离歌 / Ly ca – Tín Lạc Đoàn

一开始我只相信 伟大的是感情

Yī kāishǐ wǒ zhǐ xiāngxìn wěidà de shì gǎnqíng

Nhất khai thủy ngã chỉ tương tín vĩ đại đích thị cảm tình

Lúc ban đầu, ta tin rằng chỉ có tình yêu là vĩ đại

.

最后我无力的看清 强悍的是命运

zuìhòu wǒ wúlì de kàn qīng qiánghàn de shì mìngyùn

Tối hậu ngã vô lực đích khán thanh cường hãn đích thị mệnh vận

Đến cuối cùng, ta không thể làm gì khác mà nhận ra rằng mạnh nhất là số mệnh

.

你还是选择回去

nǐ háishì xuǎnzé huíqù

Nhĩ hoàn thị tuyển trạch hồi khứ

Em vẫn lựa chọn quay về

.

他刺痛你的心 但你不肯觉醒

tā cì tòng nǐ de xīn dàn nǐ bù kěn juéxǐng

Tha thứ thống nhĩ đích tâm đãn nhĩ bất khẳng giác tỉnh

Hắn chỉ làm trái tim em đau đớn, nhưng em lại không muốn nhận ra

.

你说爱本就是梦境

nǐ shuō ài běn jiùshì mèngjìng

Nhĩ thuyết ái bản tựu thị mộng cảnh

Em nói rằng tình yêu vốn là ảo mộng

.

跟你借的幸福 我只能还你

gēn nǐ jiè de xìngfú wǒ zhǐ néng hái nǐ

Cân nhĩ tá đích hạnh phúc ngã chỉ năng hoàn nhĩ

Hạnh phúc mà ta nợ em, ta chỉ có thể trả lại cho em

.

想留不能留 才最寂寞

xiǎng liú bùnéng liú cái zuì jìmò

Tưởng lưu bất năng lưu tài tối tịch mịch

Muốn giữ mà không giữ được mới là cô quạnh nhất

.

没说完温柔 只剩离歌

méi shuō wán wēnróu zhǐ shèng lí gē

Một thuyết hoàn ôn nhu chỉ thặng ly ca

Sự dịu dàng chưa nói hết, chỉ còn lại khúc ca ly biệt

.

心碎前一秒 用力的相拥著沈默

xīn suì qián yī miǎo yònglì de xiāng yōngzhe chénmò

Tâm toái tiền nhất miểu dụng lực đích tương ủng trữ trầm mạc

Một giây trước khi trái tim vỡ nát, ta gắng giữ yên lặng

.

用心跳送你 辛酸离歌

yòng xīntiào sòng nǐ xīnsuān lí gē

Dụng tâm khiêu tống nhĩ tân toan ly ca

Dùng nhịp đập trái tim trao em khúc ca ly biệt đắng cay

.

原来爱是种任性 不该太多考虑

yuánlái ài shì zhǒng rènxìng bù gāi tài duō kǎolǜ

Nguyên lai ái thị chủng nhiệm tính bất cai thái đa khảo lư

Tình yêu vốn là một sự tùy hứng, không nên suy tính quá nhiều

.

爱没有聪不聪明 只有愿不愿意

ài méiyǒu cōng bù cōngmíng zhǐyǒu yuàn bù yuànyì

Ái một hữu thông bất thông minh chỉ hữu nguyện bất nguyện ý

Trong tình yêu, không cần thông minh, chỉ cần nguyện lòng hay không

.

你还是选择回去

nǐ háishì xuǎnzé huíqù

Nhĩ hoàn thị tuyển trạch hồi khứ

Em vẫn lựa chọn quay về

.

他刺痛你的心 但你不肯觉醒

tā cì tòng nǐ de xīn dàn nǐ bù kěn juéxǐng

Tha thứ thống nhĩ đích tâm đãn nhĩ bất khẳng giác tỉnh

Hắn chỉ làm trái tim em đau đớn, nhưng em lại không muốn nhận ra

.

你说爱本就是梦境

nǐ shuō ài běn jiùshì mèngjìng

Nhĩ thuyết ái bản tựu thị mộng cảnh

Em nói rằng tình yêu vốn là ảo mộng

.

跟你借的幸福 我只能还你

gēn nǐ jiè de xìngfú wǒ zhǐ néng hái nǐ

Cân nhĩ tá đích hạnh phúc ngã chỉ năng hoàn nhĩ

Hạnh phúc mà ta nợ em, ta chỉ có thể trả lại cho em

.

想留不能留 才最寂寞

xiǎng liú bùnéng liú cái zuì jìmò

Tưởng lưu bất năng lưu tài tối tịch mịch

Muốn giữ mà không giữ được mới là cô quạnh nhất

.

没说完温柔 只剩离歌

méi shuō wán wēnróu zhǐ shèng lí gē

Một thuyết hoàn ôn nhu chỉ thặng ly ca

Sự dịu dàng chưa nói hết, chỉ còn lại khúc ca ly biệt

.

心碎前一秒 用力的相拥著沈默

xīn suì qián yī miǎo yònglì de xiāng yōngzhe chénmò

Tâm toái tiền nhất miểu dụng lực đích tương ủng trữ trầm mạc

Một giây trước khi trái tim vỡ nát, ta gắng giữ yên lặng

.

用心跳送你 辛酸离歌

yòng xīntiào sòng nǐ xīnsuān lí gē

Dụng tâm khiêu tống nhĩ tân toan ly ca

Dùng nhịp đập trái tim trao em khúc ca ly biệt đắng cay

.

想留不能留 才最寂寞

xiǎng liú bùnéng liú cái zuì jìmò

Tưởng lưu bất năng lưu tài tối tịch mịch

Muốn giữ mà không giữ được mới là cô quạnh nhất

.

没说完温柔 只剩离歌

méi shuō wán wēnróu zhǐ shèng lí gē

Một thuyết hoàn ôn nhu chỉ thặng ly ca

Sự dịu dàng chưa nói hết, chỉ còn lại khúc ca ly biệt

.

心碎前一秒 用力的相拥著沈默

xīn suì qián yī miǎo yònglì de xiāng yōngzhe chénmò

Tâm toái tiền nhất miểu dụng lực đích tương ủng trữ trầm mạc

Một giây trước khi trái tim vỡ nát, ta gắng giữ yên lặng

.

用心跳送你 辛酸离歌

yòng xīntiào sòng nǐ xīnsuān lí gē

Dụng tâm khiêu tống nhĩ tân toan ly ca

Dùng nhịp đập trái tim trao em khúc ca ly biệt đắng cay

.

看不见永久 听见离歌

kàn bùjiàn yǒngjiǔ tīngjiàn lí gē

Khán bất kiến vĩnh cửu thính kiến ly ca

Không thấy sự vĩnh cửu, chỉ thấy khúc ca biệt ly

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: