傷心1999 / Thương tâm 1999 – Vương Kiệt

台北的黃昏人海在浮沈 我也在浮沈

Táiběi de huánghūn rén hǎi zài fúchén wǒ yě zài fúchén

Đài Bắc đích hoàng hôn nhân hải tại phù trầm ngã dã tại phù trầm

Biển người trôi dạt trong hoàng hôn Đài Bắc, ta cũng đang trôi dạt

.

匆忙的腳跟空洞的眼神 心事就別問

Cōngmáng de jiǎogēn kōngdòng de yǎnshén xīnshì jiù bié wèn

Thông mãng đích cước cân không động đích nhãn thần tâm sự tựu biệt vấn

Bước chân vội vã, ánh mắt thẫn thờ, xin đừng hỏi trong lòng ta đang nghĩ gì

.

我只是個平凡男人 感情也只貪個安穩

wǒ zhǐshì gè píngfán nánrén gǎnqíng yě zhǐ tān gè ānwěn

Ngã chỉ thị cá bình phàm nam nhân cảm tình dã chỉ tham cá an ổn

Ta chỉ là một người đàn ông bình thường, nên cũng chỉ mong có một mối tình thật bình yên

.

所有認真 所有責任 被你看得不值一文

suǒyǒu rènzhēn suǒyǒu zérèn bèi nǐ kàn dé bù zhí yīwén

Sở hữu nhân chân sở hữu trách nhiệm bị nhĩ khán đắc bất trị nhất văn

Sự chân thành và trách nhiệm mà ta có đều bị em xem như không đáng giá một xu

.

原來所謂的殘忍 看不到傷痕

yuánlái suǒwèi de cánrěn kàn bù dào shānghén

Nguyên lai sở vị đích tàn nhẫn khán bất đáo thương ngân

Thì ra thứ khiến ta không nhìn thấy vết thương mới gọi là tàn nhẫn

.

想著你的吻卻化成咒語 我難以翻身

xiǎngzhe nǐ de wěn què huàchéng zhòuyǔ wǒ nányǐ fānshēn

Tưởng trữ nhĩ đích vẫn khước hóa thành chú ngữ ngã nan dĩ phiên thân

Ta nhớ đến nụ hôn của em nhưng chúng đã hóa thành lời nguyền khiến ta khó lòng xoay trở

.

不怪你太狠怪我太愚蠢 還相信永恆

bù guài nǐ tài hěn guài wǒ tài yúchǔn hái xiāngxìn yǒnghéng

Bất quái nhĩ thái ngoan quái ngã thái ngu xuẩn hoàn tương tín vĩnh hằng

Không trách em quá nhẫn tâm, chỉ trách ta quá ngu ngốc vẫn tin vào sự vĩnh hằng

.

世紀末的冷酷預言一點一滴正在發生

shìjìmò de lěngkù yùyán yī diǎn yī dī zhèngzài fāshēng

Thế kỷ mạt đích lãnh khốc dự ngôn nhất điểm nhất chích chính tại phát sinh

Lời tiên đoán tàn nhẫn cuối thế kỷ đang từng bước từng bước xảy ra

.

再多努力 再多苦撐 也要失去愛的可能

zài duō nǔlì zài duō kǔ chēng yě yào shīqù ài de kěnéng

Tái đa nỗ lực tái đa khổ sanh dã yếu thất khứ ái đích khả năng

Có thêm bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu khổ sở chống chịu thì tình yêu vẫn cứ có thể mất đi

.

原來堅持的完整 代價是要讓人掏空靈魂

yuánlái jiānchí de wánzhěng dàijià shì yào ràng rén tāo kōng línghún

Nguyên lai kiên trì đích hoàn chỉnh đại giá thị yếu nhượng nhân đào không linh hồn

Thì ra kiên trì đến cuối cùng lại phải trả giá bằng việc mặc người khoét rỗng linh hồn ta

.

傷心1999 算了天長地久

shāngxīn yījiǔjiǔjiǔ suànle tiānchángdìjiǔ

Thương tâm 1999 toán liễu thiên trường địa cửu

Thương tâm 1999, còn đâu thiên trường địa cửu

.

不過是拚命追求喜新厭舊的年頭

bùguò shì pànmìng zhuīqiú xǐxīnyànjiù de niántóu

Bất quá thị biện mệnh truy cầu hỷ tân yếm cựu đích niên đầu

Chẳng qua chỉ là một năm liều mạng theo đuổi kiểu có mới nới cũ

.

我的愛對你來說如果是顆毒瘤 殘局我來收

Wǒ de ài duì nǐ lái shuō rúguǒ shì kē dúliú cánjú wǒ lái shōu

Ngã đích ái đối nhĩ lai thuyết như quả thị khỏa độc lưu tàn cuộc ngã lai thu

Nếu như em coi tình yêu của ta đối với em chỉ là khối u độc thì tàn cuộc cứ để ta thu dọn

.

算了吧1999 忘了曾經擁有

suànle ba yījiǔjiǔjiǔ wàngle céngjīng yǒngyǒu

Toán liễu ba 1999 vong liễu tằng kinh ủng hữu

Thôi đi nhé 1999, quên đi những gì ta từng có

.

也忘了要牽要放要分都是你的手

yě wàngle yào qiān yào fàng yào fēn dōu shì nǐ de shǒu

Dã vong liễu yếu khiên yếu phóng yếu phân đô thị nhĩ đích thủ

Cũng quên đi hết những gì ta muốn nắm lấy, muốn buông bỏ, muốn sẻ chia từ đôi tay em

.

從今後死了一個瀕臨絕種的溫柔 多一個愛情殺手

cóng jīnhòu sǐle yīgè bīnlín juézhǒng de wēnróu duō yīgè àiqíng shāshǒu

Tòng kim hậu tử liễu nhất cá tân lâm tuyệt chủng đích ôn nhu đa nhất cá ái tình sát thủ

Từ nay trở đi sự dịu dàng gần như không còn có trên đời trong ta đã chết, lại có thêm một sát thủ ái tình

.

離開你的世紀 我走進沒有溫度絕情的風景

líkāi nǐ de shìjì wǒ zǒu jìn méiyǒu wēndù juéqíng de fēngjǐng

Ly khai nhĩ đích thế kỷ ngã tẩu tiến một hữu ôn độ tuyệt tình đích phong cảnh

Rời khỏi thế kỷ giành cho em, ta đi tới khung cảnh lạnh lẽo tuyệt tình trước mắt

.

當地球轉到盡頭 也找不回我的真心

dāng dìqiú zhuǎn dào jìntóu yě zhǎo bù huí wǒ de zhēnxīn

Đương địa cầu chuyển đáo tận đầu dã trảo bất hồi ngã đích chân tâm

Dù trái đất có quay tới điểm tận cùng cũng không tìm về được tấm lòng chân thành của ta

.

傷心1999 算了天長地久

shāngxīn yījiǔjiǔjiǔ suànle tiānchángdìjiǔ

Thương tâm 1999 toán liễu thiên trường địa cửu

Thương tâm 1999, còn đâu thiên trường địa cửu

.

不過是拚命追求喜新厭舊的年頭

bùguò shì pànmìng zhuīqiú xǐxīnyànjiù de niántóu

Bất quá thị biện mệnh truy cầu hỷ tân yếm cựu đích niên đầu

Chẳng qua chỉ là một năm liều mạng theo đuổi kiểu có mới nới cũ

.

我的愛對你來說如果是顆毒瘤 殘局我來收

Wǒ de ài duì nǐ lái shuō rúguǒ shì kē dúliú cánjú wǒ lái shōu

Ngã đích ái đối nhĩ lai thuyết như quả thị khỏa độc lưu tàn cuộc ngã lai thu

Nếu như em coi tình yêu của ta đối với em chỉ là khối u độc thì tàn cuộc cứ để ta thu dọn

.

算了吧1999 忘了曾經擁有

suànle ba yījiǔjiǔjiǔ wàngle céngjīng yǒngyǒu

Toán liễu ba 1999 vong liễu tằng kinh ủng hữu

Thôi đi nhé 1999, quên đi những gì ta từng có

.

也忘了要牽要放要分都是你的手

yě wàngle yào qiān yào fàng yào fēn dōu shì nǐ de shǒu

Dã vong liễu yếu khiên yếu phóng yếu phân đô thị nhĩ đích thủ

Cũng quên đi hết những gì ta muốn nắm lấy, muốn buông bỏ, muốn sẻ chia từ đôi tay em

.

從今後死了一個瀕臨絕種的溫柔 多一個愛情殺手

cóng jīnhòu sǐle yīgè bīnlín juézhǒng de wēnróu duō yīgè àiqíng shāshǒu

Tòng kim hậu tử liễu nhất cá tân lâm tuyệt chủng đích ôn nhu đa nhất cá ái tình sát thủ

Từ nay trở đi sự dịu dàng gần như không còn có trên đời trong ta đã chết, lại có thêm một sát thủ ái tình

.

算了吧1999 忘了曾經擁有

suànle ba yījiǔjiǔjiǔ wàngle céngjīng yǒngyǒu

Toán liễu ba 1999 vong liễu tằng kinh ủng hữu

Thôi đi nhé 1999, quên đi những gì ta từng có

.

也忘了要牽要放要分都是你的手

yě wàngle yào qiān yào fàng yào fēn dōu shì nǐ de shǒu

Dã vong liễu yếu khiên yếu phóng yếu phân đô thị nhĩ đích thủ

Cũng quên đi hết những gì ta muốn nắm lấy, muốn buông bỏ, muốn sẻ chia từ đôi tay em

.

從今後死了一個瀕臨絕種的溫柔 多一個愛情殺手

cóng jīnhòu sǐle yīgè bīnlín juézhǒng de wēnróu duō yīgè àiqíng shāshǒu

Tòng kim hậu tử liễu nhất cá tân lâm tuyệt chủng đích ôn nhu đa nhất cá ái tình sát thủ

Từ nay trở đi sự dịu dàng gần như không còn có trên đời trong ta đã chết, lại có thêm một sát thủ ái tình

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: