过火 / Quá hỏa / Quá nhiều – Trương Tín Triết

是否对你承诺了太多

Shìfǒu duì nǐ chéngnuòle tài duō

Thị phủ đối nhĩ thừa nặc liễu thái đa

Có lẽ là ta đã hứa với em quá nhiều điều

.

还是我原本给的就不够

háishì wǒ yuánběn gěi de jiù bùgòu

Hoàn thị ngã nguyên bản cấp đích tựu bất câu

Nhưng cũng có thể là vì những gì ta đã trao em vẫn cứ là không đủ

.

你始终有千万种理由

nǐ shǐzhōng yǒu qiān wàn zhǒng lǐyóu

Nhĩ thủy chung hữu thiên vạn chủng lý do

Từ đầu đến cuối em luôn có ngàn vạn lý do

.

我一直都跟随你的感受

wǒ yīzhí dōu gēnsuí nǐ de gǎnshòu

Ngã nhất trực đô cân tùy nhĩ đích cảm thụ

Mà ta thì lúc nào cũng làm theo cảm nhận của em

.

让你疯让你去放纵

ràng nǐ fēng ràng nǐ qù fàngzòng

Nhượng nhĩ phong nhượng nhĩ khứ phóng túng

Mặc em điên cuồng, mặc em tùy hứng

.

以为你有天会感动

yǐwéi nǐ yǒu tiān huì gǎndòng

Dĩ vi nhĩ hữu thiên hội cảm động

Cho rằng sẽ có một ngày em động lòng

.

关于流言我装作无动于衷

guānyú liúyán wǒ zhuāng zuò wúdòngyúzhōng

Quan vu lưu ngôn ngã trang tác vô động vu trung

Ta giả như mình không hề để ý đến những lời đồn đại

.

直到所有的梦已破碎

zhídào suǒyǒu de mèng yǐ pòsuì

Trực đáo sở hữu đích mộng dĩ phá toái

Mãi cho đến khi tất cả những mộng ước trong ta đều vỡ nát

.

才看见你的眼泪和后悔

cái kànjiàn nǐ de yǎnlèi hé hòuhuǐ

Tài khán kiến nhĩ đích nhãn lệ hòa hậu hối

Mới nhìn thấy được em rơi lệ và hối hận

.

我是多想再给你机会

wǒ shì duō xiǎng zài gěi nǐ jīhuì

Ngã thị đa tưởng tái cấp nhĩ cơ hội

Ta cũng rất muốn cho em thêm cơ hội

.

多想问你究竟爱谁

duō xiǎng wèn nǐ jiùjìng ài shuí

Đa tưởng vấn nhĩ cứu cánh ái thùy

Cũng rất muốn hỏi đến cuối cùng là em yêu ai

.

既然爱难分是非

jìrán ài nán fēn shìfēi

Ký nhiên ái nan phân thị phi

Bởi vì trong tình yêu thật khó để phân biệt đúng sai

.

就别逃避勇敢面对

jiù bié táobì yǒnggǎn miàn duì

Tựu biệt đào tị dũng cảm diện đối

Nhưng cũng không thể trốn trách việc dũng cảm đối mặt

.

给了他的心你是否能够要得回

gěile tā de xīn nǐ shìfǒu nénggòu yào dé huí

Cấp liễu tha đích tâm nhĩ thị phủ năng câu yếu đắc hồi

Trái tim em đã trao cho hắn liệu em có thể lấy lại được hay không

.

怎么忍心怪你犯了错

zěnme rěnxīn guài nǐ fànle cuò

Chẩm ma nhẫn tâm quái nhĩ phạm liễu thác

Ta làm sao nhẫn tâm trách em đã sai lầm

.

是我给你自由过了火

shì wǒ gěi nǐ zìyóuguòle huǒ

Thị ngã cấp nhĩ tự do quá liễu hỏa

Là ta đã trao em quá nhiều tự do

.

让你更寂寞才会陷入感情漩涡

ràng nǐ gèng jìmò cái huì xiànrù gǎnqíng xuánwō

Nhượng nhĩ cánh tịch mịch tài hội hãm nhập cảm tình tuyền oa

Khiến em quá cô đơn nên đã chìm đắm vào vũng xoáy tình cảm

.

怎么忍心让你受折磨

zěnme rěnxīn ràng nǐ shòu zhémó

Chẩm ma nhẫn tâm nhượng nhĩ thụ chiết ma

Ta làm sao nhẫn tâm để em phải chịu đựng khổ sở

.

是我给你自由过了火

shì wǒ gěi nǐ zìyóuguòle huǒ

Thị ngã cấp nhĩ tự do quá liễu hỏa

Là ta đã trao cho em quá nhiều tự do

.

如果你想飞伤痛我背

rúguǒ nǐ xiǎng fēi shāng tòng wǒ bèi

Như quả nhĩ tưởng phi thương thống ngã bối

Nếu như em muốn bỏ đi thì đau thương ta sẽ gánh chịu

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: