爱上你是一个错 / Ái thượng nhĩ thị nhất cá thác / Yêu em là một sai lầm – Dương Bội An

人生有许多难关要过

rénshēng yǒu xǔduō nàn guān yàoguò

Nhân sinh hữu hứa đa nan quan yếu quá

Đời người có rất nhiều việc khó khăn phải vượt qua

.

自古是情关最让人难受

zìgǔ shì qíng guān zuì ràng rén nánshòu

Tự cổ thị tình quan tối nhượng nhân nan thụ

Từ xưa cửa ải ái tình luôn khiến người ta khốn khổ nhất

.

也许我命中注定情海中颠簸

Yěxǔ wǒ mìngzhòng zhùdìng qíng hǎizhōng diānbǒ

Dã hứa ngã mệnh trung chủ định tình hải trung điên bá

Lẽ nào số mệnh ta đã định sẵn phải lênh đênh giữa biển tình

.

为你我付出这么的多

wèi nǐ wǒ fùchū zhème de duō

Vi nhĩ ngã phó xuất giá ma đích đa

Vì em ta đã trao đi nhiều đến thế

.

却让我痛到有苦不能说

què ràng wǒ tòng dào yǒu kǔ bùnéng shuō

Khước nhượng ngã thống đáo hữu khổ bất năng thuyết

Nhưng chỉ khiến ta đau khổ đến mức không thể nói nên lời

.

因为我爱你就像那飞蛾扑向火

yīnwèi wǒ ài nǐ jiù xiàng nà fēi é pū xiàng huǒ

Nhân vi ngã ái nhĩ tựu tượng na phi nga phác hướng hỏa

Vì ta yêu em giống như thiêu thân lao vào lửa

.

请你告诉我爱上你是一个错

qǐng nǐ gàosù wǒ ài shàng nǐ shì yīgè cuò

Thỉnh nhĩ cáo tố ngã ái thượng nhĩ thị nhất cá thác

Xin em hãy nói cho ta biết yêu em là một sai lầm

.

别让我失魂落魄着了魔

bié ràng wǒ shīhúnluòpòzhele mó

Biệt nhượng ngã thất hồn lạc phách trữ liễu ma

Đừng để ta như bóng ma hồn xiêu phách lạc nữa

.

解开我的迷惑

jiě kāi wǒ de míhuò

Giải khai ngã đích mê hoặc

Phá bỏ sự mê muội nơi ta

.

收起你的冷漠

shōu qǐ nǐ de lěngmò

Thu khởi nhĩ đích lãnh mạc

Bỏ đi sự lạnh nhạt nơi em

.

你怎忍心这样做

nǐ zěn rěnxīn zhèyàng zuò

Nhĩ chẩm nhẫn tâm giá dạng tố

Tại sao em lại nhẫn tâm như thế

.

请你告诉我爱上你是一个错

qǐng nǐ gàosù wǒ ài shàng nǐ shì yīgè cuò

Thỉnh nhĩ cáo tố ngã ái thượng nhĩ thị nhất cá thác

Xin em hãy nói cho ta biết yêu em là một sai lầm

.

别让我漫漫长夜守寂寞

bié ràng wǒ mànmàn chángyè shǒu jìmò

Biệt nhượng ngã mạn mạn trường dạ thụ tịch mịch

Đừng để ta phải chịu đựng nỗi cô đơn trong đêm dài dằng dặc

.

伤痛已经太多

shāng tòng yǐjīng tài duō

Thương thống dĩ kinh thái đa

Trải qua quá nhiều đau đớn

.

心也早已伤透

xīn yě zǎoyǐ shāng tòu

Tâm dã ngọ dĩ thương thấu

Tim ta đã sớm thương tổn đậm sâu

.

我已不想再为谁去等候

wǒ yǐ bùxiǎng zài wèi shuí qù děnghòu

Ngã dĩ bất tưởng tái vi thùy khứ đẳng hậu

Ta cũng không muốn lại vì ai mà chờ đợi nữa

.

人生有许多难关要过

rénshēng yǒu xǔduō nàn guān yàoguò

Nhân sinh hữu hứa đa nan quan yếu quá

Đời người có rất nhiều việc khó khăn phải vượt qua

.

自古是情关最让人难受

zìgǔ shì qíng guān zuì ràng rén nánshòu

Tự cổ thị tình quan tối nhượng nhân nan thụ

Từ xưa cửa ải ái tình luôn khiến người ta khốn khổ nhất

.

也许我命中注定情海中颠簸

Yěxǔ wǒ mìngzhòng zhùdìng qíng hǎizhōng diānbǒ

Dã hứa ngã mệnh trung chủ định tình hải trung điên bá

Lẽ nào số mệnh ta đã định sẵn phải lênh đênh giữa biển tình

.

为你我付出这么的多

wèi nǐ wǒ fùchū zhème de duō

Vi nhĩ ngã phó xuất giá ma đích đa

Vì em ta đã trao đi nhiều đến thế

.

却让我痛到有苦不能说

què ràng wǒ tòng dào yǒu kǔ bùnéng shuō

Khước nhượng ngã thống đáo hữu khổ bất năng thuyết

Nhưng chỉ khiến ta đau khổ đến mức không thể nói nên lời

.

因为我爱你就像那飞蛾扑向火

yīnwèi wǒ ài nǐ jiù xiàng nà fēi é pū xiàng huǒ

Nhân vi ngã ái nhĩ tựu tượng na phi nga phác hướng hỏa

Vì ta yêu em giống như thiêu thân lao vào lửa

.

请你告诉我爱上你是一个错

qǐng nǐ gàosù wǒ ài shàng nǐ shì yīgè cuò

Thỉnh nhĩ cáo tố ngã ái thượng nhĩ thị nhất cá thác

Xin em hãy nói cho ta biết yêu em là một sai lầm

.

别让我失魂落魄着了魔

bié ràng wǒ shīhúnluòpòzhele mó

Biệt nhượng ngã thất hồn lạc phách trữ liễu ma

Đừng để ta như bóng ma hồn xiêu phách lạc nữa

.

解开我的迷惑

jiě kāi wǒ de míhuò

Giải khai ngã đích mê hoặc

Phá bỏ sự mê muội nơi ta

.

收起你的冷漠

shōu qǐ nǐ de lěngmò

Thu khởi nhĩ đích lãnh mạc

Bỏ đi sự lạnh nhạt nơi em

.

你怎忍心这样做

nǐ zěn rěnxīn zhèyàng zuò

Nhĩ chẩm nhẫn tâm giá dạng tố

Tại sao em lại nhẫn tâm như thế

.

请你告诉我爱上你是一个错

qǐng nǐ gàosù wǒ ài shàng nǐ shì yīgè cuò

Thỉnh nhĩ cáo tố ngã ái thượng nhĩ thị nhất cá thác

Xin em hãy nói cho ta biết yêu em là một sai lầm

.

别让我漫漫长夜守寂寞

bié ràng wǒ mànmàn chángyè shǒu jìmò

Biệt nhượng ngã mạn mạn trường dạ thụ tịch mịch

Đừng để ta phải chịu đựng nỗi cô đơn trong đêm dài dằng dặc

.

伤痛已经太多

shāng tòng yǐjīng tài duō

Thương thống dĩ kinh thái đa

Trải qua quá nhiều đau đớn

.

心也早已伤透

xīn yě zǎoyǐ shāng tòu

Tâm dã ngọ dĩ thương thấu

Tim ta đã sớm thương tổn đậm sâu

.

我已不想再为谁去等候

wǒ yǐ bùxiǎng zài wèi shuí qù děnghòu

Ngã dĩ bất tưởng tái vi thùy khứ đẳng hậu

Ta cũng không muốn lại vì ai mà chờ đợi nữa

.

请你告诉我爱上你是一个错

qǐng nǐ gàosù wǒ ài shàng nǐ shì yīgè cuò

Thỉnh nhĩ cáo tố ngã ái thượng nhĩ thị nhất cá thác

Xin em hãy nói cho ta biết yêu em là một sai lầm

.

别让我失魂落魄着了魔

bié ràng wǒ shīhúnluòpòzhele mó

Biệt nhượng ngã thất hồn lạc phách trữ liễu ma

Đừng để ta như bóng ma hồn xiêu phách lạc nữa

.

解开我的迷惑

jiě kāi wǒ de míhuò

Giải khai ngã đích mê hoặc

Phá bỏ sự mê muội nơi ta

.

收起你的冷漠

shōu qǐ nǐ de lěngmò

Thu khởi nhĩ đích lãnh mạc

Bỏ đi sự lạnh nhạt nơi em

.

你怎忍心这样做

nǐ zěn rěnxīn zhèyàng zuò

Nhĩ chẩm nhẫn tâm giá dạng tố

Tại sao em lại nhẫn tâm như thế

.

请你告诉我爱上你是一个错

qǐng nǐ gàosù wǒ ài shàng nǐ shì yīgè cuò

Thỉnh nhĩ cáo tố ngã ái thượng nhĩ thị nhất cá thác

Xin em hãy nói cho ta biết yêu em là một sai lầm

.

别让我漫漫长夜守寂寞

bié ràng wǒ mànmàn chángyè shǒu jìmò

Biệt nhượng ngã mạn mạn trường dạ thụ tịch mịch

Đừng để ta phải chịu đựng nỗi cô đơn trong đêm dài dằng dặc

.

伤痛已经太多

shāng tòng yǐjīng tài duō

Thương thống dĩ kinh thái đa

Trải qua quá nhiều đau đớn

.

心也早已伤透

xīn yě zǎoyǐ shāng tòu

Tâm dã ngọ dĩ thương thấu

Tim ta đã sớm thương tổn đậm sâu

.

我已不想再为谁去等候

wǒ yǐ bùxiǎng zài wèi shuí qù děnghòu

Ngã dĩ bất tưởng tái vi thùy khứ đẳng hậu

Ta cũng không muốn lại vì ai mà chờ đợi nữa

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: