没关系/Một quan hệ/Không sao cả – Trương Vũ

作词:十一郎

作曲:张宇

编曲:Michael Thompson

————————————————————————–

你说那个 KAVANA 多么贴心

nǐ shuō nàgè KAVANA duōme tiēxīn

Nhĩ thuyết na cá KAVANA đa ma thiếp tâm

Em nói tên KAVANA đấy  hiểu lòng người biết mấy

.

多么懂得让你开心

duōme dǒngde ràng nǐ kāixīn

Đa ma đổng đắc nhượng nhĩ khai tâm

Rất  biết chiều lòng khiến em vui vẻ

.

和他一起 永远都有说不完的话题

hé tā yīqǐ yǒngyuǎn dōu yǒu shuō bu wán de huàtí

Hòa tha nhất khởi vĩnh viễn đô hữu thuyết bất hoàn đích thoại đề

Ở bên hắn em luôn chẳng bao giờ hết chuyện để nói

.

还有那个 KOJI 有点神秘

hái yǒu nàgè KOJI yǒudiǎn shénmì

Hoàn hữu na cá KOJI hữu điểm thần bí

Còn có tên KOJI có chút khó hiểu kia nữa

.

难免对他充满好奇

nánmiǎn duì tā chōngmǎn hàoqí

Nan miễn đối tha sung mãn hảo kỳ

Khó trách em đầy hiếu kỳ về hắn

.

那种男人 透露让人着迷的吸引力

nà zhǒng nánrén tòulù ràng rén zháomí de xīyǐn lì

Na chủng nam nhân thấu lộ nhượng nhân trữ mê đích hấp dẫn lực

Kiểu đàn ông như thếluôn toát ra sức hấp dẫn khiến người mê đắm

.

我已经不懂你

wǒ yǐjīng bù dǒng nǐ

Ngã dĩ kinh bất đổng nhĩ

Ta vẫn không hiểu được em

.

你还想要什么刺激

nǐ hái xiǎng yào shénme cìjī

Nhĩ hoàn tưởng yếu thập ma thích kích

Em còn muốn loại kích thích nào nữa

.

我多问一句 你就回避

wǒ duō wèn yījù nǐ jiù huíbì

Ngã đa vấn nhất cú nhĩ tự hồi tị

Ta gặng hỏi một câu, em liền trốn tránh

.

我说没关系 真的没关系

wǒ shuō méiguānxì zhēn de méiguānxì

Ngã thuyết một quan hệ chân đích một quan hệ

Ta thấy không sao cả, thật sự không sao cả

.

爱跟谁就跟谁出去

ài gēn shuí jiù gēn shuí chūqù

Ái cân thùy tựu cân thùy xuất khứ

Em yêu ai thì cứ đi cùng người đó

.

没关系 堕落没关系

méiguānxì duòluò méiguānxì

Một quan hệ, đọa lạc một quan hệ

Không sao cả, sa ngã cũng chẳng sao

.

你有寻找快乐的权利

nǐ yǒu xúnzhǎo kuàilè de quánlì

Nhĩ hữu tầm trảo khoái lạc đích quyền lợi

Em có quyền đi tìm niềm vui

.

没关系 沉醉没关系

méiguānxì chénzuì méiguānxì

Một quan hệ trầm túy một quan hệ

Không sao cả, mê đắm cũng chẳng sao

.

是我不会说甜言蜜语

shì wǒ bù huì shuō tiányánmìyǔ

Thị ngã bất hội thuyết điềm ngôn mật ngữ

Là tại ta không biết nói lời ngọt ngào

.

没关系 怎样都没关系

méiguānxì zěnyàng dōu méiguānxì

Một quan hệ chẩm dạng đô một quan hệ

Không sao cả, có thế nào cũng chẳng sao

.

大不了不要在一起

dàbùliǎo bùyào zài yīqǐ

Đại bất liễu bất yếu tại nhất khởi

Cùng lắm thì đôi ta không bên nhau nữa

Advertisements
Categories: bài hát, Uncategorized | Tags: , , , | Leave a comment

慢慢 / Mạn mạn / Dần dần – Trương Học Hữu

作词:白进法
作曲:林隆璇
编曲:吴庆隆


心 慢慢疼 慢慢冷

xīn màn man téng màn man lěng

Tâm mạn mạn đông mạn mạn lãnh

Tim dần dần đau đớn, dần dần lạnh lẽo

.

慢慢等不到爱人

màn man děng bù dào àirén

Mạn mạn đẳng bất đáo ái nhân

Dần dần không đợi được người ta yêu nữa

.

付出一生 收回几成

fùchū yīshēng shōuhuí jǐ chéng

Phó xuất nhất sinh thu hồi kỷ thành

Một đời trao đi nhận lại được mấy phần

.

情 不能分 不能恨

qíng bùnéng fēn bùnéng hèn

Tình bất năng phân bất năng hận

Tình yêu không thể sẻ chia, không thể oán hận

.

不能太轻易信任

bùnéng tài qīngyì xìnrèn

Bất năng thái khinh dị tín nhiệm

Không thể quá dễ dàng tin tưởng

.

真爱一回 尽是伤痕

zhēn’ài yī huí jìn shì shānghén

Chân ái nhất hồi tận thị thương ngân

Một lần yêu chân thành, cuối cùng chỉ còn lại vết thương

.

泪 慢慢流 慢慢收

lèi màn man liú màn man shōu

Lệ mạn mạn lưu mạn mạn thu

Nước mắt chầm chậm rơi, dần dần ngừng

.

慢慢变成了朋友

màn man biàn chéngle péngyǒu

Mạn mạn biến thành liễu bằng hữu

Dần dần lại trở thành bạn bè

.

寂寞的夜 独自承受

jìmò de yè dúzì chéngshòu

Tịch mịch đích dạ độc tự thừa thụ

Đêm hiu quạnh, chỉ mình ta chịu đựng

.

爱 不能久 不能够

ài bùnéng jiǔ bùnénggòu

Ái bất năng cửu bất năng câu

Yêu không thể dài lâu, không thể đủ

.

不能太容易拥有

bù néng tài róngyì yǒngyǒu

Bất năng thái dung dị ủng hữu

Không thể có được quá dễ dàng

.

伤人的爱 不堪回首

shāng rén de ài bùkān huíshǒu

Thương nhân đích ái bất kham hồi thủ

Tình yêu khiến người đau đớn ấy , ta không dám quay lại

.

慢慢 慢慢没有感觉

màn man màn man méiyǒu gǎnjué

Mạn mạn mạn mạn một hữu cảm giác

Dần dần, dần dần không còn cảm giác

.

慢慢 慢慢我被忽略

màn man màn man wǒ bèi hūlüè

Mạn mạn mạn mạn ngã bị hốt lược

Dần dần, dần dần ta bị lãng quên

.

你何忍看我憔悴

nǐ hé rěn kàn wǒ qiáocuì

Nhĩ hà nhẫn khán ngã tiều tụy

Em sao có thể nhẫn tâm nhìn ta tiều tụy

.

没有一点点安慰

méiyǒu yī diǎndiǎn ānwèi

Một hữu nhất điểm điểm an ủy

Mà không hề an ủi một chút nào

.

慢慢 慢慢心变成铁

màn man màn man xīn biàn chéng tiě

Mạn mạn mạn mạn tâm biến thành thiết

Dần dần, dần dần tim biến thành sắt

.

慢慢 慢慢我被拒绝

màn man màn man wǒ bèi jùjué

Mạn mạn mạn mạn ngã bị cự tuyệt

Dần dần, dần dần ta bị cự tuyệt

.

你何忍远走高飞

nǐ hé rěn yuǎnzǒugāofēi

Nhĩ hà nhẫn viễn tẩu cao phi

Sao em có thể nhẫn tâm cao chạy xa bay

.

要我如何收拾这 爱的残缺

yào wǒ rúhé shōushí zhè ài de cánquē

Yếu ngã như hà thu thập giá ái đích tàn khuyết

Ta biết phải làm gì để khắc phục phần khuyết thiếu trong tình yêu này

.

泪 慢慢流 慢慢收

lèi màn man liú màn man shōu

Lệ mạn mạn lưu mạn mạn thu

Nước mắt chầm chậm rơi, dần dần ngừng

.

慢慢变成了朋友

màn man biàn chéngle péngyǒu

Mạn mạn biến thành liễu bằng hữu

Dần dần lại trở thành bạn bè

.

寂寞的夜 独自承受

jìmò de yè dúzì chéngshòu

Tịch mịch đích dạ độc tự thừa thụ

Đêm hiu quạnh, chỉ mình ta chịu đựng

.

爱 不能久 不能够

ài bùnéng jiǔ bùnénggòu

Ái bất năng cửu bất năng câu

Yêu không thể dài lâu, không thể đủ

.

不能太容易拥有

bù néng tài róngyì yǒngyǒu

Bất năng thái dung dị ủng hữu

Không thể có được quá dễ dàng

.

伤人的爱 不堪回首

shāng rén de ài bùkān huíshǒu

Thương nhân đích ái bất kham hồi thủ

Tình yêu khiến người đau đớn ấy , ta không dám quay lại

.

慢慢 慢慢没有感觉

màn man màn man méiyǒu gǎnjué

Mạn mạn mạn mạn một hữu cảm giác

Dần dần, dần dần không còn cảm giác

.

慢慢 慢慢我被忽略

màn man màn man wǒ bèi hūlüè

Mạn mạn mạn mạn ngã bị hốt lược

Dần dần, dần dần ta bị lãng quên

.

你何忍看我憔悴

nǐ hé rěn kàn wǒ qiáocuì

Nhĩ hà nhẫn khán ngã tiều tụy

Em sao có thể nhẫn tâm nhìn ta tiều tụy

.

没有一点点安慰

méiyǒu yī diǎndiǎn ānwèi

Một hữu nhất điểm điểm an ủy

Mà không hề an ủi một chút nào

.

慢慢 慢慢心变成铁

màn man màn man xīn biàn chéng tiě

Mạn mạn mạn mạn tâm biến thành thiết

Dần dần, dần dần tim biến thành sắt

.

慢慢 慢慢我被拒绝

màn man màn man wǒ bèi jùjué

Mạn mạn mạn mạn ngã bị cự tuyệt

Dần dần, dần dần ta bị cự tuyệt

.

你何忍远走高飞

nǐ hé rěn yuǎnzǒugāofēi

Nhĩ hà nhẫn viễn tẩu cao phi

Sao em có thể nhẫn tâm cao chạy xa bay

.

要我如何收拾这 爱的残缺

yào wǒ rúhé shōushí zhè ài de cánquē

Yếu ngã như hà thu thập giá ái đích tàn khuyết

Ta biết phải làm gì để khắc phục phần khuyết thiếu trong tình yêu này

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Flying noodles

I’m always interested in street art for the surprises they bring. I’ve come back to Australia after some times, staying at the same hotel I did last time. And surprisingly, I found a very interesting sculpture on my way from the office back to my hotel. Didn’t know how could I miss it before or was it a newly erected one? Anyway, it was funny that I was so hungry and saw huge noodles flying up in the sky right before my eyes.

img_1765

Are they noodles? I’m not sure anymore when I’m not hungry

Categories: somewhere, travel | Tags: , , , | Leave a comment

一剪梅 / Nhất tiễn mai / Một nhành mai – Phí Ngọc Thanh

真情像草原广阔

zhēnqíng xiàng cǎoyuán guǎngkuò

Chân tình tượng thảo nguyên quảng khoát

Chân tình mênh mông như thảo nguyên

.

层层风雨不能阻隔

céng céng fēngyǔ bùnéng zǔgé

Tằng tằng phong vũ bất năng trở cách

Tầng tầng lớp lớp gió mưa cũng không thể ngăn trở

.

总有云开日出时候

zǒng yǒu yún kāi rì chū shíhòu

Tổng hữu vân khai nhật xuất thì hậu

Vẫn luôn có lúc mây tan mặt trời ló rạng

.

万丈阳光照耀你我

wànzhàng yángguāng zhàoyào nǐ wǒ

Vạn trượng dương quang chiếu diệu nhĩ ngã

Vạn dặm ánh mặt trời chiếu rọi đôi ta

.

真情像梅花开过

zhēnqíng xiàng méihuā kāiguò

Chân tình tượng mai hoa khai quá

Chân tình giống như nhành mai vừa nở

.

冷冷冰雪不能掩没

lěng lěng bīngxuě bùnéng yǎn méi

Lãnh lãnh băng tuyết bất năng yểm một

Băng tuyết lạnh lẽo cũng không vùi lấp được

.

就在最冷

jiù zài zuì lěng

Tựu tại tối lãnh

Chính khi lạnh nhất

.

枝头绽放

zhī tóu zhànfàng

Chi đầu trán phóng

Nở tại đầu cành

.

看见春天走向你我

kànjiàn chūntiān zǒuxiàng nǐ wǒ

Khán kiến xuân thiên tẩu hướng nhĩ ngã

Thấy được mùa xuân đang đến với đôi ta

.

雪花飘飘北风啸啸

xuěhuā piāo piāo běi fēng xiào xiào

Tuyết hoa phiêu phiêu bắc phong khiếu khiếu

Hoa tuyết bay bay, gió bấc gào thét

.

天地一片苍茫

tiāndì yīpiàn cāngmáng

Thiên địa nhất phiến thương mang

Trời đất một mảnh bao la

.

一剪寒梅

yī jiǎn hánméi

Nhất tiễn hàn mai

Một nhành mai trắng

.

傲立雪中

ào lì xuě zhōng

Ngạo lập tuyết trung

Kiêu hãnh nở trong tuyết

.

只为伊人飘香

zhǐ wèi yīrén piāo xiāng

Chỉ vi y nhân phiêu hương

Chỉ tỏa hương vì người

.

爱我所爱无怨无悔

ài wǒ suǒ ài wú yuàn wú huǐ

Ái ngã sở ái vô oán vô hối

Yêu người ta yêu thì không oán trách không hối hận

.

此情长留

cǐ qíng cháng liú

Thử tình trường lưu

Tình này còn mãi

.

心间

xīn jiān

Tâm gian

Trong tim

.

雪花飘飘北风啸啸

xuěhuā piāo piāo běi fēng xiào xiào

Tuyết hoa phiêu phiêu bắc phong khiếu khiếu

Hoa tuyết bay bay, gió bấc gào thét

.

天地一片苍茫

tiāndì yīpiàn cāngmáng

Thiên địa nhất phiến thương mang

Trời đất một mảnh bao la

.

一剪寒梅

yī jiǎn hánméi

Nhất tiễn hàn mai

Một nhành mai trắng

.

傲立雪中

ào lì xuě zhōng

Ngạo lập tuyết trung

Kiêu hãnh nở trong tuyết

.

只为伊人飘香

zhǐ wèi yīrén piāo xiāng

Chỉ vi y nhân phiêu hương

Chỉ tỏa hương vì người

.

爱我所爱无怨无悔

ài wǒ suǒ ài wú yuàn wú huǐ

Ái ngã sở ái vô oán vô hối

Yêu người ta yêu thì không oán trách không hối hận

.

此情长留

cǐ qíng cháng liú

Thử tình trường lưu

Tình này còn mãi

.

心间

xīn jiān

Tâm gian

Trong tim

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

煎熬/Tiên ngao/Giày vò – Lý Giai Vi

煎熬 / 李佳薇

作詞:徐世珍
作曲:饒善強


早知道 你只是飞鸟

zǎo zhīdào nǐ zhǐshì fēiniǎo

Tảo tri đạo nhĩ chỉ thị phi điểu

Đã sớm biết anh chính là cánh chim bay

.

拥抱后 手中只剩下 羽毛

yǒngbào hòu shǒuzhōng zhǐ shèng xià yǔmáo

Ủng bão hậu thủ trung chỉ thặng hạ vũ mao

Sao khi ôm lấy, trong tay chỉ còn lại lông vũ

.

当初你又何必浪费

dāngchū nǐ yòu hébì làngfèi

Đương sơ nhĩ hựu hà tất lãng phí

Thì lúc trước anh cần gì phải lãng phí

.

那么多咖啡和玫瑰 来打扰

nàme duō kāfēi hé méiguī lái dǎrǎo

Na ma đa gia phi hòa mai côi lai đả nhiễu

Nhiều cà phê cùng hoa hồng như thế để làm phiền em

.

我想要 安静的思考

wǒ xiǎng yào ānjìng de sīkǎo

Ngã tưởng yếu an tĩnh đích tư khảo

Em muốn yên lặng suy nghĩ

.

天平上 让爱恨不再 动摇

tiānpíng shàng ràng ài hèn bu zài dòngyáo

Thiên bình thượng nhượng ái hận bất tái động dao

Để yêu hận hai bên cán cân không còn dao động nữa

.

一想你就平衡不了

yī xiǎng nǐ jiù pínghéng bùliǎo

Nhất tưởng nhĩ tựu bình hành bất liễu

Nhưng chỉ cần nhớ đến anh thì không tài nào yên được

.

我关灯还是关不掉 这风暴

wǒ guān dēng háishì guān bù diào zhè fēngbào

Ngã quan đăng hoàn thị quan bất điệu giá phong bạo

Cuồng loạn đến mức em không thể tắt nổi đèn

.

心一跳 爱就开始煎熬

xīn yī tiào ài jiù kāishǐ jiān’áo

Tâm nhất khiêu ái tựu khai thủy tiên ngao

Tâm vừa động thì tình yêu cũng đã bắt đầu giày vò

.

每一分 每一秒

měi yī fēn měi yī miǎo

Mỗi nhất phân mỗi nhất miểu

Từng phút từng giây

.

火在烧 烧成灰有多好

huǒ zài shāo shāo chéng huī yǒu duō hǎo

Hỏa tại thiêu thiêu thành hôi hữu đa hảo

Lửa đang cháy kia có thể đốt tất cả thành tro thì tốt biết mấy

.

叫思念 不要吵

jiào sīniàn bùyào chǎo

Khiếu tư niệm bất yếu sảo

Khiến nỗi nhớ thôi quấy nhiễu

.

我相信我已经快要

wǒ xiāngxìn wǒ yǐjīng kuàiyào

Ngã tường tín ngã dĩ kinh khoái yếu

Em tin rằng em gần như đã

.

快要把你忘掉

kuàiyào bǎ nǐ wàngdiào

Khoái yếu bả nhĩ vong điệu

Gần như đã quên được anh

.

跟寂寞  再和好

gēn jìmò zài hé hǎo

Cân tịch mịch tái hòa hảo

Để lại làm bạn với nỗi cô đơn

.

得不到 也不要乞讨

dé bù dào yě bùyào qǐtǎo

Đắc bất đáo dã bất yếu khất thảo

Không có được thì cũng sẽ không van xin

.

怎么做 不需要别人 转告

zěnme zuò bù xūyào biérén zhuǎngào

Chẩm ma tố bất nhu yếu biệt nhân chuyển cáo

Em không cần người khác bảo em phải làm gì

.

在陷得太深的海底

zài xiàn dé tài shēn dì hǎidǐ

Tại hãm đắc thái thâm đích hải để

Chìm đắm quá sâu tận đáy biển

.

我也只剩下我自己 能依靠

wǒ yě zhǐ shèng xià wǒ zìjǐ néng yīkào

Ngã dã chỉ thặng hạ ngã tự kỷ năng y kháo

Em chỉ còn lại chỉnh bản thân mình để dựa vào

.

心一跳 爱就开始煎熬

xīn yī tiào ài jiù kāishǐ jiān’áo

Tâm nhất khiêu ái tựu khai thủy tiên ngao

Tâm vừa động thì tình yêu cũng đã bắt đầu giày vò

.

每一分 每一秒

měi yī fēn měi yī miǎo

Mỗi nhất phân mỗi nhất miểu

Từng phút từng giây

.

火在烧 烧成灰有多好

huǒ zài shāo shāo chéng huī yǒu duō hǎo

Hỏa tại thiêu thiêu thành hôi hữu đa hảo

Lửa đang cháy kia có thể đốt tất cả thành tro thì tốt biết mấy

.

叫思念 不要吵

jiào sīniàn bùyào chǎo

Khiếu tư niệm bất yếu sảo

Khiến nỗi nhớ thôi quấy nhiễu

.

我相信我已经快要

wǒ xiāngxìn wǒ yǐjīng kuàiyào

Ngã tường tín ngã dĩ kinh khoái yếu

Em tin rằng em gần như đã

.

快要把你忘掉

kuàiyào bǎ nǐ wàngdiào

Khoái yếu bả nhĩ vong điệu

Gần như đã quên được anh

.

跟寂寞  再和好

gēn jìmò zài hé hǎo

Cân tịch mịch tái hòa hảo

Để lại làm bạn với nỗi cô đơn

.

我相信我已经快要

wǒ xiāngxìn wǒ yǐjīng kuàiyào

Ngã tường tín ngã dĩ kinh khoái yếu

Em tin rằng em gần như đã

.

是真的我快要

shì zhēn de wǒ kuàiyào

Thị chân đích ngã khoái yếu

Em thực sự gần như đã

.

快要可以微笑

kuàiyào kěyǐ wéixiào

Khoái yếu khả dĩ vi tiếu

Gần như đã có thể mỉm cười

.

去面对 下一个 拥抱

qù miàn duì xià yīgè yǒngbào

Khứ miện đối hạ nhất cá ủng bão

Mà đối diện với cái ôm tiếp sau này

Categories: bài hát, Uncategorized | Tags: , , , | Leave a comment

那就这样吧/Na tựu giá dạng ba/Cứ như vậy đi – Động lực hỏa xa

那就这样吧/动力火车
作词:阿轩
作曲:阿轩


不要哭了吗

bùyào kūle ma

Bất yếu khốc liễu ma

Có gì mà phải khóc

.

该哭的人是我吧

gāi kū de rén shì wǒ ba

Cai khốc đích nhân thị ngã ba

Người nên khóc là tôi mới đúng

.

你都坦白爱上了他

nǐ dōu tǎnbái ài shàngle tā

Nhĩ đô thản bạch ái thượng liễu tha

Em cũng rõ ràng là đã yêu hắn

.

我有什么办法

wǒ yǒu shé me bànfǎ

Ngã hữu thập ma biện pháp

Tôi còn có cách nào nữa đâu

.

我也同意啦

wǒ yě tóngyì la

Ngã dã đồng ý lạp

Tôi cũng đồng ý thôi

.

既然你提出想法

jìrán nǐ tíchū xiǎngfǎ

Ký nhiên nhĩ đề xuất tưởng pháp

Vì em đã đề xuất như thế

.

我们不要拖拖拉拉

wǒmen bùyào tuō tuōlā lā

Ngã môn bất yếu tha tha lạp lạp

Chúng ta cũng không cần trì hoãn

.

就从明天开始吧

jiù cóng míngtiān kāishǐ ba

Tựu tòng minh thiên khai thủy ba

Vậy bắt đầu từ ngày mai luôn đi

.

那就这样吧

nà jiù zhèyàng ba

Na tựu giá dạng ba

Cứ như vậy đi

.

再爱都曲终人散啦

zài ài dū qǔ zhōng rén sàn la

Tái ái đô khúc chung nhân tán lạp

Có yêu tiếp thì cũng đến lúc kết thúc mà thôi

.

那就分手吧

nà jiù fēnshǒu ba

Na tựu phân thủ ba

Vậy cứ chia tay đi

.

再爱都无须挣扎

zài ài dū wúxū zhēngzhá

Tái ái đô vô tu tranh trát

Có yêu tiếp thì cũng không còn muốn cố gắng nữa

.

不要再问我

bùyào zài wèn wǒ

Bất yếu tái vẫn ngã

Em không cần phải hỏi nữa

.

怎舍得拱手让他

zěn shědé gǒngshǒu ràng tā

Chẩm xả đắc củng thủ nhượng tha

Tôi sẵn lòng nhường cho hắn dễ dàng như thế đấy

.

你走吧

nǐ zǒu ba

Nhĩ tẩu ba

Em đi đi

.

到了记得要给我通电话

dàole jìdé yào gěi wǒ tōng diànhuà

Đáo liễu ký đắc yếu cấp ngã thông điện thoại

Đến nơi nhớ phải gọi điện báo cho tôi biết

.

那就这样吧

nà jiù zhèyàng ba

Na tựu giá dạng ba

Cứ như vậy đi

.

再爱都要Sayonara

zài ài dū yào Sayonara

Tái ái đô yếu sayonara

Có yêu tiếp thì cũng phải tạm biệt thôi

.

再给抱一下 闻一闻你的长发

zài gěi bào yīxià wén yī wén nǐ de cháng fā

Tái cấp bão nhất hạ văn nhất văn nhĩ đích trường phát

Ôm em thêm một lần, khẽ vuốt mái tóc dài của em

.

不要再哭啦

bùyào zài kū la

Bất yếu tái khốc lạp

Em đừng khóc nữa

.

快把眼泪擦一擦

kuài bǎ yǎnlèi cā yī cā

Hoạt bả nhãn lệ sái nhất sái

Mau lau nước mắt đi

.

这样吧

zhèyàng ba

Giá dạng ba

Thế này nhé

.

再爱我 有缘的话

zài ài wǒ yǒuyuán dehuà

Tái ái ngã hữu duyên đích thoại

Nếu có duyên chúng ta sẽ lại yêu lần nữa

.

不要哭了吗

bùyào kūle ma

Bất yếu khốc liễu ma

Có gì mà phải khóc

.

该哭的人是我吧

gāi kū de rén shì wǒ ba

Cai khốc đích nhân thị ngã ba

Người nên khóc là tôi mới đúng

.

你都坦白爱上了他

nǐ dōu tǎnbái ài shàngle tā

Nhĩ đô thản bạch ái thượng liễu tha

Em cũng rõ ràng là đã yêu hắn

.

我有什么办法

wǒ yǒu shé me bànfǎ

Ngã hữu thập ma biện pháp

Tôi còn có cách nào nữa đâu

.

我也同意啦

wǒ yě tóngyì la

Ngã dã đồng ý lạp

Tôi cũng đồng ý thôi

.

既然你提出想法

jìrán nǐ tíchū xiǎngfǎ

Ký nhiên nhĩ đề xuất tưởng pháp

Vì em đã đề xuất như thế

.

我们不要拖拖拉拉

wǒmen bùyào tuō tuōlā lā

Ngã môn bất yếu tha tha lạp lạp

Chúng ta cũng không cần trì hoãn

.

就从明天开始吧

jiù cóng míngtiān kāishǐ ba

Tựu tòng minh thiên khai thủy ba

Vậy bắt đầu từ ngày mai luôn đi

.

那就这样吧

nà jiù zhèyàng ba

Na tựu giá dạng ba

Cứ như vậy đi

.

再爱都曲终人散啦

zài ài dū qǔ zhōng rén sàn la

Tái ái đô khúc chung nhân tán lạp

Có yêu tiếp thì cũng đến lúc kết thúc mà thôi

.

那就分手吧

nà jiù fēnshǒu ba

Na tựu phân thủ ba

Vậy cứ chia tay đi

.

再爱都无须挣扎

zài ài dū wúxū zhēngzhá

Tái ái đô vô tu tranh trát

Có yêu tiếp thì cũng không còn muốn cố gắng nữa

.

不要再问我

bùyào zài wèn wǒ

Bất yếu tái vẫn ngã

Em không cần phải hỏi nữa

.

怎舍得拱手让他

zěn shědé gǒngshǒu ràng tā

Chẩm xả đắc củng thủ nhượng tha

Tôi sẵn lòng nhường cho hắn dễ dàng như thế đấy

.

你走吧

nǐ zǒu ba

Nhĩ tẩu ba

Em đi đi

.

到了记得要给我通电话

dàole jìdé yào gěi wǒ tōng diànhuà

Đáo liễu ký đắc yếu cấp ngã thông điện thoại

Đến nơi nhớ phải gọi điện báo cho tôi biết

.

那就这样吧

nà jiù zhèyàng ba

Na tựu giá dạng ba

Cứ như vậy đi

.

再爱都要Sayonara

zài ài dū yào Sayonara

Tái ái đô yếu sayonara

Có yêu tiếp thì cũng phải tạm biệt thôi

.

再给抱一下 闻一闻你的长发

zài gěi bào yīxià wén yī wén nǐ de cháng fā

Tái cấp bão nhất hạ văn nhất văn nhĩ đích trường phát

Ôm em thêm một lần, khẽ vuốt mái tóc dài của em

.

不要再哭啦

bùyào zài kū la

Bất yếu tái khốc lạp

Em đừng khóc nữa

.

快把眼泪擦一擦

kuài bǎ yǎnlèi cā yī cā

Hoạt bả nhãn lệ sái nhất sái

Mau lau nước mắt đi

.

这样吧

zhèyàng ba

Giá dạng ba

Thế này nhé

.

再爱我 有缘的话

zài ài wǒ yǒuyuán dehuà

Tái ái ngã hữu duyên đích thoại

Nếu có duyên chúng ta sẽ lại yêu lần nữa

.

快去把东西收拾一下

kuài qù bǎ dōngxī shōushí yīxià

Khoái khứ bả đông tây thu thập nhất hạ

Em nên đi thu dọn đồ đạc nhanh lên một chút

.

再耗下去都天亮啦

zài hào xiàqù dōu tiānliàng la

Tái háo hạ khứ đô thiên lượng lạp

Còn chần chừ nữa thì trời sáng mất

.

这里的钥匙你先留着吧

zhèlǐ de yàoshi nǐ xiān liúzhe ba

Giá lý đích thược thi nhĩ tiên lưu trữ ba

Chìa khóa nơi này em cứ mang theo trước đi

.

怕你有东西

pà nǐ yǒu dōngxī

Phạ nhĩ hữu đông tây

Sợ rằng em có thứ gì đó

.

假如你有东西忘了拿

jiǎrú nǐ yǒu dōngxī wàngle ná

Giả như nhĩ hữu đông tây vong liễu nã

Nhỡ đâu em có thứ gì đó quên mang theo

.

那就这样吧

nà jiù zhèyàng ba

Na tựu giá dạng ba

Cứ như vậy đi

.

再爱都曲终人散啦

zài ài dū qǔ zhōng rén sàn la

Tái ái đô khúc chung nhân tán lạp

Có yêu tiếp thì cũng đến lúc kết thúc mà thôi

.

那就分手吧

nà jiù fēnshǒu ba

Na tựu phân thủ ba

Vậy cứ chia tay đi

.

再爱都无须挣扎

zài ài dū wúxū zhēngzhá

Tái ái đô vô tu tranh trát

Có yêu tiếp thì cũng không còn muốn cố gắng nữa

.

不要再问我

bùyào zài wèn wǒ

Bất yếu tái vẫn ngã

Em không cần phải hỏi nữa

.

怎舍得拱手让他

zěn shědé gǒngshǒu ràng tā

Chẩm xả đắc củng thủ nhượng tha

Tôi sẵn lòng nhường cho hắn dễ dàng như thế đấy

.

你走吧

nǐ zǒu ba

Nhĩ tẩu ba

Em đi đi

.

到了记得要给我通电话

dàole jìdé yào gěi wǒ tōng diànhuà

Đáo liễu ký đắc yếu cấp ngã thông điện thoại

Đến nơi nhớ phải gọi điện báo cho tôi biết

.

那就这样吧

nà jiù zhèyàng ba

Na tựu giá dạng ba

Cứ như vậy đi

.

再爱都要Sayonara

zài ài dū yào Sayonara

Tái ái đô yếu sayonara

Có yêu tiếp thì cũng phải tạm biệt thôi

.

再给抱一下 闻一闻你的长发

zài gěi bào yīxià wén yī wén nǐ de cháng fā

Tái cấp bão nhất hạ văn nhất văn nhĩ đích trường phát

Ôm em thêm một lần, khẽ vuốt mái tóc dài của em

.

不要再哭啦

bùyào zài kū la

Bất yếu tái khốc lạp

Em đừng khóc nữa

.

快把眼泪擦一擦

kuài bǎ yǎnlèi cā yī cā

Hoạt bả nhãn lệ sái nhất sái

Mau lau nước mắt đi

.

这样吧

zhèyàng ba

Giá dạng ba

Thế này nhé

.

再爱我 有缘的话

zài ài wǒ yǒuyuán dehuà

Tái ái ngã hữu duyên đích thoại

Nếu có duyên chúng ta sẽ lại yêu lần nữa

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | 1 Comment

Protected: [Dream psychology; Freud] – Lời giới thiệu

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Categories: sách | Tags: , , , | Enter your password to view comments.

Dream psychology/Tâm lý học giấc mơ – Prof. Dr. Sigmund Freud

DREAM PSYCHOLOGY

Psychoanalysis for Beginners

by

Prof. Dr. Sigmund Freud

Authorized English translation by M. D. Eder with an introduction by André Tridon, author of “Psychoanalysis, its history, theory and practice”, “Psychoanalysis and behavior” and “Psychoanalysis, sleep and dreams”

New York, The James A. McCann company

1920

The James A. McCann company

Printed in the USA


Disclaimer: This is a non-profit translation and for personal use only.


 

TÂM LÝ HỌC GIẤC MƠ

Lời giới thiệu

I – Giấc mơ có ý nghĩa

II – Cơ chế giấc mơ

III – Vì sao giấc mơ che giấu khát vọng

IV – Phân tích giấc mơ

V – Tình dục trong giấc mơ

VI – Mong muốn trong giấc mơ

VII – Chức năng của giấc mơ

VIII –

 

 

Categories: sách, Uncategorized | Tags: , , , | Leave a comment

枉凝眉/Uổng ngưng mi – Đồng Lệ – 曹雪芹/紅樓夢

一个是阆苑仙葩

yīgè shì làngyuàn xiān pā

Nhất cá thị lãng uyển tiên ba

Một bên là hoa tiên vườn thẳm

.

一个是美玉无瑕

yīgè shì měiyù wúxiá

Nhất cá thị mỹ ngọc vô hà

Một bên là ngọc đẹp không tì vết

.

若说没奇缘

ruò shuō méi qí yuán

Nhược thuyết một kỳ duyên

Nếu nói vốn chẳng có kỳ duyên

.

今生偏又遇着他

jīnshēng piān yòu yùzhe tā

Kim sinh thiên hựu ngộ trước tha

Sao lại gặp được chàng ở kiếp này

.

若说有奇缘

ruò shuō yǒu qí yuán

Nhược thuyết hữu kỳ duyên

Nếu nói vốn có kỳ duyên

.

如何心事终虚话

rúhé xīnshì zhōng xū huà

Như hà tâm sự chung hư thoại

Thì sao bao tâm sự cuối cùng đều uổng công

.

啊……. 啊…….

Ah……. ah……

.

一个枉自嗟呀

yīgè wǎngzì jiē ya

Nhất cá uổng tự ta nha

Một bên thở than vô ích

.

一个空劳牵挂

yīgè kōng láo qiānguà

Nhất cá không lao khiên quải

Một bên vương vấn phí hoài

.

一个是水中月

yīgè shì shuǐzhōng yuè

Nhất cá thị thủy trung nguyệt

Một bên là trăng dưới nước

.

一个是镜中花

yīgè shì jìng zhōng huā

Nhất cá thị kính trung hoa

Một bên là hoa trong gương

.

想眼中能有多少泪珠儿

xiǎng yǎnzhōng néng yǒu duōshǎo lèizhū er

Tưởng nhãn trung năng hữu đa thiếu lệ châu nhi

Không biết trong mắt chứa được bao nhiêu giọt lệ

.

怎禁得秋流到冬春流到夏

zěn jīn dé qiū liú dào dōng chūn liú dào xià

Chẩm cấm đắc thu lưu đáo đông xuân lưu đáo hạ

Mà chẳng ngăn được chảy từ mùa thu đến mùa đông, lại rơi từ mùa xuân sang mùa hạ

.

啊……. 啊…….

Ah….. Ah…..

Categories: bài hát, thơ, Trung Quốc | Tags: , , , | 1 Comment

听海/Thính hải/Lắng nghe tiếng biển – Trương Học Hữu

[张惠妹/听海

作词:林秋离
作曲:涂惠源
编曲:涂惠元]


 

写信告诉我今天海是什么颜色

xiě xìn gàosù wǒ jīntiān hǎi shì shénme yánsè

Tả tín cáo tố ngã kim thiên hải thị thập ma nhan sắc

Hãy viết thư nói cho ta biết biển hôm nay mang sắc màu gì

.

夜夜陪着你的海心情又如何

yè yè péizhe nǐ dì hǎi xīnqíng yòu rúhé

Dạ dạ bồi trữ nhĩ đích hải tâm tình hựu như hà

Biển cả đêm đêm ở bên em ấy tâm tình ra sao

.

灰色是不想说蓝色是忧郁

huīsè shì bùxiǎng shuō lán sè shì yōuyù

Hôi sắc thị bất tưởng thuyết lam sắc thị ưu uất

Màu xám là không muốn nói chuyện còn màu xanh là buồn thương

.

而漂泊的你 狂浪的心 停在哪里

ér piāobó de nǐ kuáng làng de xīn tíng zài nǎlǐ

Nhi phiêu bạc đích nhĩ cuồng lãng đích  tâm đình tại na lý

Còn em, người ưa phiêu bạt mang trái tim yêu tự do sẽ dừng tại chốn nào

.

写信告诉我今夜你想要梦什么

xiě xìn gàosù wǒ jīnyè nǐ xiǎng yào mèng shénme

Tả tín cáo tố ngã kim dạ nhĩ tưởng yếu mộng thập ma

Hãy viết thư nói cho ta biết đêm nay em muốn mơ thấy điều gì

.

梦里外的我是否都让你无从选择

mèng lǐ wài de wǒ shìfǒu dōu ràng nǐ wúcóng xuǎnzé

Mộng lý ngoại đích ngã thị phủ đô nhượng nhĩ vô tòng tuyển trạch

Phải chăng em không bao giờ lựa chọn ta vì ta là kẻ không có trong giấc mộng ấy

.

我揪著一颗心整夜都闭不了眼睛

wǒ jiūzhe yī kē xīn zhěng yè dōu bì bùliǎo yǎnjīng

Ngã thu trước nhất khỏa tâm chỉnh dạ đô bế bất liễu nhãn tình

Ta ôm chặt trái tim mình, cả đêm không tài nào chợp mắt

.

为何你明明动了情却又不靠近

wèihé nǐ míngmíng dòngle qíng què yòu bù kàojìn

Vi hà nhĩ minh minh động liễu tình khước hựu bất kháo cận

Vì sao em rõ ràng đã động lòng mà lại không đến bên ta

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

叹息著谁又被伤了心却还不清醒

tànxízhe shuí yòu bèi shāngle xīn què hái bù qīngxǐng

Thán tức trữ thùy hựu bị thương liễu tâm khước hoàn bất thanh tỉnh

Thở than rằng ai đó luôn phải chịu thương tâm mà vẫn không hề tỉnh ngộ

.

一定不是我

yīdìng bùshì wǒ

Nhất định bất thị ngã

Chắc chắn đó không phải là ta

.

至少我很冷静

zhìshǎo wǒ hěn lěngjìng

Chí thiếu ngã ngận lãnh tĩnh

Ít ra ta vẫn rất bình thản

.

可是泪水就连泪水也都不相信

kěshì lèishuǐ jiù lián lèishuǐ yě dū bù xiāngxìn

Khả thị lệ thủy tựu liên lệ thủy dã đô bất tương tín

Nhưng nước mắt ta rơi, ngay đến nước mắt cũng không hề tin vào điều ấy

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

这片海未免也太多情悲泣到天明

zhè piàn hǎi wèimiǎn yě tài duōqíng bēiqì dào tiānmíng

Giá phiến hãi vị miễn dã thái đa tình bi khấp đáo thiên minh

Khoảng biển ấy quá mức đa tình, đã khóc bi thương đến tận bình minh

.

写封信给我就当最后约定

xiě fēng xìn gěi wǒ jiù dāng zuìhòu yuēdìng

Tả phong tín cấp ngã tựu đương tối hậu ước định

Hãy viết cho ta một lá thư, xem như một lời ước hẹn cuối cùng

.

说你在离开我的时候是怎样的心情

shuō nǐ zài líkāi wǒ de shíhòu shì zěnyàng de xīnqíng

Thuyết nhĩ tại ly khai ngã đích thời hậu thị chẩm dạng đích tâm tình

Nói cho ta biết khoảnh khắc em rời xa ta, em đã mang tâm trạng như thế nào

.

写信告诉我今夜你想要梦什么

xiě xìn gàosù wǒ jīnyè nǐ xiǎng yào mèng shénme

Tả tín cáo tố ngã kim dạ nhĩ tưởng yếu mộng thập ma

Hãy viết thư nói cho ta biết đêm nay em muốn mơ thấy điều gì

.

梦里外的我是否都让你无从选择

mèng lǐ wài de wǒ shìfǒu dōu ràng nǐ wúcóng xuǎnzé

Mộng lý ngoại đích ngã thị phủ đô nhượng nhĩ vô tòng tuyển trạch

Phải chăng em không bao giờ lựa chọn ta vì ta là kẻ không có trong giấc mộng ấy

.

我揪著一颗心整夜都闭不了眼睛

wǒ jiūzhe yī kē xīn zhěng yè dōu bì bùliǎo yǎnjīng

Ngã thu trước nhất khỏa tâm chỉnh dạ đô bế bất liễu nhãn tình

Ta ôm chặt trái tim mình, cả đêm không tài nào chợp mắt

.

为何你明明动了情却又不靠近

wèihé nǐ míngmíng dòngle qíng què yòu bù kàojìn

Vi hà nhĩ minh minh động liễu tình khước hựu bất kháo cận

Vì sao em rõ ràng đã động lòng mà lại không đến bên ta

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

叹息著谁又被伤了心却还不清醒

tànxízhe shuí yòu bèi shāngle xīn què hái bù qīngxǐng

Thán tức trữ thùy hựu bị thương liễu tâm khước hoàn bất thanh tỉnh

Thở than rằng ai đó luôn phải chịu thương tâm mà vẫn không hề tỉnh ngộ

.

一定不是我

yīdìng bùshì wǒ

Nhất định bất thị ngã

Chắc chắn đó không phải là ta

.

至少我很冷静

zhìshǎo wǒ hěn lěngjìng

Chí thiếu ngã ngận lãnh tĩnh

Ít ra ta vẫn rất bình thản

.

可是泪水就连泪水也都不相信

kěshì lèishuǐ jiù lián lèishuǐ yě dū bù xiāngxìn

Khả thị lệ thủy tựu liên lệ thủy dã đô bất tương tín

Nhưng nước mắt ta rơi, ngay đến nước mắt cũng không hề tin vào điều ấy

.

听 海哭的声音

tīng    hǎi kū de shēngyīn

Thính hải khốc đích thanh âm

Hãy lắng nghe tiếng biển kia đang khóc

.

这片海未免也太多情悲泣到天明

zhè piàn hǎi wèimiǎn yě tài duōqíng bēiqì dào tiānmíng

Giá phiến hãi vị miễn dã thái đa tình bi khấp đáo thiên minh

Khoảng biển ấy quá mức đa tình, đã khóc bi thương đến tận bình minh

.

写封信给我就当最后约定

xiě fēng xìn gěi wǒ jiù dāng zuìhòu yuēdìng

Tả phong tín cấp ngã tựu đương tối hậu ước định

Hãy viết cho ta một lá thư, xem như một lời ước hẹn cuối cùng

.

说你在离开我的时候是怎样的心情

shuō nǐ zài líkāi wǒ de shíhòu shì zěnyàng de xīnqíng

Thuyết nhĩ tại ly khai ngã đích thời hậu thị chẩm dạng đích tâm tình

Nói cho ta biết khoảnh khắc em rời xa ta, em đã mang tâm trạng như thế nào

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.