bài hát

怎么说我不爱你/Chẩm ma thuyết ngã bất ái nhĩ/Làm sao để nói ta không yêu em – Hàn Đông Quân – Khóa giới ca vương

怎么说我不爱你 (How to say I don’t love you)
作词:阿弟仔
作曲:阿弟仔
—————————————————————————————————————————————–
捡了一回那刺激浪漫当下的欲望

jiǎnle yī huí nà cìjī làngmàn dāngxià de yù wàng

Kiểm liễu nhất hồi thích kích lãng mạn đương hạ đích dục vọng

Nắm lấy một đoạn dục vọng nhất thời đầy kích thích buông thả

.

过了一程那冲动盲目之下的疯狂

guò le yī chéng nà chōngdòng mángmù zhī xià de fēngkuáng

Quá liễu nhất chủng na xung động manh mục chi hạ đích phong cuồng

Trải qua một dạng điên cuồng dưới cơn kích động mù quáng

.

品那些遐想 尝那些火花

pǐn nàxiē xiáxiǎng cháng nàxiē huǒhuā

Phẩm na ta hà tưởng  thường na ta hỏa hoa

Nếm một chút mơ mộng, thử một chút tia lửa

.

然后坠落 又坠落 旋转流离在迷乱的网

ránhòu zhuìluò yòu zhuìluò xuánzhuǎn liúlí zài mí luàn de wǎng

Nhiên hậu trụy lạc hựu trụy lạc toàn chuyển lưu li tại mê loạn đích võng

Rồi sa ngã nối tiếp sa ngã, loay hoay trôi dạt trong tấm lưới đầy mê đắm

.

走了一趟那绚烂华丽背后的虚假

zǒule yī tàng nà xuànlàn huálì bèihòu de xūjiǎ

Tẩu liễu nhất thảng na huyến lạn hoa lệ bối hậu đích hư giả

Bước qua sự giả dối phía sau một chút lộng lẫy rực rỡ

.

绕了一圈那短暂快感之后的空荡

ràole yī quān nà duǎnzàn kuàigǎn zhīhòu de kōng dàng

Nhiễu liễu nhất quyển na đoản tạm khoái cảm chi hậu đích không đãng

Quẩn quanh với sự trống rỗng đằng sau một hồi khoái cảm ngắn ngủi

.

享那些愉悦 得那些忧伤

xiǎng nàxiē yúyuè dé nàxiē yōushāng

Hưởng na ta du duyệt đắc na ta ưu thương

Hưởng thụ chút vui sướng, chịu một chút thương đau

.

重复著 弹奏 激情的狂想

chóngfùzhe tán zòu jīqíng de kuángxiǎng

Trùng phục trữ đạn tấu kích tình đích cuồng tưởng

Cứ lặp lại việc biểu diễn khúc cuồng tưởng đầy khao khát

.

我要怎么说我不爱你 我要怎么做你才死心

wǒ yào zěnme shuō wǒ bù ài nǐ wǒ yào zěnme zuò nǐ cái sǐxīn

Ngã yếu chẩm ma thuyết ngã bất ái nhĩ ngã yếu chẩm ma tố nhĩ tài tử tâm

Ta phải làm sao để nói ta không yêu em, ta phải làm sao mới có thể khiến em tuyệt vọng

.

我们一再一再的证明

wǒmen yīzài yīzài de zhèngmíng

Ngã môn nhất tái nhất tái đích chứng minh

Chúng ta hết lần này đến lần khác chứng minh rằng

.

只有互相伤害的较劲

zhǐyǒu hùxiāng shānghài de jiàojìn

Chích hữu tương hỗ thương hại đích giảo kình

Đôi ta nhất định chỉ có làm tổn thương lẫn nhau

.

我要怎么说我不爱你 我要怎么做你才死心

wǒ yào zěnme shuō wǒ bù ài nǐ wǒ yào zěnme zuò nǐ cái sǐxīn

Ngã yếu chẩm ma thuyết ngã bất ái nhĩ ngã yếu chẩm ma tố nhĩ tài tử tâm

Ta phải làm sao để nói ta không yêu em, ta phải làm sao mới có thể khiến em tuyệt vọng

.

痛苦不断不断的交替 还有什么留情的余地

tòngkǔ bùduàn bùduàn de jiāotì hái yǒu shé me liúqíng de yúdì

Thống khổ bất đoạn bất đoạn đích giao thác hoàn hữu thập ma lưu tình đích dư địa

Đau đớn không ngừng đan xen, còn chốn nào để tình cảm bám víu vào đây?

.

走了一趟那绚烂华丽背后的虚假

zǒule yī tàng nà xuànlàn huálì bèihòu de xūjiǎ

Tẩu liễu nhất thảng na huyến lạn hoa lệ bối hậu đích hư giả

Bước qua sự giả dối phía sau một chút lộng lẫy rực rỡ

.

绕了一圈那短暂快感之后的空荡

ràole yī quān nà duǎnzàn kuàigǎn zhīhòu de kōng dàng

Nhiễu liễu nhất quyển na đoản tạm khoái cảm chi hậu đích không đãng

Quẩn quanh với sự trống rỗng đằng sau một hồi khoái cảm ngắn ngủi

.

享那些愉悦 得那些忧伤

xiǎng nàxiē yúyuè dé nàxiē yōushāng

Hưởng na ta du duyệt đắc na ta ưu thương

Hưởng thụ chút vui sướng, chịu một chút thương đau

.

重复著 弹奏 激情的狂想

chóngfùzhe tán zòu jīqíng de kuángxiǎng

Trùng phục trữ đạn tấu kích tình đích cuồng tưởng

Cứ lặp lại việc biểu diễn khúc cuồng tưởng đầy khao khát

.

我要怎么说我不爱你 我要怎么做你才死心

wǒ yào zěnme shuō wǒ bù ài nǐ wǒ yào zěnme zuò nǐ cái sǐxīn

Ngã yếu chẩm ma thuyết ngã bất ái nhĩ ngã yếu chẩm ma tố nhĩ tài tử tâm

Ta phải làm sao để nói ta không yêu em, ta phải làm sao mới có thể khiến em tuyệt vọng

.

我们一再一再的证明

wǒmen yīzài yīzài de zhèngmíng

Ngã môn nhất tái nhất tái đích chứng minh

Chúng ta hết lần này đến lần khác chứng minh rằng

.

只有互相伤害的较劲

zhǐyǒu hùxiāng shānghài de jiàojìn

Chích hữu tương hỗ thương hại đích giảo kình

Đôi ta nhất định chỉ có làm tổn thương lẫn nhau

.

我要怎么说我不爱你 我要怎么做你才死心

wǒ yào zěnme shuō wǒ bù ài nǐ wǒ yào zěnme zuò nǐ cái sǐxīn

Ngã yếu chẩm ma thuyết ngã bất ái nhĩ ngã yếu chẩm ma tố nhĩ tài tử tâm

Ta phải làm sao để nói ta không yêu em, ta phải làm sao mới có thể khiến em tuyệt vọng

.

痛苦不断不断的交替 还有什么留情的余地

tòngkǔ bùduàn bùduàn de jiāotì hái yǒu shé me liúqíng de yúdì

Thống khổ bất đoạn bất đoạn đích giao thác hoàn hữu thập ma lưu tình đích dư địa

Đau đớn không ngừng đan xen, còn chốn nào để tình cảm bám víu vào đây?
拥抱着感受着彼此的呼吸声

yǒngbàozhe gǎnshòuzhe bǐcǐ de hūxī shēng

Ủng bão trữ cảm thụ trữ bỉ thử đích hô hấp thanh

Ôm ấp, cảm nhận hơi thở ta và em

.

随着浪潮的高低漂浮在那片刻快乐

suízhe làngcháo de gāodī piāofú zài nà piànkè kuàilè

Tùy trữ lãng triều đích cao đê phiêu phù tại na phiến khắc khoái lạc

Mặc cho mình trôi nổi theo những con sóng nhấp nhô với hạnh phúc ngắn ngủi

.

然后尽情沉沦 然后缝补灵魂

ránhòu jìnqíng chénlún ránhòu féngbǔ línghún

Nhiên hậu tận tình trầm luân nhiên hậu phúng bổ linh hồn

Rồi sau mặc sức đắm chìm, rồi sau chắp vá lại linh hồn

.

我们一再一再的证明

wǒmen yīzài yīzài de zhèngmíng

Ngã môn nhất tái nhất tái đích chứng minh

Chúng ta hết lần này đến lần khác chứng minh rằng

.

只有互相伤害的较劲

zhǐyǒu hùxiāng shānghài de jiàojìn

Chích hữu tương hỗ thương hại đích giảo kình

Đôi ta nhất định chỉ có làm tổn thương lẫn nhau

.

我要怎么说我不爱你 我要怎么做你才死心

wǒ yào zěnme shuō wǒ bù ài nǐ wǒ yào zěnme zuò nǐ cái sǐxīn

Ngã yếu chẩm ma thuyết ngã bất ái nhĩ ngã yếu chẩm ma tố nhĩ tài tử tâm

Ta phải làm sao để nói ta không yêu em, ta phải làm sao mới có thể khiến em tuyệt vọng

.

痛苦不断不断的交替 还有什么留情的余地

tòngkǔ bùduàn bùduàn de jiāotì hái yǒu shé me liúqíng de yúdì

Thống khổ bất đoạn bất đoạn đích giao thác hoàn hữu thập ma lưu tình đích dư địa

Đau đớn không ngừng đan xen, còn chốn nào để tình cảm bám víu vào đây?

.

过了一程那冲动盲目之下的疯狂

guò le yī chéng nà chōngdòng mángmù zhī xià de fēngkuáng

Quá liễu nhất chủng na xung động manh mục chi hạ đích phong cuồng

Trải qua một dạng điên cuồng dưới cơn kích động mù quáng

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

小半/ Tiểu bán/Non nửa – Trần Lạp

小半

作词:涂玲子
作曲:陈粒


不敢回看

bù gǎn huí kàn

Bất cảm hồi khán

Không dám nhìn lại

.

左顾右盼不自然的暗自喜欢

zuǒgùyòupàn bù zìrán de ànzì xǐhuān

Tả cố hữu phán bất tự nhiên đích ám tự hỉ hoan

Ngập ngừng, e dè yêu em trong lặng lẽ

.

偷偷搭讪总没完地坐立难安

tōutōu dāshàn zǒng méiwán de zuò lì nán ān

Thâu thâu đáp san tổng một hoàn địa tọa lập nan an

Len lén bắt chuyện chưa xong đã đứng ngồi không yên

.

试探说晚安 多空泛又心酸

shìtàn shuō wǎn’ān duō kōngfàn yòu xīnsuān

Thí thám thuyết vãn an đa không phiếm hựu tâm toan

Thăm dò nói lời chúc ngủ ngon, thật sáo rỗng và xót xa

.

低头呢喃

dītóu nínán

Đê đầu ni nam

Cúi đầu thì thầm

.

对你的偏爱太过于明目张胆

duì nǐ de piān’ài tài guòyú míngmùzhāngdǎn

Đối nhĩ đích thiên ái thái quá vu minh mục trương đảm

Tình yêu của ta đối với em thật quá mức rõ ràng

.

在原地打转的小丑伤心不断

zàiyuán dì dǎzhuàn de xiǎochǒu shāngxīn bùduàn

Tại nguyên địa đả chuyển đích tiểu sửu thương tâm bất đoạn

Như một gã hề cứ quẩn quanh một chỗ mà đau lòng không dứt

.

空空留遗憾 多难堪又为难

kōngkōng liú yíhàn duō nàn kān yòu wéinán

Không không lưu di hám đa nan kham hựu vi nan

Sự trống rỗng khiến ta nuối tiếc, thật cay đắng và khổ sở

.

释然 慵懒 尽欢

shìrán yōng lǎn jìn huān

Thích nhiên dong lãn tận hoan

Cứ thanh thản, biếng nhác và tận hưởng

.

时间风干后你我再无关

shíjiān fēnggān hòu nǐ wǒ zài wúguān

Thời gian phong can hậu nhĩ ngã tái vô quan

Thời gian theo gió bay, rồi đây ta và em cũng chẳng còn liên quan nữa

.

没答案 怎么办 看不惯自我欺瞒

méi dá’àn zěnme bàn kàn bù guàn zìwǒ qīmán

Một đáp án chẩm ma biện khán bất quán tự ngã khi man

Không có câu trả lời biết phải làm sao, ta không quen tự lừa dối bản thân

.

纵容著 喜欢的 讨厌的 宠溺的 厌倦的

zòngróngzhe xǐhuān de tǎoyàn de chǒng nì de yànjuàn de

Tung dung trữ hỉ hoan đích thảo yếm đích sủng nịch đích yếm quyện đích

Cứ mặc cho những vui vẻ, chán ghét, chiều chuộng cùng chán nản ấy

.

一个个慢慢黯淡

yīgè gè màn man àndàn

Nhất cá cá mạn mạn ảm đạm

Từng thứ từng thứ một dần dần trở nên ảm đạm

.

纵容著 任性的 随意的 放肆的 轻易的

zòngróngzhe rènxìng de suíyì dì fàngsì de qīngyì de

Tung dung trữ nhiệm tính đích tùy ý đích phóng tứ đích khinh dị đích

Cứ mặc cho những thất thường, tùy ý, phóng túng cùng dễ dãi ấy

.

将所有欢脱倾翻

jiāng suǒyǒu huān tuō qīng fān

Tương sở hữu hoan thoát khuynh phiên

Như tất cả niềm vui cùng sụp đổ

.

不应该 太心软 不大胆 太死板 不果断

bù yìng gāi tài xīnruǎn bù dàdǎn tài sǐbǎn bù guǒduàn

Bất ưng cai thái tâm nhuyễn bất đại đảm thái tử bản bất quả đoạn

Ta không nên quá mềm lòng, nhút nhát, quá cứng nhắc, không quyết đoán

.

玩弄著肆无忌惮

wànnòngzhe sì wú jìdàn

Ngoạn lộng trữ tứ vô kị đạn

Cùng chơi đùa không chút e ngại như thế

.

不应该 舍弃了 死心了 放手了 断念了

bù yìng gāi shěqìle sǐxīnle fàng shǒu liǎo duàn niàn liǎo

Bất ưng cai xả khí liễu tử tâm liễu phóng thủ liễu đoạn niệm liễu

Ta không nên để đến lúc vứt bỏ rồi, đoạn tuyệt rồi, buông tay rồi, bỏ cuộc rồi

.

无可奈何不耐烦

wúkěnàihé bù nàifán

Vô khả nại hà bất nại phiền

Mới thấy chẳng có cách nào để mình không chịu đựng

.

不算

bù suàn

Bất toán

Bỏ đi

.

灯火阑珊

dēnghuǒ lánshān

Đăng hỏa lan san

Ánh đèn tàn lụi

.

我的心借了你的光是明是暗

wǒ de xīn jièle nǐ de guāng shì míng shì àn

Ngã đích tâm tá liễu nhĩ đích quang thị minh thị ám

Trái tim ta mượn ánh sáng nơi em chợt sáng chợt tối

.

笑自己情绪太泛滥形只影单

xiào zìjǐ qíngxù tài fànlàn xíng zhī yǐng dān

Tiếu tự kỉ tình tự thái phiếm lạm hình chích ảnh đơn

Cười bản thân mình quá giàu tình cảm, vì vốn chỉ có một mình

.

自嘲成习惯 多敏感又难缠

zìcháo chéng xíguàn duō mǐngǎn yòu nán chán

Tự trào thành tập quán đa mẫn cảm hựu nan triền

Tự cười nhạo đã thành thói quen, thật nhạy cảm cùng khó gần

.

低头呢喃

dītóu nínán

Đê đầu ni nam

Cúi đầu thì thầm

.

对你的偏爱太过于明目张胆

duì nǐ de piān’ài tài guòyú míngmùzhāngdǎn

Đối nhĩ đích thiên ái thái quá vu minh mục trương đảm

Tình yêu của ta đối với em thật quá mức rõ ràng

.

在原地打转的小丑伤心不断

zàiyuán dì dǎzhuàn de xiǎochǒu shāngxīn bùduàn

Tại nguyên địa đả chuyển đích tiểu sửu thương tâm bất đoạn

Như một gã hề cứ quẩn quanh một chỗ mà đau lòng không dứt

.

空空留遗憾 多难堪又为难

kōngkōng liú yíhàn duō nàn kān yòu wéinán

Không không lưu di hám đa nan kham hựu vi nan

Sự trống rỗng khiến ta nuối tiếc, thật cay đắng và khổ sở

.

释然 慵懒 尽欢

shìrán yōng lǎn jìn huān

Thích nhiên dong lãn tận hoan

Cứ thanh thản, biếng nhác và tận hưởng

.

时间风干后你与我再无关

shíjiān fēnggān hòu nǐ wǒ zài wúguān

Thời gian phong can hậu nhĩ ngã tái vô quan

Thời gian theo gió bay, rồi đây ta và em cũng chẳng còn liên quan nữa

.

没答案 怎么办 看不惯自我欺瞒

méi dá’àn zěnme bàn kàn bù guàn zìwǒ qīmán

Một đáp án chẩm ma biện khán bất quán tự ngã khi man

Không có câu trả lời biết phải làm sao, ta không quen tự lừa dối bản thân

.

纵容著 喜欢的 讨厌的 宠溺的 厌倦的

zòngróngzhe xǐhuān de tǎoyàn de chǒng nì de yànjuàn de

Tung dung trữ hỉ hoan đích thảo yếm đích sủng nịch đích yếm quyện đích

Cứ mặc cho những vui vẻ, chán ghét, chiều chuộng cùng chán nản ấy

.

一个个慢慢黯淡

yīgè gè màn man àndàn

Nhất cá cá mạn mạn ảm đạm

Từng thứ từng thứ một dần dần trở nên ảm đạm

.

纵容著 任性的 随意的 放肆的 轻易的

zòngróngzhe rènxìng de suíyì dì fàngsì de qīngyì de

Tung dung trữ nhiệm tính đích tùy ý đích phóng tứ đích khinh dị đích

Cứ mặc cho những thất thường, tùy ý, phóng túng cùng dễ dãi ấy

.

将所有欢脱倾翻

jiāng suǒyǒu huān tuō qīng fān

Tương sở hữu hoan thoát khuynh phiên

Như tất cả niềm vui cùng sụp đổ

.

不应该 太心软 不大胆 太死板 不果断

bù yìng gāi tài xīnruǎn bù dàdǎn tài sǐbǎn bù guǒduàn

Bất ưng cai thái tâm nhuyễn bất đại đảm thái tử bản bất quả đoạn

Ta không nên quá mềm lòng, nhút nhát, quá cứng nhắc, không quyết đoán

.

玩弄著肆无忌惮

wànnòngzhe sì wú jìdàn

Ngoạn lộng trữ tứ vô kị đạn

Cùng chơi đùa không chút e ngại như thế

.

不应该 舍弃了 死心了 放手了 断念了

bù yìng gāi shěqìle sǐxīnle fàng shǒu liǎo duàn niàn liǎo

Bất ưng cai xả khí liễu tử tâm liễu phóng thủ liễu đoạn niệm liễu

Ta không nên để đến lúc vứt bỏ rồi, đoạn tuyệt rồi, buông tay rồi, bỏ cuộc rồi

.

无可奈何不耐烦

wúkěnàihé bù nàifán

Vô khả nại hà bất nại phiền

Mới thấy chẳng có cách nào để mình không chịu đựng

.

任由著 你躲闪 我追赶 你走散 我呼喊

rèn yóuzhe nǐ duǒshǎn wǒ zhuīgǎn nǐ zǒu sàn wǒ hūhǎn

Nhiệm do trữ nhĩ đóa thiểm ngã truy cản nhĩ tẩu tán ngã hô hảm

Cứ mặc em trốn tránh, ta sẽ đuổi theo, em bỏ đi, ta sẽ lớn tiếng gọi

.

是谁在泛泛而谈

shì shéi zài fànfàn ér tán

Thị thùy tại phiếm phiếm nhi đàm

Là ai đang thản nhiên nói chuyện

.

任由著 你来了 你笑了 你走了 不看我

rèn yóuzhe nǐ láile nǐ xiàole nǐ zǒu liǎo bù kàn wǒ

Nhiệm do trữ nhĩ lai liễu nhĩ tiếu liễu nhĩ tẩu liễu bất khán ngã

Cứ mặc kệ cho em đến, mỉm cười và bỏ đi mà không nhìn tới ta

.

与理所当然分摊

yǔ lǐsuǒdāngrán fēntān

Dữ lý sở đương nhiên phân than

Rồi đương nhiên rời xa

.

不明白 残存的 没用的 多余的 不必的

bù míngbái cáncún de méi yòng de duōyú de bùbì de

Bất minh bạch tàn tồn đích một dụng đích đa dư đích bất tất đích

Ta không hiểu vì sao thứ còn lại, đã vô dụng, dư thừa cùng không cần thiết

.

破烂也在手紧攥

pòlàn yě zài shǒujǐn zuàn

Phá lạn dã tại thủ khẩn toản

Mà đã tan nát vẫn cứ nắm chặt trong tay

.

不明白 谁赧然 谁无端 谁古板 谁极端

bù míngbái shéi nǎnrán shéi wúduān shéi gǔbǎn shéi jíduān

Bất minh bạch thùy noãn nhiên thùy vô đoan thùy cổ bản thùy cấp đoan

Ta không hiểu là ai thẹn thùng, ai vô lý, ai cố chấp, ai cực đoan

.

无辜不知所以然

wúgū bùzhī suǒyǐrán

Vô cô bất tri sở dĩ nhiên

Vô tội không biết được là vì sao

.

不管

bùguǎn

Bất quản

Chẳng để ý

.

纵容著 喜欢的 讨厌的 宠溺的 厌倦的

zòngróngzhe xǐhuān de tǎoyàn de chǒng nì de yànjuàn de

Tung dung trữ hỉ hoan đích thảo yếm đích sủng nịch đích yếm quyện đích

Cứ mặc cho những vui vẻ, chán ghét, chiều chuộng cùng chán nản ấy

.

一个个慢慢黯淡

yīgè gè màn man àndàn

Nhất cá cá mạn mạn ảm đạm

Từng thứ từng thứ một dần dần trở nên ảm đạm

.

纵容著 任性的 随意的 放肆的 轻易的

zòngróngzhe rènxìng de suíyì dì fàngsì de qīngyì de

Tung dung trữ nhiệm tính đích tùy ý đích phóng tứ đích khinh dị đích

Cứ mặc cho những thất thường, tùy ý, phóng túng cùng dễ dãi ấy

.

将所有欢脱倾翻

jiāng suǒyǒu huān tuō qīng fān

Tương sở hữu hoan thoát khuynh phiên

Như tất cả niềm vui cùng sụp đổ

.

不应该 太心软 不大胆 太死板 不果断

bù yìng gāi tài xīnruǎn bù dàdǎn tài sǐbǎn bù guǒduàn

Bất ưng cai thái tâm nhuyễn bất đại đảm thái tử bản bất quả đoạn

Ta không nên quá mềm lòng, nhút nhát, quá cứng nhắc, không quyết đoán

.

玩弄著肆无忌惮

wànnòngzhe sì wú jìdàn

Ngoạn lộng trữ tứ vô kị đạn

Cùng chơi đùa không chút e ngại như thế

.

不应该 舍弃了 死心了 放手了 断念了

bù yìng gāi shěqìle sǐxīnle fàng shǒu liǎo duàn niàn liǎo

Bất ưng cai xả khí liễu tử tâm liễu phóng thủ liễu đoạn niệm liễu

Ta không nên để đến lúc vứt bỏ rồi, đoạn tuyệt rồi, buông tay rồi, bỏ cuộc rồi

.

无可奈何不耐烦

wúkěnàihé bù nàifán

Vô khả nại hà bất nại phiền

Mới thấy chẳng có cách nào để mình không chịu đựng

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

鬼迷心窍/Quỷ mê tâm khiếu/Quỷ ma dẫn lối – Lý Tông Thịnh

鬼迷心窍
作词:李宗盛
作曲:李宗盛


曾经真的以为人生就这样了

céngjīng zhēn de yǐwéi rénshēng jiù zhèyàngle

Tằng kinh chân đích dĩ vi nhân sinh tựu giá dạng liễu

Ta đã từng thực sự cho rằng cuộc đời chính là như thế

.

平静的心拒绝再有浪潮

píngjìng de xīn jùjué zài yǒu làngcháo

Bình tĩnh đích tâm cự tuyệt tái hữu lãng triều

Trái tim tĩnh lặng cự tuyệt nổi sóng lần nữa

.

斩了千次的情丝却断不了

zhǎnle qiān cì de qíngsī què duàn bùliǎo

Trảm liễu thiên thứ đích tình ti khước đoạn bất liễu

Tơ tình đã bứt cả ngàn lần mà vẫn không đứt được

.

百转千折它将我围绕

bǎi zhuǎn qiān zhé tā jiāng wǒ wéirào

Bách chuyển thiên chiết đà tương ngã vi nhiễu

Trăm mối ngàn sợi vương vấn quanh ta

.

有人问我你究竟是那里好

yǒurén wèn wǒ nǐ jiùjìng shì nàlǐ hǎo

Hữu nhân vấn ngã nhĩ cứu cánh thị na lí hảo

Có người hỏi ta đến cuối cùng em có điểm nào tốt

.

这么多年我还忘不了

zhème duōnián wǒ hái wàng bùliǎo

Giá ma đa niên ngã hoàn vong bất liễu

Mà bao nhiêu năm rồi ta vẫn không quên được

.

春风再美也比不上你的笑

chūnfēng zài měi yě bǐ bù shàng nǐ de xiào

Xuân phong tái mỹ dã bỉ bất thượng nhĩ đích tiếu

Gió xuân có đẹp cũng không so được với nụ cười của em

.

没见过你的人不会明了

méi jiànguò nǐ de rén bù huì míngliǎo

Một kiến quá nhĩ đích nhân bất hội minh liễu

Nếu không từng gặp em sẽ không hiểu được

.

是鬼迷了心窍也好

shì guǐ míle xīnqiào yě hǎo

Thị quỷ mê liễu tâm khiếu dã hảo

Là quỷ ma dẫn lối cũng được

.

是前世的因缘也好

shì qiánshì de yīnyuán yě hǎo

Thị tiền thế đích nhân duyên dã hảo

Là duyên nợ từ kiếp trước cũng được

.

然而这一切已不再重要

rán’ér zhè yīqiè yǐ bù zài zhòngyào

Nhiên nhi giá nhất thiết dĩ bất tái trọng yếu

Nhưng tất cả cũng chẳng quan trọng nữa

.

如果你能够重回我怀抱

rúguǒ nǐ nénggòu chóng huí wǒ huáibào

Như quả nhĩ năng câu trùng hồi ngã hoài bão

Nếu như em có thể quay lại vòng tay ta

.

是命运的安排也好

shì mìngyùn de ānpái yě hǎo

Thị mệnh vận đích an bài dã hảo

Là vận mệnh đã an bài cũng được

.

是你存心的捉弄也好

shì nǐ cúnxīn de zhuōnòng yě hǎo

Thị nhĩ tồn tâm đích tróc lộng dã hảo

Là em cố tình chơi đùa cũng được

.

然而这一切已不再重要

rán’ér zhè yīqiè yǐ bù zài zhòngyào

Nhiên nhi giá nhất thiết dĩ bất tái trọng yếu

Nhưng tất cả cũng chẳng quan trọng nữa

.

我愿意随你到天涯海角

wǒ yuànyì suí nǐ dào tiānyáhǎijiǎo

Ngã nguyện ý tùy nhĩ đáo thiên nhai hải giác

Ta nguyện lòng theo em tới chân trời góc biển

.

虽然岁月总是匆匆地催人老

suīrán suìyuè zǒng shì cōngcōng de cuī rén lǎo

Tuy nhiên tuế nguyệt tổng thị thông thông địa thôi nhân lão

Thế nhưng tháng năm vẫn cứ vội vã giục người già đi

.

虽然情爱总是让人烦恼

suīrán qíng’ài zǒng shì ràng rén fánnǎo

Tuy nhiên tình ái tổng thị nhượng nhân phiền não

Thế nhưng tình yêu luôn khiến người ta phiền muộn

.

虽然未来如何不能知道

suīrán wèilái rúhé bùnéng zhīdào

Tuy nhiên vị lai như hà bất năng tri đạo

Thế nhưng tương lai ra sao không thể biết trước

.

现在说再见会不会太早

xiànzài shuō zàijiàn huì bù huì tài zǎo

Hiện tại thuyết tái kiến hội bất hội thái tảo

Bây giờ nói lời tạm biệt có phải là quá sớm

 

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

一路上有你/Nhất lộ thượng hữu nhĩ/Một đường có được em – Trương Học Hữu

一路上有你
作词:谢明训
作曲:片山圭司


你知道吗爱你并不容易

nǐ zhīdào ma ài nǐ bìng bù róngyì

Nhĩ tri đạo ma ái nhĩ bính bất dung dị

Em có biết không, yêu em thật cũng chẳng dễ dàng

.

还需要很多勇气

hái xūyào hěnduō yǒngqì

Hoàn nhu yếu ngận đa dũng khí

Cũng phải có rất nhiều dũng khí

.

是天意吧

shì tiānyì ba

Thị thiên ý ba

Chẳng lẽ là ý trời?

.

好多话说不出去就是怕你负担不起

hǎoduō huàshuō bu chūqù jiùshì pà nǐ fùdān bù qǐ

Hảo đa thoại thuyết bất xuất khứ tựu thị phạ nhĩ phụ đảm bất khởi

Có rất nhiều lời ta đã chẳng nói ra vì sợ khiến em không chịu đựng được

.

你相信吗这一生遇见你

nǐ xiāngxìn ma zhè yīshēng yùjiàn nǐ

Nhĩ tương tín ma giá nhất sinh ngộ kiến nhĩ

Em có tin không? Một đời này ta gặp em

.

是上辈子我欠你的

shì shàngbèizi wǒ qiàn nǐ de

Thị thượng bối tử ngã khiếm nhĩ đích

Là vì kiếp trước ta đã nợ em

.

是天意吧

shì tiānyì ba

Thị thiên ý ba

Chẳng lẽ là ý trời?

.

让我爱上你

ràng wǒ ài shàng nǐ

Nhượng ngã ái thượng nhĩ

Khiến ta yêu em

.

才又让你离我而去

cái yòu ràng nǐ lí wǒ ér qù

Tài hựu nhượng nhĩ ly ngã nhi khứ

Lại còn khiến em rời xa ta

.

也许轮回里早已注定

yěxǔ lúnhuí lǐ zǎoyǐ zhùdìng

Dã hứa luân hồi lý tảo dĩ chú định

Có lẽ trong chốn luân hồi sớm đã định

.

今生就该我还给你

jīnshēng jiù gāi wǒ hái gěi nǐ

Kim sinh tựu cai ngã hoàn cấp nhĩ

Đời này ta phải trả lại cho em

.

一颗心在风雨里飘来飘去

yī kē xīn zài fēngyǔ lǐ piāo lái piāo qù

Nhất khỏa tâm tại phong vũ lý phiêu lai phiêu khứ

Một trái tim trong chốn gió mưa điên đảo

.

都是为你

dōu shì wèi nǐ

Đô thị vi nhĩ

Đều là vì em

.

一路上有你苦一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ kǔ yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ khổ nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng khổ đau một chút

.

就算是为了分离与我相遇

jiùsuàn shì wèile fēnlí yǔ wǒ xiāngyù

Tựu toán thị vi liễu phân ly dữ ngã tương ngộ

Cho dù gặp ta chỉ để rồi chia xa

.

一路上有你痛一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ tòng yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ thống nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng đau đớn một chút

.

就算这辈子注定要和你分离

jiùsuàn zhè bèizi zhùdìng yào hé nǐ fēnlí

Tựu toán giá bối tử chủ định yếu hòa nhĩ phân ly

Cho dù đời này đã định phải chia ly với em

.

你知道吗爱你并不容易

nǐ zhīdào ma ài nǐ bìng bù róngyì

Nhĩ tri đạo ma ái nhĩ bính bất dung dị

Em có biết không, yêu em thật cũng chẳng dễ dàng

.

还需要很多勇气

hái xūyào hěnduō yǒngqì

Hoàn nhu yếu ngận đa dũng khí

Cũng phải có rất nhiều dũng khí

.

是天意吧

shì tiānyì ba

Thị thiên ý ba

Chẳng lẽ là ý trời?

.

好多话说不出去就是怕你负担不起

hǎoduō huàshuō bu chūqù jiùshì pà nǐ fùdān bù qǐ

Hảo đa thoại thuyết bất xuất khứ tựu thị phạ nhĩ phụ đảm bất khởi

Có rất nhiều lời ta đã chẳng nói ra vì sợ khiến em không chịu đựng được

.

你相信吗这一生遇见你

nǐ xiāngxìn ma zhè yīshēng yùjiàn nǐ

Nhĩ tương tín ma giá nhất sinh ngộ kiến nhĩ

Em có tin không? Một đời này ta gặp em

.

是上辈子我欠你的

shì shàngbèizi wǒ qiàn nǐ de

Thị thượng bối tử ngã khiếm nhĩ đích

Là vì kiếp trước ta đã nợ em

.

是天意吧

shì tiānyì ba

Thị thiên ý ba

Chẳng lẽ là ý trời?

.

让我爱上你

ràng wǒ ài shàng nǐ

Nhượng ngã ái thượng nhĩ

Khiến ta yêu em

.

才又让你离我而去

cái yòu ràng nǐ lí wǒ ér qù

Tài hựu nhượng nhĩ ly ngã nhi khứ

Lại còn khiến em rời xa ta

.

也许轮回里早已注定

yěxǔ lúnhuí lǐ zǎoyǐ zhùdìng

Dã hứa luân hồi lý tảo dĩ chú định

Có lẽ trong chốn luân hồi sớm đã định

.

今生就该我还给你

jīnshēng jiù gāi wǒ hái gěi nǐ

Kim sinh tựu cai ngã hoàn cấp nhĩ

Đời này ta phải trả lại cho em

.

一颗心在风雨里飘来飘去

yī kē xīn zài fēngyǔ lǐ piāo lái piāo qù

Nhất khỏa tâm tại phong vũ lý phiêu lai phiêu khứ

Một trái tim trong chốn gió mưa điên đảo

.

都是为你

dōu shì wèi nǐ

Đô thị vi nhĩ

Đều là vì em

.

一路上有你苦一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ kǔ yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ khổ nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng khổ đau một chút

.

就算是为了分离与我相遇

jiùsuàn shì wèile fēnlí yǔ wǒ xiāngyù

Tựu toán thị vi liễu phân ly dữ ngã tương ngộ

Cho dù gặp ta chỉ để rồi chia xa

.

一路上有你痛一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ tòng yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ thống nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng đau đớn một chút

.

就算这辈子注定要和你分离

jiùsuàn zhè bèizi zhùdìng yào hé nǐ fēnlí

Tựu toán giá bối tử chủ định yếu hòa nhĩ phân ly

Cho dù đời này đã định phải chia ly với em

.

一路上有你苦一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ kǔ yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ khổ nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng khổ đau một chút

.

就算是为了分离与我相遇

jiùsuàn shì wèile fēnlí yǔ wǒ xiāngyù

Tựu toán thị vi liễu phân ly dữ ngã tương ngộ

Cho dù gặp ta chỉ để rồi chia xa

.

一路上有你痛一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ tòng yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ thống nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng đau đớn một chút

.

就算这辈子注定要和你分离

jiùsuàn zhè bèizi zhùdìng yào hé nǐ fēnlí

Tựu toán giá bối tử chủ định yếu hòa nhĩ phân ly

Cho dù đời này đã định phải chia ly với em

.

一路上有你苦一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ kǔ yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ khổ nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng khổ đau một chút

.

就算是为了分离与我相遇

jiùsuàn shì wèile fēnlí yǔ wǒ xiāngyù

Tựu toán thị vi liễu phân ly dữ ngã tương ngộ

Cho dù gặp ta chỉ để rồi chia xa

.

一路上有你痛一点也愿意

yī lùshàng yǒu nǐ tòng yīdiǎn yě yuànyì

Nhất lộ thượng hữu nhĩ thống nhất điểm dã nguyện ý

Một đường có được em, ta nguyện lòng đau đớn một chút

.

就算只能在梦里拥抱你

jiùsuàn zhǐ néng zài mèng lǐ yǒngbào nǐ

Tựu toán chỉ năng tại mộng lý ủng bão nhĩ

Cho dù chỉ có thể ôm lấy em trong giấc mộng

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

说散就散/Thuyết tán tựu tán/Nói xa là xa – Viên Á Duy

说散就散
作词:张楚翘
作曲:伍乐城


抱一抱 就当作从没有在一起

bào yī bào jiù dàng zuò cóng méiyǒu zài yīqǐ

Bão nhất bão tựu đương tác tòng một hữu tại nhất khởi

Ôm một lần nữa rồi coi như ta chưa từng ở bên nhau

.

好不好 要解释都已经来不及

hǎobù hǎo yào jiěshì dōu yǐjīng láibují

Hảo bất hảo yếu giải thích đô dĩ kinh lai bất cập

Được không anh? Muốn giải thích gì thì cũng đều đã muộn rồi

.

算了吧 我付出过什么没关系

suànle ba wǒ fùchūguò shèn me méiguānxì

Toán liễu ba ngã phó xuất quá thập ma một quan hệ

Thôi bỏ đi, em đã phải trả giá những gì cũng chẳng liên quan nữa

.

我忽略自己 就因为遇见你

wǒ hūlüè zìjǐ jiù yīnwèi yùjiàn nǐ

Ngã hốt lược tự kỉ tựu nhân vi ngộ kiến nhĩ

Em chẳng để ý đến bản thân vì đã gặp được anh

.

没办法 好可怕 那个我 不像话

méi bànfǎ hǎo kěpà nàgè wǒ bù xiànghuà

Một biện pháp hảo khả phạ na cá ngã bất tượng hoạt

Chẳng có cách nào, thật đáng sợ, em khi ấy thật vô lý

.

一直奋不顾身 是我太傻

yīzhí fènbùgùshēn shì wǒ tài shǎ

Nhất trực phấn bất cố thân thị ngã thái sỏa

Một mực hi sinh bản thân, đúng là em quá ngu ngốc

.

说不上爱别说谎 就一点喜欢

shuōbushàng ài bié shuōhuǎng jiù yīdiǎn xǐhuān

Thuyết bất thượng ái biệt thuyết hoang tựu nhất điểm hỉ hoan

Đã không thể yêu thì đừng lừa dối, chỉ là thích một chút thôi

.

说不上恨别纠缠 别装作感叹

shuōbushàng hèn bié jiūchán bié zhuāng zuò gǎntàn

Thuyết bất thượng hận biệt củ triền biệt trang tác cảm thán

Đã không thể oán giận thì đừng níu kéo, cũng đừng giả vờ thở than

.

就当作我太麻烦 不停让自己受伤

jiù dàng zuò wǒ tài máfan bù tíng ràng zìjǐ shòushāng

Tựu đương tác ngã thái ma phiền bất đình nhượng tự kỉ thụ thương

Cứ coi là em quá phiền nhiễu, không ngừng tự khiến mình tổn thương

.

我告诉我自己 感情就是这样

wǒ gàosù wǒ zìjǐ gǎnqíng jiùshì zhèyàng

Ngã cáo tố ngã tự kỉ cảm tình tựu thị giá dạng

Em tự nói với mình rằng tình cảm chính là như thế

.

怎么一不小心太疯狂

zěnme yī bù xiǎoxīn tài fēngkuáng

Chẩm ma nhất bất tiểu tâm thái phong cuồng

Tại sao chỉ không để ý một chút thôi mà đã quá cuồng dại

.

抱一抱 再好好觉悟不能长久

bào yī bào zài hǎohǎo juéwù bùnéng chángjiǔ

Bão nhất bão tái hảo hảo giác ngộ bất năng trường cửu

Ôm một lần nữa để rồi nhận ra rõ ràng mình chẳng thể dài lâu

.

好不好 有亏欠我们都别追究

hǎobù hǎo yǒu kuīqiàn wǒmen dōu bié zhuījiù

Hảo bất hảo hữu khuyết khiếm ngã môn đô biệt truy cứu

Dù có sai sót gì thì chúng ta cũng không truy cứu nữa được không anh?

.

算了吧 我付出再多都不足够

suànle ba wǒ fùchū zài duō dōu bù zúgòu

Toán liễu ba ngã phó xuất tái đa đô bất túc câu

Thôi bỏ đi, dù em có trả giá nhiều hơn nữa cũng là không đủ

.

我终于得救 我不想再献丑

wǒ zhōngyú déjiù wǒ bùxiǎng zài xiànchǒu

Ngã chung vu đắc cứu ngã bất tưởng tái hiến sửu

Cuối cùng cũng đã được cứu rỗi, em không muốn lại bộc lộ điểm xấu của mình nữa

.

没办法 不好吗 大家都 不留下

méi bànfǎ bù hǎo ma dàjiā dōu bù liú xià

Một biện pháp bất hảo ma đại gia đô bất lưu hạ

Chẳng có cách nào, không được hay sao, tất cả đều không ở lại

.

一直勉强相处 总会累垮

yīzhí miǎnqiáng xiāngchǔ zǒng huì lèi kuǎ

Nhất trực miễn cưỡng tương xử tổng hội lụy khỏa

Cứ mãi miễn cưỡng bên nhau thì chắc chắn sẽ rất mệt mỏi

.

说不上爱别说谎 就一点喜欢

shuōbushàng ài bié shuōhuǎng jiù yīdiǎn xǐhuān

Thuyết bất thượng ái biệt thuyết hoang tựu nhất điểm hỉ hoan

Đã không thể yêu thì đừng lừa dối, chỉ là thích một chút thôi

.

说不上恨别纠缠 别装作感叹

shuōbushàng hèn bié jiūchán bié zhuāng zuò gǎntàn

Thuyết bất thượng hận biệt củ triền biệt trang tác cảm thán

Đã không thể oán giận thì đừng níu kéo, cũng đừng giả vờ thở than

.

就当作我太麻烦 不停让自己受伤

jiù dàng zuò wǒ tài máfan bù tíng ràng zìjǐ shòushāng

Tựu đương tác ngã thái ma phiền bất đình nhượng tự kỉ thụ thương

Cứ coi là em quá phiền nhiễu, không ngừng tự khiến mình tổn thương

.

我告诉我自己 感情就是这样

wǒ gàosù wǒ zìjǐ gǎnqíng jiùshì zhèyàng

Ngã cáo tố ngã tự kỉ cảm tình tựu thị giá dạng

Em tự nói với mình rằng tình cảm chính là như thế

.

怎么一不小心太疯狂

zěnme yī bù xiǎoxīn tài fēngkuáng

Chẩm ma nhất bất tiểu tâm thái phong cuồng

Tại sao chỉ không để ý một chút thôi mà đã quá cuồng dại

.

别后悔 就算错过

bié hòuhuǐ jiùsuàn cuòguò

Biệt hậu hối tựu toán thác quá

Đừng hối hận, cứ coi như ta đã bỏ lỡ nhau

.

在以后 你少不免想起我

zài yǐhòu nǐ shào bùmiǎn xiǎngqǐ wǒ

Tại dĩ hậu nhĩ thiểu bất miễn tưởng khởi ngã

Sau này nếu anh không kìm nổi mà nhớ đến em một chút

.

还算不错

hái suàn bùcuò

Hoàn toán bất thác

Thì coi như cũng tốt rồi

.

当我不在你会不会难过

dāng wǒ bùzài nǐ huì bù huì nánguò

Đương ngã bất tại nhĩ hội bất hội nan quá

Khi không có em bên cạnh, liệu anh có thấy buồn

.

你够不够我这样洒脱

nǐ gòu bùgòu wǒ zhèyàng sǎtuō

Nhĩ câu bất câu ngã giá dạng sái thoát

Em tự do thoải mái như thế, liệu anh có thấy đủ

.

说不上爱别说谎 就一点喜欢

shuōbushàng ài bié shuōhuǎng jiù yīdiǎn xǐhuān

Thuyết bất thượng ái biệt thuyết hoang tựu nhất điểm hỉ hoan

Đã không thể yêu thì đừng lừa dối, chỉ là thích một chút thôi

.

说不上恨别纠缠 别装作感叹

shuōbushàng hèn bié jiūchán bié zhuāng zuò gǎntàn

Thuyết bất thượng hận biệt củ triền biệt trang tác cảm thán

Đã không thể oán giận thì đừng níu kéo, cũng đừng giả vờ thở than

.

将一切都体谅 将一切都原谅

jiāng yīqiè dōu tǐliàng jiāng yīqiè dōu yuánliàng

Tương nhất thiết đô thể lượng tương nhất thiết đô nguyên lượng

Tất cả em đều thấu hiểu, tất cả em đều tha thứ

.

我尝试找答案 而答案很简单

wǒ chángshì zhǎo dá’àn ér dá’àn hěn jiǎndān

Ngã thường thí trảo đáp án nhi đáp áp ngận giản đơn

Em cố gằng đi tìm câu trả lời, thế mà câu trả lời lại thật giản đơn

.

简单得很遗憾

jiǎn dān dé hěn yíhàn

Giản đơn đắc ngận di hám

Giản đơn đến mức đầy tiếc nuối

.

因为成长 我们逼不得已要习惯

yīn wéi chéngzhǎng wǒmen bī bùdéyǐ yào xíguàn

Nhân vi thành trưởng ngã môn bức bất đắc dĩ yếu tập quán

Bởi vì trưởng thành, chúng ta bắt buộc phải quen với điều đó

.

因为成长 我们忽尔间

yīn wéi chéngzhǎng wǒmen hū ěr jiān

Nhân vi thành trưởng ngã môn hốt nhĩ gian

Bởi vì trưởng thành, chúng ta có lúc đột nhiên

.

说散就散

shuō sàn jiù sàn

Thuyết tán tựu tán

Nói xa là xa

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

爱江山更爱美人/Ái giang sơn cánh ái mỹ nhân/Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân – Trác Y Đình

爱江山更爱美人
作词:小虫
作曲:小虫

————————————————————————————————————————————

道不尽红尘奢恋

dào bù jìn hóngchén shē liàn

Đạo bất tận hồng trần xa luyến

Không bàn hết được chuyện tình yêu đầy rẫy chốn hồng trần

.

诉不完人间恩怨

sù bù wán rénjiān ēnyuàn

Tố bất hoàn nhân gian ân oán

Chẳng kể hết được những chuyện ân oán chốn nhân gian

.

世世代代都是缘

shì shìdài dài dōu shì yuán

Thế thế đại đại đô thị duyên

Đời đời kiếp kiếp đều do duyên số

.

留着相同的血

liúzhe xiāngtóng de xuè

Lưu trữ tương đồng đích huyết

Chảy cùng một dòng máu

.

喝着相同的水

hēzhe xiāngtóng de shuǐ

Hát trữ tương đồng đích thủy

Cùng uống một dòng nước

.

这条路漫漫又长远

zhè tiáo lù mànmàn yòu chángyuǎn

Giá điều lộ mạn mạn hựu trường viễn

Con đường này vừa xa xôi vừa dài dằng dặc

.

红花当然配绿叶

hóng huā dāngrán pèi lǜyè

Hồng hoa đương nhiên phối lục diệp

Hoa thắm luôn phải phối với lá xanh

.

这一辈子谁来陪

zhè yībèizi shéi lái péi

Giá nhất bối tử thùy lai bồi

Nhưng cả cuộc đời này ai sẽ tới cùng bầu bạn

.

渺渺茫茫来又回

miǎomiǎo mángmáng lái yòu huí

Miểu miểu mang mang lai hựu hồi

Mơ mơ hồ hồ hết đến lại đi

.

往日情景再浮现

wǎngrì qíngjǐng zài fúxiàn

Vãng nhật tình cảnh tái phù hiện

Những chuyện ngày xưa lại tái hiện

.

藕虽断了丝还连

ǒu suī duànle sī hái lián

Ngẫu tuy đoạn liễu ti hoàn liên

Ngó sen dù đứt tơ vẫn còn vương

.

轻叹世间事多变迁

qīng tàn shìjiān shì duō biànqiān

Khinh thán thế gian sự đa biến thiên

Than thầm chuyện thế gian hay thay đổi

.

爱江山 更爱美人

ài jiāngshān gèng ài měirén

Ái giang sơn cánh ái mỹ nhân

Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân

.

哪个英雄好汉宁愿孤单

nǎge yīngxióng hǎohàn nìngyuàn gūdān

Na cá anh hùng hảo hán ninh nguyện cô đơn

Anh hùng hảo hán nào lại nguyện lòng muốn cô đơn

.

好儿郎 浑身是胆

hǎo er láng húnshēn shì dǎn

Hảo nhi lang hỗn thân thị đảm

Lang quân tốt, can đảm đầy mình

.

壮志豪情四海远名扬

zhuàngzhì háoqíng sìhǎi yuǎn míng yáng

Tráng trí hào tình tứ hải viễn danh dương

Hào tình tráng trí luôn muốn vang danh khắp bốn bể

.

人生短短几个秋呀

rénshēng duǎn duǎn jǐ gè qiū ya

Nhân sinh đoạn đoạn kỷ cá thu a

Đời người ngắn ngủi được mấy thu

.

不醉不罢休

bù zuì bù bàxiū

Bất túy bất bãi hưu

Không say không ngừng

.

东边我的美人哪 西边黄河流

dōngbian wǒ dì měirén nǎ xībian huánghé liú

Đông biên ngã đích mỹ nhân na tây biên hoàng hà lưu

Ta hướng phía đông là mỹ nhân, còn phía tây là sông hoàng hà chảy

.

来呀来个酒啊 不醉不罢休

lái ya lái gè jiǔ a bù zuì bù bàxiū

Lai a lai cá tửu a bất túy bất bãi hưu

Đến uống một chén rượu nào, không say không ngừng

.

愁情烦事别放心头

chóuqíng fán shì bié fàngxīn tóu

Sầu tình phiền sự biệt phóng tâm đầu

Đừng nghĩ đến những chuyện tình cảm buồn rầu phiền não đó nữa


  • 东边我的美人哪 西边黄河流 (đông biên ngã đích mỹ nhân na tây biên hoàng hà lưu) Sông hoàng hà để chỉ những việc lớn, quốc gia đại sự; một bên đông một bên tây chỉ chọn được 1 trong 2
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

割心/Cát tâm/Xé lòng – Trương Vũ

作词:十一郎
作曲:张宇
编曲:徐德昌&钟兴民


 

把我的宝贝都送给了你

bǎ wǒ de bǎobèi dōu sòng gěile nǐ

Bả ngã đích bảo bối đô tống cấp liễu nhĩ

Mang tất cả những gì quý giá nhất của ta tặng cho em

.

这样的我才可以真的死心

zhèyàng de wǒ cái kěyǐ zhēn de sǐxīn

Giá dạng đích ngã tài khả dĩ chân đích tử tâm

Chỉ như thế ta mới có thể thực sự đoạn tuyệt

.

因为没有后路可以退回去

yīnwèi méiyǒu hòu lù kěyǐ tuì huíqù

Nhân vi một hữu hậu lộ khả dĩ thoái hồi khứ

Bởi vì không còn đường lui để quay lại nữa

.

没有让我让我眷恋的痕迹

méiyǒu ràng wǒ ràng wǒ juànliàn de hénjī

Một hữu nhượng ngã nhượng ngã quyến luyến đích ngân tích

Sẽ không còn dấu vết gì để khiến ta lưu luyến

.

没有一点余地再执意的伪装自己

méiyǒu yīdiǎn yúdì zài zhíyì de wèizhuāng zìjǐ

Một hữu nhất điểm dư địa tái chấp ý đích ngụy trang tự kỉ

Sẽ không còn chút gì để ta ngoan cố bám vào lừa dối bản thân nữa

.

把痴狂的心全部都放弃

bǎ chīkuáng de xīn quánbù dōu fàngqì

Bả si cuồng đích tâm toàn bộ đô phóng khí

Mang trái tim cuồng dại này tất cả đều vứt bỏ

.

这样的我才可以甘心安定

zhèyàng de wǒ cái kěyǐ gānxīn āndìng

Giá dạng đích ngã tài khả dĩ cam tâm an định

Chỉ như thế ta mới có thể cam lòng chấp nhận

.

相爱的路从此可以走下去

xiāng’ài de lù cóngcǐ kěyǐ zǒu xiàqù

Tương ái đích lộ tòng thử khả dĩ tẩu hạ khứ

Sau này lại có thể tiếp tục bước đi trên con đường tình ái

.

可以为你为你割舍那段情

kěyǐ wéi nǐ wèi nǐ gēshě nà duàn qíng

Khả dĩ vi nhĩ vi nhĩ cát xả na đoạn tình

Có thể vì em mà cắt đứt phần tình cảm này

.

不再死心塌地伤你又让自己哭泣

bù zài sǐxīntādì shāng nǐ yòu ràng zìjǐ kūqì

Bất tái tử tâm tháp địa thương nhĩ hựu nhượng tự kỉ khốc khấp

Sẽ không lại một mực làm tổn thương em, vừa khiến bản thân phải khóc

.

我没有一点点勉强

wǒ méiyǒu yī diǎndiǎn miǎnqiáng

Ngã một hữu nhất điểm điểm miễn cưỡng

Ta không miễn cưỡng một chút nào

.

我只是有一 些难堪

wǒ zhǐshì yǒu yīxiē nánkān

Ngã chỉ thị hữu nhất ta nan kham

Ta chỉ là có một chút cay đắng

.

连我都不相信我可以这么快就忘

lián wǒ dū bù xiāngxìn wǒ kěyǐ zhème kuài jiù wàng

Liên ngã đô bất tưởng tín ngã khả dĩ giá ma khoái tựu vong

Ngay cả ta cũng không tin mình có thể quên đi nhanh như thế

.

别问我会不会为难

bié wèn wǒ huì bù huì wéinán

Biệt vẫn ngã hội bất hội vi nan

Đừng hỏi ta liệu có thấy khó khăn

.

别把旧事翻乱

bié bǎ jiùshì fān luàn

Biệt bả cựu sự phiên loạn

Đừng khơi lên chuyện cũ

.

就算疲惫不堪也认定你和我为伴

jiùsuàn píbèi bùkān yě rèndìng nǐ hé wǒ wèi bàn

Tựu toán bì bại bất kham dã nhận định nhĩ hòa ngã vi bạn

Cho dù mệt mỏi không chịu nổi, cũng đành chấp nhận ta và em chỉ là bạn bè

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

电灯胆/Điện đăng đảm/Người thừa – Đặng Lệ Hân

电灯胆

邓丽欣

假使不能公开妒忌 学习大方接受

gaa si bat nang gung hoi dou gei hok zaap daai fong zip sau

Giả sử bất năng công khai đố kỵ học tập đại phương tiếp thụ

Nếu như không thể đố kỵ công khai, thì đành học cách rộng lòng tiếp nhận

.

同行时要殿后 谁冷落旧朋友

tung hang si jiu din hau seoi laang lok gau pang jau

Đồng hành thời yếu điện hậu thùy lãnh lạc cựu bằng hữu

Lúc đi cùng nhau phải bước phía sau, là ai đã lạnh nhạt người bạn cũ này

.

节日约我三位一体的庆祝

zit jat joek ngo saam wai jat tai dik hing zuk

Tiết nhật ước ngã tam vị nhất thể đích khánh chúc

Ngày lễ hẹn ba người chúng ta cùng nhau kỷ niệm

.

沿途明亮灯饰闪映着沉重

jyun tou ming loeng dang sik sim jing zoek cam zung

Duyên đồ minh lượng đăng sức thiểm ánh trữ trầm trọng

Đèn sáng bên đường nhấp nháy càng phủ thêm sự nặng nề

.

言谈越炽热 内在更冰冻

jin taam jyut ci jit noi zoi gang bing dung

Ngôn đàm việt sí nhiệt nội tại cánh băng đông

Câu chuyện càng sôi nổi thì trong lòng lại càng lạnh lẽo

.

谁当初无心将两方缀合

seoi dong co mou sam zoeng loeng fong zeoi hap

Thùy đương sơ vô tâm tương lưỡng phương xuyết hợp

Ban đầu là ai đã vô tình đưa hai người đến bên nhau

.

然后留低 只得这寂寞人

jin hau lau dai zi dak ze zik mok jan

Nhiên hậu lưu đê chỉ đắc giá tịch mịch nhân

Để rồi cuối cùng chỉ còn lại một kẻ cô đơn

.

仍是你们密友

jing si nei mun mat jau

Nhưng thị nhĩ môn mật hữu

Nhưng là bạn thân của hai người

.

呆望你们热吻

ngoi mong nei mun jit man

Ngai vọng nhĩ môn nhiệt vẫn

Lúc ngẩn ngơ nhìn hai người hôn nhau say đắm

.

应该伤感还是快感

jing goi soeng gam waan si faai gam

Ưng cai thương cảm hoàn thị khoái cảm

Thì nên đau khổ hay mừng vui đây

.

能回避嘛 我怕了当那电灯胆

nang wui bei maa ngo paa liu dong naa din dang daam

Năng hồi tị ma ngã phạ liễu đăng na điện đăng đảm

Có thể tránh đi được không, tôi sợ mình làm người thừa

.

黏着你们 来来回委曲中受难

nim zoek nei mun loi loi wui wai kuk zung sau naan

Niêm trữ nhĩ môn lai lai hồi ủy khúc trung thụ nan

Cứ dính lấy hai người thì quẩn quanh chỉ cảm thấy đau khổ

.

一个我被撇低 却又很不惯

jat go ngo bei dai koek jau han bat gwaan

Nhất cá ngã bị phiết đê khước hựu ngận bất quán

Bị bỏ rơi một mình thì tôi lại không thể chịu được

.

要走的一刹又折返

jiu zau dik jat caat jau zit faan

Yếu tẩu đích nhất sát hựu chiết phản

Muốn rời đi nhưng chỉ một khắc là lại quay về

.

能承认嘛 我故意当那电灯胆

nang sing jing maa ngo gu ji dong naa din dang daam

Năng thừa nhận ma ngã cố ý đăng na điện đăng đảm

Có nên thừa nhận không, là tôi cố tình làm người thừa

.

他日你们完场时 入替也不难

taa jat nei mun jyun coeng si jap tai jaa bat naan

Tha nhật nhĩ môn hoàn trường thời nhập thế dã bất nan

Một ngày nào đó hai người kết thúc, làm người thay thế chắc sẽ dễ thôi

.

善良人埋藏着最坏的心眼

sin loeng jan maai cong zoek zeoi waai dik sam ngaan

Thiện lương nhân mai tàng trữ tối hoại đích tâm nhãn

Người tốt luôn chôn giấu suy nghĩ xấu xa nhất

.

妄想一天你们会散 会选我吗

mong soeng jat tin nei mun wui saan wui syun ngo maa

Vọng tưởng nhất thiên nhĩ môn hội tán hội tuyển ngã ma

Ảo tưởng một ngày hai người xa nhau, có thể nào sẽ chọn tôi không

.

对换了你身份可应该满足

deoi wun liu nei san fan ho jing goi mun zuk

Đối hoán liễu nhĩ thân phận khả ưng cai mãn túc

Đổi lại là bạn, chắc sẽ thấy mãn nguyện

.

情人还是知己都拥入怀抱

cing jan waan si zi gei dou jung jap waai pou

Tình nhân hoàn thị tri kỉ đô ủng nhập hoài bão

Người yêu hay bạn tri kỉ đều ôm vào lòng

.

同情或眼泪 让别个得到

tung cing waak ngaan leoi joeng bit go dak dou

Đồng tình hoặc nhãn lệ nhượng biệt cá đắc đáo

Đồng cảm hay rơi lệ, không để điều gì xảy đến

.

留低的原因一世的秘密

lau dai dik jyun jan jat sai dik bei mat

Lưu đê đích nguyên nhân nhất thế đích bí mật

Lý do ở lại đến cuối cùng là bí mật cả đời này của tôi

.

其实明知只得我是外人

kei sat ming zi zi dak ngo si ngoi jan

Kì thực minh tri chỉ đắc ngã thị ngoại nhân

Thật ra tôi biết rõ chỉ có mình là người ngoài

.

仍是你们密友

jing si nei mun mat jau

Nhưng thị nhĩ môn mật hữu

Nhưng là bạn thân của hai người

.

呆望你们热吻

ngoi mong nei mun jit man

Ngai vọng nhĩ môn nhiệt vẫn

Lúc ngẩn ngơ nhìn hai người hôn nhau say đắm

.

应该开心还是痛心

jing goi hoi sam waan si tung sam

Ưng cai khai tâm hoàn thị thống tâm

Thì nên vui vẻ hay đau lòng đây

.

能回避嘛 我怕了当那电灯胆

nang wui bei maa ngo paa liu dong naa din dang daam

Năng hồi tị ma ngã phạ liễu đăng na điện đăng đảm

Có thể tránh đi được không, tôi sợ mình làm người thừa

.

黏着你们 来来回委曲中受难

nim zoek nei mun loi loi wui wai kuk zung sau naan

Niêm trữ nhĩ môn lai lai hồi ủy khúc trung thụ nan

Cứ dính lấy hai người thì quẩn quanh chỉ cảm thấy đau khổ

.

一个我被撇低 却又很不惯

jat go ngo bei dai koek jau han bat gwaan

Nhất cá ngã bị phiết đê khước hựu ngận bất quán

Bị bỏ rơi một mình thì tôi lại không thể chịu được

.

要走的一刹又折返

jiu zau dik jat caat jau zit faan

Yếu tẩu đích nhất sát hựu chiết phản

Muốn rời đi nhưng chỉ một khắc là lại quay về

.

能承认嘛 我故意当那电灯胆

nang sing jing maa ngo gu ji dong naa din dang daam

Năng thừa nhận ma ngã cố ý đăng na điện đăng đảm

Có thể thừa nhận không, là tôi cố tình làm người thừa

.

他日你们完场时 入替也不难

taa jat nei mun jyun coeng si jap tai jaa bat naan

Tha nhật nhĩ môn hoàn trường thời nhập thế dã bất nan

Một ngày nào đó hai người kết thúc, làm người thay thế chắc sẽ dễ thôi

.

善良人埋藏着最坏的心眼

sin loeng jan maai cong zoek zeoi waai dik sam ngaan

Thiện lương nhân mai tàng trữ tối hoại đích tâm nhãn

Người tốt luôn chôn giấu suy nghĩ xấu xa nhất

.

妄想一天你们会散 会选我吗

mong soeng jat tin nei mun wui saan wui syun ngo maa

Vọng tưởng nhất thiên nhĩ môn hội tán hội tuyển ngã ma

Ảo tưởng một ngày hai người xa nhau, có thể nào sẽ chọn tôi không

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

悟空/Ngộ Không – Đới Thuyên

戴荃在中国好歌曲原创歌曲


月溅星河 长路漫漫
Yuè jiàn xīnghé zhǎng lù mànmàn
Nguyệt tiễn tinh hà trường lộ mạn mạn
Trăng vẫy vùng giữa trời sao, đường dài dằng dặc
.
风烟残尽 独影阑珊
fēng yān cán jǐn, dú yǐng lánshān
Phong yên tàn tận  độc ảnh lan san
Cảnh sắc tàn úa, bóng hình cô độc nhòa dần
.
谁叫我身手不凡
shéi jiào wǒ shēnshǒu bùfán
Thùy khiếu ngã thân thủ bất phàm
Ai nói ta thân thủ bất phàm
.
谁让我爱恨两难
shéi ràng wǒ ài hèn liǎngnán
Thùy nhượng ngã ái hận lưỡng nan
Là ai khiến ta yêu hận đều khó khăn
.
到后来 肝肠寸断。
dào hòulái gānchángcùnduàn
Đáo hậu lai can trường thốn đoạn
Đến sau này, là đứt đoạn ruột gan
.
幻世当空 恩怨休怀
huàn shì dāngkōng ēnyuàn xiū huái
Huyễn thế đương không ân oán hưu hoài
Thế gian hư ảo chính là không, chẳng màng ân oán
.
舍悟离迷 六尘不改
shě wù lí mí liù chén bù gǎi
Xá ngộ li mê lục trần bất cải
Giác ngộ thoát cõi mê, lục trần không đổi
.
且怒且悲且狂哉
qiě nù qiě bēi qiě kuáng zāi
Thả nộ thả bi thả cuồng tai
Vừa giận dữ vừa buồn thương lại vừa điên cuồng
.
是人是鬼是妖怪
shì rén shì guǐ shì yāoguài
Thị nhân thị quỷ thị yêu quái
Là người, là quỷ hay là yêu
.
不过是 心有魔债。
bùguò shì, xīn yǒu mó zhài
Bất quá thị tâm hữu ma trái
Chẳng qua là trong lòng nợ ma quỷ
.
叫一声佛祖 回头无岸
jiào yīshēng fózǔ, huítóu wú àn,

Khiếu nhất thanh Phật tổ hồi đầu vô ngạn

Gọi một tiếng Phật tổ, quay đầu chẳng thấy bờ
.
跪一人为师 生死无关
guì yīrén wéi shī, shēngsǐ wúguān

Quỵ nhất nhân vi sư sinh tử vô quan
Quỳ lạy một người làm thầy, cũng chẳng liên quan sống chết
.
善恶浮世真假界
shàn è fúshì zhēn jiǎ jiè
Thiện ác phù thế chân giả giới
Thiện ác nổi trôi, thế giới thật giả
.
尘缘散聚不分明
chényuán sàn jù bù fēnmíng
Trần duyên tán tụ bất phân minh
Trần duyên tan hợp chẳng rõ ràng
.
难断!
nán duàn!
Nan đoạn!
Khó dứt!
.
我要这铁棒有何用
Wǒ yào zhè tiě bàng yǒu hé yòng

Ngã yếu giá thiết bổng hữu hà dụng

Ta cần cây gậy sắt ấy cũng chẳng để làm gì
.
我有这变化又如何
wǒ yǒu zhè biànhuà yòu rúhé
Ngã hữu giá biến hóa hựu như hà
Ta biết phép biến hóa thì sao chứ
.
还是不安 还是氐惆
háishì bù’ān háishì dī chóu
Hoàn thị bất an hoàn thị đê trù
Vẫn thấy bất an, vẫn thấy chán chường
.
金箍当头 欲说还休
jīn gū dāngtóu  yù shuō hái xiū
Kim cô đương đầu dục thuyết hoàn hưu
Đầu đội kim cô, nên muốn nói lại thôi
.
我要这铁棒醉舞魔
Wǒ yào zhè tiě bàng zuì wǔ mó,

Ngã yếu giá thiết bổng túy vũ ma

Ta cần gậy sắt này để khiến quỷ ma choáng váng
.
我有这变化乱迷浊
wǒ yǒu zhè biànhuà luàn mí zhuó
Ngã hữu giá biến hóa loạn mê trọc
Ta có phép biến hóa để khiến những thứ dơ bẩn hoảng loạn
.
踏碎灵霄 放肆桀骜
tà suì líng xiāo fàngsì jié’ào
Đạp toái linh tiêu phóng tứ kiệt ngạo
Đạp nát cổng trời, kiêu ngạo bất kham
.
世恶道险 终究难逃
shì è dào xiǎn zhōngjiù nán táo.
Thế ác đạo hiểm chung cứu nan đào
Cõi đời hiểm ác, cuối cùng cũng khó thoát được
.
这一棒 叫你灰飞烟灭
zhè yī bàng, jiào nǐ huīfēiyānmiè
Giá nhất bổng khiếu nhĩ hôi phi yên diệt
Một gậy này, khiến ngươi tan tành mây khói
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , | Leave a comment

答案/ Đáp án / Câu trả lời – Dương Khôn & Quách Thái Khiết

作词:梁芒
作曲:杨坤
————————————————————————————————————————————-

有个简单的问题 什么是爱情

yǒu gè jiǎndān de wèntí shénme shì àiqíng

Hữu cá giản đơn đích vấn đề thập ma thị ái tình

Có một câu hỏi đơn giản, tình yêu là gì?

.

它是否是一种味道 还是引力

tā shìfǒu shì yī zhǒng wèidào háishì yǐnlì

Tha thị phủ thị nhất chủng vị đạo hoàn thị dẫn lực

Liệu có phải là một thứ mùi vị, hay là lực hút

.

从我初恋那天起 先是甜蜜

cóng wǒ chūliàn nèitiān qǐxiān shi tiánmì

Tòng ngã sơ luyến na thiên hởi tiên thị điềm mật

Kể từ khi anh mới biết yêu, thì đầu tiên là ngọt ngào

.

然后紧接着就会有 风雨

ránhòu jǐn jiēzhe jiù huì yǒu fēngyǔ

Nhiên hậu khẩn tiếp trữ tựu hội hữu phong vũ

Nhưng rồi là liên tiếp gặp gió mưa

.

爱就像 蓝天白云 晴空万里 突然暴风雨

ài jiù xiàng lántiān báiyún qíngkōng wànlǐ túrán bàofēngyǔ

Ái tựu tượng lam thiên bạch vân tình không vạn lý đột nhiên bạo phong vũ

Tình yêu giống như trời xanh mây trắng, vạn dặm trời quang, lại đột ngột nổi bão giông

.

无处躲避 总是让人 始料不及

wú chù duǒbì zǒng shì ràng rén shǐ liào bùjí

Vô xứ đóa tị tổng thị nhượng nhân thủy liệu bất cập

Không nơi trốn tránh, luôn khiến người ta trở tay không kịp

.

人就像 患重感冒 打着喷嚏 发烧要休息

rén jiù xiàng huàn zhòng gǎnmào dǎzhe pēntì fāshāo yào xiūxí

Nhân tựu tượng hoạn trọng cảm mạo đả trữ phún đế phát thiêu yếu hưu tức

Người như bị ốm nặng, hắt hơi, phát sốt phải nghỉ ngơi

.

冷热交替 欢喜忧郁 乐此不疲

lěng rè jiāotì huānxǐ yōuyù lècǐbùpí

Lãnh nhiệt giao thế hoan hỉ ưu uất lạc thử bất bì

Lúc nóng lúc lạnh, mừng rỡ buồn lo, nhưng lại vui tươi không chán

.

叫人头晕的问题 什么叫爱情

jiào rén tóuyūn de wèntí shénme jiào àiqíng

Khiếu nhân đầu vựng đích vấn đề thập ma khiếu ái tình

Một câu hỏi khiến người ta váng đầu, cái gì gọi là yêu

.

它是那么地真实 又很可疑

tā shì nàme de zhēnshí yòu hěn kěyí

Tha thị na ma địa chân thực hựu ngận khả nghi

Yêu vừa chân thực như thế, lại cũng thật đáng ngờ

.

研究过许多誓言 海枯石烂

yánjiūguò xǔduō shìyán hǎikūshílàn

Nghiên cứu quá hứa đa thệ ngôn hải khô thạch lạn

Đã tìm hiểu hết bao lời thề nguyền biển cạn đá mòn

.

发觉越想要解释 越乱

fājué yuè xiǎng yào jiěshì yuè luàn

Phát giác việt tưởng yếu giải thích việt loạn

Phát hiện thấy càng muốn giải đáp thì lại càng rối loạn

.

所以说 永远多长 永远短暂 永远很遗憾

suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō zhǎng yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn yíhàn

Sở dĩ thuyết vĩnh viễn đa trường vĩnh viễn đoạn tạm vĩnh viễn ngận di hám

Thế nên nói vĩnh viễn là rất dài, vĩnh viễn vốn ngắn ngủi, vĩnh viễn thật đáng hối tiếc

.

每个人有 每个人不同的体验

měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de tǐyàn

Mỗi cá nhân hữu mỗi cá nhân bất đồng đích thể nghiệm

Là vì mỗi người lại có trải nghiệm của riêng mình

.

那滋味 时而在飞 时而下坠 时而又落泪

nà zīwèi shí’ér zài fēi shí’ér xiàzhuì shí’ér yòu luò lèi

Na tư vị thời nhi tại phi thời nhi hạ trụy thời nhi hựu lạc lệ

Cảm giác ấy lúc thì như đang bay, lúc thì như rơi xuống, lúc lại muốn rơi lệ

.

动人电影 自己体会 别嫌票太贵

dòngrén diànyǐng zìjǐ tǐhuì bié xián piào tài guì

Động nhân điện ảnh tự kỷ thể hội biệt hiềm phiếu thái quý

Được tự mình trải qua bộ phim cảm động, nên đừng chê vé đắt

.

比如美酒和咖啡 都是水

bǐrú měijiǔ hé kāfēi dōu shì shuǐ

Tỉ như mĩ tửu hoà gia phi đô thị thủy

Ví như rượu ngon và cà phê đều là đồ uống

.

可一个让你醒 一个让你醉

kè yīgè ràng nǐ xǐng yīgè ràng nǐ zuì

Khả nhất cá nhượng nhĩ tỉnh nhất cá nhượng nhĩ túy

Nhưng một thứ giúp em tỉnh táo, một thứ khiến em say

.

那么感情 能否以此类推

nàme gǎnqíng néng fǒu yǐ cǐ lèituī

Na ma cảm tình năng phụ dĩ thử loại suy

Cho nên tình cảm có phải cũng có thể hiểu theo cách đó

.

有的很平淡 有的撕心裂肺

yǒu de hěn píngdàn yǒu de sī xīn liè fè

Hữu đích ngận bình đạm hữu đích tê tâm liệt phế

Có thứ thật bình yên, có thứ lại khiến đau đớn xé lòng

.

所以说 永远多长 永远短暂 永远很缓慢

suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō zhǎng yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn huǎnmàn

Sở dĩ thuyết vĩnh viễn đa trường vĩnh viễn đoạn tạm vĩnh viễn ngận hoãn mạn

Thế nên nói vĩnh viễn là rất dài, vĩnh viễn vốn ngắn ngủi, vĩnh viễn là thật lâu

.

每个人有 每个人不同的计算

měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de jìsuàn

Mỗi cá nhân hữu mỗi cá nhân bất đồng đích kế toán

Vì mỗi người lại có tính toán của riêng mình

.

神秘的 诺言誓言 甚至谎言 自己去领悟

shénmì de nuòyán shìyán shènzhì huǎngyán zìjǐ qù lǐngwù

Thần bí đích nặc ngôn thệ ngôn thậm chí hoang ngôn tự kỉ khứ lĩnh ngộ

Những nguyện ước thiêng liêng hay thậm chí cả lời dối trá, cũng phải tự mình hiểu ra

.

也许多年 也许瞬间 你自有答案

yěxǔ duōnián yěxǔ shùnjiān nǐ zì yǒu dá’àn

Dã hứa đa niên dã hứa thuấn gian nhĩ tự hữu đáp án

Có thể mất nhiều năm, có thể chỉ trong nháy mắt, em sẽ tự có câu trả lời

.

所以说 永远多长 永远短暂 永远很缓慢

suǒyǐ shuō yǒngyuǎn duō zhǎng yǒngyuǎn duǎnzàn yǒngyuǎn hěn huǎnmàn

Sở dĩ thuyết vĩnh viễn đa trường vĩnh viễn đoạn tạm vĩnh viễn ngận hoãn mạn

Thế nên nói vĩnh viễn là rất dài, vĩnh viễn vốn ngắn ngủi, vĩnh viễn là thật lâu

.

每个人有 每个人不同的计算

měi gèrén yǒu měi gèrén bùtóng de jìsuàn

Mỗi cá nhân hữu mỗi cá nhân bất đồng đích kế toán

Vì mỗi người lại có tính toán của riêng mình

.

神秘的 诺言誓言 甚至谎言 自己去领悟

shénmì de nuòyán shìyán shènzhì huǎngyán zìjǐ qù lǐngwù

Thần bí đích nặc ngôn thệ ngôn thậm chí hoang ngôn tự kỉ khứ lĩnh ngộ

Những nguyện ước thiêng liêng hay thậm chí cả lời dối trá, cũng phải tự mình hiểu ra

.

也许多年 也许瞬间 你自有答案

yěxǔ duōnián yěxǔ shùnjiān nǐ zì yǒu dá’àn

Dã hứa đa niên dã hứa thuấn gian nhĩ tự hữu đáp án

Có thể mất nhiều năm, có thể chỉ trong nháy mắt, em sẽ tự có câu trả lời

 

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Create a free website or blog at WordPress.com.