鸳鸯蝴蝶梦 / Uyên ương hồ điệp mộng – Lý Khắc Cần

昨日像那东流水

zuórì xiàng nà dōng liúshuǐ

Tạc nhật tượng na đông lưu thủy

Ngày hôm qua như nước chảy về đông

.

离我远去不可留

lí wǒ yuǎn qù bùkě liú

Ly ngã viễn khứ bất khả lưu

Rời xa ta không sao giữ lại được

.

今日乱我心 多烦忧

jīnrì luàn wǒ xīn duō fányōu

Kim nhật loạn ngã tâm đa phiền ưu

Hôm nay bao chuyện ưu phiền làm rối lòng ta

.

抽刀断水水更流

chōu dāo duànshuǐ shuǐ gèng liú

Trừu đao đoạn thủy thủy cánh lưu

Rút đao chém nước nước càng chảy mạnh

.

举杯消愁愁更愁

jǔ bēi xiāo chóu chóu gèng chóu

Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu

Nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu

.

明朝清风四飘流

míng cháo qīngfēng sì piāoliú

Minh triều thanh phong tứ phiêu lưu

Sớm mai gió nhẹ thổi đi khắp bốn phương

.

由来只有新人笑

yóulái zhǐyǒu xīnrén xiào

Do lai chỉ hữu tân nhân tiếu

Từ trước tới nay chỉ có người nay cười

.

有谁听到旧人哭

yǒu shuí tīng dào jiù rén kū

Hữu thùy thính đáo cựu nhân khốc

Có ai nghe thấy người xưa khóc

.

爱情两个字 好辛苦

àiqíng liǎng gè zì hǎo xīnkǔ

Ái tình lưỡng cá tự hảo tân khổ

Hai chữ ái tình thật cay đắng

.

是要问一个明白

shì yào wèn yīgè míngbái

Thị yếu vấn nhất cá minh bạch

Là muốn hỏi một câu rõ ràng

.

还是要装作糊涂

háishì yào zhuāng zuò hútú

Hoàn thị yếu trang tác hồ đồ

Hay là muốn giả vờ ngốc nghếch

.

知多知少难知足

zhīduō zhī shǎo nán zhīzú

Tri đa tri thiếu nan tri túc

Biết nhiều hay ít chứ khó lòng biết đủ

.

看似个鸳鸯蝴蝶

kàn shì gè yuānyāng húdié

Khán tự cá uyên ương hồ điệp

Giống như đôi uyên ương hồ điệp

.

不应该的年代

bù yìng gāi de niándài

Bất ưng cai đích niên đại

Trong những năm tháng không thích hợp này

.

可是谁又能摆脱人世间的悲哀

kěshì shuí yòu néng bǎituō rén shìjiān de bēi’āi

Khả thị thùy hựu năng bài thoát nhân thế gian đích bi ai

Liệu ai có thể thoát khỏi được sự bi ai trên nhân thế

.

花花世界

huāhuā shìjiè

Hoa hoa thế giới

Thế giới phù hoa

.

鸳鸯蝴蝶

yuānyāng húdié

Uyên ương hồ điệp

Uyên ương hồ điệp

.

在人间已是癫

zài rénjiān yǐ shì diān

Tại nhân gian dĩ thị điên

Ở trên đời đã là chuyện điên rồ

.

何苦要上青天

hékǔ yào shàng qīngtiān

Hà khổ yếu thượng thanh thiên

Sao còn khổ sở muốn lên tận trời xanh

.

不如温柔同眠

bùrú wēnróu tóng mián

Bất như ôn nhu đồng miên

Chi bằng hãy nhẹ nhàng cùng chìm vào giấc ngủ

Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: