我爱你你却爱着他 / Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha – Hắc Long

我把我心都交给了你

wǒ bǎ wǒ xīn dōu jiāo gěile nǐ

Ngã bả ngã tâm đô giao cấp liễu nhĩ

Ta đã mang toàn bộ trái tim mình trao em

.

而你在梦中却喊着他

ér nǐ zài mèng zhōng què hǎnzhe tā

Nhi nhĩ tại mộng trung khước hám trữ tha

Thế mà em lại gọi tên hắn trong mơ

.

就在你梦醒的时分

jiù zài nǐ mèng xǐng de shífēn

Tựu tại nhĩ mộng tỉnh đích thời phân

Ngay cả khi em tỉnh mộng

.

眼里还在含着泪花

yǎn lǐ hái zài hánzhe lèihuā

Nhãn lý hoàn tại hàm trữ lệ hoa

Mắt em vẫn còn ngấn lệ

.

是什么让你爱上了他

shì shénme ràng nǐ ài shàngle tā

Thị thập ma nhược nhĩ ái thượng liễu tha

Là điều gì đã khiến em yêu hắn

.

难道他比我对你好吗

nándào tā bǐ wǒ duì nǐ hǎo ma

Nan đạo tha bỉ ngã đối nhĩ hảo ma

Chẳng lẽ hắn đối với em tốt hơn ta hay sao

.

如果真的 会是这样

rúguǒ zhēn de huì shì zhèyàng

Như quả chân đích hội thị giá dạng

Nếu như đúng là như thế

.

我也会把你放心里啊

wǒ yě huì bǎ nǐ fàng xīnlǐ a

Ngã dã hội bả nhĩ phóng tâm lý a

Thì ta đã có thể không nghĩ đến em nữa

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

我的为你的心都碎了

wǒ de wèi nǐ de xīn dōu suìle

Ngã đích vi nhĩ đích tâm đô toái liễu

Vì em mà trái tim ta đã tan nát hết rồi

.

是不是只有忘记我自己

shì bùshì zhǐyǒu wàngjì wǒ zìjǐ

Thị bất thị chỉ hữu vong ký ngã tự kỷ

Chẳng lẽ chỉ có quên đi chính bản thân mình

.

我的泪才不会如雨下

wǒ de lèi cái bù huì rú yǔ xià

Ngã đích lệ tài bất hội như vũ hạ

Nước mắt ta mới có thể thôi không rơi xuống như mưa

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

这场游戏我真的累了

zhè chǎng yóuxì wǒ zhēn de lèile

Giá trường du hí ngã chân đích lụy liễu

Trong cuộc chơi này, ta thực sự đã quá mệt mỏi rồi

.

你可曾想过我的感受

nǐ kě céng xiǎngguò wǒ de gǎnshòu

Nhĩ khả tằng tưởng quá ngã đích cảm thụ

Em chưa từng nghĩ đến cảm giác của ta

.

这样对我公平吗

zhèyàng duì wǒ gōngpíng ma

Giá dạng đối ngã công bình ma

Như thế với ta có công bằng hay không

.

我把我心都交给了你

wǒ bǎ wǒ xīn dōu jiāo gěile nǐ

Ngã bả ngã tâm đô giao cấp liễu nhĩ

Ta đã mang toàn bộ trái tim mình trao em

.

而你在梦中却喊着他

ér nǐ zài mèng zhōng què hǎnzhe tā

Nhi nhĩ tại mộng trung khước hám trữ tha

Thế mà em lại gọi tên hắn trong mơ

.

就在你梦醒的时分

jiù zài nǐ mèng xǐng de shífēn

Tựu tại nhĩ mộng tỉnh đích thời phân

Ngay cả khi em tỉnh mộng

.

眼里还在含着泪花

yǎn lǐ hái zài hánzhe lèihuā

Nhãn lý hoàn tại hàm trữ lệ hoa

Mắt em vẫn còn ngấn lệ

.

是什么让你爱上了他

shì shénme ràng nǐ ài shàngle tā

Thị thập ma nhược nhĩ ái thượng liễu tha

Là điều gì đã khiến em yêu hắn

.

难道他比我对你好吗

nándào tā bǐ wǒ duì nǐ hǎo ma

Nan đạo tha bỉ ngã đối nhĩ hảo ma

Chẳng lẽ hắn đối với em tốt hơn ta hay sao

.

如果真的 会是这样

rúguǒ zhēn de huì shì zhèyàng

Như quả chân đích hội thị giá dạng

Nếu như đúng là như thế

.

我也会把你放心里啊

wǒ yě huì bǎ nǐ fàng xīnlǐ a

Ngã dã hội bả nhĩ phóng tâm lý a

Thì ta đã có thể không nghĩ đến em nữa

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

我的为你的心都碎了

wǒ de wèi nǐ de xīn dōu suìle

Ngã đích vi nhĩ đích tâm đô toái liễu

Vì em mà trái tim ta đã tan nát hết rồi

.

是不是只有忘记我自己

shì bùshì zhǐyǒu wàngjì wǒ zìjǐ

Thị bất thị chỉ hữu vong ký ngã tự kỷ

Chẳng lẽ chỉ có quên đi chính bản thân mình

.

我的泪才不会如雨下

wǒ de lèi cái bù huì rú yǔ xià

Ngã đích lệ tài bất hội như vũ hạ

Nước mắt ta mới có thể thôi không rơi xuống như mưa

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

这场游戏我真的累了

zhè chǎng yóuxì wǒ zhēn de lèile

Giá trường du hí ngã chân đích lụy liễu

Trong cuộc chơi này, ta thực sự đã quá mệt mỏi rồi

.

你可曾想过我的感受

nǐ kě céng xiǎngguò wǒ de gǎnshòu

Nhĩ khả tằng tưởng quá ngã đích cảm thụ

Em chưa từng nghĩ đến cảm giác của ta

.

这样对我公平吗

zhèyàng duì wǒ gōngpíng ma

Giá dạng đối ngã công bình ma

Như thế với ta có công bằng hay không

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

我的为你的心都碎了

wǒ de wèi nǐ de xīn dōu suìle

Ngã đích vi nhĩ đích tâm đô toái liễu

Vì em mà trái tim ta đã tan nát hết rồi

.

是不是只有忘记我自己

shì bùshì zhǐyǒu wàngjì wǒ zìjǐ

Thị bất thị chỉ hữu vong ký ngã tự kỷ

Chẳng lẽ chỉ có quên đi chính bản thân mình

.

我的泪才不会如雨下

wǒ de lèi cái bù huì rú yǔ xià

Ngã đích lệ tài bất hội như vũ hạ

Nước mắt ta mới có thể thôi không rơi xuống như mưa

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

如果他能给你幸福啊

rúguǒ tā néng gěi nǐ xìngfú a

Như quả tha năng cấp nhĩ hạnh phúc a

Nếu như hắn có thể mang lại cho em hạnh phúc

.

我情愿忍心伤了我自己

wǒ qíngyuàn rěnxīn shāngle wǒ zìjǐ

Ngã tình nguyện nhẫn tâm thương liễu ngã tự kỷ

Ta nguyện lòng nhẫn tâm làm tổn thương chính bản thân mình

.

默默的祝福你和他

mòmò de zhùfú nǐ hé tā

Mặc mặc đích chúc phúc nhĩ hòa tha

Lặng lẽ mà chúc phúc cho em cùng hắn

.

默默的祝福你和他

mòmò de zhùfú nǐ hé tā

Mặc mặc đích chúc phúc nhĩ hòa tha

Lặng lẽ mà chúc phúc cho em cùng hắn

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

我的为你的心都碎了

wǒ de wèi nǐ de xīn dōu suìle

Ngã đích vi nhĩ đích tâm đô toái liễu

Vì em mà trái tim ta đã tan nát hết rồi

.

是不是只有忘记我自己

shì bùshì zhǐyǒu wàngjì wǒ zìjǐ

Thị bất thị chỉ hữu vong ký ngã tự kỷ

Chẳng lẽ chỉ có quên đi chính bản thân mình

.

我的泪才不会如雨下

wǒ de lèi cái bù huì rú yǔ xià

Ngã đích lệ tài bất hội như vũ hạ

Nước mắt ta mới có thể thôi không rơi xuống như mưa

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

如果他能给你幸福啊

rúguǒ tā néng gěi nǐ xìngfú a

Như quả tha năng cấp nhĩ hạnh phúc a

Nếu như hắn có thể mang lại cho em hạnh phúc

.

我情愿忍心伤了我自己

wǒ qíngyuàn rěnxīn shāngle wǒ zìjǐ

Ngã tình nguyện nhẫn tâm thương liễu ngã tự kỷ

Ta nguyện lòng nhẫn tâm làm tổn thương chính bản thân mình

.

默默的祝福你和他

mòmò de zhùfú nǐ hé tā

Mặc mặc đích chúc phúc nhĩ hòa tha

Lặng lẽ mà chúc phúc cho em cùng hắn

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

我的为你的心都碎了

wǒ de wèi nǐ de xīn dōu suìle

Ngã đích vi nhĩ đích tâm đô toái liễu

Vì em mà trái tim ta đã tan nát hết rồi

.

是不是只有忘记我自己

shì bùshì zhǐyǒu wàngjì wǒ zìjǐ

Thị bất thị chỉ hữu vong ký ngã tự kỷ

Chẳng lẽ chỉ có quên đi chính bản thân mình

.

我的泪才不会如雨下

wǒ de lèi cái bù huì rú yǔ xià

Ngã đích lệ tài bất hội như vũ hạ

Nước mắt ta mới có thể thôi không rơi xuống như mưa

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

如果他能给你幸福啊

rúguǒ tā néng gěi nǐ xìngfú a

Như quả tha năng cấp nhĩ hạnh phúc a

Nếu như hắn có thể mang lại cho em hạnh phúc

.

我情愿忍心伤了我自己

wǒ qíngyuàn rěnxīn shāngle wǒ zìjǐ

Ngã tình nguyện nhẫn tâm thương liễu ngã tự kỷ

Ta nguyện lòng nhẫn tâm làm tổn thương chính bản thân mình

.

默默的祝福你和他

mòmò de zhùfú nǐ hé tā

Mặc mặc đích chúc phúc nhĩ hòa tha

Lặng lẽ mà chúc phúc cho em cùng hắn

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

.

我的为你的心都碎了

wǒ de wèi nǐ de xīn dōu suìle

Ngã đích vi nhĩ đích tâm đô toái liễu

Vì em mà trái tim ta đã tan nát hết rồi

.

是不是只有忘记我自己

shì bùshì zhǐyǒu wàngjì wǒ zìjǐ

Thị bất thị chỉ hữu vong ký ngã tự kỷ

Chẳng lẽ chỉ có quên đi chính bản thân mình

.

我的泪才不会如雨下

wǒ de lèi cái bù huì rú yǔ xià

Ngã đích lệ tài bất hội như vũ hạ

Nước mắt ta mới có thể thôi không rơi xuống như mưa

.

我爱你 你却爱着他

wǒ ài nǐ nǐ què àizhe tā

Ngã ái nhĩ nhĩ khước ái trữ tha

Ta yêu em nhưng em lại yêu hắn

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: