赤血长殷 / Xích huyết trường ân – various artists – Lang Gia Bảng OST

青砖黛瓦  故景如旧

qīng zhuān dài wǎ gù jǐng rú jiù

Thanh chuyên đại ngõa cố cảnh như cựu

Tường xanh ngói đen, quang cảnh vẫn giống như xưa

.

草木无情  不解凡忧

cǎomù wúqíng bù jiě fán yōu

Thảo mộc vô tình bất giải phàm ưu

Cây cỏ vô tình, không hiểu được những buồn lo đời người

.

当时烽火骤  焚尽几多残留

dāngshí fēnghuǒ zhòu fén jǐn jǐ duō cánliú

Đương thời phong hỏa sậu phần tận kỷ đa tàn lưu

Khói lửa đương thời lan nhanh thiêu cháy tất cả những gì còn sót lại

.

一袭白衣祭古人  陈情此时休

yī xí báiyī jì gǔrén chén qíng cǐ shí xiū

Nhất tập bạch y tế cổ nhân trần tình bỉ thời hưu

Một thân áo trắng tế cổ nhân, nghe giãi bày những chuyện lúc xưa

.

霁月清风  琅琊榜首

jì yuè qīngfēng lángyá bǎngshǒu

Tế nguyệt thanh phong lang gia bảng thủ

Như gió nhẹ trăng sáng, đứng đầu Lang Gia bảng

.

谁记昔年  策马风流

shuí jì xī nián cè mǎ fēngliú

Thùy ký tịch niên sách mã phong lưu

Ai còn nhớ ngày xưa quất ngựa phong lưu

.

十载倏忽过  几回魂梦旧游

shí zài shūhūguò jǐ huí hún mèng jiù yóu

Thập tái thúc hốt quá kỷ hồi hồn mộng cựu du

Mười năm vụt trôi qua, đã bao lần hồn mơ về ngày trước

.

又多少冤魂织就  那缓带轻裘

yòu duōshǎo yuānhún zhī jiù nà huǎn dài qīng qiú

Hựu đa thiếu oan hồn chức tựu na hoãn đái khinh cừu

Còn có biết bao nhiêu oan hồn đã chầm chậm dệt nên tấm áo ra trận này

.

尔虞我诈斗  无论缘由

ěryúwǒzhà dòu wúlùn yuányóu

Nhĩ ngu ngã trá đấu vô luận duyên do

Lừa gạt lẫn nhau mà tranh đấu, không cần biết nguyên do

.

本唤作成王败寇

běn huàn zuò chéng wáng bài kòu

Bản hoán tác thành vương bại khấu

Thứ được gọi là thắng làm vua thua làm giặc

.

这风雨一路  他只影独走

zhè fēngyǔ yīlù tā zhī yǐng dúzǒu

Giá phong vũ nhất lộ tha chỉ ảnh độc tẩu

Trên con đường mưa gió ấy, chỉ một bóng ngươi đơn độc bước đi

.

抛却欢喜悲凉感受

pāoquè huānxǐ bēiliáng gǎnshòu

Phao khước hoan hỉ bi lương cảm thụ

Vứt bỏ hết mọi cảm giác vui buồn

.

尘埃落定后  提缰回首

chén’āi luò dìng hòu tí jiāng huíshǒu

Trần ai lạc định hậu đề cương hồi thủ

Sau khi tất cả kết thúc, ghìm cương nhìn lại

.

万千过往落心头

wàn qiān guòwǎng luò xīntóu

Vạn thiên quá vãng lạc tâm đầu

Đã có nghìn vạn tấm lòng tàn úa

.

暗香幽幽  江山皆没入一眸

àn xiāng yōuyōu jiāngshān jiē méirù yī móu

Ám hương u u giang sơn giai một nhập nhất mâu

Hương khói bảng lảng, cả giang sơn cũng không để tâm đến

.

朱墙宫深  人心难嗅

zhū qiáng gōng shēn rénxīn nán xiù

Chu tường cung thâm nhân tâm nan khứu

Tường đỏ, thâm cung, lòng người khó dò

.

黑白纵横  杀伐无由

hēibái zònghéng shā fá wú yóu

Hắc bạch tung hoành sát phạt vô do

Đúng sai cùng tung hoành, giết chóc không cần lý do

.

权倾谈笑变  妙计敛藏于袖

quán qīngtán xiào biàn miàojì liǎn cáng yú xiù

Quyền khuynh đàm tiếu biến diệu kế liễm tàng vu tụ

Quyền lực biến đổi việc nói cười, diệu kế cất giấu trong tay áo

.

负手算尽天下事  当饮一樽酒

fù shǒu suàn jìn tiānxià shì dāng yǐn yī zūn jiǔ

Phụ thủ toán tận thiên hạ sự đương ẩm nhất tôn tửu

Dựa vào bản thân tính hết mọi chuyện trong thiên hạ, vẫn chưa uống hết một chén rượu

.

病骨一身  未雨绸缪

bìng gǔ yīshēn wèiyǔchóumóu

Bệnh cốt nhất thân vị vũ trù mâu

Một thân bệnh tật, trù tính trước hết mọi việc

.

心中算谋  几人看透

xīnzhōng suàn móu jǐ rén kàntòu

Tâm trung toán mưu kỷ nhân khán thấu

Những mưu kế trong lòng, mấy ai hiểu thấu được

.

纵年寿难永  无愧一生所求

zòng nián shòu nán yǒng wúkuì yīshēng suǒ qiú

Tung niên thọ nan vĩnh vô quý nhất sinh sở cầu

Trường thọ khó cầu, không thẹn với những gì mình mong muốn trong đời

.

此去踏关山千重  将前尘挥袖

cǐ qù tà guānshān qiān zhòng jiāng qiánchén huī xiù

Thử khứ đạp quan sơn thiên trọng tương tiền trần huy tụ

Vượt qua trùng trùng thành lũy chỉ như kiếp trước khẽ phất tay

.

泣血书千轴  悲歌唱彻

qì xuèshū qiān zhóu bēi gēchàng chè

Khấp huyết thư thiên trục bi ca xướng triệt

Khóc ngàn quyền huyết thư, hát hết mọi khúc bi ca

.

战骨碎尽志不休

zhàn gǔ suì jǐn zhì bùxiū

Chiến cốt toái tận trí bất hưu

Chiến đấu đến xương cốt không còn, tâm trí vẫn không ngừng nghỉ

.

且待赤焰归  整军再从头

qiě dài chì yàn guī zhěng jūn zài cóngtóu

Thả đãi xích diễm quy chỉnh quân tái tòng đầu

Vừa đợi Xích Diễm trở lại như toàn quân lúc ban đầu

.

守我山河家国依旧

shǒu wǒ shānhé jiā guó yījiù

Thủ ngã sơn hà gia quốc y cựu

Vừa bảo hộ quốc gia sơn hà của ta như trước

.

横长枪换却离愁  倾余生风骨同守

héng chángqiāng huàn què líchóu qīng yúshēng fēnggǔ tóng shǒu

Hoành trường thương hoán khước ly sầu khuynh dư sinh phong cốt đồng thủ

Vung trường thương đẩy lùi nỗi buồn ly biệt, giành hết phần đời còn lại để cùng bảo vệ lý tưởng

.

此血仍殷  此身豪情仍未收

cǐ xuè réng yīn cǐ shēn háoqíng réng wèi shōu

Thử huyết nhưng ân thử thân hào tinh nhưng vị thu

Máu ngươi vẫn còn đỏ thắm, một thân tài năng của ngươi vẫn chưa nhòa

.

泣血书千轴  悲歌唱彻

qì xuèshū qiān zhóu bēi gēchàng chè

Khấp huyết thư thiên trục bi ca xướng triệt

Khóc ngàn quyền huyết thư, hát hết mọi khúc bi ca

.

战骨碎尽志不休

zhàn gǔ suì jǐn zhì bùxiū

Chiến cốt toái tận trí bất hưu

Chiến đấu đến xương cốt không còn, tâm trí vẫn không ngừng nghỉ

.

且待赤焰归  整军再从头

qiě dài chì yàn guī zhěng jūn zài cóngtóu

Thả đãi xích diễm quy chỉnh quân tái tòng đầu

Vừa đợi Xích Diễm trở lại như toàn quân lúc ban đầu

.

守我山河家国依旧

shǒu wǒ shānhé jiā guó yījiù

Thủ ngã sơn hà gia quốc y cựu

Vừa bảo hộ quốc gia sơn hà của ta như trước

.

横长枪换却离愁  倾余生风骨同守

héng chángqiāng huàn què líchóu qīng yúshēng fēnggǔ tóng shǒu

Hoành trường thương hoán khước ly sầu khuynh dư sinh phong cốt đồng thủ

Vung trường thương đẩy lùi nỗi buồn ly biệt, giành hết phần đời còn lại để cùng bảo vệ lý tưởng

.

此血仍殷  此身豪情仍未收

cǐ xuè réng yīn cǐ shēn háoqíng réng wèi shōu

Thử huyết nhưng ân thử thân hào tinh nhưng vị thu

Máu ngươi vẫn còn đỏ thắm, một thân tài năng của ngươi vẫn chưa nhòa

..

情义千秋  在梅岭雪间长留

qíngyì qiānqiū zài méi lǐng xuě jiān zhǎng liú

Tình nghĩa thiên thu tại mai lĩnh tuyết gian trường lưu

Tình nghĩa ngàn năm, mãi mãi trường tồn mỗi khi tuyết rơi trên đỉnh Mai Lĩnh

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | 4 Comments

Post navigation

4 thoughts on “赤血长殷 / Xích huyết trường ân – various artists – Lang Gia Bảng OST

  1. Bạn ơi, mình có thể xin lời bài hát ko? Mình sẽ dẫn link lời bài hát.

  2. Cho phép mình sử dụng lời dịch của bạn làm sub nhe ❤ mình sẽ credit đầy đủ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: