Posts Tagged With: người tôi yêu sâu đậm

一往情深的恋人/ Nhất vãng tình thâm đích luyến nhân/ Người tôi yêu sâu đậm – Lý Kiện

作词:李健
作曲:李健


如果不能陪你到最后

rúguǒ bùnéng péi nǐ dào zuìhòu

Như quả bất năng bồi nhĩ đáo tối hậu

Nếu không thể bên em đến cuối cùng

.

是否后悔当初我们牵手

shìfǒu hòuhuǐ dāngchū wǒmen qiānshǒu

Thị phủ hậu hối đương sơ ngã môn khiên thủ

Liệu có hối hận vì ban đầu chúng ta đã nắm tay nhau

.

如果当初没能遇见你

rúguǒ dāngchū méi néng yùjiàn nǐ

Như quả đương sơ một năng ngộ kiến nhĩ

Nếu như ban đầu tôi không gặp được em

.

现在的我 在哪里逗留

xiànzài de wǒ zài nǎlǐ dòuliú

Hiện tại đích ngã tại na lý đậu lưu

Thì tôi của hiện tại đang trú tại nơi nào

.

所有的爱都是冒险 那就心甘情愿

suǒyǒu de ài dū shì màoxiǎn nà jiù xīngānqíngyuàn

Sở hữu đích ái đô thị mạo hiểm na tựu tâm cam tình nguyện

Tình yêu dù có được vẫn là một sự mạo hiểm, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện

.

等待我们一生中 所有悬念

děngdài wǒmen yīshēng zhōng suǒyǒu xuánniàn

Đẳng đãi ngã môn nhất sinh trung sở hữu huyền niệm

Chờ đợi chúng ta cả một đời là lo lắng việc sắp sảy ra

.

我一往情深的恋人 她是我的爱人

wǒ yīwǎngqíngshēn de liànrén tā shì wǒ de àirén

Ngã nhất vãng tình thâm đích luyến nhân tha thị ngã đích ái nhân

Người tôi yêu sâu đậm, em là người yêu của tôi

.

她给我的爱就像是 带着露水的清晨

tā gěi wǒ de ài jiù xiàng shì dàizhe lùshuǐ de qīngchén

Tha cấp ngã đích ái tựu tượng thị đái trữ lộ thủy đích thanh thần

Tình yêu em giành cho tôi cũng giống như sương mai buổi sớm

.

我多想给她我的真 我單純的爱人

wǒ duō xiǎng gěi tā wǒ de zhēn wǒ dānchún de àirén

Ngã đa tưởng cấp tha ngã đích chân ngã đơn thuần đích ái nhân

Tôi rất muốn trao em con người thật của tôi, người yêu ngây thơ của tôi

.

我愿为她等候寂寞 不管这夜晚 多深

wǒ yuàn wéi tā děnghòu jìmò bùguǎn zhè yèwǎn duō shēn

Ngã nguyện vi tha đẳng hậu tịch mịch bất quản giá dạ vãn đa thâm

Tôi nguyện vì em chờ đợi cô quạnh, chẳng cần biết đêm tối kia bao sâu thẳm

.

如果我能陪你到最后

rúguǒ wǒ néng péi nǐ dào zuìhòu

Như quả ngã năng bồi nhĩ đáo tối hậu

Nếu như có thể bên em tới cuối cùng

.

是否原谅我曾经放开的手

shìfǒu yuánliàng wǒ céngjīng fàngkāi de shǒu

Thị phủ nguyên lượng ngã tằng kinh phóng khai đích thủ

Liệu có phải đã tha thứ việc tôi từng buông tay

.

如果当初没能遇见你

rúguǒ dāngchū méi néng yùjiàn nǐ

Như quả đương sơ một năng ngộ kiến nhĩ

Nếu như ban đầu tôi không gặp được em

.

现在的我 不会为谁停留

xiànzài de wǒ bù huì wèi shuí tíngliú

Hiện tại đích ngã bất hội vi thùy đình lưu

Tôi của hiện tại sẽ chẳng vì ai mà dừng bước

.

所有的爱都是冒险 那就心甘情愿

suǒyǒu de ài dū shì màoxiǎn nà jiù xīngānqíngyuàn

Sở hữu đích ái đô thị mạo hiểm na tựu tâm cam tình nguyện

Tình yêu dù có được vẫn là một sự mạo hiểm, nhưng cũng là cam tâm tình nguyện

.

等待我们一生中 所有悬念

děngdài wǒmen yīshēng zhōng suǒyǒu xuánniàn

Đẳng đãi ngã môn nhất sinh trung sở hữu huyền niệm

Chờ đợi chúng ta cả một đời là lo lắng việc sắp sảy ra

.

我一往情深的恋人 她是我的爱人

wǒ yīwǎngqíngshēn de liànrén tā shì wǒ de àirén

Ngã nhất vãng tình thâm đích luyến nhân tha thị ngã đích ái nhân

Người tôi yêu sâu đậm, em là người yêu của tôi

.

我在和她相遇以前 漫无目的地浮沉

wǒ zài hé tā xiāngyù yǐqián màn wú mùdì de fúchén

Ngã tại hòa tha tương ngộ dĩ tiền mạn vô mục đích địa phù trầm

Tôi của lúc trước khi gặp em luôn lang thang khắp chốn không mục đích

.

我多想给她我的真 我心疼的爱人

wǒ duō xiǎng gěi tā wǒ de zhēn wǒ xīntòng de àirén

Ngã đa tưởng cấp tha ngã đích chân ngã tâm thống đích ái nhân

Tôi rất muốn trao em con người thật của tôi, người yêu luôn khiến tôi đau lòng

.
我愿为她守候寂寞 就像这夜晚 深沉

wǒ yuàn wéi tā shǒuhòu jìmò jiù xiàng zhè yèwǎn shēnchén

Ngã nguyện vi tha thủ hậu tịch mịch tựu tượng giá dạ vãn thâm trầm

Tôi nguyện vì em chờ đợi cô quạnh, cũng giống như đêm tối kia sâu thẳm

.

我一往情深的恋人 有美丽的灵魂

wǒ yīwǎngqíngshēn de liànrén yǒu měilì de línghún

Ngã nhất vãng tình thâm đích luyến nhân hữu mỹ lệ đích linh hồn

Người tôi yêu sâu đậm, có một tâm hồn tuyệt đẹp

.

她向我开放了所有 付出生命的热忱

tā xiàng wǒ kāifàngle suǒyǒu fùchū shēngmìng de rèchén

Tha hướng ngã khai phóng liễu sở hữu phó xuất sinh mệnh đích nhiệt thầm

Em vì tôi bỏ qua tất cả,  trao tôi tình cảm nhiệt thành của cả cuộc đời

.

我一往情深的恋人 她是我的爱人

wǒ yīwǎngqíngshēn de liànrén tā shì wǒ de àirén

Ngã nhất vãng tình thâm đích luyến nhân tha thị ngã đích ái nhân

Người tôi yêu sâu đậm, em là người yêu của tôi

.

她说与我相爱以后 是她最美的年华

tā shuō yǔ wǒ xiāng’ài yǐhòu shì tā zuìměi de niánhuá

Tha thuyết dữ ngã tương ái dĩ hậu thị tha tối mỹ đích niên hoa

Em nói những năm tháng đẹp nhất cuộc đời là kể từ khi yêu tôi

.

我多想给她我的真 我心疼的爱人

wǒ duō xiǎng gěi tā wǒ de zhēn wǒ xīntòng de àirén

Ngã đa tưởng cấp tha ngã đích chân ngã tâm thống đích ái nhân

Tôi rất muốn trao em con người thật của tôi, người yêu luôn khiến tôi đau lòng

.

我愿和她聆听寂静,就在这夜晚 深沉

wǒ yuàn hé tā língtīng jìjìng, jiù zài zhè yèwǎn shēnchén

Ngã nguyện hòa tha linh thính tịch tĩnh tựu tại giá dạ vãn thâm trầm

Tôi nguyện cùng em lắng nghe yên lặng trong bóng đêm kia sâu thẳm

 

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.