說好的幸福呢 / Thuyết hảo đích hạnh phúc ni / Hạnh phúc chúng ta đã hứa đâu rồi – Châu Kiệt Luân Jay Chou

你的回话凌乱着

Nǐ de huíhuà língluànzhe

Nhĩ đích hồi thoại lăng loạn trữ

Câu trả lời của em trở nên mơ hồ

.

在这个时刻

zài zhège shíkè

Tại giá cá thời khắc

Vào lúc đó

.

我想起喷泉旁的白鸽

wǒ xiǎngqǐ pēnquán páng de bái gē

Ngã tưởng khởi phún tuyền bàng đích bạch cáp

Ta chợt nhớ đến đàn bồ câu trắng cạnh đài phun nước

.

甜蜜散落了

tiánmì sànluòle

Cam mật tán lạc liễu

Sự ngọt ngào đã không còn

.

情绪莫名的拉扯

qíngxù mòmíng de lāchě

Tình tự mạc danh đích lạp xả

Cảm xúc bỗng nhiên quay trở lại

.

我还爱你呢

wǒ hái ài nǐ ne

Ngã hoàn ái nhĩ ni

Khi ta vẫn yêu em

.

而你断断续续唱着歌

ér nǐ duànduànxùxù chàngzhe gē

Nhi nhĩ đoạn đoạn tục tục xướng trữ ca

Còn em đang ngâm nga ca hát

.

假装没事了

jiǎzhuāng méishìle

Giả trang một sự liễu

Vờ như không có chuyện gì

.

时间过了 走了

shíjiānguòle zǒuliǎo

Thời gian quá liễu tẩu liễu

Thời gian đã qua rồi, đã trôi đi

.

爱情面临选择

àiqíng miànlín xuǎnzé

Ái tình diện lâm tuyển trạch

Tình yêu đứng trước lựa chọn

.

你冷了 倦了 我哭了

nǐ lěngle juànle wǒ kūle

Nhĩ lãnh liễu quyện liễu ngã khốc liễu

Em thấy lạnh lẽo, thấy mệt mỏi còn ta đã khóc

.

离开时的不快乐

líkāi shí de bù kuàilè

Ly khai thời đích bất khoái lạc

Nỗi buồn khi chia tay

.

你用卡片手写着

nǐ yòng kǎpiàn shǒuxiězhe

Nhĩ dụng tạp phiến thủ tả trữ

Em tự tay viết lên tấm thiệp

.

有些爱只给到这

yǒuxiē ài zhǐ gěi dào zhè

Hữu ta ái chỉ cấp đáo giá

Bao nhiêu yêu thương chỉ đến như vậy thôi

.

真的痛了

zhēn de tòngle

Chân đích thống liễu

Thật đau khổ

.

怎么了 你累了

zěnmeliǎo nǐ lèile

Chẩm ma liễu nhĩ lụy liễu

Vì sao thế? Em đã mệt mỏi rồi?

.

说好的 幸福呢

shuō hǎo de xìngfú ne

Thuyết hảo đích hạnh phúc ni

Hạnh phúc chúng ta đã hứa đâu rồi?

.

我懂了 不说了

wǒ dǒng liǎo bù shuōle

Ngã đổng liễu bất thuyết liễu

Ta hiểu rồi, đừng nói nữa

.

爱淡了 梦远了

ài dànle mèng yuǎnle

Ái đạm liễu mộng viễn liễu

Tình đã nhạt, mộng xa rồi

.

开心与不开心一一细数着

kāixīn yǔ bù kāixīn yīyī xì shùzhe

Khai tâm dữ bất khai tâm nhất nhất tế số trữ

Ta đếm từng niềm vui từng nỗi buồn

.

你再不舍

nǐ zàibu shě

Nhĩ tái bất xả

Rồi em buông tay

.

那些爱过的感觉都太深刻

nàxiē àiguò de gǎnjué dōu tài shēnkè

Na ta ái quá đích cảm giác đô thái thâm khắc

Những cảm xúc mà tình yêu đã qua ấy mang lại vẫn còn quá sâu đậm

.

我都还记得

wǒ dū hái jìdé

Ngã đô hoàn ký đắc

Ta vẫn còn nhớ rõ

.

你不等了

nǐ bù děngle

Nhĩ bất đẳng liễu

Em đã không chờ đợi nữa

.

说好的 幸福呢

shuō hǎo de xìngfú ne

Thuyết hảo đích hạnh phúc ni

Hạnh phúc chúng ta đã hứa đâu rồi?

.

我错了 泪干了

wǒ cuòle lèi gànle

Ngã thác liễu lệ can liễu

Ta đã sai, lệ đã cạn

.

放手了 后悔了

fàngshǒule hòuhuǐle

Phóng thủ liễu hậu hối liễu

Ta đã buông tay, đã hối hận

.

只是回忆的音乐盒还旋转着

zhǐshì huíyì de yīnyuè hé hái xuánzhuǎnzhe

Chỉ thị hồi ức đích âm nhạc hạp hoàn toàn chuyển trữ

Chỉ là hồi ức như chiếc hộp nhạc vẫn luôn chuyển động

.

要怎么停呢

yào zěnme tíng ne

Yếu chẩm ma đình ni

Biết làm sao dừng lại được

.

你的回话凌乱着

Nǐ de huíhuà língluànzhe

Nhĩ đích hồi thoại lăng loạn trữ

Câu trả lời của em trở nên mơ hồ

.

在这个时刻

zài zhège shíkè

Tại giá cá thời khắc

Vào lúc đó

.

我想起喷泉旁的白鸽

wǒ xiǎngqǐ pēnquán páng de bái gē

Ngã tưởng khởi phún tuyền bàng đích bạch cáp

Ta chợt nhớ đến đàn bồ câu trắng cạnh đài phun nước

.

甜蜜散落了

tiánmì sànluòle

Cam mật tán lạc liễu

Sự ngọt ngào đã không còn

.

情绪莫名的拉扯

qíngxù mòmíng de lāchě

Tình tự mạc danh đích lạp xả

Cảm xúc bỗng nhiên quay trở lại

.

我还爱你呢

wǒ hái ài nǐ ne

Ngã hoàn ái nhĩ ni

Khi ta vẫn yêu em

.

而你断断续续唱着歌

ér nǐ duànduànxùxù chàngzhe gē

Nhi nhĩ đoạn đoạn tục tục xướng trữ ca

Còn em đang ngâm nga ca hát

.

假装没事了

jiǎzhuāng méishìle

Giả trang một sự liễu

Vờ như không có chuyện gì

.

时间过了 走了

shíjiānguòle zǒuliǎo

Thời gian quá liễu tẩu liễu

Thời gian đã qua rồi, đã trôi đi

.

爱情面临选择

àiqíng miànlín xuǎnzé

Ái tình diện lâm tuyển trạch

Tình yêu đứng trước lựa chọn

.

你冷了 倦了 我哭了

nǐ lěngle juànle wǒ kūle

Nhĩ lãnh liễu quyện liễu ngã khốc liễu

Em thấy lạnh lẽo, thấy mệt mỏi còn ta đã khóc

.

离开时的不快乐

líkāi shí de bù kuàilè

Ly khai thời đích bất khoái lạc

Nỗi buồn khi chia tay

.

你用卡片手写着

nǐ yòng kǎpiàn shǒuxiězhe

Nhĩ dụng tạp phiến thủ tả trữ

Em tự tay viết lên tấm thiệp

.

有些爱只给到这

yǒuxiē ài zhǐ gěi dào zhè

Hữu ta ái chỉ cấp đáo giá

Bao nhiêu yêu thương chỉ đến như vậy thôi

.

真的痛了

zhēn de tòngle

Chân đích thống liễu

Thật đau khổ

.

怎么了 你累了

zěnmeliǎo nǐ lèile

Chẩm ma liễu nhĩ lụy liễu

Vì sao thế? Em đã mệt mỏi rồi?

.

说好的 幸福呢

shuō hǎo de xìngfú ne

Thuyết hảo đích hạnh phúc ni

Hạnh phúc chúng ta đã hứa đâu rồi?

.

我懂了 不说了

wǒ dǒng liǎo bù shuōle

Ngã đổng liễu bất thuyết liễu

Ta hiểu rồi, đừng nói nữa

.

爱淡了 梦远了

ài dànle mèng yuǎnle

Ái đạm liễu mộng viễn liễu

Tình đã nhạt, mộng xa rồi

.

开心与不开心一一细数着

kāixīn yǔ bù kāixīn yīyī xì shùzhe

Khai tâm dữ bất khai tâm nhất nhất tế số trữ

Ta đếm từng niềm vui từng nỗi buồn

.

你再不舍

nǐ zàibu shě

Nhĩ tái bất xả

Rồi em buông tay

.

那些爱过的感觉都太深刻

nàxiē àiguò de gǎnjué dōu tài shēnkè

Na ta ái quá đích cảm giác đô thái thâm khắc

Những cảm xúc mà tình yêu đã qua ấy mang lại vẫn còn quá sâu đậm

.

我都还记得

wǒ dū hái jìdé

Ngã đô hoàn ký đắc

Ta vẫn còn nhớ rõ

.

你不等了

nǐ bù děngle

Nhĩ bất đẳng liễu

Em đã không chờ đợi nữa

.

说好的 幸福呢

shuō hǎo de xìngfú ne

Thuyết hảo đích hạnh phúc ni

Hạnh phúc chúng ta đã hứa đâu rồi?

.

我错了 泪干了

wǒ cuòle lèi gànle

Ngã thác liễu lệ can liễu

Ta đã sai, lệ đã cạn

.

放手了 后悔了

fàngshǒule hòuhuǐle

Phóng thủ liễu hậu hối liễu

Ta đã buông tay, đã hối hận

.

只是回忆的音乐盒还旋转着

zhǐshì huíyì de yīnyuè hé hái xuánzhuǎnzhe

Chỉ thị hồi ức đích âm nhạc hạp hoàn toàn chuyển trữ

Chỉ là hồi ức như chiếc hộp nhạc vẫn luôn chuyển động

.

要怎么停呢

yào zěnme tíng ne

Yếu chẩm ma đình ni

Biết làm sao dừng lại được

.

怎么了 你累了

zěnmeliǎo nǐ lèile

Chẩm ma liễu nhĩ lụy liễu

Vì sao thế? Em đã mệt mỏi rồi?

.

说好的 幸福呢

shuō hǎo de xìngfú ne

Thuyết hảo đích hạnh phúc ni

Hạnh phúc chúng ta đã hứa đâu rồi?

.

我懂了 不说了

wǒ dǒng liǎo bù shuōle

Ngã đổng liễu bất thuyết liễu

Ta hiểu rồi, đừng nói nữa

.

爱淡了 梦远了

ài dànle mèng yuǎnle

Ái đạm liễu mộng viễn liễu

Tình đã nhạt, mộng xa rồi

.

你不等了

nǐ bù děngle

Nhĩ bất đẳng liễu

Em đã không chờ đợi nữa

.

说好的 幸福呢

shuō hǎo de xìngfú ne

Thuyết hảo đích hạnh phúc ni

Hạnh phúc chúng ta đã hứa đâu rồi?

.

我错了 泪干了

wǒ cuòle lèi gànle

Ngã thác liễu lệ can liễu

Ta đã sai, lệ đã cạn

.

放手了 后悔了

fàngshǒule hòuhuǐle

Phóng thủ liễu hậu hối liễu

Ta đã buông tay, đã hối hận

.

只是回忆的音乐盒还旋转着

zhǐshì huíyì de yīnyuè hé hái xuánzhuǎnzhe

Chỉ thị hồi ức đích âm nhạc hạp hoàn toàn chuyển trữ

Chỉ là hồi ức như chiếc hộp nhạc vẫn luôn chuyển động

.

要怎么停呢

yào zěnme tíng ne

Yếu chẩm ma đình ni

Biết làm sao dừng lại được

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: