半点心 / Bán điểm tâm / Một chút tình yêu – Sái Hạnh Quyên

我可以走了吗

wǒ kěyǐ zǒuliǎo ma

Ngã khả dĩ tẩu liễu ma

Ta đã đi được chưa

.

你低头不说话

nǐ dītóu bù shuōhuà

Nhĩ đê đầu bất thuyết thoại

Em chỉ cúi đầu không nói

.

爱情像一杯隔夜茶

àiqíng xiàng yībēi géyè chá

Ái tình tượng nhất bôi cách dạ trà

Tình yêu như một ly trà đã để qua đêm

.

我却要喝下它

wǒ què yào hē xià tā

Ngã khước yếu hát hạ đà

Mà ta vẫn phải uống hết

.

你我之间总有些依恋吧

nǐ wǒ zhī jiān zǒng yǒuxiē yīliàn ba

Nhĩ ngã chi gian tổng hữu ta ỷ luyến ba

Tình yêu giữa hai chúng ta tất cả chỉ có chút này thôi

.

还可以继续吧

hái kěyǐ jìxù ba

Hoàn khả dĩ kế tục ba

Nhưng vẫn có thể tiếp tục mà

.

就算是妄想吧

jiùsuàn shì wàngxiǎng ba

Tựu toán thị vọng tưởng ba

Cho dù đấy chỉ là ảo tưởng

.

也让我保留吧

yě ràng wǒ bǎoliú ba

Dã nhượng ngã bảo lưu ba

Thì cũng cứ mặc ta tin vào đó đi

.

不要让这段情从此作罢

bùyào ràng zhè duàn qíng cóngcǐ zuòbà

Bất yếu nhượng giá đoạn tình tòng thử tác bãi

Không cần chỉ vì thế mà khiến mối tình này tan vỡ

.

半点心 给不给我

bàndiǎn xīn gěi bù gěi wǒ

Bán điểm tâm cấp bất cấp ngã

Một chút tình yêu, có thể trao ta hay không

.

这个问题让我好害怕

zhège wèntí ràng wǒ hǎo hàipà

Giá cá vấn đề nhượng ngã hảo hãi phạ

Vấn đề này khiến ta rất sợ hãi

.

我的心 为了爱你

wǒ de xīn wèile ài nǐ

Ngã đích tâm vi liễu ái nhĩ

Lòng ta vì yêu em

.

情愿让你把我当作他

qíngyuàn ràng nǐ bǎ wǒ dàng zuò tā

Tình nguyện nhượng nhĩ bả ngã đương tác tha

Mà nguyện để em coi ta như hắn

.

你真的快乐吗

nǐ zhēn de kuàilè ma

Nhĩ chân đích khoái lạc ma

Em thật sự hạnh phúc sao

.

你低头不说话

nǐ dītóu bù shuōhuà

Nhĩ đê đầu bất thuyết thoại

Em chỉ cúi đầu không nói

.

爱情永远是手中沙

àiqíng yǒngyuǎn shì shǒuzhōng shā

Ái tình vĩnh viễn thị thủ trung sa

Tình yêu lúc nào cũng chỉ như cát nắm trong tay

.

谁能把它留下

shuí néng bǎ tā liú xià

Thùy năng bả đà lưu hạ

Ai có thể ngăn không cho rơi xuống

.

你我之间总有些依恋吧

nǐ wǒ zhī jiān zǒng yǒuxiē yīliàn ba

Nhĩ ngã chi gian tổng hữu ta ỷ luyến ba

Tình yêu giữa hai chúng ta tất cả chỉ có chút này thôi

.

还可以继续吧

hái kěyǐ jìxù ba

Hoàn khả dĩ kế tục ba

Nhưng vẫn có thể tiếp tục mà

.

就算是妄想吧

jiùsuàn shì wàngxiǎng ba

Tựu toán thị vọng tưởng ba

Cho dù đấy chỉ là ảo tưởng

.

也让我保留吧

yě ràng wǒ bǎoliú ba

Dã nhượng ngã bảo lưu ba

Thì cũng cứ mặc ta tin vào đó đi

.

不要让这段情从此作罢

bùyào ràng zhè duàn qíng cóngcǐ zuòbà

Bất yếu nhượng giá đoạn tình tòng thử tác bãi

Không cần chỉ vì thế mà khiến mối tình này tan vỡ

.

半点心 给不给我

bàndiǎn xīn gěi bù gěi wǒ

Bán điểm tâm cấp bất cấp ngã

Một chút tình yêu, có thể trao ta hay không

.

这个问题让我好害怕

zhège wèntí ràng wǒ hǎo hàipà

Giá cá vấn đề nhượng ngã hảo hãi phạ

Vấn đề này khiến ta rất sợ hãi

.

我的心 为了爱你

wǒ de xīn wèile ài nǐ

Ngã đích tâm vi liễu ái nhĩ

Lòng ta vì yêu em

.

情愿让你把我当作他

qíngyuàn ràng nǐ bǎ wǒ dàng zuò tā

Tình nguyện nhượng nhĩ bả ngã đương tác tha

Mà nguyện để em coi ta như hắn

.

你还会想我吗

nǐ hái huì xiǎng wǒ ma

Nhĩ hoàn hội tưởng ngã ma

Em vẫn còn nghĩ đến ta chứ

.

你依然不说话

nǐ yīrán bù shuōhuà

Nhĩ y nhiên bất thuyết thoại

Em vẫn chứ chẳng nói gì

.

爱情就像是梦中花

àiqíng jiù xiàng shì mèng zhōng huā

Ái tình tựu tượng thị mộng trung hoa

Tình yêu đúng là giống như hoa trong mộng

.

醒来后都是假

xǐng lái hòu dōu shì jiǎ

Tỉnh lai hậu đô thị giả

Tỉnh rồi thì tất cả đều là giả

.

你我之间总有些依恋吧

nǐ wǒ zhī jiān zǒng yǒuxiē yīliàn ba

Nhĩ ngã chi gian tổng hữu ta ỷ luyến ba

Tình yêu giữa hai chúng ta tất cả chỉ có chút này thôi

.

还可以继续吧

hái kěyǐ jìxù ba

Hoàn khả dĩ kế tục ba

Nhưng vẫn có thể tiếp tục mà

.

就算是妄想吧

jiùsuàn shì wàngxiǎng ba

Tựu toán thị vọng tưởng ba

Cho dù đấy chỉ là ảo tưởng

.

也让我保留吧

yě ràng wǒ bǎoliú ba

Dã nhượng ngã bảo lưu ba

Thì cũng cứ mặc ta tin vào đó đi

.

不要让这段情从此作罢

bùyào ràng zhè duàn qíng cóngcǐ zuòbà

Bất yếu nhượng giá đoạn tình tòng thử tác bãi

Không cần chỉ vì thế mà khiến mối tình này tan vỡ

.

半点心 给不给我

bàndiǎn xīn gěi bù gěi wǒ

Bán điểm tâm cấp bất cấp ngã

Một chút tình yêu, có thể trao ta hay không

.

这个问题让我好害怕

zhège wèntí ràng wǒ hǎo hàipà

Giá cá vấn đề nhượng ngã hảo hãi phạ

Vấn đề này khiến ta rất sợ hãi

.

我的心 为了爱你

wǒ de xīn wèile ài nǐ

Ngã đích tâm vi liễu ái nhĩ

Lòng ta vì yêu em

.

情愿让你把我当作他

qíngyuàn ràng nǐ bǎ wǒ dàng zuò tā

Tình nguyện nhượng nhĩ bả ngã đương tác tha

Mà nguyện để em coi ta như hắn

.

这样最好吗

zhèyàng zuì hǎo ma

Giá dạng tối hảo ma

Thế này là tốt nhất đúng không

.

让我把爱全部都让给他

ràng wǒ bǎ ài quánbù dōu ràng gěi tā

Nhượng ngã bả ái toàn bộ đô nhượng cấp tha

Để ta mang toàn bộ tình yêu nhường cho hắn

.

一个心分一半好吗

yī ge xīn fēn yībàn hǎo ma

Nhất cá tâm phân nhất bán hảo ma

Mỗi trái tim lấy ra một nửa được không

.

剩下的心愿意留给我吗

shèng xià de xīn yuànyì liú gěi wǒ ma

Thặng hạ đích tâm nguyện ý lưu cấp ngã ma

Phần trái tim còn lại thì em có bằng lòng trao cho ta không

.

给我吗

gěi wǒ ma

Cấp ngã ma

Có trao cho ta không

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: