往事随风/Vãng sự tùy phong/Chuyện xưa theo gió – Hàn Hồng

你的影子无所不在

nǐ de yǐng zǐ wúsuǒbùzài

Nhĩ đích ảnh tử vô sở bất tại

Không nơi nào không thấy bóng hình em

.

人的心事像一颗尘埃

rén de xīnshì xiàng yī kē chén’āi

Nhân đích tâm sự tượng nhất khỏa trần ai

Nỗi lòng con người cũng như hạt bụi

.

落在过去 飘向未来

luò zài guòqù piāo xiàng wèilái

Lạc tại quá khứ phiêu hướng vị lai

Rơi trong quá khứ lại bay tới tương lai

.

掉进眼里就流出泪来

diào jìn yǎn lǐ jiù liúchū lèi lái

Điệu tiến nhãn lý tựu lưu xuất lệ lai

Lạc vào trong mắt khiến ta rơi lệ

.

曾经沧海无限感慨

céngjīngcānghǎi wúxiàn gǎnkǎi

Tằng kinh thương hải vô hạn cảm khái

Từng trải qua những điều tốt đẹp nhất khiến ta hết sức bùi ngùi

.

有时孤独比拥抱实在

yǒushí gūdú bǐ yǒngbào shízài

Hữu thời cô độc bỉ ủng bão thực tại

Có lúc sự cô độc còn chân thực hơn vòng tay ôm ấp

.

让心春去 让梦秋来

ràng xīn chūn qù ràng mèng qiū lái

Nhượng tâm xuân khứ nhượng mộng thu lai

Để trái tim vui tươi rời khỏi mà đón nhận giấc mộng buồn đau

.

让你离开

ràng nǐ líkāi

Nhượng nhĩ ly khai

Để em rời xa

.

舍不得忘

shěbudé wàng

Xả bất đắc vong

Không nỡ quên đi

.

一切都是为爱

yīqiè dōu shì wèi ài

Nhất thiết đô thị vị ái

Tất cả đều là vì yêu

.

没有遗憾 还有我

méiyǒu yíhàn hái yǒu wǒ

Một hữu di hám hoàn hữu ngã

Dù không nuối tiếc thì vẫn còn vì ta

.

就让往事随风 都随风 都随风

jiù ràng wǎngshì suí fēng dōu suí fēng dōu suí fēng

Tựu nhượng vãng sự tùy phong đô tùy phong đô tùy phong

Cứ để chuyện xưa theo gió, tất cả đều theo gió bay đi

.

心随你动

xīn suí nǐ dòng

Tâm tùy nhĩ động

Trái tim vì em mà rung động

.

昨天花谢花开 不是梦 不是梦 不是梦

zuótiān huā xiè huā kāi bùshì mèng bùshì mèng bùshì mèng

Tạc thiên hoa tạ hoa khai bất thị mộng bất thị mộng bất thị mộng

Chuyện hoa tàn hoa nở trước kia đâu phải trong giấc mộng

.

就让往事随风 都随风 都随风

jiù ràng wǎngshì suí fēng dōu suí fēng dōu suí fēng

Tựu nhượng vãng sự tùy phong đô tùy phong đô tùy phong

Cứ để chuyện xưa theo gió, tất cả đều theo gió bay đi

.

心随你痛

xīn suí nǐ tòng

Tâm tùy nhĩ thống

Trái tim vì em mà đau đớn

.

明天潮起潮落 都是我 都是我 都是我

míngtiān cháo qǐ cháo luò dōu shì wǒ dōu shì wǒ dōu shì wǒ

Minh thiên triều khởi triều lạc đô thị ngã đô thị ngã đô thị ngã

Chuyện đời thay đổi ngày mai tất cả đều chỉ có mình ta

.

你的影子无所不在

nǐ de yǐng zǐ wúsuǒbùzài

Nhĩ đích ảnh tử vô sở bất tại

Không nơi nào không thấy bóng hình em

.

人的心事像一颗尘埃

rén de xīnshì xiàng yī kē chén’āi

Nhân đích tâm sự tượng nhất khỏa trần ai

Nỗi lòng con người cũng như hạt bụi

.

落在过去 飘向未来

luò zài guòqù piāo xiàng wèilái

Lạc tại quá khứ phiêu hướng vị lai

Rơi trong quá khứ lại bay tới tương lai

.

掉进眼里就流出泪来

diào jìn yǎn lǐ jiù liúchū lèi lái

Điệu tiến nhãn lý tựu lưu xuất lệ lai

Lạc vào trong mắt khiến ta rơi lệ

.

曾经沧海无限感慨

céngjīngcānghǎi wúxiàn gǎnkǎi

Tằng kinh thương hải vô hạn cảm khái

Từng trải qua những điều tốt đẹp nhất khiến ta hết sức bùi ngùi

.

有时孤独比拥抱实在

yǒushí gūdú bǐ yǒngbào shízài

Hữu thời cô độc bỉ ủng bão thực tại

Có lúc sự cô độc còn chân thực hơn vòng tay ôm ấp

.

让心春去 让梦秋来

ràng xīn chūn qù ràng mèng qiū lái

Nhượng tâm xuân khứ nhượng mộng thu lai

Để trái tim vui tươi rời khỏi mà đón nhận giấc mộng buồn đau

.

让你离开

ràng nǐ líkāi

Nhượng nhĩ ly khai

Để em rời xa

.

舍不得忘

shěbudé wàng

Xả bất đắc vong

Không nỡ quên đi

.

一切都是为爱

yīqiè dōu shì wèi ài

Nhất thiết đô thị vị ái

Tất cả đều là vì yêu

.

没有遗憾 还有我

méiyǒu yíhàn hái yǒu wǒ

Một hữu di hám hoàn hữu ngã

Dù không nuối tiếc thì vẫn còn vì ta

.

就让往事随风 都随风 都随风

jiù ràng wǎngshì suí fēng dōu suí fēng dōu suí fēng

Tựu nhượng vãng sự tùy phong đô tùy phong đô tùy phong

Cứ để chuyện xưa theo gió, tất cả đều theo gió bay đi

.

心随你动

xīn suí nǐ dòng

Tâm tùy nhĩ động

Trái tim vì em mà rung động

.

昨天花谢花开 不是梦 不是梦 不是梦

zuótiān huā xiè huā kāi bùshì mèng bùshì mèng bùshì mèng

Tạc thiên hoa tạ hoa khai bất thị mộng bất thị mộng bất thị mộng

Chuyện hoa tàn hoa nở trước kia đâu phải trong giấc mộng

.

就让往事随风 都随风 都随风

jiù ràng wǎngshì suí fēng dōu suí fēng dōu suí fēng

Tựu nhượng vãng sự tùy phong đô tùy phong đô tùy phong

Cứ để chuyện xưa theo gió, tất cả đều theo gió bay đi

.

心随你痛

xīn suí nǐ tòng

Tâm tùy nhĩ thống

Trái tim vì em mà đau đớn

.

明天潮起潮落 都是我 都是我 都是我

míngtiān cháo qǐ cháo luò dōu shì wǒ dōu shì wǒ dōu shì wǒ

Minh thiên triều khởi triều lạc đô thị ngã đô thị ngã đô thị ngã

Chuyện đời thay đổi ngày mai tất cả đều chỉ có mình ta

.

昨天花谢花开 不是梦 不是梦 不是梦

zuótiān huā xiè huā kāi bùshì mèng bùshì mèng bùshì mèng

Tạc thiên hoa tạ hoa khai bất thị mộng bất thị mộng bất thị mộng

Chuyện hoa tàn hoa nở trước kia đâu phải trong giấc mộng

.

就让往事随风 都随风 都随风

jiù ràng wǎngshì suí fēng dōu suí fēng dōu suí fēng

Tựu nhượng vãng sự tùy phong đô tùy phong đô tùy phong

Cứ để chuyện xưa theo gió, tất cả đều theo gió bay đi

.

心随你痛

xīn suí nǐ tòng

Tâm tùy nhĩ thống

Trái tim vì em mà đau đớn

.

明天潮起潮落 都是我 都是我 都是我

míngtiān cháo qǐ cháo luò dōu shì wǒ dōu shì wǒ dōu shì wǒ

Minh thiên triều khởi triều lạc đô thị ngã đô thị ngã đô thị ngã

Chuyện đời thay đổi ngày mai tất cả đều chỉ có mình ta

———————————————————————-

Tằng kinh thương hải: lấy ý từ câu 曾经沧海难为水 除去巫山不是云 / Tằng kinh thương hải nan vi thủy Trừ khước Vu Sơn bất thị vân, ý nói đã trải qua những chuyện tốt đẹp nhất rồi thì những thứ khác không còn ý nghĩa gì nữa

 

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: