红颜旧 / Hồng nhan cựu – Lưu Đào – Lang Gia Bảng OST

西 风  夜 渡 寒  山  雨
xī fēng yè dù hán shān yǔ
Tây phong dạ độ hàn sơn vũ
Đêm gió bấc thêm mưa núi lạnh
.
家  国  依 稀 残  梦   里
jiā guó yī xī cán mèng lǐ
Gia quốc y hi tàn mộng lý
Nước nhà mơ hồ trong giấc mơ phai nhạt
.
思 君  不 见   倍  思 君
sī jūn bú jiàn bèi sī jūn
Tư quân bất biến bội tư quân
Nhớ người mà không gặp được, lại càng nhớ nhung bội phần
.
别  离 难  忍  忍  别  离
bié lí nán rěn rěn bié lí
Biệt ly nan nhẫn nhẫn biệt ly
Không muốn chia ly, vẫn phải dằn lòng ly biệt
.
狼   烟  烽   火  何 时  休
láng yān fēng huǒ hé shí xiū
Lang yên phong hỏa hà thời hưu
Khói lửa chiến tranh biết lúc nào thôi
.
成    王   败  寇  尽  东   流
chéng wáng bài kòu jìn dōng liú
Thành vương bại khấu tận đông lưu
Chuyện thắng làm vua thua làm giặc đã như nước chảy về đông
.
蜡 炬 已 残  泪  难  干
là jù yǐ cán lèi nán gān
Lạp cự dĩ tàn lệ nan can
Nến kia đã tắt mà lệ vẫn chưa khô
.
江    山   未  老  红   颜  旧
jiāng shān wèi lǎo hóng yán jiù
Giang sơn vị lão hồng nhan cựu
Giang sơn chưa già hồng nhan đã tàn phai
.
忍  别  离
rěn bié lí
Nhẫn biệt ly
Cam chịu chia ly
.
不 忍  却  又  别  离
bù rěn què yòu bié lí
Bất nhẫn khước hựu biệt ly
Dù không cam chịu cũng vẫn phải biệt ly
.
托  鸿   雁  南  去
tuō hóng yàn nán qù
Thác hồng nhạn nam khứ
Nhờ chim nhạn bay về phương Nam
.
不 知  此 心  何 寄
bù zhī cǐ xīn hé jì
Bất tri thử tâm hà kí
Không biết đã mang tấm lòng ta gửi tới nơi nào
.
红   颜  旧
hóng yán jiù
Hồng nhan cựu
Hồng nhan phai nhạt
.
任  凭   斗  转    星   移
rèn píng dòu zhuǎn xīng yí
Nhiệm bằng đẩu chuyển tinh di
Cho dù vật đổi sao dời
.
唯  不 变   此 情   悠  悠
wéi bú biàn cǐ qíng yōu yōu
Duy bất biến thử tình du du
Chỉ có tình này miên man vẫn không hề thay đổi
.
狼   烟  烽   火  何 时  休
láng yān fēng huǒ hé shí xiū
Lang yên phong hỏa hà thời hưu
Khói lửa chiến tranh biết lúc nào thôi
.
成    王   败  寇  尽  东   流
chéng wáng bài kòu jìn dōng liú
Thành vương bại khấu tận đông lưu
Chuyện thắng làm vua thua làm giặc đã như nước chảy về đông
.
蜡 炬 已 残  泪  难  干
là jù yǐ cán lèi nán gān
Lạp cự dĩ tàn lệ nan can
Nến kia đã tắt mà lệ vẫn chưa khô
.
江    山   未  老  红   颜  旧
jiāng shān wèi lǎo hóng yán jiù
Giang sơn vị lão hồng nhan cựu
Giang sơn chưa già hồng nhan đã tàn phai
.
忍  别  离
rěn bié lí
Nhẫn biệt ly
Cam chịu chia ly
.
不 忍  却  又  别  离
bù rěn què yòu bié lí
Bất nhẫn khước hựu biệt ly
Dù không cam chịu cũng vẫn phải biệt ly
.
托  鸿   雁  南  去
tuō hóng yàn nán qù
Thác hồng nhạn nam khứ
Nhờ chim nhạn bay về phương Nam
.
不 知  此 心  何 寄
bù zhī cǐ xīn hé jì
Bất tri thử tâm hà kí
Không biết đã mang tấm lòng ta gửi tới nơi nào
.
红   颜  旧
hóng yán jiù
Hồng nhan cựu
Hồng nhan phai nhạt
.
任  凭   斗  转    星   移
rèn píng dòu zhuǎn xīng yí
Nhiệm bằng đẩu chuyển tinh di
Cho dù vật đổi sao dời
.
唯  不 变   此 情   悠  悠
wéi bú biàn cǐ qíng yōu yōu
Duy bất biến thử tình du du
Chỉ có tình này miên man vẫn không hề thay đổi

.

忍  别  离
rěn bié lí
Nhẫn biệt ly
Cam chịu chia ly
.
不 忍  却  又  别  离
bù rěn què yòu bié lí
Bất nhẫn khước hựu biệt ly
Dù không cam chịu cũng vẫn phải biệt ly
.
托  鸿   雁  南  去
tuō hóng yàn nán qù
Thác hồng nhạn nam khứ
Nhờ chim nhạn bay về phương Nam
.
不 知  此 心  何 寄
bù zhī cǐ xīn hé jì
Bất tri thử tâm hà kí
Không biết đã mang tấm lòng ta gửi tới nơi nào
.
红   颜  旧
hóng yán jiù
Hồng nhan cựu
Hồng nhan phai nhạt
.
任  凭   斗  转    星   移
rèn píng dòu zhuǎn xīng yí
Nhiệm bằng đẩu chuyển tinh di
Cho dù vật đổi sao dời
.
唯  不 变   此 情   悠  悠
wéi bú biàn cǐ qíng yōu yōu
Duy bất biến thử tình du du
Chỉ có tình này miên man vẫn không hề thay đổi
.
唯  不 变   此 情   悠  悠
wéi bú biàn cǐ qíng yōu yōu
Duy bất biến thử tình du du
Chỉ có tình này miên man vẫn không hề thay đổi
.
唯  不 变   此 情   悠  悠
wéi bú biàn cǐ qíng yōu yōu
Duy bất biến thử tình du du
Chỉ có tình này miên man vẫn không hề thay đổi
.
———————————————————————————————————————————-
*蜡炬已残泪难干 /lạp cự dĩ tàn lệ nan can/ lấy ý từ câu “春蚕到死丝方尽,成灰泪始干” /xuân tàm đáo tử ti phương tẫn, lạp cự thành hôi lệ thủy can/  trong bài Vô đề (tương kiến thời nan biệt diệc nan) của Lý Thương Ẩn (“con tằm đến thác tơ còn vướng, chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa”; bản dịch của Khương Hữu Dụng và Tương Như)
Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: