Posts Tagged With: phí ngọc thanh

一剪梅 / Nhất tiễn mai / Một nhành mai – Phí Ngọc Thanh

真情像草原广阔

zhēnqíng xiàng cǎoyuán guǎngkuò

Chân tình tượng thảo nguyên quảng khoát

Chân tình mênh mông như thảo nguyên

.

层层风雨不能阻隔

céng céng fēngyǔ bùnéng zǔgé

Tằng tằng phong vũ bất năng trở cách

Tầng tầng lớp lớp gió mưa cũng không thể ngăn trở

.

总有云开日出时候

zǒng yǒu yún kāi rì chū shíhòu

Tổng hữu vân khai nhật xuất thì hậu

Vẫn luôn có lúc mây tan mặt trời ló rạng

.

万丈阳光照耀你我

wànzhàng yángguāng zhàoyào nǐ wǒ

Vạn trượng dương quang chiếu diệu nhĩ ngã

Vạn dặm ánh mặt trời chiếu rọi đôi ta

.

真情像梅花开过

zhēnqíng xiàng méihuā kāiguò

Chân tình tượng mai hoa khai quá

Chân tình giống như nhành mai vừa nở

.

冷冷冰雪不能掩没

lěng lěng bīngxuě bùnéng yǎn méi

Lãnh lãnh băng tuyết bất năng yểm một

Băng tuyết lạnh lẽo cũng không vùi lấp được

.

就在最冷

jiù zài zuì lěng

Tựu tại tối lãnh

Chính khi lạnh nhất

.

枝头绽放

zhī tóu zhànfàng

Chi đầu trán phóng

Nở tại đầu cành

.

看见春天走向你我

kànjiàn chūntiān zǒuxiàng nǐ wǒ

Khán kiến xuân thiên tẩu hướng nhĩ ngã

Thấy được mùa xuân đang đến với đôi ta

.

雪花飘飘北风啸啸

xuěhuā piāo piāo běi fēng xiào xiào

Tuyết hoa phiêu phiêu bắc phong khiếu khiếu

Hoa tuyết bay bay, gió bấc gào thét

.

天地一片苍茫

tiāndì yīpiàn cāngmáng

Thiên địa nhất phiến thương mang

Trời đất một mảnh bao la

.

一剪寒梅

yī jiǎn hánméi

Nhất tiễn hàn mai

Một nhành mai trắng

.

傲立雪中

ào lì xuě zhōng

Ngạo lập tuyết trung

Kiêu hãnh nở trong tuyết

.

只为伊人飘香

zhǐ wèi yīrén piāo xiāng

Chỉ vi y nhân phiêu hương

Chỉ tỏa hương vì người

.

爱我所爱无怨无悔

ài wǒ suǒ ài wú yuàn wú huǐ

Ái ngã sở ái vô oán vô hối

Yêu người ta yêu thì không oán trách không hối hận

.

此情长留

cǐ qíng cháng liú

Thử tình trường lưu

Tình này còn mãi

.

心间

xīn jiān

Tâm gian

Trong tim

.

雪花飘飘北风啸啸

xuěhuā piāo piāo běi fēng xiào xiào

Tuyết hoa phiêu phiêu bắc phong khiếu khiếu

Hoa tuyết bay bay, gió bấc gào thét

.

天地一片苍茫

tiāndì yīpiàn cāngmáng

Thiên địa nhất phiến thương mang

Trời đất một mảnh bao la

.

一剪寒梅

yī jiǎn hánméi

Nhất tiễn hàn mai

Một nhành mai trắng

.

傲立雪中

ào lì xuě zhōng

Ngạo lập tuyết trung

Kiêu hãnh nở trong tuyết

.

只为伊人飘香

zhǐ wèi yīrén piāo xiāng

Chỉ vi y nhân phiêu hương

Chỉ tỏa hương vì người

.

爱我所爱无怨无悔

ài wǒ suǒ ài wú yuàn wú huǐ

Ái ngã sở ái vô oán vô hối

Yêu người ta yêu thì không oán trách không hối hận

.

此情长留

cǐ qíng cháng liú

Thử tình trường lưu

Tình này còn mãi

.

心间

xīn jiān

Tâm gian

Trong tim

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Blog at WordPress.com.