心如刀割/Tâm như đao cát/Lòng như dao cứa – Trương Học Hữu

我的天是灰色

wǒ de tiān shì huīsè

Ngã đích thiên thị hôi sắc

Bầu trời của ta một màu xám

.

我的心是蓝色

wǒ de xīn shì lán sè

Ngã đích tâm thị lam sắc

Trái tim ta màu xanh lam

.

触摸着你的心

chùmōzhe nǐ de xīn

Xúc mạc trữ nhĩ đích tâm

Chạm vào trái tim em

.

竟是透明的

jìng shì tòumíng de

Cánh thị thấu minh đích

Cuối cùng ta đã nhìn rõ

.

你的悠然自得

nǐ de yōuránzìdé

Nhĩ đích du nhiên tự đắc

Sự nhởn nhơ vô tư của em

.

我却束手无策

wǒ què shùshǒuwúcè

Ngã khước thúc thủ vô sách

Ta cũng chẳng có cách nào

.

我的心痛竟是你的快乐

wǒ de xīntòng jìng shì nǐ de kuàilè

Ngã đích tâm thống cánh thị nhĩ đích khoái lạc

Thứ làm ta đau lòng lại chính là niềm vui của em

.

其实我不想对你恋恋不舍

qíshí wǒ bùxiǎng duì nǐ liànliànbùshě

Kỳ thực ngã bất tưởng đối nhĩ luyến luyến bất xả

Thật ra không phải ta muốn đối với em lưu luyến không rời

.

但什么让我辗转反侧

dàn shénme ràng wǒ niǎnzhuǎnfǎncè

Đãn thập ma nhượng ngã triển chuyển phản trắc

Nhưng điều gì khiến ta cứ mãi trằn trọc không yên

.

不觉我说著说著天就亮了

bù jué wǒ shuōzhe shuōzhe tiān jiù liàngle

Bất giác ngã thuyết trữ thuyết trữ thiên tựu  lượng liễu

Ta bất giác nói rồi lại nói đến tận khi trời sáng

.

我的唇角尝到一种苦涩

wǒ de chún jiǎo cháng dào yī zhǒng kǔsè

Ngã đích thần giác thường đáo nhất chủng khổ sáp

Ta nếm được vị đắng chát nơi khóe môi

.

我是真的为你哭了

wǒ shì zhēn de wèi nǐ kūle

Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu

Ta thật sự đã vì em mà khóc

.

你是真的随他走了

nǐ shì zhēn de suí tā zǒule

Nhĩ thị chân đích tùy tha tẩu liễu

Còn em đã thật sự đi cùng kẻ khác

.

就在这一刻全世界伤心角色又多了我一个

jiù zài zhè yīkè quán shìjiè shāngxīn juésè yòu duōle wǒ yīgè

Tựu tại giá nhất khắc toàn thế giới thương tâm giác sắc hựu đa liễu ngã nhất cá

Vào giờ phút ấy những kẻ thương tâm trên thế giới này lại có thêm một người là ta

.

我是真的为你爱了

wǒ shì zhēn de wèi nǐ àile

Ngã thị chân đích vi nhĩ ái liễu

Ta thật sự đã yêu em

.

你是真的跟他走了

nǐ shì zhēn de gēn tā zǒule

Nhĩ thị chân đích cân tha tẩu liễu

Còn em đã thật sự theo kẻ khác rời xa

.

能给的我全都给了

néng gěi de wǒ quándōu gěile

Năng cấp đích ngã toàn đô cấp liễu

Những gì có thể cho đi được ta đã trao đi hết rồi

.

我都舍得 除了让你知道

wǒ dū shědé chúle ràng nǐ zhīdào

Ngã đô xả đắc trừ liễu nhượng nhĩ tri đạo

Ta đã bỏ qua hết chỉ là còn chưa cho em biết

.

我心如刀割

wǒ xīn rú dāo gē

Ngã tâm như đao cát

Ta lòng như dao cứa

.

你的悠然自得

nǐ de yōuránzìdé

Nhĩ đích du nhiên tự đắc

Sự nhởn nhơ vô tư của em

.

我却束手无策

wǒ què shùshǒuwúcè

Ngã khước thúc thủ vô sách

Ta cũng chẳng có cách nào

.

我的心痛竟是你的快乐

wǒ de xīntòng jìng shì nǐ de kuàilè

Ngã đích tâm thống cánh thị nhĩ đích khoái lạc

Thứ làm ta đau lòng lại chính là niềm vui của em

.

其实我不想对你恋恋不舍

qíshí wǒ bùxiǎng duì nǐ liànliànbùshě

Kỳ thực ngã bất tưởng đối nhĩ luyến luyến bất xả

Thật ra không phải ta muốn đối với em lưu luyến không rời

.

但什么让我辗转反侧

dàn shénme ràng wǒ niǎnzhuǎnfǎncè

Đãn thập ma nhượng ngã triển chuyển phản trắc

Nhưng điều gì khiến ta cứ mãi trằn trọc không yên

.

不觉我说著说著天就亮了

bù jué wǒ shuōzhe shuōzhe tiān jiù liàngle

Bất giác ngã thuyết trữ thuyết trữ thiên tựu  lượng liễu

Ta bất giác nói rồi lại nói đến tận khi trời sáng

.

我的唇角尝到一种苦涩

wǒ de chún jiǎo cháng dào yī zhǒng kǔsè

Ngã đích thần giác thường đáo nhất chủng khổ sáp

Ta nếm được vị đắng chát nơi khóe môi

.

我是真的为你哭了

wǒ shì zhēn de wèi nǐ kūle

Ngã thị chân đích vi nhĩ khốc liễu

Ta thật sự đã vì em mà khóc

.

你是真的随他走了

nǐ shì zhēn de suí tā zǒule

Nhĩ thị chân đích tùy tha tẩu liễu

Còn em đã thật sự đi cùng kẻ khác

.

就在这一刻全世界伤心角色又多了我一个

jiù zài zhè yīkè quán shìjiè shāngxīn juésè yòu duōle wǒ yīgè

Tựu tại giá nhất khắc toàn thế giới thương tâm giác sắc hựu đa liễu ngã nhất cá

Vào giờ phút ấy những kẻ thương tâm trên thế giới này lại có thêm một người là ta

.

我是真的为你爱了

wǒ shì zhēn de wèi nǐ àile

Ngã thị chân đích vi nhĩ ái liễu

Ta thật sự đã yêu em

.

你是真的跟他走了

nǐ shì zhēn de gēn tā zǒule

Nhĩ thị chân đích cân tha tẩu liễu

Còn em đã thật sự theo kẻ khác rời xa

.

能给的我全都给了

néng gěi de wǒ quándōu gěile

Năng cấp đích ngã toàn đô cấp liễu

Những gì có thể cho đi được ta đã trao đi hết rồi

.

我都舍得 除了让你知道

wǒ dū shědé chúle ràng nǐ zhīdào

Ngã đô xả đắc trừ liễu nhượng nhĩ tri đạo

Ta đã bỏ qua hết chỉ là còn chưa cho em biết

.

我心如刀割

wǒ xīn rú dāo gē

Ngã tâm như đao cát

Ta lòng như dao cứa

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: