如果没有他你还爱我吗 / Như quả một hữu tha nhĩ hoàn ái ngã ma / Nếu như không có hắn thì em sẽ vẫn yêu ta chứ – Lục Triết

伤痛我背 我也是无所谓

Shāng tòng wǒ bèi wǒ yěshì wúsuǒwèi

Thương thống ngã bối ngã dã thị vô sở vị

Ta không quan tâm đến những đau thương mà mình phải chịu đựng

.

当爱情已成烟灰

dāng àiqíng yǐ chéng yānhuī

Đương ái tình dĩ thành yên hôi

Vì tình yêu sẽ trở thành tro tàn

.

最后留下狼狈

zuìhòu liú xià lángbèi

Tối hậu lưu hạ lang bái

Cuối cùng chỉ còn lại sự khốn khổ

.

一个人睡 只有孤单相随

yīgè rén shuì zhǐyǒu gūdān xiàng suí

Nhất cá nhân thụy chỉ hữu cô đơn tương tùy

Một người nằm ngủ, chỉ có nỗi cô đơn bên cạnh

.

独自在午夜梦回

dúzì zài wǔyè mèng huí

Độc tự tại ngọ dạ mộng hồi

Nửa đêm nằm mộng một mình

.

留下一个人沉醉

liú xià yīgè rén chénzuì

Lưu hạ nhất cá nhân trầm túy

Bỏ lại một người chìm đắm

.

难道你真的忘了吗

nándào nǐ zhēn de wàngle ma

Nan đạo nhĩ chân đích vong liễu ma

Chẳng lẽ em đã quên thật rồi sao

.

当初你说想有个家

dāngchū nǐ shuō xiǎng yǒu gè jiā

Đương sơ nhĩ thuyết tưởng hữu cá gia

Lúc ban đầu em nói em cần một gia đình

.

如今离开我 怎么啦

rújīn líkāi wǒ zěnme la

Như kim ly khai ngã chẩm ma la

Vậy sao bây giờ em lại bỏ ta đi

.

是否你心里只有一个他

shìfǒu nǐ xīnlǐ zhǐyǒu yīgè tā

Thị phủ nhĩ tâm lý chỉ hữu nhất cá tha

Chẳng lẽ trong lòng em chỉ có một mình hắn

.

如果没有他你还爱我吗

rúguǒ méiyǒu tā nǐ hái ài wǒ ma

Như quả một hữu tha nhĩ hoàn ái ngã ma

Nếu như không có hắn thì em sẽ vẫn yêu ta chứ

.

我很想知道你的真心话

wǒ hěn xiǎng zhīdào nǐ de zhēnxīn huà

Ngã nhận tưởng tri đạo nhĩ đích chân tâm thoại

Ta rất muốn biết lời thật lòng của em

.

一句话了却我心中的牵挂

yījù huà liǎo què wǒ xīnzhōng de qiānguà

Nhất cú thoại liễu khước ngã tâm trung đích khiên quải

Một câu nói thôi, lòng ta sẽ không còn vấn vương nữa

.

爱与不爱都算是回答

ài yǔ bù ài dū suànshì huídá

Ái dữ bất ái đô toán thị hồi đáp

Yêu hay không yêu thì cũng là câu trả lời

.

如果没有他你还爱我吗

rúguǒ méiyǒu tā nǐ hái ài wǒ ma

Như quả một hữu tha nhĩ hoàn ái ngã ma

Nếu như không có hắn thì em sẽ vẫn yêu ta chứ

.

我真的在意你给的回答

wǒ zhēn de zàiyì nǐ gěi de huídá

Ngã chân đích tại ý nhĩ cấp đích hồi đáp

Ta thật sự rất cần biết câu trả lời của em

.

请不要再让我泪滴如雨下

qǐng bùyào zài ràng wǒ lèi dī rú yǔ xià

Thỉnh bất yếu tái nhượng ngã lệ tích như vũ hạ

Xin em đừng khiến ta nước mắt như mưa nữa

.

在爱与痛的边缘挣扎

zài ài yǔ tòng de biānyuán zhēngzhá

Tại ái dữ thống đích biên duyên tranh trát

Khi ta đang vùng vẫy tại biên giới giữa tình yêu và sự khổ đau

.

一个人睡 只有孤单相随

yīgè rén shuì zhǐyǒu gūdān xiàng suí

Nhất cá nhân thụy chỉ hữu cô đơn tương tùy

Một người nằm ngủ, chỉ có nỗi cô đơn bên cạnh

.

独自在午夜梦回

dúzì zài wǔyè mèng huí

Độc tự tại ngọ dạ mộng hồi

Nửa đêm nằm mộng một mình

.

留下一个人沉醉

liú xià yīgè rén chénzuì

Lưu hạ nhất cá nhân trầm túy

Bỏ lại một người chìm đắm

.

难道你真的忘了吗

nándào nǐ zhēn de wàngle ma

Nan đạo nhĩ chân đích vong liễu ma

Chẳng lẽ em đã quên thật rồi sao

.

当初你说想有个家

dāngchū nǐ shuō xiǎng yǒu gè jiā

Đương sơ nhĩ thuyết tưởng hữu cá gia

Lúc ban đầu em nói em cần một gia đình

.

如今离开我 怎么啦

rújīn líkāi wǒ zěnme la

Như kim ly khai ngã chẩm ma la

Vậy sao bây giờ em lại bỏ ta đi

.

是否你心里只有一个他

shìfǒu nǐ xīnlǐ zhǐyǒu yīgè tā

Thị phủ nhĩ tâm lý chỉ hữu nhất cá tha

Chẳng lẽ trong lòng em chỉ có một mình hắn

.

如果没有他你还爱我吗

rúguǒ méiyǒu tā nǐ hái ài wǒ ma

Như quả một hữu tha nhĩ hoàn ái ngã ma

Nếu như không có hắn thì em sẽ vẫn yêu ta chứ

.

我很想知道你的真心话

wǒ hěn xiǎng zhīdào nǐ de zhēnxīn huà

Ngã nhận tưởng tri đạo nhĩ đích chân tâm thoại

Ta rất muốn biết lời thật lòng của em

.

一句话了却我心中的牵挂

yījù huà liǎo què wǒ xīnzhōng de qiānguà

Nhất cú thoại liễu khước ngã tâm trung đích khiên quải

Một câu nói thôi, lòng ta sẽ không còn vấn vương nữa

.

爱与不爱都算是回答

ài yǔ bù ài dū suànshì huídá

Ái dữ bất ái đô toán thị hồi đáp

Yêu hay không yêu thì cũng là câu trả lời

.

如果没有他你还爱我吗

rúguǒ méiyǒu tā nǐ hái ài wǒ ma

Như quả một hữu tha nhĩ hoàn ái ngã ma

Nếu như không có hắn thì em sẽ vẫn yêu ta chứ

.

我真的在意你给的回答

wǒ zhēn de zàiyì nǐ gěi de huídá

Ngã chân đích tại ý nhĩ cấp đích hồi đáp

Ta thật sự rất cần biết câu trả lời của em

.

请不要再让我泪滴如雨下

qǐng bùyào zài ràng wǒ lèi dī rú yǔ xià

Thỉnh bất yếu tái nhượng ngã lệ tích như vũ hạ

Xin em đừng khiến ta nước mắt như mưa nữa

.

在爱与痛的边缘挣扎

zài ài yǔ tòng de biānyuán zhēngzhá

Tại ái dữ thống đích biên duyên tranh trát

Khi ta đang vùng vẫy tại biên giới giữa tình yêu và sự khổ đau

.

如果没有他你还爱我吗

rúguǒ méiyǒu tā nǐ hái ài wǒ ma

Như quả một hữu tha nhĩ hoàn ái ngã ma

Nếu như không có hắn thì em sẽ vẫn yêu ta chứ

.

我很想知道你的真心话

wǒ hěn xiǎng zhīdào nǐ de zhēnxīn huà

Ngã nhận tưởng tri đạo nhĩ đích chân tâm thoại

Ta rất muốn biết lời thật lòng của em

.

一句话了却我心中的牵挂

yījù huà liǎo què wǒ xīnzhōng de qiānguà

Nhất cú thoại liễu khước ngã tâm trung đích khiên quải

Một câu nói thôi, lòng ta sẽ không còn vấn vương nữa

.

爱与不爱都算是回答

ài yǔ bù ài dū suànshì huídá

Ái dữ bất ái đô toán thị hồi đáp

Yêu hay không yêu thì cũng là câu trả lời

.

如果没有他你还爱我吗

rúguǒ méiyǒu tā nǐ hái ài wǒ ma

Như quả một hữu tha nhĩ hoàn ái ngã ma

Nếu như không có hắn thì em sẽ vẫn yêu ta chứ

.

我真的在意你给的回答

wǒ zhēn de zàiyì nǐ gěi de huídá

Ngã chân đích tại ý nhĩ cấp đích hồi đáp

Ta thật sự rất cần biết câu trả lời của em

.

请不要再让我泪滴如雨下

qǐng bùyào zài ràng wǒ lèi dī rú yǔ xià

Thỉnh bất yếu tái nhượng ngã lệ tích như vũ hạ

Xin em đừng khiến ta nước mắt như mưa nữa

.

在爱与痛的边缘挣扎

zài ài yǔ tòng de biānyuán zhēngzhá

Tại ái dữ thống đích biên duyên tranh trát

Khi ta đang vùng vẫy tại biên giới giữa tình yêu và sự khổ đau

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: