我的眼泪不为你说谎 / Ngã đích nhãn lệ bất vi nhĩ thuyết hoang / Nước mắt em sẽ không vì anh mà lừa dối – Trác Y Đình

忘了我的眼睛怎么闭上

wàngle wǒ de yǎnjīng zěnme bì shàng

Vong liễu ngã đích nhãn tình chẩm ma bế thượng

Em đã quên phải nhắm mắt lại như thế nào

.

才能为你着想

cáinéng wéi nǐ zhuóxiǎng

Tài năng vi nhĩ trữ tưởng

Mới có thể nhớ đến anh

.

明白你的窗帘为谁拉上

míngbái nǐ de chuānglián wèi shuí lā shàng

Minh bạch nhĩ đích song liêm vi thùy lạp thượng

Cũng hiểu rõ rèm cửa sổ của anh vì ai mà cuốn lên

.

是冷的月光

shì lěng de yuèguāng

Thị lãnh đích nguyệt quang

Là ánh trăng lạnh lẽo

.

我的眼泪不为你说的谎

wǒ de yǎnlèi bù wéi nǐ shuō de huǎng

Ngã đích nhãn lệ bất vi nhĩ thuyết đích hoang

Nước mắt em sẽ không vì anh mà lừa dối

.

有人太爱希望

yǒurén tài ài xīwàng

Hữu nhân thái ái hy vọng

Có người quá yêu hy vọng

.

还有什么值得我去收藏

hái yǒu shé me zhídé wǒ qù shōucáng

Hoàn hữu thập ma trị đắc ngã khứ thu táng

Nhưng có thứ gì đáng để em chôn giữ

.

是受过的伤

shì shòuguò de shāng

Thị thụ quá đích thương

Là vết thương em đã phải chịu

.

一遍一遍试着去体谅

yībiàn yībiàn shìzhe qù tǐliàng

Nhất biến nhất biến thí trữ khứ thể lượng

Hết lần này đến lần khác, em đã thử thấu hiểu

.

给你圆满的收场

gěi nǐ yuánmǎn de shōuchǎng

Cấp nhĩ viên mãn đích thu trường

Để anh có được một kết thúc viên mãn

.

一次一次看着我的信仰

yīcì yīcì kànzhe wǒ de xìnyǎng

Nhất thứ nhất thứ khán trữ ngã đích tín ngưỡng

Nhưng hết lần này đến lần khác, những gì em tin tưởng

.

碎在你手上

suì zài nǐ shǒu shàng

Toái tại nhĩ thủ thượng

Đều vỡ nát trên tay anh

.

什么都可以原谅

shénme dōu kěyǐ yuánliàng

Thập ma đô khả dĩ nguyên lượng

Điều gì em cũng đều có thể tha thứ

.

什么都能够遗忘

shénme dōu nénggòu yíwàng

Thập ma đô năng câu di vong

Điều gì em cũng đều có thể quên đi

.

只要开口对我讲

zhǐyào kāikǒu duì wǒ jiǎng

Chỉ yếu khai khẩu đối ngã giảng

Chỉ cần anh mở lời giải thích với em

.

什么都可以隐藏

shénme dōu kěyǐ yǐncáng

Thập ma đô khả dĩ ẩn tàng

Điều gì em cũng đều có thể che đậy

.

什么都能够埋藏

shénme dōu nénggòu máicáng

Thập ma đô năng câu mai tàng

Điều gì em cũng đều có thể chôn giấu

.

完美的伪装

wánměi de wèizhuāng

Hoàn mỹ đích ngụy trang

Sự giả tạo hoàn mỹ

.

什么都可以原谅

shénme dōu kěyǐ yuánliàng

Thập ma đô khả dĩ nguyên lượng

Điều gì em cũng đều có thể tha thứ

.

什么都能够遗忘

shénme dōu nénggòu yíwàng

Thập ma đô năng câu di vong

Điều gì em cũng đều có thể quên đi

.

除非你不再想

chúfēi nǐ bù zài xiǎng

Trừ phi nhĩ bất tái tưởng

Trừ phi anh không còn muốn thế nữa

.

什么都可以隐藏

shénme dōu kěyǐ yǐncáng

Thập ma đô khả dĩ ẩn tàng

Điều gì em cũng đều có thể che đậy

.

什么都能够埋藏

shénme dōu nénggòu máicáng

Thập ma đô năng câu mai tàng

Điều gì em cũng đều có thể chôn giấu

.

直到看她靠的

zhídào kàn tā kào de

Trực đáo khán tha kháo đích

Mãi cho đến khi em nhìn thấy thứ mà người ấy dựa vào

.

是你的肩膀

shì nǐ de jiānbǎng

Thị nhĩ đích kiên bàng

Chính là bờ vai anh

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: