我们都是伤心人/Ngã môn đô thị thương tâm nhân/Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng – Tôn Nam

燃烧的爱情

ránshāo de àiqíng

Nhiên thiêu đích ái tình

Tình yêu nồng cháy

.

就像一盘烈火在心底

jiù xiàng yī pán lièhuǒ zài xīndǐ

Tựu tượng nhất bàn liệt hỏa tại tâm để

Cũng giống như một đám lửa cháy trong tận đáy lòng

.

激不起火花

jī bù qǐ huǒhuā

Kích bất khởi hỏa hoa

Tia lửa không thoát ra được

.

就会一次次灼伤自己

jiù huì yīcì cì zhuóshāng zìjǐ

Tựu hội nhất thứ thứ chước thương tự kỷ

Chỉ có thể thiêu đốt chính mình hết lần này đến lần khác

.

也会想逃避

yě huì xiǎng táobì

Dã hội tưởng đào tị

Cũng muốn trốn tránh

.

却是逃不出破碎的心

què shì táo bù chū pòsuì de xīn

Khước thị đào bất xuất phá toái đích tâm

Nhưng lại trốn không thoát được phải tan nát con tim

.

就当是游戏总又忘不了结局

jiù dāng shì yóuxì zǒng yòu wàng bùliǎo jiéjú

Tựu đương thị du hí tổng hựu vong bất liễu kết cục

Dù đang vui vẻ cũng đều không quên được kết cuộc

.

要追逐浪漫

yào zhuīzhú làngmàn

Yếu truy trục lãng mạn

Muốn theo đuổi tình yêu

.

真的需要多一些勇气

zhēn de xūyào duō yīxiē yǒngqì

Chân đích nhu yếu đa nhất ta dũng khí

Thực sự cần can đảm hơn chút nữa

.

说付出感情

shuō fùchū gǎnqíng

Thuyết phó xuất cảm tình

Nói về những chuyện tình cảm đã trao đi

.

你我都已吃了太多苦

nǐ wǒ dū yǐ chīle tài duō kǔ

Nhĩ ngã đô dĩ cật liễu thái đa khổ

Ta và em đều đã nếm trải quá nhiều cay đắng

.

未来的日子

wèilái de rìzi

Vị lai đích nhật tử

Những ngày sau này

.

也许还是一样不如意

yěxǔ háishì yīyàng bùrúyì

Dã hứa hoàn thị nhất dạng bất như ý

Có thể vẫn cứ không như ý như thế

.

你是不是也不再相信爱情

nǐ shì bùshì yě bù zài xiāngxìn àiqíng

Nhĩ thị bất thị dã bất tái tương tín ái tình

Có phải em cũng không còn tin vào tình yêu nữa

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把真心交托给无心的人

dōu bǎ zhēnxīn jiāo tuō gěi wúxīn de rén

Đô bả chân tâm giao thác cấp vô tâm đích nhân

Đều mang trái tim chân thành trao cho kẻ vô tình

.

一颗热腾腾的心

yī kē rè téngténg de xīn

Nhất khỏa nhiệt đằng đằng đích tâm

Một trái tim bỏng cháy

.

宁愿满身的伤痕不愿变冷

nìngyuàn mǎn shēn de shānghén bù yuàn biàn lěng

Ninh nguyện mãn thân đích thương ngân bất nguyện biến lãnh

Thà rằng toàn thân là vết thương cũng không hề nguội lạnh

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把自己的灵魂交给别人

dōu bǎ zìjǐ de línghún jiāo gěi biérén

Đô bả tự kỷ đích linh hồn giao cấp biệt nhân

Đều mang linh hồn mình trao cho kẻ khác

.

一辈子 只等一个爱人

yībèizi zhǐ děng yīgè àirén

Nhất bối tử chỉ đẳng nhất cá ái nhân

Cả cuộc đời chỉ chờ đợi một người để yêu

.

要追逐浪漫

yào zhuīzhú làngmàn

Yếu truy trục lãng mạn

Muốn theo đuổi tình yêu

.

真的需要多一些勇气

zhēn de xūyào duō yīxiē yǒngqì

Chân đích nhu yếu đa nhất ta dũng khí

Thực sự cần can đảm hơn chút nữa

.

说付出感情

shuō fùchū gǎnqíng

Thuyết phó xuất cảm tình

Nói về những chuyện tình cảm đã trao đi

.

你我都已吃了太多苦

nǐ wǒ dū yǐ chīle tài duō kǔ

Nhĩ ngã đô dĩ cật liễu thái đa khổ

Ta và em đều đã nếm trải quá nhiều cay đắng

.

未来的日子

wèilái de rìzi

Vị lai đích nhật tử

Những ngày sau này

.

也许还是一样不如意

yěxǔ háishì yīyàng bùrúyì

Dã hứa hoàn thị nhất dạng bất như ý

Có thể vẫn cứ không như ý như thế

.

你是不是也不再相信爱情

nǐ shì bùshì yě bù zài xiāngxìn àiqíng

Nhĩ thị bất thị dã bất tái tương tín ái tình

Có phải em cũng không còn tin vào tình yêu nữa

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把真心交托给无心的人

dōu bǎ zhēnxīn jiāo tuō gěi wúxīn de rén

Đô bả chân tâm giao thác cấp vô tâm đích nhân

Đều mang trái tim chân thành trao cho kẻ vô tình

.

一颗热腾腾的心

yī kē rè téngténg de xīn

Nhất khỏa nhiệt đằng đằng đích tâm

Một trái tim bỏng cháy

.

宁愿满身的伤痕不愿变冷

nìngyuàn mǎn shēn de shānghén bù yuàn biàn lěng

Ninh nguyện mãn thân đích thương ngân bất nguyện biến lãnh

Thà rằng toàn thân là vết thương cũng không hề nguội lạnh

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把自己的灵魂交给别人

dōu bǎ zìjǐ de línghún jiāo gěi biérén

Đô bả tự kỷ đích linh hồn giao cấp biệt nhân

Đều mang linh hồn mình trao cho kẻ khác

.

一辈子 只等一个爱人

yībèizi zhǐ děng yīgè àirén

Nhất bối tử chỉ đẳng nhất cá ái nhân

Cả cuộc đời chỉ chờ đợi một người để yêu

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把真心交托给无心的人

dōu bǎ zhēnxīn jiāo tuō gěi wúxīn de rén

Đô bả chân tâm giao thác cấp vô tâm đích nhân

Đều mang trái tim chân thành trao cho kẻ vô tình

.

一颗热腾腾的心

yī kē rè téngténg de xīn

Nhất khỏa nhiệt đằng đằng đích tâm

Một trái tim bỏng cháy

.

宁愿满身的伤痕不愿变冷

nìngyuàn mǎn shēn de shānghén bù yuàn biàn lěng

Ninh nguyện mãn thân đích thương ngân bất nguyện biến lãnh

Thà rằng toàn thân là vết thương cũng không hề nguội lạnh

.

我们都是伤心人

wǒmen dōu shì shāngxīn rén

Ngã môn đô thị thương tâm nhân

Chúng ta đều là những kẻ từng đau lòng

.

都把自己的灵魂交给别人

dōu bǎ zìjǐ de línghún jiāo gěi biérén

Đô bả tự kỷ đích linh hồn giao cấp biệt nhân

Đều mang linh hồn mình trao cho kẻ khác

.

一辈子 只等一个爱人

yībèizi zhǐ děng yīgè àirén

Nhất bối tử chỉ đẳng nhất cá ái nhân

Cả cuộc đời chỉ chờ đợi một người để yêu

.

一辈子 只等一个爱人

yībèizi zhǐ děng yīgè àirén

Nhất bối tử chỉ đẳng nhất cá ái nhân

Cả cuộc đời chỉ chờ đợi một người để yêu

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: