鱼鸟之恋/Ngư điểu chi luyến – Đàm Duy Duy ft. Thôi Kiện

天空太小让我碰到了你

Tiānkōng tài xiǎo ràng wǒ pèng dàole nǐ

Thiên không thái tiểu nhượng ngã bính đáo liễu nhĩ

Bầu trời quá nhỏ khiến ta va phải em

.

我是空中的鸟,你是水里的鱼

Wǒ shì kōngzhōng de niǎo, nǐ shì shuǐ lǐ de yú

Ngã thị không trung đích điểu, nhĩ thị thủy lý đích ngư

Ta là chim trên trời còn em lại là cá dưới nước

.

我没有把你吃掉,只是含在嘴里

Wǒ méiyǒu bǎ nǐ chī diào, zhǐshì hán zài zuǐ lǐ

Ngã một hữu bả nhĩ cật điệu, chỉ thị hàm tại chủy lý

Ta không mang em ăn mất, mà chỉ ngậm tại mỏ

.

我要带着你飞,而不要你哭泣

Wǒ yào dàizhe nǐ fēi, ér bùyào nǐ kūqì

Ngã yếu đái trữ nhĩ phi, nhi bất yếu nhĩ khốc khấp

Ta muốn mang em bay đi, chứ không muốn làm em khóc

.

故事太巧,偏偏是我和你

Gùshì tài qiǎo, piānpiān shì wǒ hé nǐ

Cố sự thái xảo, thiên thiên thị ngã hòa nhĩ

Mọi chuyện thật khéo, không ngờ lại rơi vào anh và em

.

看看我们的身体,羽毛中的鱼

Kàn kàn wǒmen de shēntǐ, yǔmáo zhōng de yú

Khán khán ngã môn đích thân thể, vũ mao trung đích ngư

Xem thân thể của chúng ta xem, cá mang lông vũ ư

.

你还我一个自由,你放我回去

Nǐ hái wǒ yīgè zìyóu, nǐ fàng wǒ huíqù

Nhĩ hoàn ngã nhất cá tự do, nhĩ phóng ngã hồi khứ

Anh trả em tự do một lần, anh thả em trở về

.

因为我离不开海水,你也离不开空气

Yīnwèi wǒ lì bù kāi hǎishuǐ, nǐ yě lì bù kāi kōngqì

Nhân vi ngã ly bất khai hải thủy, nhĩ dã ly bất khai không khí

Vì em không thể rời nước biển còn anh lại không thể xa không khí

.

一会儿是风,一会儿是水

Yīhuǐ’er shì fēng, yīhuǐ’er shì shuǐ

Nhất hội nhi thị phong, nhất hội nhi thị thủy

Một lúc là gió, một lúc lại là nước

.

海面像个朦朦胧胧的大大的床

Hǎimiàn xiàng gè méng ménglóng lóng de dàdà de chuáng

Hải diện tượng cá mông mông lung lung đích đại đại đích sàng

Mặt biển như một chiếc giường lớn mịt mịt mờ mờ

.

你拉我入水,我却难以站立

Nǐ lā wǒ rùshuǐ, wǒ què nányǐ zhànlì

Nhĩ lạp ngã nhập thủy, ngã khước nan dĩ trạm lập

Em kéo ta vào nước, ta lại chẳng thể vùng thoát

.

你说要用海水,清洗我的肺

Nǐ shuō yào yòng hǎishuǐ, qīngxǐ wǒ de fèi

Nhĩ thuyết yếu dụng hải thủy, thanh tẩy ngã đích phế

Em nói muốn dùng nước biển, rửa sạch tâm can ta

.

天涯海角,我只能属于你

Tiānyáhǎijiǎo, wǒ zhǐ néng shǔyú nǐ

Thiên nhai hải giác, ngã chỉ năng chúc vu nhĩ

Chân trời góc biển, ta chỉ có thể thuộc về em

.

我是孤独的鸟,你是多情的鱼

Wǒ shì gūdú de niǎo, nǐ shì duōqíng de yú

Ngã thị cô độc đích điểu, nhĩ thị đa tình đích ngư

Ta là cánh chim cô đơn còn em là chú cá đa tình

.

我差点被你吃掉,羽毛还在你嘴里

Wǒ chàdiǎn bèi nǐ chī diào, yǔmáo hái zài nǐ zuǐ lǐ

Ngã sai điểm bị nhĩ cật điệu, vũ mao hoàn tại nhĩ chủy lý

Ta chút nữa bị em ăn mất, lông vũ vẫn còn tại miệng em

.

我想要离开海水,却使不出力气

Wǒ xiǎng yào líkāi hǎishuǐ, què shǐ bu chū lìqì

Ngã tưởng yếu ly khai hải thủy, khước sử bất xuất lực khí

Ta muốn rời khỏi nước biển, nhưng chẳng còn sức lực nữa

.

你湿湿的身体像条奇怪的鱼

Nǐ shī shī de shēntǐ xiàng tiáo qíguài de yú

Nhĩ thấp thấp đích thân thể tượng điều kỳ quái đích ngư

Cơ thể ngấm ướt của anh, giống như một chú cá kỳ lạ

.

我在水中吻你,你却无法呼吸

Wǒ zài shuǐzhōng wěn nǐ, nǐ què wúfǎ hūxī

Ngã tại thủy trung vẫn nhĩ, nhĩ khước vô pháp hô hấp

Em hôn anh trong nước, anh lại chẳng thể hô hấp được

.

我没有沉到水底,你也没有飞起

Wǒ méiyǒu chén dào shuǐdǐ, nǐ yě méiyǒu fēi qǐ

Ngã một hữu trầm đáo thủy để, nhĩ dã một hữu phi khởi

Em chưa lặn xuống đáy nước, mà anh đã chẳng bay lên được nữa

.

海浪给了我和你恨的距离

Hǎilàng gěile wǒ hé nǐ hèn de jùlí

Hải lãng cấp liễu ngã hòa nhĩ, hận đích cự ly

Sóng biển mang đến cho đôi ta khoảng cách đáng ghét này

.

一会儿是风,一会儿是水

Yīhuǐ’er shì fēng, yīhuǐ’er shì shuǐ

Nhất hội nhi thị phong, nhất hội nhi thị thủy

Một lúc là gió, một lúc lại là nước

.

海面像个动动荡荡的大大的床

Hǎimiàn xiàng gè dòng dòngdàng dàng de dàdà de chuáng

Hải diện tượng cá động động đãng đãng đích đại đại đích sàng

Mặt biển giống như một chiếc giường lớn nhấp nhấp nhô nhô

.

你推我出水,我不愿飞起

Nǐ tuī wǒ chūshuǐ, wǒ bù yuàn fēi qǐ

Nhĩ thôi ngã xuất thủy, ngã bất nguyện phi khởi

Em đẩy ta ra khỏi nước, ta chẳng muốn bay đi

.

你说海水就是鱼的眼泪

Nǐ shuō hǎishuǐ jiùshì yú de yǎnlèi

Nhĩ thuyết hải thủy tựu thị ngư đích nhãn lệ

Em nói nước biển chính là nước mắt của cá

.

一会儿是风,一会儿是水

Yīhuǐ’er shì fēng, yīhuǐ’er shì shuǐ

Nhất đội nhi thị phong, nhất hội nhi thị thủy

Một lúc là gió, một lúc lại là nước

.

海面像个动动荡荡的大大的床

Hǎimiàn xiàng gè dòng dòngdàng dàng de dàdà de chuáng

Hải diện tượng cá động động đãng đãng đích đại đại đích sàng

Mặt biển giống như một chiếc giường lớn nhấp nhấp nhô nhô

.

一会儿是风,一会儿是水

Yīhuǐ’er shì fēng, yīhuǐ’er shì shuǐ

Nhất đội nhi thị phong, nhất hội nhi thị thủy

Một lúc là gió, một lúc lại là nước

.

海面像个动动荡荡的大大的床

Hǎimiàn xiàng gè dòng dòngdàng dàng de dàdà de chuáng

Hải diện tượng cá động động đãng đãng đích đại đại đích sàng

Mặt biển giống như một chiếc giường lớn nhấp nhấp nhô nhô

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: