畫情 / Họa tình – Diêu Bối Na – Họa Bì OST

留住你一面 畫在我心間

Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīn jiān

Lưu trú nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Lưu giữ hình ảnh của chàng bằng cách vẽ vào trong tim ta

.

誰也拿不走 初見的畫面

shuí yě ná bù zǒu chūjiàn de huàmiàn

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Ai cũng không mang đi được hình ảnh chàng thủa ban đầu ta đã vẽ lại ấy

.

哪怕是歲月 篡改我紅顏

nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Chỉ sợ rằng năm tháng sẽ lấy đi nhan sắc của ta

.

你還是昔日 多情的少年

nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián

Nhĩ hoàn thị thác nhật đa tình đích thiếu niên

Còn chàng thì vẫn là người thiếu niên đa tình ngày ấy

.

我和你這故事 只剩皮囊

wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng

Ngã hòa nhĩ giá cố sự chỉ thặng bì nang

Câu chuyện xưa của ta và chàng chỉ còn lại vẻ bề ngoài

.

戀人早換了模樣

liànrén zǎo huànle múyàng

Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng

Tình nhân đã sớm đổi thay

.

但我緊抓不放 痛也要逞強

dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào chěngqiáng

Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường

Nhưng ta vẫn giữ chặt quyết không buông tay, dù đau đớn vẫn phải kiên cường

.

剩下記憶的倡狂

shèng xià jìyì de chàng kuáng

Thặng hạ ký ức đích xương cuồng

Chỉ còn lại sự cuồng dại trong ký ức

.

不要遺忘 不要真相

bùyào yíwàng bùyào zhēnxiàng

Bất yếu di vong bất yếu chân tướng

Không muốn quên đi, không cần sự thật

.

因為我要 是你的肩膀

yīnwèi wǒ yào shì nǐ de jiānbǎng

Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng

Bởi vì thứ ta muốn chỉ là bờ vai chàng

.

留住你一面 畫在我心間

Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīn jiān

Lưu trú nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Lưu giữ hình ảnh của chàng bằng cách vẽ vào trong tim ta

.

誰也拿不走 初見的畫面

shuí yě ná bù zǒu chūjiàn de huàmiàn

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Ai cũng không mang đi được hình ảnh chàng thủa ban đầu ta đã vẽ lại ấy

.

哪怕是歲月 篡改我紅顏

nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Chỉ sợ rằng năm tháng sẽ lấy đi nhan sắc của ta

.

你還是昔日 多情的少年

nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián

Nhĩ hoàn thị thác nhật đa tình đích thiếu niên

Còn chàng thì vẫn là người thiếu niên đa tình ngày ấy

.

留得你一晚 骨骼都相纏

liú dé nǐ yī wǎn gǔgé dōu xiāng chán

Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền

Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýt

.

人世的流言 誰愛誰評斷

rénshì de liúyán shuí ài shuí píngduàn

Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoán

Câu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu ai

.

生死有何難 誰都別來管

shēngsǐ yǒu hé nán shuí dōu bié lái guǎn

Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản

Sống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâm

.

若是沒有你 我茍延殘喘

ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu diên tàn suyễn

Nhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn

.

我和你這故事 只剩皮囊

wǒ hé nǐ zhè gùshì zhǐ shèng pínáng

Ngã hòa nhĩ giá cố sự chỉ thặng bì nang

Câu chuyện xưa của ta và chàng chỉ còn lại vẻ bề ngoài

.

戀人早換了模樣

liànrén zǎo huànle múyàng

Luyến nhân tảo hoán liễu mô dạng

Tình nhân đã sớm đổi thay

.

但我緊抓不放 痛也要逞強

dàn wǒ jǐn zhuā bù fàng tòng yě yào chěngqiáng

Đãn ngã khẩn trảo bất phóng thống dã yếu sính cường

Nhưng ta vẫn giữ chặt quyết không buông tay, dù đau đớn vẫn phải kiên cường

.

剩下記憶的倡狂

shèng xià jìyì de chàng kuáng

Thặng hạ ký ức đích xương cuồng

Chỉ còn lại sự cuồng dại trong ký ức

.

不要遺忘 不要真相

bùyào yíwàng bùyào zhēnxiàng

Bất yếu di vong bất yếu chân tướng

Không muốn quên đi, không cần sự thật

.

因為我要 是你的肩膀

yīnwèi wǒ yào shì nǐ de jiānbǎng

Nhân vi ngã yếu thị nhĩ đích kiên bàng

Bởi vì thứ ta muốn chỉ là bờ vai chàng

.

留住你一面 畫在我心間

Liú zhù nǐ yīmiàn huà zài wǒ xīn jiān

Lưu trú nhĩ nhất diện họa tại ngã tâm gian

Lưu giữ hình ảnh của chàng bằng cách vẽ vào trong tim ta

.

誰也拿不走 初見的畫面

shuí yě ná bù zǒu chūjiàn de huàmiàn

Thùy dã nã bất tẩu sơ kiến đích họa diện

Ai cũng không mang đi được hình ảnh chàng thủa ban đầu ta đã vẽ lại ấy

.

哪怕是歲月 篡改我紅顏

nǎpà shì suìyuè cuàngǎi wǒ hóngyán

Na phạ thị tuế nguyệt soán cải ngã hồng nhan

Chỉ sợ rằng năm tháng sẽ lấy đi nhan sắc của ta

.

你還是昔日 多情的少年

nǐ háishì xīrì duōqíng de shàonián

Nhĩ hoàn thị thác nhật đa tình đích thiếu niên

Còn chàng thì vẫn là người thiếu niên đa tình ngày ấy

.

留得你一晚 骨骼都相纏

liú dé nǐ yī wǎn gǔgé dōu xiāng chán

Lưu đắc nhĩ nhất vãn cốt cách đô tương triền

Giữ được chàng một đêm, thân xác cùng quấn quýt

.

人世的流言 誰愛誰評斷

rénshì de liúyán shuí ài shuí píngduàn

Nhân thế đích lưu ngôn thùy ái thùy bình đoán

Câu chuyện của người đời, xét đoán xem ai yêu ai

.

生死有何難 誰都別來管

shēngsǐ yǒu hé nán shuí dōu bié lái guǎn

Sinh tử hữu hà nan thùy đô biệt lai quản

Sống chết chẳng đáng gì, chẳng cần ai phải bận tâm

.

若是沒有你 我茍延殘喘

ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu diên tàn suyễn

Nhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn

.

若是沒有你 我茍延殘喘

ruòshì méiyǒu nǐ wǒ gǒuyáncánchuǎn

Nhược thị một hữu nhĩ ngã cẩu diên tàn suyễn

Nhưng nếu không có chàng, ta như chỉ còn tấm thân tàn

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: