 动摇

tiānpíng shàng ràng ài hèn bu zài dòngyáo

Thiên bình thượng nhượng ái hận bất tái động dao

Để yêu hận hai bên cán cân không còn dao động nữa

.

一想你就平衡不了

yī xiǎng nǐ jiù pínghéng bùliǎo

Nhất tưởng nhĩ tựu bình hành bất liễu

Nhưng chỉ cần nhớ đến anh thì không tài nào yên được

.

我关灯还是关不掉 这风暴

wǒ guān dēng háishì guān bù diào zhè fēngbào

Ngã quan đăng hoàn thị quan bất điệu giá phong bạo

Cuồng loạn đến mức em không thể tắt nổi đèn

.

心一跳 爱就开始煎熬

xīn yī tiào ài jiù kāishǐ jiān’áo

Tâm nhất khiêu ái tựu khai thủy tiên ngao

Tâm vừa động thì tình yêu cũng đã bắt đầu giày vò

.

每一分 每一秒

měi yī fēn měi yī miǎo

Mỗi nhất phân mỗi nhất miểu

Từng phút từng giây

.

火在烧 烧成灰有多好

huǒ zài shāo shāo chéng huī yǒu duō hǎo

Hỏa tại thiêu thiêu thành hôi hữu đa hảo

Lửa đang cháy kia có thể đốt tất cả thành tro thì tốt biết mấy

.

叫思念 不要吵

jiào sīniàn bùyào chǎo

Khiếu tư niệm bất yếu sảo

Khiến nỗi nhớ thôi quấy nhiễu

.

我相信我已经快要

wǒ xiāngxìn wǒ yǐjīng kuàiyào

Ngã tường tín ngã dĩ kinh khoái yếu

Em tin rằng em gần như đã

.

快要把你忘掉

kuàiyào bǎ nǐ wàngdiào

Khoái yếu bả nhĩ vong điệu

Gần như đã quên được anh

.

跟寂寞  再和好

gēn jìmò zài hé hǎo

Cân tịch mịch tái hòa hảo

Để lại làm bạn với nỗi cô đơn

.

得不到 也不要乞讨

dé bù dào yě bùyào qǐtǎo

Đắc bất đáo dã bất yếu khất thảo

Không có được thì cũng sẽ không van xin

.

怎么做 不需要别人 转告

zěnme zuò bù xūyào biérén zhuǎngào

Chẩm ma tố bất nhu yếu biệt nhân chuyển cáo

Em không cần người khác bảo em phải làm gì

.

在陷得太深的海底

zài xiàn dé tài shēn dì hǎidǐ

Tại hãm đắc thái thâm đích hải để

Chìm đắm quá sâu tận đáy biển

.

我也只剩下我自己 能依靠

wǒ yě zhǐ shèng xià wǒ zìjǐ néng yīkào

Ngã dã chỉ thặng hạ ngã tự kỷ năng y kháo

Em chỉ còn lại chỉnh bản thân mình để dựa vào

.

心一跳 爱就开始煎熬

xīn yī tiào ài jiù kāishǐ jiān’áo

Tâm nhất khiêu ái tựu khai thủy tiên ngao

Tâm vừa động thì tình yêu cũng đã bắt đầu giày vò

.

每一分 每一秒

měi yī fēn měi yī miǎo

Mỗi nhất phân mỗi nhất miểu

Từng phút từng giây

.

火在烧 烧成灰有多好

huǒ zài shāo shāo chéng huī yǒu duō hǎo

Hỏa tại thiêu thiêu thành hôi hữu đa hảo

Lửa đang cháy kia có thể đốt tất cả thành tro thì tốt biết mấy

.

叫思念 不要吵

jiào sīniàn bùyào chǎo

Khiếu tư niệm bất yếu sảo

Khiến nỗi nhớ thôi quấy nhiễu

.

我相信我已经快要

wǒ xiāngxìn wǒ yǐjīng kuàiyào

Ngã tường tín ngã dĩ kinh khoái yếu

Em tin rằng em gần như đã

.

快要把你忘掉

kuàiyào bǎ nǐ wàngdiào

Khoái yếu bả nhĩ vong điệu

Gần như đã quên được anh

.

跟寂寞  再和好

gēn jìmò zài hé hǎo

Cân tịch mịch tái hòa hảo

Để lại làm bạn với nỗi cô đơn

.

我相信我已经快要

wǒ xiāngxìn wǒ yǐjīng kuàiyào

Ngã tường tín ngã dĩ kinh khoái yếu

Em tin rằng em gần như đã

.

是真的我快要

shì zhēn de wǒ kuàiyào

Thị chân đích ngã khoái yếu

Em thực sự gần như đã

.

快要可以微笑

kuàiyào kěyǐ wéixiào

Khoái yếu khả dĩ vi tiếu

Gần như đã có thể mỉm cười

.

去面对 下一个 拥抱

qù miàn duì xià yīgè yǒngbào

Khứ miện đối hạ nhất cá ủng bão

Mà đối diện với cái ôm tiếp sau này

Advertisements
Categories: bài hát, Uncategorized | Tags: , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.