Posts Tagged With: lắng nghe tiếng biển

听海/Thính hải/Lắng nghe tiếng biển – Trương Học Hữu

[张惠妹/听海

作词:林秋离
作曲:涂惠源
编曲:涂惠元]


 

写信告诉我今天海是什么颜色

xiě xìn gàosù wǒ jīntiān hǎi shì shénme yánsè

Tả tín cáo tố ngã kim thiên hải thị thập ma nhan sắc

Hãy viết thư nói cho ta biết biển hôm nay mang sắc màu gì

.

夜夜陪着你的海心情又如何

yè yè péizhe nǐ dì hǎi xīnqíng yòu rúhé

Dạ dạ bồi trữ nhĩ đích hải tâm tình hựu như hà

Biển cả đêm đêm ở bên em ấy tâm tình ra sao

.

灰色是不想说蓝色是忧郁

huīsè shì bùxiǎng shuō lán sè shì yōuyù

Hôi sắc thị bất tưởng thuyết lam sắc thị ưu uất

Màu xám là không muốn nói chuyện còn màu xanh là buồn thương

.

而漂泊的你 狂浪的心 停在哪里

ér piāobó de nǐ kuáng làng de xīn tíng zài nǎlǐ

Nhi phiêu bạc đích nhĩ cuồng lãng đích  tâm đình tại na lý

Còn em, người ưa phiêu bạt mang trái tim yêu tự do sẽ dừng tại chốn nào

.

写信告诉我今夜你想要梦什么

xiě xìn gàosù wǒ jīnyè nǐ xiǎng yào mèng shénme

Tả tín cáo tố ngã kim dạ nhĩ tưởng yếu mộng thập ma

Hãy viết thư nói cho ta biết đêm nay em muốn mơ thấy điều gì

.

梦里外的我是否都让你无从选择

mèng lǐ wài de wǒ shìfǒu dōu ràng nǐ wúcóng xuǎnzé

Mộng lý ngoại đích ngã thị phủ đô nhượng nhĩ vô tòng tuyển trạch

Phải chăng em không bao giờ lựa chọn ta vì ta là kẻ không có trong giấc mộng ấy

.

我揪著一颗心整夜都闭不了眼睛

wǒ jiūzhe yī kē xīn zhěng yè dōu bì bùliǎo yǎnjīng

Ngã thu trước nhất khỏa tâm chỉnh dạ đô bế bất liễu nhãn tình

Ta ôm chặt trái tim mình, cả đêm không tài nào chợp mắt

.

为何你明明动了情却又不靠近

wèihé nǐ míngmíng dòngle qíng què yòu bù kàojìn

Vi hà nhĩ minh minh động liễu tình khước hựu bất kháo cận

Vì sao em rõ ràng đã động lòng mà lại không đến bên ta

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

叹息著谁又被伤了心却还不清醒

tànxízhe shuí yòu bèi shāngle xīn què hái bù qīngxǐng

Thán tức trữ thùy hựu bị thương liễu tâm khước hoàn bất thanh tỉnh

Thở than rằng ai đó luôn phải chịu thương tâm mà vẫn không hề tỉnh ngộ

.

一定不是我

yīdìng bùshì wǒ

Nhất định bất thị ngã

Chắc chắn đó không phải là ta

.

至少我很冷静

zhìshǎo wǒ hěn lěngjìng

Chí thiếu ngã ngận lãnh tĩnh

Ít ra ta vẫn rất bình thản

.

可是泪水就连泪水也都不相信

kěshì lèishuǐ jiù lián lèishuǐ yě dū bù xiāngxìn

Khả thị lệ thủy tựu liên lệ thủy dã đô bất tương tín

Nhưng nước mắt ta rơi, ngay đến nước mắt cũng không hề tin vào điều ấy

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

这片海未免也太多情悲泣到天明

zhè piàn hǎi wèimiǎn yě tài duōqíng bēiqì dào tiānmíng

Giá phiến hãi vị miễn dã thái đa tình bi khấp đáo thiên minh

Khoảng biển ấy quá mức đa tình, đã khóc bi thương đến tận bình minh

.

写封信给我就当最后约定

xiě fēng xìn gěi wǒ jiù dāng zuìhòu yuēdìng

Tả phong tín cấp ngã tựu đương tối hậu ước định

Hãy viết cho ta một lá thư, xem như một lời ước hẹn cuối cùng

.

说你在离开我的时候是怎样的心情

shuō nǐ zài líkāi wǒ de shíhòu shì zěnyàng de xīnqíng

Thuyết nhĩ tại ly khai ngã đích thời hậu thị chẩm dạng đích tâm tình

Nói cho ta biết khoảnh khắc em rời xa ta, em đã mang tâm trạng như thế nào

.

写信告诉我今夜你想要梦什么

xiě xìn gàosù wǒ jīnyè nǐ xiǎng yào mèng shénme

Tả tín cáo tố ngã kim dạ nhĩ tưởng yếu mộng thập ma

Hãy viết thư nói cho ta biết đêm nay em muốn mơ thấy điều gì

.

梦里外的我是否都让你无从选择

mèng lǐ wài de wǒ shìfǒu dōu ràng nǐ wúcóng xuǎnzé

Mộng lý ngoại đích ngã thị phủ đô nhượng nhĩ vô tòng tuyển trạch

Phải chăng em không bao giờ lựa chọn ta vì ta là kẻ không có trong giấc mộng ấy

.

我揪著一颗心整夜都闭不了眼睛

wǒ jiūzhe yī kē xīn zhěng yè dōu bì bùliǎo yǎnjīng

Ngã thu trước nhất khỏa tâm chỉnh dạ đô bế bất liễu nhãn tình

Ta ôm chặt trái tim mình, cả đêm không tài nào chợp mắt

.

为何你明明动了情却又不靠近

wèihé nǐ míngmíng dòngle qíng què yòu bù kàojìn

Vi hà nhĩ minh minh động liễu tình khước hựu bất kháo cận

Vì sao em rõ ràng đã động lòng mà lại không đến bên ta

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

叹息著谁又被伤了心却还不清醒

tànxízhe shuí yòu bèi shāngle xīn què hái bù qīngxǐng

Thán tức trữ thùy hựu bị thương liễu tâm khước hoàn bất thanh tỉnh

Thở than rằng ai đó luôn phải chịu thương tâm mà vẫn không hề tỉnh ngộ

.

一定不是我

yīdìng bùshì wǒ

Nhất định bất thị ngã

Chắc chắn đó không phải là ta

.

至少我很冷静

zhìshǎo wǒ hěn lěngjìng

Chí thiếu ngã ngận lãnh tĩnh

Ít ra ta vẫn rất bình thản

.

可是泪水就连泪水也都不相信

kěshì lèishuǐ jiù lián lèishuǐ yě dū bù xiāngxìn

Khả thị lệ thủy tựu liên lệ thủy dã đô bất tương tín

Nhưng nước mắt ta rơi, ngay đến nước mắt cũng không hề tin vào điều ấy

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

这片海未免也太多情悲泣到天明

zhè piàn hǎi wèimiǎn yě tài duōqíng bēiqì dào tiānmíng

Giá phiến hãi vị miễn dã thái đa tình bi khấp đáo thiên minh

Khoảng biển ấy quá mức đa tình, đã khóc bi thương đến tận bình minh

.

写封信给我就当最后约定

xiě fēng xìn gěi wǒ jiù dāng zuìhòu yuēdìng

Tả phong tín cấp ngã tựu đương tối hậu ước định

Hãy viết cho ta một lá thư, xem như một lời ước hẹn cuối cùng

.

说你在离开我的时候是怎样的心情

shuō nǐ zài líkāi wǒ de shíhòu shì zěnyàng de xīnqíng

Thuyết nhĩ tại ly khai ngã đích thời hậu thị chẩm dạng đích tâm tình

Nói cho ta biết khoảnh khắc em rời xa ta, em đã mang tâm trạng như thế nào

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.