好久不见/Hảo cửu bất kiến/Đã lâu không gặp – Trần Dịch Tấn

我来到你的城市

wǒ lái dào nǐ de chéngshì

Ngã lai đáo nhĩ đích thành thị

Ta đã đến thành phố của em

.

走过你来时的路

zǒuguò nǐ lái shí de lù

Tẩu quá nhĩ lai thời đích lộ

Đi qua những con phố em từng tới

.

想像著没我的日子

xiǎngxiàngzhe méi wǒ de rìzi

Tưởng tượng trữ một ngã đích nhật tử

Thầm nghĩ xem những ngày không có ta

.

你是怎样的孤独

nǐ shì zěnyàng de gūdú

Nhĩ thị chẩm dạng đích cô độc

Em đã cô đơn thế nào

.

拿着你给的照片

názhe nǐ gěi de zhàopiàn

Nã trữ nhĩ cấp đích chiếu phiến

Cầm theo bức ảnh em đưa

.

熟悉的那一条街

shúxī dì nà yītiáo jiē

Thục tất đích na nhất điều nhai

Đây chính là con phố thân quen ấy

.

只是没了你的画面

zhǐshì méiliǎo nǐ de huàmiàn

Chỉ thị một liễu nhĩ đích họa diện

Chỉ là đã không có bóng hình em

.

我们回不到那天

wǒmen huí bù dào nèitiān

Ngã môn hồi bất đáo na thiên

Chúng ta không quay lại được ngày ấy nữa

.

你会不会忽然的出现

nǐ huì bù huì hūrán de chūxiàn

Nhĩ hội bất hội hốt nhiên đích xuất hiện

Liệu em có đột nhiên xuất hiện

.

在街角的咖啡店

zài jiējiǎo de kāfēi diàn

Tại nhai giác đích gia phi điếm

Tại quán cà phê nơi góc phố

.

我会带着笑脸

wǒ huì dàizhe xiàoliǎn

Ngã hội đái trữ tiếu kiểm

Ta sẽ mang khuôn mặt tươi cười

.

挥手寒喧和你坐着聊聊天

huīshǒu hán xuān hé nǐ zuòzhe liáo liáotiān

Huy thủ hàn huyên hòa nhĩ tọa trữ liêu liêu thiên

Vẫy tay chào, hỏi han và cùng em ngồi nói chuyện phiếm

.

我多么想和你见一面

wǒ duōme xiǎng hé nǐ jiàn yīmiàn

Ngã đa ma tưởng hòa nhĩ kiến nhất diện

Ta rất mong gặp được em một lần

.

看看你最近改变

kàn kàn nǐ zuìjìn gǎibiàn

Khán khán nhĩ tối cận cải biến

Để xem em gần đây thế nào

.

不再去说从前

bù zài qù shuō cóngqián

Bất tái khứ thuyết tòng tiền

Sẽ không đi nhắc lại những chuyện trước kia nữa

.

只是寒喧对你说一句

zhǐshì hán xuān duì nǐ shuō yījù

Chỉ thị hàn huyên đối nhĩ thuyết nhất cú

Chỉ là hỏi han, nói với em một câu

.

只是说一句

zhǐshì shuō yījù

Chỉ thị thuyết nhất cú

Chỉ nói một câu thôi

.

好久不见

hǎojiǔ bùjiàn

Hảo cửu bất kiến

Đã lâu không gặp

.

拿着你给的照片

názhe nǐ gěi de zhàopiàn

Nã trữ nhĩ cấp đích chiếu phiến

Cầm theo bức ảnh em đưa

.

熟悉的那一条街

shúxī dì nà yītiáo jiē

Thục tất đích na nhất điều nhai

Đây chính là con phố thân quen ấy

.

只是没了你的画面

zhǐshì méiliǎo nǐ de huàmiàn

Chỉ thị một liễu nhĩ đích họa diện

Chỉ là đã không có bóng hình em

.

我们回不到那天

wǒmen huí bù dào nèitiān

Ngã môn hồi bất đáo na thiên

Chúng ta không quay lại được ngày ấy nữa

.

你会不会忽然的出现

nǐ huì bù huì hūrán de chūxiàn

Nhĩ hội bất hội hốt nhiên đích xuất hiện

Liệu em có đột nhiên xuất hiện

.

在街角的咖啡店

zài jiējiǎo de kāfēi diàn

Tại nhai giác đích gia phi điếm

Tại quán cà phê nơi góc phố

.

我会带着笑脸

wǒ huì dàizhe xiàoliǎn

Ngã hội đái trữ tiếu kiểm

Ta sẽ mang khuôn mặt tươi cười

.

挥手寒喧和你坐着聊聊天

huīshǒu hán xuān hé nǐ zuòzhe liáo liáotiān

Huy thủ hàn huyên hòa nhĩ tọa trữ liêu liêu thiên

Vẫy tay chào, hỏi han và cùng em ngồi nói chuyện phiếm

.

我多么想和你见一面

wǒ duōme xiǎng hé nǐ jiàn yīmiàn

Ngã đa ma tưởng hòa nhĩ kiến nhất diện

Ta rất mong gặp được em một lần

.

看看你最近改变

kàn kàn nǐ zuìjìn gǎibiàn

Khán khán nhĩ tối cận cải biến

Để xem em gần đây thế nào

.

不再去说从前

bù zài qù shuō cóngqián

Bất tái khứ thuyết tòng tiền

Sẽ không đi nhắc lại những chuyện trước kia nữa

.

只是寒喧对你说一句

zhǐshì hán xuān duì nǐ shuō yījù

Chỉ thị hàn huyên đối nhĩ thuyết nhất cú

Chỉ là hỏi han, nói với em một câu

.

只是说一句

zhǐshì shuō yījù

Chỉ thị thuyết nhất cú

Chỉ nói một câu thôi

.

好久不见

hǎojiǔ bùjiàn

Hảo cửu bất kiến

Đã lâu không gặp

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: