红玫瑰/Hồng mai côi/Hoa hồng đỏ – Trần Dịch Tấn

梦里梦到醒不来的梦

mèng lǐ mèng dào xǐng bù lái de mèng

Mộng lý mộng đáo tỉnh bất lai đích mộng

Trong cõi mộng, ta mơ một giấc mơ không thể tỉnh

.

红线里被软禁的红

hóngxiàn lǐ bèi ruǎnjìn de hóng

Hồng tuyến lý bị nhuyễn tế đích hồng

Sắc đỏ bị giam cầm giữa chốn tơ hồng

.

所有刺激剩下疲乏的痛 再无动于衷

suǒyǒu cìjī shèng xià pífá de tòng zài wúdòngyúzhōng

Sở hữu thích kích thặng hạ bì phạp đích thống tái vô động vu chung

Tất cả kích tình chỉ còn lại sự đau đớn mệt mỏi, rồi lại lạnh lùng vô cảm

.

从背后抱你的时候 期待的却是他的面容

cóng bèihòu bào nǐ de shíhòu qídài de què shì tā de miànróng

Tòng bối hậu bão nhĩ đích thì hậu kỳ đãi đích khước thị tha đích diện dung

Khi ôm lấy em từ phía sau, điều mà ta trông đợi lại là khuôn mặt của người kia

.

说来实在嘲讽 我不太懂 偏渴望你懂

shuō lái shízài cháofèng wǒ bù tài dǒng piān kěwàng nǐ dǒng

Thuyết lai thực tại trào phúng ngã bất thái đổng thiên khát vọng nhĩ đổng

Nói ra cũng thật nực cười, ta không hiểu rõ nhưng lại mong em hiểu được

.

是否幸福轻得太沉重 过度使用不痒不痛

shìfǒu xìngfú qīng dé tài chénzhòng guòdù shǐyòng bù yǎng bù tòng

Thị phủ hạnh phúc khinh đắc thái trầm trọng quá độ sử dụng bất dương bất thống

Phải chăng hạnh phúc quá mức nhạt nhòa đến nỗi ta lạm dụng mà cũng chẳng hề cảm nhận được

.

烂熟透红 空洞了的瞳孔

lànshú tòu hóng kōngdòngle de tóngkǒng

Lạn thục thấu hồng không động liễu đích đồng khổng

Sắc đỏ rực ngập tràn khiến đôi mắt ta trống rỗng

.

终于掏空 终于有始无终

zhōngyú tāo kōng zhōngyú yǒushǐwúzhōng

Chung vu đào không chung vu hữu thủy vô chung

Cuối cùng khoét rỗng tất cả, cuối cùng vẫn là có khởi đầu mà chẳng có kết thúc

.

得不到的永远在骚动

dé bù dào de yǒngyuǎn zài sāodòng

Đắc bất đáo đích vĩnh viễn tại tao động

Sự vĩnh viễn không thể đạt được luôn xao động

.

被偏爱的都有恃无恐

bèi piān’ài de dōu yǒushìwúkǒng

Bị thiên ái đích đô hữu thị vô khủng

Nhưng kẻ được yêu nhiều hơn luôn không bao giờ lo nghĩ

.

玫瑰的红

méiguī de hóng

Mai côi đích hồng

Sắc đỏ hoa hồng

.

容易受伤的梦

róngyì shòushāng de mèng

Dung dị thụ thương đích mộng

Giấc mộng dễ tổn thương

.

握在手中 却流失于指缝 又落空

wò zài shǒuzhōng què liúshī yú zhǐ fèng yòu luòkōng

Ác tại thủ trung khước lưu thất vu chỉ phùng hựu lạc không

Đã nắm ở trong tay nhưng lại chảy mất qua kẽ ngón tay mà chẳng còn lại gì

.

红是朱砂痣烙印心口

hóng shì zhūshā zhì làoyìn xīn kǒu

Hồng thị chu sa chí lạc ấn tâm khẩu

Sắc đỏ tựa nốt ruồi son nổi bật trên ngực

.

红是蚊子血般平庸

hóng shì wén zǐ xiě bān píngyōng

Hồng thị văn tử huyết bàn bình dong

Sắc đỏ cũng tựa thứ tầm thường như máu trong thân muỗi

.

时间美化那仅有的悸动 也磨平激动

shíjiān měihuà nà jǐn yǒu de jì dòng yě mó píng jī dòng

Thời gian mỹ hóa na cẩn hữu đích quý động dã ma bình kích động

Thời gian khiến những xúc động ít ỏi có được trở nên đẹp đẽ nhưng cũng bào mòn rung động

.

从背后抱你的时候 期待的却是他的面容

cóng bèihòu bào nǐ de shíhòu qídài de què shì tā de miànróng

Tòng bối hậu bão nhĩ đích thì hậu kỳ đãi đích khước thị tha đích diện dung

Khi ôm lấy em từ phía sau, điều mà ta trông đợi lại là khuôn mặt của người kia

.

说来实在嘲讽 我不太懂 偏渴望你懂

shuō lái shízài cháofèng wǒ bù tài dǒng piān kěwàng nǐ dǒng

Thuyết lai thực tại trào phúng ngã bất thái đổng thiên khát vọng nhĩ đổng

Nói ra cũng thật nực cười, ta không hiểu rõ nhưng lại mong em hiểu được

.

是否幸福轻得太沉重 过度使用不痒不痛

shìfǒu xìngfú qīng dé tài chénzhòng guòdù shǐyòng bù yǎng bù tòng

Thị phủ hạnh phúc khinh đắc thái trầm trọng quá độ sử dụng bất dương bất thống

Phải chăng hạnh phúc quá mức nhạt nhòa đến nỗi ta lạm dụng mà cũng chẳng hề cảm nhận được

.

烂熟透红 空洞了的瞳孔

lànshú tòu hóng kōngdòngle de tóngkǒng

Lạn thục thấu hồng không động liễu đích đồng khổng

Sắc đỏ rực ngập tràn khiến đôi mắt ta trống rỗng

.

终于掏空 终于有始无终

zhōngyú tāo kōng zhōngyú yǒushǐwúzhōng

Chung vu đào không chung vu hữu thủy vô chung

Cuối cùng khoét rỗng tất cả, cuối cùng vẫn là có khởi đầu mà chẳng có kết thúc

.

得不到的永远在骚动

dé bù dào de yǒngyuǎn zài sāodòng

Đắc bất đáo đích vĩnh viễn tại tao động

Sự vĩnh viễn không thể đạt được luôn xao động

.

被偏爱的都有恃无恐

bèi piān’ài de dōu yǒushìwúkǒng

Bị thiên ái đích đô hữu thị vô khủng

Nhưng kẻ được yêu nhiều hơn luôn không bao giờ lo nghĩ

.

玫瑰的红

méiguī de hóng

Mai côi đích hồng

Sắc đỏ hoa hồng

.

容易受伤的梦

róngyì shòushāng de mèng

Dung dị thụ thương đích mộng

Giấc mộng dễ tổn thương

.

握在手中 却流失于指缝 又落空

wò zài shǒuzhōng què liúshī yú zhǐ fèng yòu luòkōng

Ác tại thủ trung khước lưu thất vu chỉ phùng hựu lạc không

Đã nắm ở trong tay nhưng lại chảy mất qua kẽ ngón tay mà chẳng còn lại gì

.

是否说爱都太过沉重 过度使用不痒不痛

shìfǒu shuō ài dū tàiguò chénzhòng guòdù shǐyòng bù yǎng bù tòng

Thị phủ thuyết ái đô thái quá trầm trọng quá độ sử dụng bất dương bất thống

Phải chăng tình yêu luôn được quá đề cao đến nỗi ta lạm dụng mà cũng chẳng hề cảm nhận được

.

烧得火红 蛇行缠绕心中

shāo dé huǒhóng shéxíng chánrào xīnzhōng

Thiêu đắc hỏa hồng xà hành triền nhiễu tâm trung

Lửa đỏ rực cháy len lén quấy nhiễu trong lòng

.

终于冷冻 终于有始无终

zhōngyú lěngdòng zhōngyú yǒushǐwúzhōng

Chung vu lãnh đông chung vu hữu thủy vô chung

Cuối cùng cũng trở nên lạnh lẽo, cuối cùng cũng là có khởi đầu mà chẳng có kết thúc

.

得不到的永远在骚动

dé bù dào de yǒngyuǎn zài sāodòng

Đắc bất đáo đích vĩnh viễn tại tao động

Sự vĩnh viễn không thể đạt được luôn xao động

.

被偏爱的都有恃无恐

bèi piān’ài de dōu yǒushìwúkǒng

Bị thiên ái đích đô hữu thị vô khủng

Nhưng kẻ được yêu nhiều hơn luôn không bao giờ lo nghĩ

.

玫瑰的红

méiguī de hóng

Mai côi đích hồng

Sắc đỏ hoa hồng

.

容易受伤的梦

róngyì shòushāng de mèng

Dung dị thụ thương đích mộng

Giấc mộng dễ tổn thương

.

握在手中 却流失于指缝

wò zài shǒuzhōng què liúshī yú zhǐ fèng

Ác tại thủ trung khước lưu thất vu chỉ phùng

Đã nắm ở trong tay nhưng lại chảy mất qua kẽ ngón tay

.

得不到的永远在骚动

dé bù dào de yǒngyuǎn zài sāodòng

Đắc bất đáo đích vĩnh viễn tại tao động

Sự vĩnh viễn không thể đạt được luôn xao động

.

被偏爱的都有恃无恐

bèi piān’ài de dōu yǒushìwúkǒng

Bị thiên ái đích đô hữu thị vô khủng

Nhưng kẻ được yêu nhiều hơn luôn không bao giờ lo nghĩ

.

玫瑰的红

méiguī de hóng

Mai côi đích hồng

Sắc đỏ hoa hồng

.

容易受伤的梦

róngyì shòushāng de mèng

Dung dị thụ thương đích mộng

Giấc mộng dễ tổn thương

.

握在手中 却流失于指缝 再落空

wò zài shǒuzhōng què liúshī yú zhǐ fèng zài luòkōng

Ác tại thủ trung khước lưu thất vu chỉ phùng tái lạc không

Đã nắm ở trong tay nhưng lại chảy mất qua kẽ ngón tay, lại chẳng còn gì nữa

 

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: