一千个伤心的理由 / Nhất thiên cá thương tâm đích lý do / Một nghìn lý do đau lòng – Trương Học Hữu

爱过的人我已不再拥有

àiguò de rén wǒ yǐ bù zài yǒngyǒu

Ái quá đích nhân ngã dĩ bất tái ủng hữu

Người ta từng yêu nhưng đã không còn thuộc về ta nữa

.

许多故事有伤心的理由

xǔduō gùshì yǒu shāngxīn de lǐyóu

Hứa đa cố sự hữu thương tâm đích lý do

Rất nhiều chuyện cũ có lý do khiến ta đau lòng

.

这一次我的爱情等不到天长地久

zhè yīcì wǒ de àiqíng děng bù dào tiānchángdìjiǔ

Giá nhất thứ ngã đích ái tình đẳng bất đáo thiên trường địa cửu

Tình yêu lần này của ta không đợi được đến thiên trường địa cửu

.

错过的人是否可以回首

cuòguò de rén shìfǒu kěyǐ huíshǒu

Thác quá đích nhân thị phủ khả dĩ hồi thủ

Người đã bỏ lỡ phải chăng vẫn có thể quay lại

.

爱过的心没有任何请求

àiguò de xīn méiyǒu rènhé qǐngqiú

Ái quá đích tâm một hữu nhiệm hà thỉnh cầu

Trái tim đã từng yêu không còn gì để thỉnh cầu nữa

.

许多故事有伤心的理由

xǔduō gùshì yǒu shāngxīn de lǐyóu

Hứa đa cố sự hữu thương tâm đích lý do

Rất nhiều chuyện cũ có lý do khiến ta đau lòng

.

这一次我的爱情等不到天长地久

zhè yīcì wǒ de àiqíng děng bù dào tiānchángdìjiǔ

Giá nhất thứ ngã đích ái tình đẳng bất đáo thiên trường địa cửu

Tình yêu lần này của ta không đợi được đến thiên trường địa cửu

.

走过的路再也不能停留

zǒuguò de lù zài yě bùnéng tíngliú

Tẩu quá đích lộ tái dã bất năng đình lưu

Đường đã đi qua không thể nào dừng lại được nữa

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後我的爱情在故事里慢慢陈旧

zuìhòu wǒ de àiqíng zài gùshì lǐ màn man chénjiù

Tối hậu ngã đích ái tình tại cố sự lý mạn mạn trần cựu

Cuối cùng tình yêu của ta trong câu chuyện ấy cũng dần dần cũ kỹ

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後在别人的故事里我被遗忘

zuìhòu zài biérén de gùshì lǐ wǒ bèi yíwàng

Tối hậu tại biệt nhân đích cố sự lý ngã bị di vong

Cuối cùng trong câu chuyện của người khác ấy ta đã bị lãng quên

.

爱过的心没有任何请求

àiguò de xīn méiyǒu rènhé qǐngqiú

Ái quá đích tâm một hữu nhiệm hà thỉnh cầu

Trái tim đã từng yêu không còn gì để thỉnh cầu nữa

.

许多故事有伤心的理由

xǔduō gùshì yǒu shāngxīn de lǐyóu

Hứa đa cố sự hữu thương tâm đích lý do

Rất nhiều chuyện cũ có lý do khiến ta đau lòng

.

这一次我的爱情等不到天长地久

zhè yīcì wǒ de àiqíng děng bù dào tiānchángdìjiǔ

Giá nhất thứ ngã đích ái tình đẳng bất đáo thiên trường địa cửu

Tình yêu lần này của ta không đợi được đến thiên trường địa cửu

.

走过的路再也不能停留

zǒuguò de lù zài yě bùnéng tíngliú

Tẩu quá đích lộ tái dã bất năng đình lưu

Đường đã đi qua không thể nào dừng lại được nữa

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後我的爱情在故事里慢慢陈旧

zuìhòu wǒ de àiqíng zài gùshì lǐ màn man chénjiù

Tối hậu ngã đích ái tình tại cố sự lý mạn mạn trần cựu

Cuối cùng tình yêu của ta trong câu chuyện ấy cũng dần dần cũ kỹ

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後在别人的故事里我被遗忘

zuìhòu zài biérén de gùshì lǐ wǒ bèi yíwàng

Tối hậu tại biệt nhân đích cố sự lý ngã bị di vong

Cuối cùng trong câu chuyện của người khác ấy ta đã bị lãng quên

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後我的爱情在故事里慢慢陈旧

zuìhòu wǒ de àiqíng zài gùshì lǐ màn man chénjiù

Tối hậu ngã đích ái tình tại cố sự lý mạn mạn trần cựu

Cuối cùng tình yêu của ta trong câu chuyện ấy cũng dần dần cũ kỹ

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

一千个伤心的理由

yīqiān gè shāngxīn de lǐyóu

Nhất thiên cá thương tâm đích lý do

Một nghìn lý do đau lòng

.

最後在别人的故事里我被遗忘

zuìhòu zài biérén de gùshì lǐ wǒ bèi yíwàng

Tối hậu tại biệt nhân đích cố sự lý ngã bị di vong

Cuối cùng trong câu chuyện của người khác ấy ta đã bị lãng quên

 

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: