放心去飞 / Phóng tâm khứ phi / Yên tâm bay đi – Various artists – Tả nhĩ OST

终于还是走到这一天 要奔向各自的世界

zhōngyú háishì zǒu dào zhè yītiān yào bēn xiàng gèzì de shìjiè

Chung vu hoàn thị tẩu đáo giá nhất thiên yếu bôn hướng các tự đích thế giới

Cuối cũng cũng sẽ đến một ngày chúng ta phải chạy tới thế giới của riêng mình

.

没人能取代记忆中的你

méi rén néng qǔdài jìyì zhōng de nǐ

Một nhân năng thủ đại ký ức trung đích nhĩ

Nhưng sẽ không ai có thể thay thế được em trong ký ức của tôi

.

和那段青春岁月

hé nà duàn qīngchūn suìyuè

Hòa na đoạn thanh xuân tuế nguyệt

Và cả những năm tháng thanh xuân ấy nữa

.

一路我们曾携手并肩

yīlù wǒmen céng xiéshǒu bìngjiān

Nhất lộ ngã môn tằng huề thủ bình kiên

Chúng ta đã từng luôn sát cánh bên nhau

.

用汗和泪写下永远

yòng hàn hé lèi xiě xià yǒngyuǎn

Dụng hãn hòa lệ tả hạ vĩnh viễn

Dùng mồ hôi nước mắt tạo nên vĩnh viễn

.

拿欢笑荣耀换一句誓言

ná huānxiào róngyào huàn yījù shìyán

Nã hoan tiếu vinh diệu hoán nhất cú thệ ngôn

Mang niềm vui cùng danh dự đổi lấy một lời hứa

.

夜夜在梦里相约

yè yè zài mèng lǐ xiāngyuē

Dạ dạ tại mộng lý tương ước

Đêm đêm sẽ gặp nhau trong giấc mộng

.

放心去飞 勇敢地去追

fàngxīn qù fēi yǒnggǎn de qù zhuī

Phóng tâm khứ phi dũng cảm địa khứ truy

Yên tâm bay đi, can đảm theo đuổi

.

追一切我们未完成地梦

zhuī yīqiè wǒmen wèi wánchéng de mèng

Truy nhất thiết ngã môn vị hoàn thành địa mộng

Theo đuổi những ước mơ vẫn chưa hoàn thành của chúng ta

.

放心去飞 勇敢地挥别

fàngxīn qù fēi yǒnggǎn de huī bié

Phóng tâm khứ phi, dũng cảm địa huy biệt

Yên tâm bay đi, can đảm vẫy tay từ biệt

.

说好了 这一次不掉眼泪

shuō hǎole zhè yīcì bù diào yǎnlèi

Thuyết hảo liễu giá nhất thứ bất điệu nhãn lệ

Chúng ta đã hứa lần này không được rơi nước mắt

.

一路我们曾携手并肩

yīlù wǒmen céng xiéshǒu bìngjiān

Nhất lộ ngã môn tằng huề thủ bình kiên

Chúng ta đã từng luôn sát cánh bên nhau

.

用汗和泪写下永远

yòng hàn hé lèi xiě xià yǒngyuǎn

Dụng hãn hòa lệ tả hạ vĩnh viễn

Dùng mồ hôi nước mắt tạo nên vĩnh viễn

.

拿欢笑荣耀换一句誓言

ná huānxiào róngyào huàn yījù shìyán

Nã hoan tiếu vinh diệu hoán nhất cú thệ ngôn

Mang niềm vui cùng danh dự đổi lấy một lời hứa

.

夜夜在梦里相约

yè yè zài mèng lǐ xiāngyuē

Dạ dạ tại mộng lý tương ước

Đêm đêm sẽ gặp nhau trong giấc mộng

.

放心去飞 勇敢地去追

fàngxīn qù fēi yǒnggǎn de qù zhuī

Phóng tâm khứ phi dũng cảm địa khứ truy

Yên tâm bay đi, can đảm theo đuổi

.

追一切我们未完成地梦

zhuī yīqiè wǒmen wèi wánchéng de mèng

Truy nhất thiết ngã môn vị hoàn thành địa mộng

Theo đuổi những ước mơ vẫn chưa hoàn thành của chúng ta

.

放心去飞 勇敢地挥别

fàngxīn qù fēi yǒnggǎn de huī bié

Phóng tâm khứ phi, dũng cảm địa huy biệt

Yên tâm bay đi, can đảm vẫy tay từ biệt

.

说好了 这一次不掉眼泪

shuō hǎole zhè yīcì bù diào yǎnlèi

Thuyết hảo liễu giá nhất thứ bất điệu nhãn lệ

Chúng ta đã hứa lần này không được rơi nước mắt

.

终于还是走到这一天 要奔向各自的世界

zhōngyú háishì zǒu dào zhè yītiān yào bēn xiàng gèzì de shìjiè

Chung vu hoàn thị tẩu đáo giá nhất thiên yếu bôn hướng các tự đích thế giới

Cuối cũng cũng sẽ đến một ngày chúng ta phải chạy tới thế giới của riêng mình

.

没人能取代记忆中的你

méi rén néng qǔdài jìyì zhōng de nǐ

Một nhân năng thủ đại ký ức trung đích nhĩ

Nhưng không ai có thể thay thế được em trong ký ức của tôi

.

和那段青春岁月

hé nà duàn qīngchūn suìyuè

Hòa na đoạn thanh xuân tuế nguyệt

Và cả những năm tháng thanh xuân ấy nữa

.

没人能取代记忆中的你

méi rén néng qǔdài jìyì zhōng de nǐ

Một nhân năng thủ đại ký ức trung đích nhĩ

Không ai có thể thay thế được em trong ký ức của tôi

.

和那段青春岁月

hé nà duàn qīngchūn suìyuè

Hòa na đoạn thanh xuân tuế nguyệt

Và cả những năm tháng thanh xuân ấy nữa

.

放心去飞 勇敢地挥别

fàngxīn qù fēi yǒnggǎn de huī bié

Phóng tâm khứ phi, dũng cảm địa huy biệt

Yên tâm bay đi, can đảm vẫy tay từ biệt

.

说好了 这一次不掉眼泪

shuō hǎole zhè yīcì bù diào yǎnlèi

Thuyết hảo liễu giá nhất thứ bất điệu nhãn lệ

Chúng ta đã hứa lần này không được rơi nước mắt

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: