隔墙花 / Cách tường hoa / Đóa hoa bên kia vách – Châu Bút Sướng

四个人两扇大门的关系

sì gèrén liǎng shàn dàmén de guānxì

Tứ cá nhân lưỡng phiến đại môn đích quan hệ

Mối quan hệ của bốn người sau hai cánh cổng

.

蜿蜒的回廊 曲折的心事

wān yán de huíláng qūzhé de xīnshì

Uyển duyên đích hồi lang, khúc chiết đích tâm sự

Hành lang quanh co, tâm tình phức tạp

.

眼看你扣著别人的戒指

yǎnkàn nǐ kòuzhe biérén de jièzhǐ

Nhãn khán nhĩ khấu trước biệt nhân đích giới chỉ

Nhìn anh đeo chiếc nhẫn của người khác

.

引诱我的禁忌

yǐnyòu wǒ de jìnjì

Dẫn dụ ngã đích cấm kỵ

Khơi dậy suy nghĩ cấm kỵ trong em

.

残酷的美丽

cánkù dì měilì

Tàn khốc đích mỹ lệ

Đẹp đẽ mà tàn khốc

.

你陪我回家 同一座楼梯

nǐ péi wǒ huí jiā tóngyī zuò lóutī

Nhĩ bồi ngã hồi gia đồng nhất tọa lâu thê

Anh đưa em về nhà, cùng chung một lối cầu thang

.

强烈的心跳

qiángliè de xīntiào

Cuồng nhiệt đích tâm khiêu

Trái tim đập dồn dập

.

我们也绝口不提

wǒmen yě juékǒu bù tí

Ngã môn dã tuyệt khẩu bất đề

Chúng ta hoàn toàn không nhắc đến

.

为我的他忠贞不移

wèi wǒ de tā zhōngzhēn bù yí

Vị ngã đích tha trung trinh bất di

Việc anh ấy đối với em một lòng không thay đổi

.

可望不可及 却奄奄一息

kě wàng bùkě jí què yǎnyānyīxī

Khả vọng bất khả cập khước yêm yêm nhất tức

Chỉ có thể mong muốn chứ không thể đạt được, nhưng vẫn giữ chút hy vọng mong manh

.

回去吧 她等待你吃饭 太孤寂

huíqù ba tā děngdài nǐ chīfàn tài gūjì

Hồi khứ ba tha đẳng đãi nhĩ thực phạn thái cô tịch

Trở về thôi, cô ấy đang đợi anh cùng ăn cơm, thật lẻ loi

.

四个人的世界

sì gèrén de shìjiè

Tứ cá nhân đích thế giới

Thế giới của bốn người

.

挤不下两个人秘密

jǐ bùxià liǎng gèrén mìmì

Tễ bất hạ lưỡng cá nhân bí mật

Bí mật của hai người không thể chen vào

.

我们都深信不疑

wǒmen dōu shēnxìn bù yí

Ngã môn đô thâm tín bất nghi

Chúng ta đều tin tưởng không hề nghi ngờ

.

爱情的游戏规则

àiqíng de yóuxì guīzé

Ái tính đích du hí quy tắc

Rằng quy tắc của trò chơi ái tình

.

专一就是唯一

zhuān yī jiùshì wéiyī

Chuyên nhất tựu thị duy nhất

Vẫn luôn là chỉ có một mà thôi

.

直到我们消失

zhídào wǒmen xiāoshī

Trực đáo ngã môn tiêu thất

Cho đến tận khi đôi ta tan biến

.

感情从来没人知

gǎnqíng cónglái méi rén zhī

Cảm tình tòng lai một nhân tri

Tình cảm này cũng chẳng ai biết đến

.

花开无声的事

huā kāi wúshēng de shì

Hoa khai vô thanh đích sự

Việc hoa nở âm thầm này

.

感激你给我一点涟漪

gǎnjī nǐ gěi wǒ yīdiǎn liányī

Cảm tạ nhĩ cấp ngã nhất điểm liên y

Cảm ơn anh đã mang đến cho em chút rung động

.

遗憾也是个传记

yíhàn yěshì gè zhuànjì

Di hám dã thị cá truyền kỳ

Nuối tiếc cũng là một điều để nhớ

.

在门内牵挂隔壁的房子

zài mén nèi qiānguà gébì de fángzi

Tại môn nội khiên quải cách bích đích phòng tử

Em đứng bên trong cửa nhưng vẫn hướng lòng sang phòng bên cạnh

.
心境的亲密遥远的距离

xīn jìng de qīnmì yáoyuǎn de jùlí

Tâm cảnh đích thân mật diêu viễn đích cự ly

Tình cảm thân thiết nhưng khoảng cách vẫn xa xôi

.

为什么不能早一点相识

wèishéme bùnéng zǎo yīdiǎn xiāngshí

Vị thập ma bất năng tảo nhất điểm tương thức

Vì sao đôi ta lại không thể gặp nhau sớm hơn một chút

.

让我们的历史都沦为野史

ràng wǒmen de lìshǐ dōu lún wèi yěshǐ

Nhượng ngã môn đích lịch sử đô luân vi dã sử

Khiến cho câu chuyện của chúng ta không thể được ghi nhận

.

我尽管无知 你大可幼稚

wǒ jǐnguǎn wúzhī nǐ dà kě yòuzhì

Ngã tần quản vô tri nhĩ đại khả ấu trĩ

Nếu em chẳng biết gì, còn anh có thể như trẻ nhỏ ngốc nghếch

.

是否就能够在你的爱人身旁

shìfǒu jiù nénggòu zài nǐ de ài rénshēn páng

Thị phủ tựu năng câu tại nhĩ đích ái nhân thân bàng

Phải chăng sẽ là đủ để em có thể đứng bên người yêu anh

.

装成如此若无其事

zhuāng chéng rúcǐ ruòwúqíshì

Trang thành như thử nhược vô kỳ sự

Mà vẫn tỏ ra chẳng có việc gì

.

我的隔墙花 未开已枯死

wǒ de gé qiáng huā wèi kāi yǐ kūsǐ

Ngã đích cách tường hoa vị khai dĩ khô tử

Đóa hoa bên kia vách của em, chưa kịp nở đã tàn khô

.

两个人眉来眼去

liǎng gèrén méiláiyǎnqù

Lưỡng cá nhân mi lai nhãn khứ

Hai người liếc mắt đưa tình

.

已经 太刺激

yǐjīng tài cìjī

Dĩ kinh thái thích kích

Đã là quá mức kích thích rồi

.

四个人的世界

sì gèrén de shìjiè

Tứ cá nhân đích thế giới

Thế giới của bốn người

.

挤不下两个人秘密

jǐ bùxià liǎng gèrén mìmì

Tễ bất hạ lưỡng cá nhân bí mật

Bí mật của hai người không thể chen vào

.

我们都深信不疑

wǒmen dōu shēnxìn bù yí

Ngã môn đô thâm tín bất nghi

Chúng ta đều tin tưởng không hề nghi ngờ

.

爱情的游戏规则

àiqíng de yóuxì guīzé

Ái tính đích du hí quy tắc

Rằng quy tắc của trò chơi ái tình

.

专一就是唯一

zhuān yī jiùshì wéiyī

Chuyên nhất tựu thị duy nhất

Vẫn luôn là chỉ có một mà thôi

.

直到我们消失

zhídào wǒmen xiāoshī

Trực đáo ngã môn tiêu thất

Cho đến tận khi đôi ta tan biến

.

感情从来没人知

gǎnqíng cónglái méi rén zhī

Cảm tình tòng lai một nhân tri

Tình cảm này cũng chẳng ai biết đến

.

花开无声的事

huā kāi wúshēng de shì

Hoa khai vô thanh đích sự

Việc hoa nở âm thầm này

.

感激你给我一点涟漪

gǎnjī nǐ gěi wǒ yīdiǎn liányī

Cảm tạ nhĩ cấp ngã nhất điểm liên y

Cảm ơn anh đã mang đến cho em chút rung động

.

遗憾也是个传记

yíhàn yěshì gè zhuànjì

Di hám dã thị cá truyền kỳ

Nuối tiếc cũng là một điều để nhớ

.

四个人的世界

sì gèrén de shìjiè

Tứ cá nhân đích thế giới

Thế giới của bốn người

.

挤不下两个人秘密

jǐ bùxià liǎng gèrén mìmì

Tễ bất hạ lưỡng cá nhân bí mật

Bí mật của hai người không thể chen vào

.

四个人的世界

sì gèrén de shìjiè

Tứ cá nhân đích thế giới

Thế giới của bốn người

.

挤不下两个人秘密

jǐ bùxià liǎng gèrén mìmì

Tễ bất hạ lưỡng cá nhân bí mật

Bí mật của hai người không thể chen vào

.

我们都深信不疑

wǒmen dōu shēnxìn bù yí

Ngã môn đô thâm tín bất nghi

Chúng ta đều tin tưởng không hề nghi ngờ

.

爱情的游戏规则

àiqíng de yóuxì guīzé

Ái tính đích du hí quy tắc

Rằng quy tắc của trò chơi ái tình

.

专一就是唯一

zhuān yī jiùshì wéiyī

Chuyên nhất tựu thị duy nhất

Vẫn luôn là chỉ có một mà thôi

.

直到我们消失

zhídào wǒmen xiāoshī

Trực đáo ngã môn tiêu thất

Cho đến tận khi đôi ta tan biến

.

感情从来没人知

gǎnqíng cónglái méi rén zhī

Cảm tình tòng lai một nhân tri

Tình cảm này cũng chẳng ai biết đến

.

花开无声的事

huā kāi wúshēng de shì

Hoa khai vô thanh đích sự

Việc hoa nở âm thầm này

.

感激你给我一点涟漪

gǎnjī nǐ gěi wǒ yīdiǎn liányī

Cảm tạ nhĩ cấp ngã nhất điểm liên y

Cảm ơn anh đã mang đến cho em chút rung động

.

遗憾也是个传记

yíhàn yěshì gè zhuànjì

Di hám dã thị cá truyền kỳ

Nuối tiếc cũng là một điều để nhớ

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: