停格/Đình cách/Ngừng – Trương Học Hữu

作詞:姚謙 Yao Chien

作曲:蔡健雅 Tanya Chua

編曲:蔡健雅 Tanya Chua、彭飛 Peng Fei


动情是容易的 因为不会太久

dòngqíng shì róngyì de yīn wéi bù huì tài jiǔ

Động tình thị dung dị đích nhân vi bất hội thái cửu

Cảm xúc nhất thời thì nhẹ nhàng vì vốn cũng chẳng được dài lâu

.

远 远 得仿佛可以触摸

yuǎn yuǎn de fǎngfú kěyǐ chùmō

Viễn viễn đắc phảng phất khả dĩ xúc mạc

Xa xăm đấy nhưng dường như vẫn có thể chạm tới

.

留恋是不幸的 因为曾经拥有

liúliàn shì bùxìng de yīnwèi céngjīng yǒngyǒu

Lưu luyến thị bất hạnh đích nhân vi tằng kinh ủng hữu

Lưu luyến là điều bất hạnh vì là đã từng có được

.

夜 夜 被思念缠扰著

yè yè bèi sīniàn chánrǎozhe

Dạ dạ bị tư niệm triền nhiễu trữ

Đêm đêm bị nỗi nhớ quấy nhiễu

.

无奈我们看懂彼此是彼此的过客啊

wúnài wǒmen kàn dǒng bǐcǐ shì bǐcǐ de guòkè a

Vô nại ngã môn khán đổng bỉ thử thị bỉ thử đích quá khách a

Đôi ta cũng đành nhận ra rằng chúng ta chỉ là những người đi qua cuộc đời nhau

.

爱情是个轮廓不可能私有

àiqíng shìgè lúnkuò bù kěnéng sīyǒu

Ái tình thị cá luân khuếch bất khả năng tư hữu

Tình yêu là một hình bóng chẳng thể nào có được cho riêng mình

.

把最初的感动钜细无遗的保留心中

bǎ zuìchū de gǎndòng jùxì wúyí de bǎoliú xīnzhōng

Bả tối sơ đích cảm động cự tế vô di đích bảo lưu tâm trung

Mang tất cả những gì thuộc về cảm xúc ban sơ nhất đều lưu giữ trong tim

.

不容许让时间腐朽了初衷

bù róngxǔ ràng shíjiān fǔxiǔle chūzhōng

Bất dung thứ nhượng thời gian hủ hủ liễu sơ trung

Không để cho thời gian hủy hoại mất thứ tình cảm ban đầu ấy

.

所以放手 所以隐藏 湿透的袖口

suǒyǐ fàngshǒu suǒyǐ yǐncáng shī tòu de xiùkǒu

Sở dĩ phóng thủ sở dĩ ẩn tàng thấp thấu đích tụ khẩu

Nên đã buông tay, nên đã chôn giấu, tay áo này ngấm ướt

.

不要挽留 不要回头 记忆续相守

bùyào wǎnliú bùyào huítóu jìyì xù xiāng shǒu

Bất yếu vãn lưu bất yếu hồi đầu ký ức tục tương thủ

Đừng níu kéo, đừng quay lại, cùng tiếp tục bảo lưu ký ức ấy

.

快乐是容易的 因为短暂逗留

kuàilè shì róngyì de yīnwèi duǎnzàn dòuliú

Khoái lạc thị dung dị đích nhân vi đoản tạm đậu lưu

Chỉ để cho vui thì dễ dàng vì chỉ là lúc nghỉ chân tạm thời

.

不 必 换算时间磨合

bùbì huànsuàn shíjiān móhé

Bất tất hoán toán thời gian ma hợp

Không cần thiết phải tính toán thời gian giành cho nhau

.

深爱是残忍的 它不喜新厌旧

shēn ài shì cánrěn de tā bù xǐxīnyànjiù

Thâm ái thị tàn nhẫn đích đà bất hỷ tân yếm cựu

Yêu đậm sâu là tàn nhẫn, không hề có mới nới cũ

.

你 我  同困在这漩涡

nǐ wǒ tóng kùn zài zhè xuánwō

Nhĩ ngã đồng khốn tại giá tuyền oa

Đôi ta đều bị giam hãm trong vòng xoáy ấy

.

无奈我们看懂彼此是彼此的过客啊

wúnài wǒmen kàn dǒng bǐcǐ shì bǐcǐ de guòkè a

Vô nại ngã môn khán đổng bỉ thử thị bỉ thử đích quá khách a

Đôi ta cũng đành nhận ra rằng chúng ta chỉ là những người đi qua cuộc đời nhau

.

爱情是个轮廓不可能私有

àiqíng shìgè lúnkuò bù kěnéng sīyǒu

Ái tình thị cá luân khuếch bất khả năng tư hữu

Tình yêu là một hình bóng chẳng thể nào có được cho riêng mình

.

把最初的感动钜细无遗的保留心中

bǎ zuìchū de gǎndòng jùxì wúyí de bǎoliú xīnzhōng

Bả tối sơ đích cảm động cự tế vô di đích bảo lưu tâm trung

Mang tất cả những gì thuộc về cảm xúc ban sơ nhất đều lưu giữ trong tim

.

不容许让时间腐朽了初衷

bù róngxǔ ràng shíjiān fǔxiǔle chūzhōng

Bất dung thứ nhượng thời gian hủ hủ liễu sơ trung

Không để cho thời gian hủy hoại mất thứ tình cảm ban đầu ấy

.

所以放手 所以隐藏 湿透的袖口

suǒyǐ fàngshǒu suǒyǐ yǐncáng shī tòu de xiùkǒu

Sở dĩ phóng thủ sở dĩ ẩn tàng thấp thấu đích tụ khẩu

Nên đã buông tay, nên đã chôn giấu, tay áo này ngấm ướt

.

不要挽留 不要回头 记忆续相守

bùyào wǎnliú bùyào huítóu jìyì xù xiāng shǒu

Bất yếu vãn lưu bất yếu hồi đầu ký ức tục tương thủ

Đừng níu kéo, đừng quay lại, cùng tiếp tục bảo lưu ký ức ấy

.

花儿枯了 时间走了 没有不舍得

huā er kūle shíjiān zǒule méiyǒu bù shěde

Hoa nhi khô liễu thời gian tẩu liễu một hữu bất xả đắc

Hoa kia đã khô, thời gian đã trôi qua, mà vẫn không quên được

.

心脏停了 空气死了 爱从此停格

xīnzàng tíngle kōngqì sǐle ài cóngcǐ tíng gé

Tâm tạng đình liễu không khí tử liễu ái tòng thử đình cách

Tim dừng đập, không khí tù đọng, tình yêu từ đó mới ngừng

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: