我們說好的 / Ngã môn thuyết hảo đích / Chúng ta đã hứa – Trương Lương Dĩnh

好嗎 一句話就哽住了喉

Hǎo ma yījù huà jiù gěng zhùle hóu

Hảo ma nhất cú thuyết tựu ngạnh trú liễu hầu

Một câu “dạo này thế nào” cứ nghẹn tắc không nói ra được

.

城市 當背景的海市蜃樓

chéngshì dāng bèijǐng dì hǎishìshènlóu

Thành thị đương bối cảnh đích hải thị thận lâu

Khung cảnh thành phố trở thành hư ảo

.

我們 像分隔成一整個宇宙

wǒmen xiàng fēngé chéngyī zhěnggè yǔzhòu

Ngã môn tượng phân cách thành nhất chỉnh cá vũ trụ

Chúng ta dường như tách biệt với xung quanh thành một vũ trụ riêng

.

再見 都化作烏有

zàijiàn dōu huà zuò wūyǒu

Tái kiến đô hóa tác ô hữu

Tiếng tạm biệt biến tất cả thành hư không

.

我們說好決不放開相互牽的手

wǒmen shuō hǎo jué bù fàng kāi xiānghù qiān de shǒu

Ngã môn thuyết hảo quyết bất phóng khai tương hỗ khiên đích thủ

Chúng ta đã hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay nhau

.

可現實說過有愛還不夠

kě xiànshí shuōguò yǒu ài hái bùgòu

Khả hiện thực thuyết quá hữu ái hoàn bất câu

Nhưng hiện thực lại nói cho ta biết chỉ có tình yêu thì không đủ

.

走到分岔的路口 你向左我向右

zǒu dào fēn chà de lùkǒu nǐ xiàng zuǒ wǒ xiàng yòu

Tẩu đáo phân xóa đích lộ khẩu nhĩ hướng tả ngã hướng hữu

Khi đến ngã rẽ, em đi về phía trái còn ta đi về bên phải

.

我們都倔強地不曾回頭

wǒmen dōu juéjiàng dì bùcéng huítóu

Ngã môn đô kiên cường địa bất tằng hồi đầu

Chúng ta đều rất kiên cường, không hề quay đầu lại

.

我們說好就算分開一樣做朋友

wǒmen shuō hǎo jiùsuàn fēnkāi yīyàng zuò péngyǒu

Ngã môn thuyết hảo tựu toán phân khai nhất dạng tố bằng hữu

Chúng ta đã hứa rằng dù cho có chia tay vẫn sẽ làm bạn

.

時間說我們從此不可能再問候

shíjiān shuō wǒmen cóngcǐ bù kěnéng zài wènhòu

Thời gian thuyết ngã môn tòng thử bất khả năng tái vấn hậu

Thời gian cho chúng ta thấy kể từ đó đến nay chúng ta còn không thể hỏi thăm gì nhau

.

人群中再次邂逅 你變得那麼瘦

rénqún zhōng zàicì xièhòu nǐ biàn dé nàme shòu

Nhân quần trung tái thứ giai cấu nhĩ biến đắc na ma sấu

Sau đó vô tình gặp lại trong đám đông, em đã trở nên héo mòn như vậy

.

我還是淪陷在你的眼眸

wǒ háishì lúnxiàn zài nǐ de yǎn móu

Ngã hoàn thị luân hãm tại nhĩ đích nhãn mâu

Còn ta thì vẫn chìm đắm trong ánh mắt em

.

好嗎 一句話就哽住了喉

Hǎo ma yījù huà jiù gěng zhùle hóu

Hảo ma nhất cú thuyết tựu ngạnh trú liễu hầu

Một câu “dạo này thế nào” cứ nghẹn tắc không nói ra được

.

城市 當背景的海市蜃樓

chéngshì dāng bèijǐng dì hǎishìshènlóu

Thành thị đương bối cảnh đích hải thị thận lâu

Khung cảnh thành phố trở thành hư ảo

.

我們 像分隔成一整個宇宙

wǒmen xiàng fēngé chéngyī zhěnggè yǔzhòu

Ngã môn tượng phân cách thành nhất chỉnh cá vũ trụ

Chúng ta dường như tách biệt với xung quanh thành một vũ trụ riêng

.

再見 都化作烏有

zàijiàn dōu huà zuò wūyǒu

Tái kiến đô hóa tác ô hữu

Tiếng tạm biệt biến tất cả thành hư không

.

我們說好決不放開相互牽的手

wǒmen shuō hǎo jué bù fàng kāi xiānghù qiān de shǒu

Ngã môn thuyết hảo quyết bất phóng khai tương hỗ khiên đích thủ

Chúng ta đã hứa rằng sẽ không bao giờ buông tay nhau

.

可現實說過有愛還不夠

kě xiànshí shuōguò yǒu ài hái bùgòu

Khả hiện thực thuyết quá hữu ái hoàn bất câu

Nhưng hiện thực lại nói cho ta biết chỉ có tình yêu thì không đủ

.

走到分岔的路口 你向左我向右

zǒu dào fēn chà de lùkǒu nǐ xiàng zuǒ wǒ xiàng yòu

Tẩu đáo phân xóa đích lộ khẩu nhĩ hướng tả ngã hướng hữu

Khi đến ngã rẽ, em đi về phía trái còn ta đi về bên phải

.

我們都倔強地不曾回頭

wǒmen dōu juéjiàng dì bùcéng huítóu

Ngã môn đô kiên cường địa bất tằng hồi đầu

Chúng ta đều rất kiên cường, không hề quay đầu lại

.

我們說好就算分開一樣做朋友

wǒmen shuō hǎo jiùsuàn fēnkāi yīyàng zuò péngyǒu

Ngã môn thuyết hảo tựu toán phân khai nhất dạng tố bằng hữu

Chúng ta đã hứa rằng dù cho có chia tay vẫn sẽ làm bạn

.

時間說我們從此不可能再問候

shíjiān shuō wǒmen cóngcǐ bù kěnéng zài wènhòu

Thời gian thuyết ngã môn tòng thử bất khả năng tái vấn hậu

Thời gian cho chúng ta thấy kể từ đó đến nay chúng ta còn không thể hỏi thăm gì nhau

.

人群中再次邂逅 你變得那麼瘦

rénqún zhōng zàicì xièhòu nǐ biàn dé nàme shòu

Nhân quần trung tái thứ giai cấu nhĩ biến đắc na ma sấu

Sau đó vô tình gặp lại trong đám đông, em đã trở nên héo mòn như vậy

.

我還是淪陷在你的眼眸

wǒ háishì lúnxiàn zài nǐ de yǎn móu

Ngã hoàn thị luân hãm tại nhĩ đích nhãn mâu

Còn ta thì vẫn chìm đắm trong ánh mắt em

.

我們說好一起老去看細水長流

wǒmen shuō hǎo yīqǐ lǎo qù kàn xìshuǐchángliú

Ngã môn thuyết hảo nhất khởi lão khứ khán tế thủy trường lưu

Chúng ta đã hứa rằng sẽ cùng nhau già đi để chứng minh rằng tình yêu đôi ta không quá nồng nhiệt nhưng sẽ tồn tại lâu

.

卻將會成為別人的某某

què jiāng huì chéngwéi biérén de mǒu mǒu

Khước tượng hội thành vi biệt nhân đích mỗ mỗ

Nhưng có lẽ rồi chúng ta sẽ làm vậy với ai đó khác

.

又到分岔的路口 你向左我向右

yòu dào fēn chà de lùkǒu nǐ xiàng zuǒ wǒ xiàng yòu

Hựu đáo phân xóa đích lộ khẩu nhĩ hướng tả ngã hướng hữu

Lại tới ngã rẽ, em đi về phía trái còn ta đi về bên phải

.

我們都強忍著不曾回頭

wǒmen dōu qiáng rěnzhe bùcéng huítóu

Ngã môn đô cường nhẫn trứ bất tằng hồi đầu

Chúng ta đều cố chịu đựng chứ không hề quay đầu lại

.

我們說好下個永恆裡面再碰頭

wǒmen shuō hǎo xià gè yǒnghéng lǐmiàn zài pèngtóu

Ngã môn thuyết hảo hạ cá vĩnh hằng lý miên tái bính đầu

Chúng ta đã hứa rằng đến kiếp sau sẽ gặp lại

.

愛情會活在當時光節節敗退後

àiqíng huì huó zài dāngshí guāng jié jié bàituì hòu

Ái tình hội hoạt tại đương thời quang tiết tiết bại thoái hậu

Tình yêu sẽ vẫn tồn tại, ngay cả thời gian cũng phải chịu thua

.

下一次如果邂逅 你別再那麼瘦

xià yīcì rúguǒ xièhòu nǐ bié zài nàme shòu

Hạ nhất thứ như quả giai ngẫu nhĩ biệt tái na ma sấu

Lần sau nếu có còn gặp lại, em đừng héo mòn như vậy nữa

.

我想一直淪陷在你的眼眸

wǒ xiǎng yīzhí lúnxiàn zài nǐ de yǎn móu

Ngã tưởng nhất trực luân hãm tại nhĩ đích nhãn mâu

Còn ta thì vẫn sẽ chìm đắm trong ánh mắt em như cũ

.

這是無可救藥愛情的荒謬

zhè shì wú kě jiù yào àiqíng de huāngmiù

Giá thị vô khả cứu dược ái tình đích hoang mậu

Đó chính là sự hoang đường của tình yêu vô vọng

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: