是否 / Thị phủ / phải chăng – Đặng Tử Kỳ

是否这次我将真的离开你

shìfǒu zhè cì wǒ jiāng zhēn de líkāi nǐ

Thị phủ giá thứ ngã tương chân đích ly khải nhĩ

Phải chăng lần này ta sẽ thật sự rời xa em

.

是否这次我将不再哭

shìfǒu zhè cì wǒ jiāng bù zài kū

Thị phủ giá thứ ngã tương bất tái khốc

Phải chăng lần này ta sẽ không khóc nữa

.

是否这次我将一去不回头

shìfǒu zhè cì wǒ jiāng yī qù bù huítóu

Thị phủ giá thứ ngã tương nhất khứ bất hồi đầu

Phải chăng lần này ta sẽ bước đi không hề quay lại

.

走向那条漫漫永无止境的路

zǒuxiàng nà tiáo mànmàn yǒng wú zhǐjìng de lù

Tẩu hướng na điều mạn mạn vĩnh vô chỉ cảnh đích lộ

Đi về hướng con đường miên man vĩnh viễn không có điểm tận cùng

.

是否这次我已真的离开你

shìfǒu zhè cì wǒ yǐ zhēn de líkāi nǐ

Thị phủ giá thứ ngã dĩ chân đích ly khai nhĩ

Phải chăng lần này ta đã thật sự rời xa em

.

是否泪水已干不再流

shìfǒu lèishuǐ yǐ gān bù zài liú

Thị phủ lệ thủy dĩ can bất tái lưu

Phải chăng nước mắt đã cạn thì sẽ không rơi nữa

.

是否应验了我曾说的那句话

shìfǒu yìngyànle wǒ céng shuō dì nà jù huà

Thị phủ ứng nghiệm liễu ngã tằng thuyết đích na cú thoại

Phải chăng lời ta từng nói đã trở thành sự thật

.

情到深处人孤独

qíng dào shēn chù rén gūdú

Tình đáo thâm xứ nhân cô độc

Khi yêu sâu đậm con người sẽ thấy cô đơn

.

多少次的寂寞挣扎在心头

duōshǎo cì de jìmò zhēngzhá zài xīntóu

Đa thiếu thứ đích tịch mịch tranh trát tại tâm đầu

Đã bao lần nỗi cô đơn giằng xé trong tâm trí

.

只为挽回我将远去的脚步

zhǐ wèi wǎnhuí wǒ jiāng yuǎn qù de jiǎobù

Chỉ vi vãn hồi ngã tương viễn khứ đích cước bộ

Chỉ vì muốn níu giữ bước chân ta sắp rời xa

.

多少次我忍住胸口的泪水

duōshǎo cì wǒ rěn zhù xiōngkǒu de lèishuǐ

Đa thiếu thứ ngã nhẫn trú hung khẩu đích lệ thủy

Đã bao lần ta kìm nén nước mắt trong lồng ngực

.

只是为了告诉我自己我不在乎

zhǐshì wèile gàosù wǒ zìjǐ wǒ bùzàihū

Chỉ thị vi liễu cáo tố ngã tự kỷ ngã bất tại hồ

Chỉ để nói với chính mình rằng ta không hề để ý

.

是否这次我已真的离开你

shìfǒu zhè cì wǒ yǐ zhēn de líkāi nǐ

Thị phủ giá thứ ngã dĩ chân đích ly khai nhĩ

Phải chăng lần này ta đã thật sự rời xa em

.

是否泪水已干不再流

shìfǒu lèishuǐ yǐ gān bù zài liú

Thị phủ lệ thủy dĩ can bất tái lưu

Phải chăng nước mắt đã cạn thì sẽ không rơi nữa

.

是否应验了我曾说的那句话

shìfǒu yìngyànle wǒ céng shuō dì nà jù huà

Thị phủ ứng nghiệm liễu ngã tằng thuyết đích na cú thoại

Phải chăng lời ta từng nói đã trở thành sự thật

.

情到深处人孤独

qíng dào shēn chù rén gūdú

Tình đáo thâm xứ nhân cô độc

Khi yêu sâu đậm con người sẽ thấy cô đơn

.

多少次的寂寞挣扎在心头

duōshǎo cì de jìmò zhēngzhá zài xīntóu

Đa thiếu thứ đích tịch mịch tranh trát tại tâm đầu

Đã bao lần nỗi cô đơn giằng xé trong tâm trí

.

只为挽回我将远去的脚步

zhǐ wèi wǎnhuí wǒ jiāng yuǎn qù de jiǎobù

Chỉ vi vãn hồi ngã tương viễn khứ đích cước bộ

Chỉ vì muốn níu giữ bước chân ta sắp rời xa

.

多少次我忍住胸口的泪水

duōshǎo cì wǒ rěn zhù xiōngkǒu de lèishuǐ

Đa thiếu thứ ngã nhẫn trú hung khẩu đích lệ thủy

Đã bao lần ta kìm nén nước mắt trong lồng ngực

.

只是为了告诉我自己我不在乎

zhǐshì wèile gàosù wǒ zìjǐ wǒ bùzàihū

Chỉ thị vi liễu cáo tố ngã tự kỷ ngã bất tại hồ

Chỉ để nói với chính mình rằng ta không hề để ý

.

是否这次我已真的离开你

shìfǒu zhè cì wǒ yǐ zhēn de líkāi nǐ

Thị phủ giá thứ ngã dĩ chân đích ly khai nhĩ

Phải chăng lần này ta đã thật sự rời xa em

.

是否泪水已干不再流

shìfǒu lèishuǐ yǐ gān bù zài liú

Thị phủ lệ thủy dĩ can bất tái lưu

Phải chăng nước mắt đã cạn thì sẽ không rơi nữa

.

是否应验了我曾说的那句话

shìfǒu yìngyànle wǒ céng shuō dì nà jù huà

Thị phủ ứng nghiệm liễu ngã tằng thuyết đích na cú thoại

Phải chăng lời ta từng nói đã trở thành sự thật

.

情到深处人孤独

qíng dào shēn chù rén gūdú

Tình đáo thâm xứ nhân cô độc

Khi yêu sâu đậm con người sẽ thấy cô đơn

 

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: