错错错 / Thác thác thác / Sai sai sai – Lục Triết & Trần Quyên Nhi

你总说 是我的错

Nǐ zǒng shuō shì wǒ de cuò

Nhĩ tổng thuyết thị ngã đích thác

Anh luôn nói là lỗi của em

.

可你自己总太过自我

kě nǐ zìjǐ zǒng tàiguò zìwǒ

Khả nhĩ tự kỉ tổng thái quá tự ngã

Nhưng bản thân anh còn quá đáng hơn em nữa

.

争吵的时候你习惯沉默

zhēngchǎo de shíhòu nǐ xíguàn chénmò

Tranh sảo đích thì hậu nhĩ tập quán trầm mặc

Mỗi khi tranh cãi, anh cứ luôn giữ im lặng

.

这样怎么能揭开迷惑

zhèyàng zěnme néng jiē kāi míhuò

Giá dạng chẩm ma năng yết khai mê hoặc

Như thế thì làm sao có thể giải quyết được khúc mắc

.

错错错 是我的错

Cuò cuò cuò shì wǒ de cuò

Thác thác thác thị ngã đích thác

Sai sai sai, là anh đã sai

.

热恋的时候怎么不说

rèliàn de shíhòu zěnme bù shuō

Nhiệt luyến đích thì hậu chẩm ma bất thuyết

Khi tình nồng sao không thấy em nói gì

.

生活的无奈我已好困惑

shēnghuó de wúnài wǒ yǐ hǎo kùnhuò

Sinh hoạt đích vô nại ngã dĩ hảo khốn hoặc

Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi

.

你能不能不要再罗嗦

nǐ néng bùnéng bùyào zài luō suo

Nhĩ năng bất năng bất yếu tái la sách

Em có thể bớt nói nhiều đi được không

.

最好沉默

zuì hǎo chénmò

Tối hảo trầm mặc

Tốt nhất là giữ yên lặng

.

我们曾爱过 也哭过

Wǒmen céng àiguò yě kūguò

Ngã môn tằng ái quá dã khốc quá

Chúng ta đã từng yêu và cũng đã từng khóc

.

好不容易 一起生活

hǎobù róngyì yīqǐ shēnghuó

Hảo bất dung dị nhất khởi sinh hoạt

Cuộc sống chung không dễ dàng gì

.

以为我们会度过 艰难的时刻

yǐwéi wǒmen huì dùguò jiānnán de shíkè

Dĩ vi ngã môn hội độ quá gian nan đích thời khắc

Anh tưởng rằng chúng ta đã vượt qua hết những lúc khó khăn

.

我们曾走过 也停过

Wǒmen céng zǒuguò yě tíngguò

Ngã môn tằng tẩu quá dã đình quá

Chúng ta từng bỏ đi rồi dừng lại

.

彼此都那么的执着

bǐcǐ dōu nàme de zhízhuó

Bỉ thử đô na ma đích chấp trước

Chúng ta đều cố chấp như vậy

.

因为相信我们的爱 从没有变过

yīnwèi xiāngxìn wǒmen de ài cóng méiyǒu biànguò

Nhân vi tương tín ngã môn đích ái tòng một hữu biến quá

Vì chúng ta đều tin rằng tình yêu của đôi ta chưa từng thay đổi

.

心里有什么就坦白的说

Xīn li yǒu shé me jiù tǎnbái de shuō

Tâm lý hữu thập ma tựu thản bạch đích thuyết

Trong lòng anh nghĩ gì thì hãy nói thẳng hết ra đi

.

别用泪水代替诉说

bié yòng lèishuǐ dàitì sùshuō

Biệt dụng lệ thủy đại thế tố thuyết

Đừng dùng nước mắt thay lời muốn nói

.

毕竟我们都深爱过

Bìjìng wǒmen dōu shēn àiguò

Tất cánh ngã môn đô thâm ái quá

Xét cho cùng chúng ta đều từng yêu sâu đậm

.

不想再吵个你死我活

bùxiǎng zài chǎo gè nǐsǐwǒhuó

Bất tưởng tái sảo cá nhĩ tử ngã hoạt

Đâu cần phải lại tranh cãi đến mức ngươi sống ta chết

.

你总说 是我的错

Nǐ zǒng shuō shì wǒ de cuò

Nhĩ tổng thuyết thị ngã đích thác

Anh luôn nói là lỗi của em

.

可你自己总太过自我

kě nǐ zìjǐ zǒng tàiguò zìwǒ

Khả nhĩ tự kỉ tổng thái quá tự ngã

Nhưng bản thân anh còn quá đáng hơn em nữa

.

争吵的时候你习惯沉默

zhēngchǎo de shíhòu nǐ xíguàn chénmò

Tranh sảo đích thì hậu nhĩ tập quán trầm mặc

Mỗi khi tranh cãi, anh cứ luôn giữ im lặng

.

这样怎么能揭开迷惑

zhèyàng zěnme néng jiē kāi míhuò

Giá dạng chẩm ma năng yết khai mê hoặc

Như thế thì làm sao có thể giải quyết được khúc mắc

.

错错错 是我的错

Cuò cuò cuò shì wǒ de cuò

Thác thác thác thị ngã đích thác

Sai sai sai, là anh đã sai

.

热恋的时候怎么不说

rèliàn de shíhòu zěnme bù shuō

Nhiệt luyến đích thì hậu chẩm ma bất thuyết

Khi tình nồng sao không thấy em nói gì

.

生活的无奈我已好困惑

shēnghuó de wúnài wǒ yǐ hǎo kùnhuò

Sinh hoạt đích vô nại ngã dĩ hảo khốn hoặc

Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi

.

你能不能不要再罗嗦

nǐ néng bùnéng bùyào zài luō suo

Nhĩ năng bất năng bất yếu tái la sách

Em có thể bớt nói nhiều đi được không

.

最好沉默

zuì hǎo chénmò

Tối hảo trầm mặc

Tốt nhất là giữ yên lặng

.

我们曾走过 也停过

Wǒmen céng zǒuguò yě tíngguò

Ngã môn tằng tẩu quá dã đình quá

Chúng ta từng bỏ đi rồi dừng lại

.

彼此都那么的执着

bǐcǐ dōu nàme de zhízhuó

Bỉ thử đô na ma đích chấp trước

Chúng ta đều cố chấp như vậy

.

因为相信我们的爱 从没有变过

yīnwèi xiāngxìn wǒmen de ài cóng méiyǒu biànguò

Nhân vi tương tín ngã môn đích ái tòng một hữu biến quá

Vì chúng ta đều tin rằng tình yêu của đôi ta chưa từng thay đổi

.

心里有什么就坦白的说

Xīn li yǒu shé me jiù tǎnbái de shuō

Tâm lý hữu thập ma tựu thản bạch đích thuyết

Trong lòng anh nghĩ gì thì hãy nói thẳng hết ra đi

.

别用泪水代替诉说

bié yòng lèishuǐ dàitì sùshuō

Biệt dụng lệ thủy đại thế tố thuyết

Đừng dùng nước mắt thay lời muốn nói

.

毕竟我们都深爱过

Bìjìng wǒmen dōu shēn àiguò

Tất cánh ngã môn đô thâm ái quá

Xét cho cùng chúng ta đều từng yêu sâu đậm

.

不想再吵个你死我活

bùxiǎng zài chǎo gè nǐsǐwǒhuó

Bất tưởng tái sảo cá nhĩ tử ngã hoạt

Đâu cần phải lại tranh cãi đến mức ngươi sống ta chết

.

你总说 是我的错

Nǐ zǒng shuō shì wǒ de cuò

Nhĩ tổng thuyết thị ngã đích thác

Anh luôn nói là lỗi của em

.

可你自己总太过自我

kě nǐ zìjǐ zǒng tàiguò zìwǒ

Khả nhĩ tự kỉ tổng thái quá tự ngã

Nhưng bản thân anh còn quá đáng hơn em nữa

.

争吵的时候你习惯沉默

zhēngchǎo de shíhòu nǐ xíguàn chénmò

Tranh sảo đích thì hậu nhĩ tập quán trầm mặc

Mỗi khi tranh cãi, anh cứ luôn giữ im lặng

.

这样怎么能揭开迷惑

zhèyàng zěnme néng jiē kāi míhuò

Giá dạng chẩm ma năng yết khai mê hoặc

Như thế thì làm sao có thể giải quyết được khúc mắc

.

错错错 是我的错

Cuò cuò cuò shì wǒ de cuò

Thác thác thác thị ngã đích thác

Sai sai sai, là anh đã sai

.

热恋的时候怎么不说

rèliàn de shíhòu zěnme bù shuō

Nhiệt luyến đích thì hậu chẩm ma bất thuyết

Khi tình nồng sao không thấy em nói gì

.

生活的无奈我已好困惑

shēnghuó de wúnài wǒ yǐ hǎo kùnhuò

Sinh hoạt đích vô nại ngã dĩ hảo khốn hoặc

Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi

.

你能不能不要再罗嗦

nǐ néng bùnéng bùyào zài luō suo

Nhĩ năng bất năng bất yếu tái la sách

Em có thể bớt nói nhiều đi được không

.

最好沉默

zuì hǎo chénmò

Tối hảo trầm mặc

Tốt nhất là giữ yên lặng

.

你总说 是我的错

Nǐ zǒng shuō shì wǒ de cuò

Nhĩ tổng thuyết thị ngã đích thác

Anh luôn nói là lỗi của em

.

可你自己总太过自我

kě nǐ zìjǐ zǒng tàiguò zìwǒ

Khả nhĩ tự kỉ tổng thái quá tự ngã

Nhưng bản thân anh còn quá đáng hơn em nữa

.

争吵的时候你习惯沉默

zhēngchǎo de shíhòu nǐ xíguàn chénmò

Tranh sảo đích thì hậu nhĩ tập quán trầm mặc

Mỗi khi tranh cãi, anh cứ luôn giữ im lặng

.

这样怎么能揭开迷惑

zhèyàng zěnme néng jiē kāi míhuò

Giá dạng chẩm ma năng yết khai mê hoặc

Như thế thì làm sao có thể giải quyết được khúc mắc

.

错错错 是我的错

Cuò cuò cuò shì wǒ de cuò

Thác thác thác thị ngã đích thác

Sai sai sai, là anh đã sai

.

热恋的时候怎么不说

rèliàn de shíhòu zěnme bù shuō

Nhiệt luyến đích thì hậu chẩm ma bất thuyết

Khi tình nồng sao không thấy em nói gì

.

生活的无奈我已好困惑

shēnghuó de wúnài wǒ yǐ hǎo kùnhuò

Sinh hoạt đích vô nại ngã dĩ hảo khốn hoặc

Những khó khăn trong cuộc sống đã khiến anh mệt mỏi lắm rồi

.

你能不能不要再罗嗦

nǐ néng bùnéng bùyào zài luō suo

Nhĩ năng bất năng bất yếu tái la sách

Em có thể bớt nói nhiều đi được không

.

最好沉默

zuì hǎo chénmò

Tối hảo trầm mặc

Tốt nhất là giữ yên lặng

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: