我等到花儿也谢了 / Ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu / Ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn – Trương Học Hữu

每个人都在问我到底还在等什么

měi gèrén dōu zài wèn wǒ dàodǐ hái zài děng shénme

Mỗi cá nhân đô tại vấn ngã đáo để hoàn tại đẳng thập ma

Ai cũng hỏi ta rằng đến cuối cùng là ta đang chờ đợi điều gì?

.

等到春夏秋冬都过了难道还不够

děngdào chūn xià qiūdōng dōuguòle nándào huán bùgòu

Đẳng đáo xuân hạ thu đông đô quá liễu nan đạo hoàn bất câu

Đợi đến xuân hạ thu đông đều đã trôi qua hết rồi mà vẫn chưa đủ hay sao?

.

其实是因为我的心有一个缺口

qíshí shì yīnwèi wǒ de xīn yǒu yīgè quēkǒu

Kỳ thực thị nhân vi ngã đích tâm hữu nhất cá khuyết khẩu

Thật ra là vì trong trái tim ta có một khoảng trống

.

等待拿走的人把它还给我

děngdài ná zǒu de rén bǎ tā hái gěi wǒ

Đẳng đãi nã tẩu đích nhân bả tha hoàn cấp ngã

Vẫn chờ đợi người đã mang phần trái tim ấy đi quay lại trả cho ta

.

每个人都在说这种爱情没有结果

měi gèrén dōu zàishuō zhè zhǒng àiqíng méiyǒu jiéguǒ

Mỗi cá nhân đô tại thuyết giá chủng ái tình một hữu kết quả

Ai cũng nói rằng thứ tình yêu như thế sẽ không có kết quả

.

我也知道你永远都不能够爱我

wǒ yě zhīdào nǐ yǒngyuǎn dōu bù nénggòu ài wǒ

Ngã dã tri đạo nhĩ vĩnh viễn đô bất năng câu ái ngã

Ta cũng biết rằng em vĩnh viễn vẫn không thể yêu ta

.

其实我祗是希望你有时想一想我

qíshí wǒ zhī shì xīwàng nǐ yǒushí xiǎng yī xiǎng wǒ

Kỳ thực ngã chỉ thị hy vọng nhĩ hữu thời tưởng nhất tưởng ngã

Thật ra chỉ là ta hy vọng rằng em sẽ có lúc chợt nhớ đến ta

.

你却已经渐渐渐渐甚么都不再说

nǐ què yǐjīng jiànjiànjiàn jiàn shénme dōu bù zài shuō

Nhĩ khước dĩ kinh tiêm tiêm tiêm tiêm thậm ma đô bất tái thuyết

Nhưng em lại cứ mãi chẳng nói gì

.

我睡不着的时候会不会有人陪着我

wǒ shuì bùzháo de shíhòu huì bù huì yǒurén péizhe wǒ

Ngã thụy bất trữ đích thời hậu hội bất hội hữu nhân bồi trữ ngã

Khi ta không ngủ được, liệu rằng sẽ có ai ở bên ta?

.

我难过的时候会不会有人安慰我

wǒ nánguò de shíhòu huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ

Ngã nan quá đích thời hậu, hội bất hội hữu nhân an ủy ngã

Khi ta buồn, liệu rằng sẽ có ai an ủi ta?

.

我想说话的时候会不会有人了解我

wǒ xiǎng shuōhuà de shíhòu huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ

Ngã tưởng thuyết thoại đích thời hậu hội bất hội hữu nhân liễu giải ngã

Khi ta muốn tâm sự, liệu rằng sẽ có ai hiểu được ta?

.

我忘不了你的时候你会不会来疼我

wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhòu nǐ huì bù huì lái téng wǒ

Ngã vong bất liễu nhĩ đích thời hậu nhĩ hội bất hội lai đông ngã

Khi ta không quên được em, liệu em có đến bên ta chia sẻ

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

每个人都在说这种爱情没有结果

měi gèrén dōu zàishuō zhè zhǒng àiqíng méiyǒu jiéguǒ

Mỗi cá nhân đô tại thuyết giá chủng ái tình một hữu kết quả

Ai cũng nói rằng thứ tình yêu như thế sẽ không có kết quả

.

我也知道你永远都不能够爱我

wǒ yě zhīdào nǐ yǒngyuǎn dōu bù nénggòu ài wǒ

Ngã dã tri đạo nhĩ vĩnh viễn đô bất năng câu ái ngã

Ta cũng biết rằng em vĩnh viễn vẫn không thể yêu ta

.

其实我祗是希望你有时想一想我

qíshí wǒ zhī shì xīwàng nǐ yǒushí xiǎng yī xiǎng wǒ

Kỳ thực ngã chỉ thị hy vọng nhĩ hữu thời tưởng nhất tưởng ngã

Thật ra chỉ là ta hy vọng rằng em sẽ có lúc chợt nhớ đến ta

.

你却已经渐渐渐渐甚么都不再说

nǐ què yǐjīng jiànjiànjiàn jiàn shénme dōu bù zài shuō

Nhĩ khước dĩ kinh tiêm tiêm tiêm tiêm thậm ma đô bất tái thuyết

Nhưng em lại cứ mãi chẳng nói gì

.

我睡不着的时候会不会有人陪着我

wǒ shuì bùzháo de shíhòu huì bù huì yǒurén péizhe wǒ

Ngã thụy bất trữ đích thời hậu hội bất hội hữu nhân bồi trữ ngã

Khi ta không ngủ được, liệu rằng sẽ có ai ở bên ta?

.

我难过的时候会不会有人安慰我

wǒ nánguò de shíhòu huì bù huì yǒurén ānwèi wǒ

Ngã nan quá đích thời hậu, hội bất hội hữu nhân an ủy ngã

Khi ta buồn, liệu rằng sẽ có ai an ủi ta?

.

我想说话的时候会不会有人了解我

wǒ xiǎng shuōhuà de shíhòu huì bù huì yǒurén liǎojiě wǒ

Ngã tưởng thuyết thoại đích thời hậu hội bất hội hữu nhân liễu giải ngã

Khi ta muốn tâm sự, liệu rằng sẽ có ai hiểu được ta?

.

我忘不了你的时候你会不会来疼我

wǒ wàng bùliǎo nǐ de shíhòu nǐ huì bù huì lái téng wǒ

Ngã vong bất liễu nhĩ đích thời hậu nhĩ hội bất hội lai đông ngã

Khi ta không quên được em, liệu em có đến bên ta chia sẻ

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

.

你知不知道你知不知道 我等到花儿也谢了

nǐ zhī bù zhīdào nǐ zhī bù zhīdào wǒ děngdào huā er yě xièle

Nhĩ tri bất tri đạo nhĩ tri bất tri đạo ngã đẳng đáo hoa nhi dã tạ liễu

Em có biết hay chăng, em có biết hay chăng, ta đợi đến khi hoa cũng đã tàn rồi

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: