後會無期 / Hậu hội vô kỳ / Không ngày gặp lại – Đặng Tử Kỳ – Hậu hội vô kỳ OST

當一艘船沉入海底

Dāng yī sōu chuán chén rù hǎidǐ

Đương nhất sưu thuyền trầm nhập hải để

Khi chiếc thuyền chìm dần xuống đáy biển

.

當一個人成了謎

dāng yīgèrén chéngle mí

Đương nhất cá nhân thành liễu mê

Khi một người trở nên khó hiểu

.

你不知道

nǐ bù zhīdào

Nhĩ bất tri đạo

Em không hiểu được

.

他們為何離去

tāmen wèihé lí qù

Tha môn vi hà ly khứ

Bọn họ vì sao lại bỏ đi

.

那聲再見竟是他最後一句

nà shēng zàijiàn jìng shì tā zuìhòu yījù

Na thanh tái kiến cánh thị tha tối hậu nhất cú

Tiếng tạm biệt ấy thì ra lại là lời cuối cùng trao nhau

.

當一輛車消失天際

dāng yī liàng chē xiāoshī tiānjì

Đương nhất lượng xa tiêu thất thiên tế

Khi chiếc xe khuất dần nơi chân trời

.

當一個人成了謎

dāng yīgèrén chéngle mí

Đương nhất cá nhân thành liễu mê

Khi một người trở nên khó hiểu

.

你不知道

nǐ bù zhīdào

Nhĩ bất tri đạo

Em không hiểu được

.

他們為何離去

tāmen wèihé lí qù

Tha môn vi hà ly khứ

Bọn họ vì sao lại bỏ đi

.

就像你不知道這竟是結局

jiù xiàng nǐ bù zhīdào zhè jìng shì jiéjú

Tựu dạng nhĩ bất tri đạo giá cánh thị kết cục

Cũng như em không hiểu được đây chính là khi tất cả kết thúc

.

在每個繁星拋棄銀河的夜裡

zài měi gè fánxīng pāoqì yínhé de yèlǐ

Tại mỗi cá phồn tinh phao khí ngân hà đích dạ lý

Mỗi khi sao trời rời bỏ dải ngân hà trong trời đêm

.

我會告別 告別我自己

wǒ huì gàobié gàobié wǒ zìjǐ

Ngã hội cáo biệt cáo biệt ngã tự kỷ

Ta sẽ lại nói lời từ biệt, từ biệt chính bản thân mình

.

因為我不知道 我也不想知道

yīnwèi wǒ bù zhīdào wǒ yě bùxiǎng zhīdào

Nhân vi ngã bất tri đạo ngã dã bất tưởng tri đạo

Bởi vì ta không biết và cũng không muốn biết

.

和相聚之間的距離

hé xiāngjù zhī jiān de jùlí

Hòa tương tụ chi gian đích cự ly

Rằng giữa những người bên nhau vẫn có khoảng cách

.

當一輛車消失天際

dāng yī liàng chē xiāoshī tiānjì

Đương nhất lượng xa tiêu thất thiên tế

Khi chiếc xe khuất dần nơi chân trời

.

當一個人成了謎

dāng yīgèrén chéngle mí

Đương nhất cá nhân thành liễu mê

Khi một người trở nên khó hiểu

.

你不知道

nǐ bù zhīdào

Nhĩ bất tri đạo

Em không hiểu được

.

他們為何離去

tāmen wèihé lí qù

Tha môn vi hà ly khứ

Bọn họ vì sao lại bỏ đi

.

就像你不知道這竟是結局

jiù xiàng nǐ bù zhīdào zhè jìng shì jiéjú

Tựu dạng nhĩ bất tri đạo giá cánh thị kết cục

Cũng như em không hiểu được đây chính là khi tất cả kết thúc

.

在每個銀河墜入深谷的夢裡

zài měi gè yínhé zhuì rù shēngǔ de mèng lǐ

Tại mỗi cá ngân hà trụy nhập thâm cốc đích mộng lý

Mỗi khi dải ngân hà sa xuống giấc mộng nơi vực sâu

.

我會醒來 也忘記夢境

wǒ huì xǐng lái yě wàngjì mèngjìng

Ngã hội tỉnh lai dã vong ký mộng cảnh

Ta sẽ tỉnh giấc nhưng lại quên mất những gì đã thấy trong cõi mộng

.

因為你不知道 你也不會知道

yīnwèi nǐ bù zhīdào nǐ yě bù huì zhīdào

Nhân vi nhĩ bất tri đạo nhĩ dã bất hội tri đạo

Bởi vì em không hiểu và cũng không bao giờ hiểu được

.

逝去的就已經失去

shìqù de jiù yǐjīng shīqù

Thệ khứ đích tựu dĩ kinh thất khứ

Những gì đã mất đều là mất đi vĩnh viễn

.

當一艘船沉入海底

Dāng yī sōu chuán chén rù hǎidǐ

Đương nhất sưu thuyền trầm nhập hải để

Khi chiếc thuyền chìm dần xuống đáy biển

.

當一個人成了謎

dāng yīgèrén chéngle mí

Đương nhất cá nhân thành liễu mê

Khi một người trở nên khó hiểu

.

你不知道

nǐ bù zhīdào

Nhĩ bất tri đạo

Em không hiểu được

.

他們為何離去

tāmen wèihé lí qù

Tha môn vi hà ly khứ

Bọn họ vì sao lại bỏ đi

.

那聲再見竟是他最後一句

nà shēng zàijiàn jìng shì tā zuìhòu yījù

Na thanh tái kiến cánh thị tha tối hậu nhất cú

Tiếng tạm biệt ấy thì ra lại là lời cuối cùng trao nhau

.

當一輛車消失天際

dāng yī liàng chē xiāoshī tiānjì

Đương nhất lượng xa tiêu thất thiên tế

Khi chiếc xe khuất dần nơi chân trời

.

當一個人成了謎

dāng yīgèrén chéngle mí

Đương nhất cá nhân thành liễu mê

Khi một người trở nên khó hiểu

.

你不知道

nǐ bù zhīdào

Nhĩ bất tri đạo

Em không hiểu được

.

他們為何離去

tāmen wèihé lí qù

Tha môn vi hà ly khứ

Bọn họ vì sao lại bỏ đi

.

就像你不知道這竟是結局

jiù xiàng nǐ bù zhīdào zhè jìng shì jiéjú

Tựu dạng nhĩ bất tri đạo giá cánh thị kết cục

Cũng như em không hiểu được đây chính là khi tất cả kết thúc

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: