未完成的爱情 / Vị hoàn thành đích ái tình / Tình yêu chưa hoàn thành – Quang Lương

再遇见你 眼神轻轻交集

zài yùjiàn nǐ yǎnshén qīng qīng jiāojí

Tái ngộ kiến nhĩ nhãn thần khinh khinh giao tập

Vô tình gặp lại em, ánh mắt khẽ giao nhau

.

笑着 我已想不起 多少年过去

xiàozhe wǒ yǐ xiǎng bù qǐ duō shào nián guòqù

Tiếu trữ ngã dĩ tưởng bất khởi đa thiếu niên quá khứ

Mỉm cười, ta không nhớ được bao nhiêu năm đã trôi qua rồi

.

曾多努力 才能找回自己

céng duō nǔlì cáinéng zhǎo huí zìjǐ

Tằng đa nỗ lực tài năng trảo hồi tự kỷ

Đã từng cố gắng rất nhiều mới có thể trở lại làm chính mình

.

直到 漂泊的青春 已换几次风景

zhídào piāobó de qīngchūn yǐ huàn jǐ cì fēngjǐng

Trực đáo phiêu bạc đích thanh xuân dĩ hoán kỷ thứ phong cảnh

Mãi cho đến khi tuổi thanh xuân trôi dạt đã trải qua bao lần đổi thay hoàn cảnh

.

你还是像过去一样 停在我心底

nǐ háishì xiàng guòqù yīyàng tíng zài wǒ xīndǐ

Nhĩ hoàn thị tượng quá khứ nhất dạng đình tại ngã tâm đế

Em vẫn giống như hình ảnh trong quá khứ lưu tại đáy lòng ta

.

只是时间 不容许再靠近

zhǐshì shíjiān bù róngxǔ zài kàojìn

Chỉ thị thời gian bất dung hứa tái kháo cận

Chỉ là thời gian không cho phép ta lại đến bên em

.

我还是像过去一样 一个人弹琴

wǒ háishì xiàng guòqù yīyàng yīgè rén tánqín

Ngã hoàn thị tượng quá khứ nhất dạng nhất cá nhân đả cầm

Ta vẫn giống như hình ảnh của mình trong quá khứ, một mình ngồi đánh đàn

.

每当想起你 还是不离不弃

měi dāng xiǎngqǐ nǐ háishì bù lì bù qì

Mỗi đương tưởng khởi nhĩ hoàn thị bất ly bất khí

Mỗi khi nghĩ đến em đều là không rời không bỏ

.

却学会接受

què xuéhuì jiēshòu

Khước học hội tiếp thụ

Nhưng đã học được cách chấp nhận

.

人生有时候没那么幸运

rénshēng yǒu shíhòu méi nàme xìngyùn

Nhân sinh hữu thời hậu một na ma hạnh vận

Đời người có những lúc không được may mắn như thế

.

如果我不曾认识你 不曾伤心

rúguǒ wǒ bùcéng rènshí nǐ bùcéng shāngxīn

Như quả ngã bất tằng nhận thức nhĩ bất tằng thương tâm

Nếu như ta chưa từng quen em, chưa từng đau lòng

.

现在的我 不会爱上听雨

xiànzài de wǒ bù huì ài shàng tīng yǔ

Hiện tại đích ngã bất hội ái thượng thính vũ

Thì ta của hiện tại sẽ không thích nghe tiếng mưa rơi

.

数着落下的每一滴结晶

shù zhuó luòxià de měi yīdī jiéjīng

Số trữ lạc hạ đích mỗi nhất tích kết tinh

Và đếm từng giọt nước kết tinh rơi xuống

.

好像 看见你在的身影

hǎoxiàng kànjiàn nǐ zài de shēnyǐng

Hảo tượng khán kiến nhĩ tại đích thân ảnh

Thật giống như nhìn thấy được bóng hình em

.

谢谢你来我生命里 给我真心

xièxiè nǐ lái wǒ shēngmìng lǐ gěi wǒ zhēnxīn

Tạ tạ nhĩ lai ngã sinh mệnh lý cấp ngã chân tâm

Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời ta, trao ta trái tim chân thành

.

尽管当时 我们都太年轻

jǐnguǎn dāngshí wǒmen dōu tài niánqīng

Tần quản đương thời ngã môn đô thái niên khinh

Mặc dù khi đó chúng ta đều còn quá trẻ

.

那年一段未完成的爱情

nà nián yīduàn wèi wánchéng de àiqíng

Na niên nhất đoạn vị hoàn thành đích ái tình

Một đoạn tình yêu chưa hoàn thành năm ấy

.

让我 成为更好的自己 勇敢前行

ràng wǒ chéngwéi gèng hǎo de zìjǐ yǒnggǎn qián xíng

Nhượng ngã thành vi cánh hảo đích tự kỷ dũng cảm tiền hành

Giúp ta trở thành một người tốt hơn, can đảm tiến lên phía trước

.

我放开你 自己留在原地

wǒ fàng kāi nǐ zìjǐ liú zàiyuán dì

Ngã phóng khai nhĩ tự kỷ lưu tại nguyên địa

Ta để em đi, chính mình lưu lại nơi này

.

你往 更远的地方 直到回不去

nǐ wǎng gèng yuǎn dì dìfāng zhídào huí bù qù

Nhĩ vãng cánh viễn đích địa phương trực đáo hồi bất khứ

Em đi, đến một nơi rất xa, không hề quay lại

.

你说的话我一直都相信

nǐ shuō dehuà wǒ yīzhí dōu xiāngxìn

Nhĩ thuyết đích thoại ngã nhất trực đô tương tín

Những lời em nói ta luôn luôn tin tưởng

.

只是 再也不是你 亲自为我证明

zhǐshì zài yě bùshì nǐ qīnzì wéi wǒ zhèngmíng

Chỉ thị tái dã bất thị nhĩ thân tự vi ngã chứng minh

Chỉ là đã không còn là em phải tự mình vì ta mà chứng minh nữa

.

你还是像过去一样 停在我心底

nǐ háishì xiàng guòqù yīyàng tíng zài wǒ xīndǐ

Nhĩ hoàn thị tượng quá khứ nhất dạng đình tại ngã tâm đế

Em vẫn giống như hình ảnh trong quá khứ lưu tại đáy lòng ta

.

只是时间 不容许再靠近

zhǐshì shíjiān bù róngxǔ zài kàojìn

Chỉ thị thời gian bất dung hứa tái kháo cận

Chỉ là thời gian không cho phép ta lại đến bên em

.

我还是像过去一样 一个人弹琴

wǒ háishì xiàng guòqù yīyàng yīgè rén tánqín

Ngã hoàn thị tượng quá khứ nhất dạng nhất cá nhân đả cầm

Ta vẫn giống như hình ảnh của mình trong quá khứ, một mình ngồi đánh đàn

.

每当想起你 还是不离不弃

měi dāng xiǎngqǐ nǐ háishì bù lì bù qì

Mỗi đương tưởng khởi nhĩ hoàn thị bất ly bất khí

Mỗi khi nghĩ đến em đều là không rời không bỏ

.

却学会接受

què xuéhuì jiēshòu

Khước học hội tiếp thụ

Nhưng đã học được cách chấp nhận

.

人生有时候没那么幸运

rénshēng yǒu shíhòu méi nàme xìngyùn

Nhân sinh hữu thời hậu một na ma hạnh vận

Đời người có những lúc không được may mắn như thế

.

如果我不曾认识你 不曾伤心

rúguǒ wǒ bùcéng rènshí nǐ bùcéng shāngxīn

Như quả ngã bất tằng nhận thức nhĩ bất tằng thương tâm

Nếu như ta chưa từng quen em, chưa từng đau lòng

.

现在的我 不会爱上听雨

xiànzài de wǒ bù huì ài shàng tīng yǔ

Hiện tại đích ngã bất hội ái thượng thính vũ

Thì ta của hiện tại sẽ không thích nghe tiếng mưa rơi

.

数着落下的每一滴结晶

shù zhuó luòxià de měi yīdī jiéjīng

Số trữ lạc hạ đích mỗi nhất tích kết tinh

Và đếm từng giọt nước kết tinh rơi xuống

.

好像 看见你在的身影

hǎoxiàng kànjiàn nǐ zài de shēnyǐng

Hảo tượng khán kiến nhĩ tại đích thân ảnh

Thật giống như nhìn thấy được bóng hình em

.

谢谢你来我生命里 给我真心

xièxiè nǐ lái wǒ shēngmìng lǐ gěi wǒ zhēnxīn

Tạ tạ nhĩ lai ngã sinh mệnh lý cấp ngã chân tâm

Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời ta, trao ta trái tim chân thành

.

尽管当时 我们都太年轻

jǐnguǎn dāngshí wǒmen dōu tài niánqīng

Tần quản đương thời ngã môn đô thái niên khinh

Mặc dù khi đó chúng ta đều còn quá trẻ

.

那年一段未完成的爱情

nà nián yīduàn wèi wánchéng de àiqíng

Na niên nhất đoạn vị hoàn thành đích ái tình

Một đoạn tình yêu chưa hoàn thành năm ấy

.

让我 成为更好的自己

ràng wǒ chéngwéi gèng hǎo de zìjǐ

Nhượng ngã thành vi cánh hảo đích tự kỷ

Giúp ta trở thành một người tốt hơn

.

如果我不曾认识你 不曾伤心

rúguǒ wǒ bùcéng rènshí nǐ bùcéng shāngxīn

Như quả ngã bất tằng nhận thức nhĩ bất tằng thương tâm

Nếu như ta chưa từng quen em, chưa từng đau lòng

.

现在的我 不会爱上听雨

xiànzài de wǒ bù huì ài shàng tīng yǔ

Hiện tại đích ngã bất hội ái thượng thính vũ

Thì ta của hiện tại sẽ không thích nghe tiếng mưa rơi

.

数着落下的每一滴结晶

shù zhuó luòxià de měi yīdī jiéjīng

Số trữ lạc hạ đích mỗi nhất tích kết tinh

Và đếm từng giọt nước kết tinh rơi xuống

.

好像 看见你在的身影

hǎoxiàng kànjiàn nǐ zài de shēnyǐng

Hảo tượng khán kiến nhĩ tại đích thân ảnh

Thật giống như nhìn thấy được bóng hình em

.

谢谢你来我生命里 给我真心

xièxiè nǐ lái wǒ shēngmìng lǐ gěi wǒ zhēnxīn

Tạ tạ nhĩ lai ngã sinh mệnh lý cấp ngã chân tâm

Cảm ơn em đã đến trong cuộc đời ta, trao ta trái tim chân thành

.

尽管当时 我们都太年轻

jǐnguǎn dāngshí wǒmen dōu tài niánqīng

Tần quản đương thời ngã môn đô thái niên khinh

Mặc dù khi đó chúng ta đều còn quá trẻ

.

让我 成为更好的自己 勇敢前行

ràng wǒ chéngwéi gèng hǎo de zìjǐ yǒnggǎn qián xíng

Nhượng ngã thành vi cánh hảo đích tự kỷ dũng cảm tiền hành

Giúp ta trở thành một người tốt hơn, can đảm tiến lên phía trước

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: