一半的一半 / Nhất bán đích nhất bán / Một nửa của một nửa – Lục Triết & Viên Tích Quân

你选择放开

Nǐ xuǎnzé fàng kāi

Nhĩ tuyển trạch phóng khai

Em lựa chọn buông tay

.

我选择等待

wǒ xuǎnzé děngdài

Ngã tuyển trạch đẳng đãi

Ta lựa chọn chờ đợi

.

真心的爱

zhēnxīn de ài

Chân tâm đích ái

Tình yêu thật lòng

.

却被拒绝在门外

què bèi jùjué zài mén wài

Khước bị cự tuyệt tại môn ngoại

Nhưng lại bị từ chối ngay từ ngoài cửa

.

用眼泪灌溉

yòng yǎnlèi guàngài

Dụng nhãn lệ quán khái

Nước mắt chảy tràn

.

却没有未来

què méiyǒu wèilái

Khước một hữu vị lai

Mà vẫn chẳng có tương lai

.

是谁的狠心留下了伤害

shì shuí de hěnxīn liú xiàle shānghài

Thị thùy đích ngận tâm lưu hạ liễu thương hại

Là ai đã nhẫn tâm làm thương tổn

.

伤痛跟着回忆不停在播放

shāng tòng gēnzhe huíyì bù tíng zài bòfàng

Thương thống cân trữ hồi ức bất đình tại bá phóng

Nỗi đau theo hồi ức không ngừng lan tràn

.

怎么看不到我们的希望

zěnme kàn bù dào wǒmen de xīwàng

Chẩm ma khán bất đáo ngã môn đích hy vọng

Vì sao lại không thể nhìn thấy được hy vọng nào cho đôi ta

.

怎么分不清你可爱的模样

zěnme fēn bù qīng nǐ kě’ài de múyàng

Chẩm ma phân bất thanh nhĩ khả ái đích mô dạng

Vì sao lại không thấy rõ được vẻ đáng yêu của em

.

怎么舍得让你受伤

zěnme shědé ràng nǐ shòushāng

Chẩm ma xả đắc nhượng nhĩ thụ thương

Làm sao đành lòng khiến em chịu đau thương

.

你一直在说谎

nǐ yīzhí zài shuōhuǎng

Nhĩ nhất trực tại thuyết hoang

Em lúc nào cũng lừa dối

.

对我伪装

duì wǒ wèizhuāng

Đối ngã ngụy trang

Không thật lòng với ta

.

给我的爱

gěi wǒ de ài

Cấp ngã đích ái

Tình yêu dành cho ta

.

只有一半的一半

zhǐyǒu yībàn de yībàn

Chỉ hữu nhất bán đích nhất bán

Chỉ có một nửa của một nửa

.

难道你已遗忘

nándào nǐ yǐ yíwàng

Nan đạo nhĩ dĩ di vong

Lẽ nào em đã quên hết

.

我们美丽的过往

wǒmen měilì de guòwǎng

Ngã môn mỹ lệ đích quá vãng

Quá khứ tươi đẹp của chúng ta

.

这剧场剩下我一个人 收场

zhè jùchǎng shèng xià wǒ yīgè rén shōuchǎng

Giá kịch trường thặng hạ ngã nhất cá nhân thu trường

Vở kịch này chỉ còn lại mình ta hạ màn

.

你选择放开

Nǐ xuǎnzé fàng kāi

Nhĩ tuyển trạch phóng khai

Em lựa chọn buông tay

.

我选择等待

wǒ xuǎnzé děngdài

Ngã tuyển trạch đẳng đãi

Ta lựa chọn chờ đợi

.

真心的爱

zhēnxīn de ài

Chân tâm đích ái

Tình yêu thật lòng

.

却被拒绝在门外

què bèi jùjué zài mén wài

Khước bị cự tuyệt tại môn ngoại

Nhưng lại bị từ chối ngay từ ngoài cửa

.

用眼泪灌溉

yòng yǎnlèi guàngài

Dụng nhãn lệ quán khái

Nước mắt chảy tràn

.

却没有未来

què méiyǒu wèilái

Khước một hữu vị lai

Mà vẫn chẳng có tương lai

.

是谁的狠心留下了伤害

shì shuí de hěnxīn liú xiàle shānghài

Thị thùy đích ngận tâm lưu hạ liễu thương hại

Là ai đã nhẫn tâm làm thương tổn

.

伤痛跟着回忆不停在播放

shāng tòng gēnzhe huíyì bù tíng zài bòfàng

Thương thống cân trữ hồi ức bất đình tại bá phóng

Nỗi đau theo hồi ức không ngừng lan tràn

.

怎么看不到我们的希望

zěnme kàn bù dào wǒmen de xīwàng

Chẩm ma khán bất đáo ngã môn đích hy vọng

Vì sao lại không thể nhìn thấy được hy vọng nào cho đôi ta

.

怎么分不清你可爱的模样

zěnme fēn bù qīng nǐ kě’ài de múyàng

Chẩm ma phân bất thanh nhĩ khả ái đích mô dạng

Vì sao lại không thấy rõ được vẻ đáng yêu của em

.

怎么舍得让你受伤

zěnme shědé ràng nǐ shòushāng

Chẩm ma xả đắc nhượng nhĩ thụ thương

Làm sao đành lòng khiến em chịu đau thương

.

你一直在说谎

nǐ yīzhí zài shuōhuǎng

Nhĩ nhất trực tại thuyết hoang

Em lúc nào cũng lừa dối

.

对我伪装

duì wǒ wèizhuāng

Đối ngã ngụy trang

Không thật lòng với ta

.

给我的爱

gěi wǒ de ài

Cấp ngã đích ái

Tình yêu dành cho ta

.

只有一半的一半

zhǐyǒu yībàn de yībàn

Chỉ hữu nhất bán đích nhất bán

Chỉ có một nửa của một nửa

.

难道你已遗忘

nándào nǐ yǐ yíwàng

Nan đạo nhĩ dĩ di vong

Lẽ nào em đã quên hết

.

我们美丽的过往

wǒmen měilì de guòwǎng

Ngã môn mỹ lệ đích quá vãng

Quá khứ tươi đẹp của chúng ta

.

这剧场剩下我一个人 收场

zhè jùchǎng shèng xià wǒ yīgè rén shōuchǎng

Giá kịch trường thặng hạ ngã nhất cá nhân thu trường

Vở kịch này chỉ còn lại mình ta hạ màn

.

你选择放开

Nǐ xuǎnzé fàng kāi

Nhĩ tuyển trạch phóng khai

Em lựa chọn buông tay

.

我选择等待

wǒ xuǎnzé děngdài

Ngã tuyển trạch đẳng đãi

Ta lựa chọn chờ đợi

.

真心的爱

zhēnxīn de ài

Chân tâm đích ái

Tình yêu thật lòng

.

却被拒绝在门外

què bèi jùjué zài mén wài

Khước bị cự tuyệt tại môn ngoại

Nhưng lại bị từ chối ngay từ ngoài cửa

.

用眼泪灌溉

yòng yǎnlèi guàngài

Dụng nhãn lệ quán khái

Nước mắt chảy tràn

.

却没有未来

què méiyǒu wèilái

Khước một hữu vị lai

Mà vẫn chẳng có tương lai

.

是谁留下了伤害

shì shuí liú xiàle shānghài

Thị thùy lưu hạ liễu thương hại

Là ai đã làm thương tổn

.

你一直在说谎

nǐ yīzhí zài shuōhuǎng

Nhĩ nhất trực tại thuyết hoang

Em lúc nào cũng lừa dối

.

对我伪装

duì wǒ wèizhuāng

Đối ngã ngụy trang

Không thật lòng với ta

.

给我的爱

gěi wǒ de ài

Cấp ngã đích ái

Tình yêu dành cho ta

.

只有一半的一半

zhǐyǒu yībàn de yībàn

Chỉ hữu nhất bán đích nhất bán

Chỉ có một nửa của một nửa

.

难道你已遗忘

nándào nǐ yǐ yíwàng

Nan đạo nhĩ dĩ di vong

Lẽ nào em đã quên hết

.

我们美丽的过往

wǒmen měilì de guòwǎng

Ngã môn mỹ lệ đích quá vãng

Quá khứ tươi đẹp của chúng ta

.

这剧场剩下我一个人 收场

zhè jùchǎng shèng xià wǒ yīgè rén shōuchǎng

Giá kịch trường thặng hạ ngã nhất cá nhân thu trường

Vở kịch này chỉ còn lại mình ta hạ màn

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | 2 Comments

Post navigation

2 thoughts on “一半的一半 / Nhất bán đích nhất bán / Một nửa của một nửa – Lục Triết & Viên Tích Quân

  1. LHP

    Thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: