十年/Thập niên/Mười năm – Trần Dịch Tấn

如果那两个字没有颤抖

rúguǒ nà liǎng gè zì méiyǒu chàndǒu

Như quả na lưỡng cá tự một hữu chiến đẩu

Nếu như hai chữ ấy không run rẩy

.

我不会发现我难受

wǒ bù huì fāxiàn wǒ nánshòu

Ngã bất hội phát hiện ngã nan thụ

Ta cũng không nhận ra mình đang đau lòng

.

怎么说出口 也不过是分手

zěnme shuō chūkǒu yě bùguò shì fēnshǒu

Chẩm ma thuyết xuất khẩu dã bất quá thị phân thủ

Nhưng có nói gì đi nữa thì chẳng qua cũng vẫn là chia tay mà thôi

.

如果对于明天没有要求

rúguǒ duìyú míngtiān méiyǒu yāoqiú

Như quả đối vu minh thiên một hữu yêu cầu

Nếu như đã không còn mong muốn gì về ngày mai nữa

.

牵牵手就像旅游

qiān qiānshǒu jiù xiàng lǚyóu

Khiên khiên thủ tựu tượng lữ du

Có tiếp tục dắt tay nhau cũng chỉ như một cuộc dạo chơi

.

成千上万个门口

chéng qiān shàng wàn gè ménkǒu

Thành thiên thượng vạn cá môn khẩu

Muôn vàn cánh cửa

.

总有一个人要先走

zǒng yǒuyīgèrén yào xiān zǒu

Tổng hữu nhất cá nhân yếu tiên tẩu

Luôn có một người phải bước qua trước

.

怀抱既然不能逗留

huáibào jìrán bùnéng dòuliú

Hoài bão ký nhiên bất năng đậu lưu

Bởi vì đã không thể nào giữ được những điều hằng ấp ủ

.

何不在离开的时候

hébù zài líkāi de shíhòu

Hà bất tại ly khai đích thời hậu

Sao không ở ngay thời khắc chia ly này

.

一边享受 一边泪流

yībiān xiǎngshòu yībiān lèi liú

Nhất biên hưởng thụ nhất biên lệ lưu

Vừa tận hưởng vừa rơi lệ

.

十年 之前

shí nián zhīqián

Thập niên chi tiền

Mười năm về trước

.

我不认识你你不属于我

wǒ bù rènshí nǐ nǐ bù shǔyú wǒ

Ngã bất nhận thức nhĩ nhĩ bất chúc vu ngã

Ta không quen em, em cũng không thuộc về ta

.

我们还是一样陪在一个陌生人左右

wǒmen háishì yīyàng péi zài yīgè mòshēng rén zuǒyòu

Ngã môn hoàn thị nhất dạng bồi tại nhất cá mạch sinh nhân tả hữu

Chúng ta giống nhau đều vẫn ở bên cạnh một người xa lạ nào đó

.

走过渐渐熟悉的街头

zǒuguò jiànjiàn shúxī de jiētóu

Tẩu quá tiệm tiệm thục tất đích nhai đầu

Bước qua những còn phố dần trở nên quen thuộc

.

十年 之后

shí nián zhīhòu

Thập niên chi hậu

Mười năm sau này

.

我们是朋友还可以问候

wǒmen shì péngyǒu hái kěyǐ wènhòu

Ngã môn thị bằng hữu hoàn khả dĩ vấn hậu

Chúng ta là bạn bè, vẫn có thể chào hỏi nhau

.

只是那种温柔

zhǐshì nà zhǒng wēnróu

Chỉ thị na chủng ôn nhu

Chỉ là sự dịu dàng ấy

.

再也找不到拥抱的理由

zài yě zhǎo bù dào yǒngbào de lǐyóu

Tái dã trảo bất đáo ủng bão đích lý do

Cũng không còn tìm được lý do để ôm lấy nhau nữa

.

情人最后难免沦为朋友

qíngrén zuìhòu nánmiǎn lún wèi péngyǒu

Tình nhân tối hậu nan miễn luân vi bằng hữu

Đến cuối cùng thì người yêu cũng khó tránh lại trở thành bạn bè

.

怀抱既然不能逗留

huáibào jìrán bùnéng dòuliú

Hoài bão ký nhiên bất năng đậu lưu

Bởi vì đã không thể nào giữ được những điều hằng ấp ủ

.

何不在离开的时候

hébù zài líkāi de shíhòu

Hà bất tại ly khai đích thời hậu

Sao không ở ngay thời khắc chia ly này

.

一边享受 一边泪流

yībiān xiǎngshòu yībiān lèi liú

Nhất biên hưởng thụ nhất biên lệ lưu

Vừa tận hưởng vừa rơi lệ

.

十年 之前

shí nián zhīqián

Thập niên chi tiền

Mười năm về trước

.

我不认识你你不属于我

wǒ bù rènshí nǐ nǐ bù shǔyú wǒ

Ngã bất nhận thức nhĩ nhĩ bất chúc vu ngã

Ta không quen em, em cũng không thuộc về ta

.

我们还是一样陪在一个陌生人左右

wǒmen háishì yīyàng péi zài yīgè mòshēng rén zuǒyòu

Ngã môn hoàn thị nhất dạng bồi tại nhất cá mạch sinh nhân tả hữu

Chúng ta giống nhau đều vẫn ở bên cạnh một người xa lạ nào đó

.

走过渐渐熟悉的街头

zǒuguò jiànjiàn shúxī de jiētóu

Tẩu quá tiệm tiệm thục tất đích nhai đầu

Bước qua những còn phố dần trở nên quen thuộc

.

十年 之后

shí nián zhīhòu

Thập niên chi hậu

Mười năm sau này

.

我们是朋友还可以问候

wǒmen shì péngyǒu hái kěyǐ wènhòu

Ngã môn thị bằng hữu hoàn khả dĩ vấn hậu

Chúng ta là bạn bè, vẫn có thể chào hỏi nhau

.

只是那种温柔

zhǐshì nà zhǒng wēnróu

Chỉ thị na chủng ôn nhu

Chỉ là sự dịu dàng ấy

.

再也找不到拥抱的理由

zài yě zhǎo bù dào yǒngbào de lǐyóu

Tái dã trảo bất đáo ủng bão đích lý do

Cũng không còn tìm được lý do để ôm lấy nhau nữa

.

情人最后难免沦为朋友

qíngrén zuìhòu nánmiǎn lún wèi péngyǒu

Tình nhân tối hậu nan miễn luân vi bằng hữu

Đến cuối cùng thì người yêu cũng khó tránh lại trở thành bạn bè

.

直到和你做了多年朋友

zhídào hé nǐ zuòle duōnián péngyǒu

Trực đáo hòa nhĩ tố liễu đa niên bằng hữu

Mãi cho đến khi đã làm bạn của em nhiều năm

.

才明白我的眼泪不是为你而流也为别人而流

cái míngbái wǒ de yǎnlèi bùshì wèi nǐ ér liú yě wèi biérén ér liú

Tài minh bạch ngã đích nhãn lệ bất thị vi nhĩ nhi lưu dã vi biệt nhân nhi lưu

Ta mới hiểu được rằng dù nước mắt ta không rơi vì em thì cũng sẽ rơi vì người khác

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | 1 Comment

Post navigation

One thought on “十年/Thập niên/Mười năm – Trần Dịch Tấn

  1. Hay quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: