广岛之恋 / Quảng đảo chi luyến / Mối tình Hiroshima / Hiroshima mon amour – Mạc Văn Úy & Trương Hồng Lượng

你早就该拒绝我

nǐ zǎo jiù gāi jùjué wǒ

Nhĩ tảo tựu cai cự tuyệt ngã

Em nên sớm nói lời từ chối ta

.

不该放任我的追求

bù gāi fàngrèn wǒ de zhuīqiú

Bất cai phóng nhiệm ngã đích truy cầu

Không nên cứ mặc ta theo đuổi như thế

.

给我渴望的故事

gěi wǒ kěwàng de gùshì

Cấp ngã khát vọng đích cố sự

Trao cho ta một câu chuyện về khát vọng

.

留下丢不掉的名字

liú xià diū bù diào de míngzì

Lưu hạ đâu bất điệu đích danh tự

Để lại một cái tên không thể xóa mờ

.

时间难倒回 空间易破碎

shíjiān nán dǎo huí kōngjiān yì pòsuì

Thời gian nan đáo hồi không gian dị phá toái

Thời gian khó quay trở lại, không gian dễ đổi thay

.

二十四小时的爱情

èrshísì xiǎoshí de àiqíng

Nhị thập tứ tiểu thời đích ái tình

Mối tình kéo dài hai mươi tư giờ

.

是我一生难忘的美丽回忆

shì wǒ yīshēng nánwàng dì měilì huíyì

Thị ngã nhất sinh nan vong đích mỹ lệ hồi ức

Là hồi ức tươi đẹp mà cuộc đời này ta khó quên

.

越过道德的边境

yuèguò dàodé de biānjìng

Việt quá đạo đức đích biên cảnh

Vượt qua ranh giới đạo đức

.

我们走过爱的禁区

wǒmen zǒuguò ài de jìnqū

Ngã môn tẩu quá ái đích cấm khu

Chúng ta bước vào cấm địa của tình yêu

.

享受幸福的错觉

xiǎngshòu xìngfú de cuòjué

Hưởng thụ hạnh phúc đích thác giác

Tận hưởng cảm giác sai lầm về hạnh phúc

.

误解了快乐的意义

wùjiěle kuàilè de yìyì

Ngộ giải liễu khoái lạc đích ý nghĩa

Hiểu sai ý nghĩa của niềm vui

.

是谁太勇敢 说喜欢离别

shì shuí tài yǒnggǎn shuō xǐhuān líbié

Thị thùy thái dũng cảm thuyết hỷ hoan ly biệt

Là ai đã quá dũng cảm, nói rằng mình thích chia ly

.

只要今天不要明天

zhǐyào jīntiān bùyào míngtiān

Chỉ yếu kim thiên bất yếu minh thiên

Chỉ cần hôm nay không cần biết ngày mai

.

眼睁睁看著爱从指缝中溜走还说再见

yǎnzhēngzhēng kànzhe ài cóng zhǐ fèng zhōng liū zǒu hái shuō zàijiàn

Nhãn tranh tranh khán trữ ái tòng chỉ phùng trung lưu tẩu hoàn thuyết tái kiến

Sẽ chỉ lặng nhìn tình yêu chảy dần qua kẽ tay mà nói lời tạm biệt

.

不够时间好好来爱你

bùgòu shíjiān hǎohǎo lái ài nǐ

Bất câu thời gian hảo hảo lai ái nhĩ

Không đủ thời gian để yêu em trọn vẹn

.

早该停止风流的游戏

zǎo gāi tíngzhǐ fēngliú de yóuxì

Ngọ cai đình chỉ phong lưu đích du hý

Nên sớm dừng cuộc chơi phong lưu này lại

.

愿被你抛弃

yuàn bèi nǐ pāoqì

Nguyên bị nhĩ phao khí

Ta bằng lòng để em vứt bỏ

.

就算了解而分离

jiùsuàn liǎojiě ér fēnlí

Tựu toán liễu giải nhi phân ly

Cuối cùng ta đã hiểu được chia ly

.

不愿爱得没有答案结局

bù yuàn ài de méiyǒu dá’àn jiéjú

Bất nguyện ái đắc một hữu đáp án kết cục

Không muốn yêu một mối tình không có kết quả

.

不够时间好好来恨你

bùgòu shíjiān hǎohǎo lái hèn nǐ

Bất câu thời gian hảo hảo lai hận nhĩ

Không đủ thời gian để thật lòng hận em

.

终于明白恨人不容易

zhōng yú míngbái hèn rén bù róngyì

Chung vu minh bạch hận nhân bất dung dị

Cuối cùng ta đã hiểu hận một người thật không dễ dàng

.

爱恨消失前 用手温暖我的脸

ài hèn xiāoshī qián yòng shǒu wēnnuǎn wǒ de liǎn

Ái hận tiêu thất tiền dụng thủ ôn noãn ngã đích kiểm

Trước khi yêu hận tiêu tan hết, hãy dùng đôi tay ủ ấm khuôn mặt ta

.

为我证明我曾真心爱过你

wèi wǒ zhèngmíng wǒ céng zhēnxīn àiguò nǐ

Vị ngã chứng minh ngã tằng chân tâm ái quá nhĩ

Vì ta muốn chứng minh rằng ta đã từng thật lòng yêu em

.

爱过你 爱过你 爱过你

àiguò nǐ àiguò nǐ àiguò nǐ

Ái quá nhĩ ái quá nhĩ ái quá nhĩ

Từng yêu em

.

越过道德的边境

yuèguò dàodé de biānjìng

Việt quá đạo đức đích biên cảnh

Vượt qua ranh giới đạo đức

.

我们走过爱的禁区

wǒmen zǒuguò ài de jìnqū

Ngã môn tẩu quá ái đích cấm khu

Chúng ta bước vào cấm địa của tình yêu

.

享受幸福的错觉

xiǎngshòu xìngfú de cuòjué

Hưởng thụ hạnh phúc đích thác giác

Tận hưởng cảm giác sai lầm về hạnh phúc

.

误解了快乐的意义

wùjiěle kuàilè de yìyì

Ngộ giải liễu khoái lạc đích ý nghĩa

Hiểu sai ý nghĩa của niềm vui

.

是谁太勇敢 说喜欢离别

shì shuí tài yǒnggǎn shuō xǐhuān líbié

Thị thùy thái dũng cảm thuyết hỷ hoan ly biệt

Là ai đã quá dũng cảm, nói rằng mình thích chia ly

.

只要今天不要明天

zhǐyào jīntiān bùyào míngtiān

Chỉ yếu kim thiên bất yếu minh thiên

Chỉ cần hôm nay không cần biết ngày mai

.

眼睁睁看著爱从指缝中溜走还说再见

yǎnzhēngzhēng kànzhe ài cóng zhǐ fèng zhōng liū zǒu hái shuō zàijiàn

Nhãn tranh tranh khán trữ ái tòng chỉ phùng trung lưu tẩu hoàn thuyết tái kiến

Sẽ chỉ lặng nhìn tình yêu chảy dần qua kẽ tay mà nói lời tạm biệt

.

不够时间好好来爱你

bùgòu shíjiān hǎohǎo lái ài nǐ

Bất câu thời gian hảo hảo lai ái nhĩ

Không đủ thời gian để yêu em trọn vẹn

.

早该停止风流的游戏

zǎo gāi tíngzhǐ fēngliú de yóuxì

Ngọ cai đình chỉ phong lưu đích du hý

Nên sớm dừng cuộc chơi phong lưu này lại

.

愿被你抛弃

yuàn bèi nǐ pāoqì

Nguyên bị nhĩ phao khí

Ta bằng lòng để em vứt bỏ

.

就算了解而分离

jiùsuàn liǎojiě ér fēnlí

Tựu toán liễu giải nhi phân ly

Cuối cùng ta đã hiểu được chia ly

.

不愿爱得没有答案结局

bù yuàn ài de méiyǒu dá’àn jiéjú

Bất nguyện ái đắc một hữu đáp án kết cục

Không muốn yêu một mối tình không có kết quả

.

不够时间好好来恨你

bùgòu shíjiān hǎohǎo lái hèn nǐ

Bất câu thời gian hảo hảo lai hận nhĩ

Không đủ thời gian để thật lòng hận em

.

终于明白恨人不容易

zhōng yú míngbái hèn rén bù róngyì

Chung vu minh bạch hận nhân bất dung dị

Cuối cùng ta đã hiểu hận một người thật không dễ dàng

.

爱恨消失前 用手温暖我的脸

ài hèn xiāoshī qián yòng shǒu wēnnuǎn wǒ de liǎn

Ái hận tiêu thất tiền dụng thủ ôn noãn ngã đích kiểm

Trước khi yêu hận tiêu tan hết, hãy dùng đôi tay ủ ấm khuôn mặt ta

.

为我证明我曾真心爱过你

wèi wǒ zhèngmíng wǒ céng zhēnxīn àiguò nǐ

Vị ngã chứng minh ngã tằng chân tâm ái quá nhĩ

Vì ta muốn chứng minh rằng ta đã từng thật lòng yêu em

.

爱过你 爱过你 爱过你

àiguò nǐ àiguò nǐ àiguò nǐ

Ái quá nhĩ ái quá nhĩ ái quá nhĩ

Từng yêu em

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: