多想把你抱住 / Đa tưởng bả nhĩ bão trụ / Rất muốn ôm em vào lòng – Cao Tiến

我多想抱著你哭

Wǒ duō xiǎng bàozhe nǐ kū

Ngã đa tưởng bão trữ nhĩ khốc

Ta rất muốn ôm lấy khi thấy em khóc

.

緊緊的把你抱住

jǐn jǐn de bǎ nǐ bào zhù

Khẩn khẩn đích bả nhĩ bão trụ

Ôm em vào lòng thật chặt

.

只要你能夠幸福

zhǐyào nǐ nénggòu xìngfú

Chỉ yếu nhĩ năng câu hạnh phúc

Chỉ cần em thấy hạnh phúc

.

我願意付出全部

wǒ yuànyì fùchū quánbù

Ngã nguyện ý phó xuất toàn bộ

Ta nguyện lòng trao đi tất cả

.

我多想抱著你哭

Wǒ duō xiǎng bàozhe nǐ kū

Ngã đa tưởng bão trữ nhĩ khốc

Ta rất muốn ôm lấy khi thấy em khóc

.

緊緊的把你抱住

jǐn jǐn de bǎ nǐ bào zhù

Khẩn khẩn đích bả nhĩ bão trụ

Ôm em vào lòng thật chặt

.

只要你能夠幸福

zhǐyào nǐ nénggòu xìngfú

Chỉ yếu nhĩ năng câu hạnh phúc

Chỉ cần em thấy hạnh phúc

.

我願意為你

wǒ yuànyì wèi nǐ

Ngã nguyện ý vị nhĩ

Ta nguyện lòng vì em

.

你流的眼淚 慢慢落在我的身上

nǐ liú de yǎnlèi màn man luò zài wǒ de shēnshang

Nhĩ lưu đích nhãn lệ mạn mạn lạc tại ngã đích thân thượng

Dòng nước mắt em chảy xuống chầm chậm rơi lên người ta

.

可我也只能 假裝堅強

kě wǒ yě zhǐ néng jiǎzhuāng jiānqiáng

Khả ngã dã chỉ năng giả trang kiên cường

Nhưng ta lại chỉ có thể giả vờ kiên cường

.

把你所有的傷 都給我自己扛

bǎ nǐ suǒyǒu de shāng dōu gěi wǒ zìjǐ káng

Bả nhĩ sở hữu đích thương đô cấp ngã tự kỷ giang

Mang tất cả những đau thương nơi em tự mình gánh lấy

.

用我的肩膀 為你擋風浪

yòng wǒ de jiānbǎng wèi nǐ dǎng fēng làng

Dụng ngã đích kiên bàng vị nhĩ đáng phong lãng

Dùng cánh tay ta vì em ngăn sóng gió

.

我知道現在的你 已經不再愛我

wǒ zhīdào xiànzài de nǐ yǐjīng bù zài ài wǒ

Ngã tri đạo hiện tại đích nhĩ dĩ kinh bất tái ái ngã

Ta biết em bây giờ đã không còn yêu ta nữa

.

可是我也只能 傷心難過

kěshì wǒ yě zhǐ néng shāngxīn nánguò

Khả thị ngã dã chỉ năng thương tâm nan quá

Nhưng ta cũng chỉ biết buồn thương

.

這樣的時刻 你還有什麼話對我說

zhèyàng de shíkè nǐ hái yǒu shé me huà duì wǒ shuō

Giá dạng đích thì khắc nhĩ hoàn hữu thập ma thoại đối ngã thuyết

Lúc này với ta em cũng không còn biết phải nói gì nữa

.

當你決定離開 我好捨不得

dāng nǐ juédìng líkāi wǒ hǎo shěbudé

Đương nhĩ quyết định ly khai ngã hảo xả bất đắc

Khi em quyết định rời đi, ta thật không thể chịu được

.

我多想抱著你哭

Wǒ duō xiǎng bàozhe nǐ kū

Ngã đa tưởng bão trữ nhĩ khốc

Ta rất muốn ôm lấy khi thấy em khóc

.

緊緊的把你抱住

jǐn jǐn de bǎ nǐ bào zhù

Khẩn khẩn đích bả nhĩ bão trụ

Ôm em vào lòng thật chặt

.

只要你能夠幸福

zhǐyào nǐ nénggòu xìngfú

Chỉ yếu nhĩ năng câu hạnh phúc

Chỉ cần em thấy hạnh phúc

.

我願意付出全部

wǒ yuànyì fùchū quánbù

Ngã nguyện ý phó xuất toàn bộ

Ta nguyện lòng trao đi tất cả

.

我多想抱著你哭

Wǒ duō xiǎng bàozhe nǐ kū

Ngã đa tưởng bão trữ nhĩ khốc

Ta rất muốn ôm lấy khi thấy em khóc

.

緊緊的把你抱住

jǐn jǐn de bǎ nǐ bào zhù

Khẩn khẩn đích bả nhĩ bão trụ

Ôm em vào lòng thật chặt

.

只要你能夠幸福

zhǐyào nǐ nénggòu xìngfú

Chỉ yếu nhĩ năng câu hạnh phúc

Chỉ cần em thấy hạnh phúc

.

我願意為你 默默祝福

wǒ yuànyì wèi nǐ mòmò zhùfú

Ngã nguyện ý vị nhĩ mặc mặc chúc phúc

Ta nguyện lòng vì em thầm lặng chúc phúc

.

你流的眼淚 慢慢落在我的身上

nǐ liú de yǎnlèi màn man luò zài wǒ de shēnshang

Nhĩ lưu đích nhãn lệ mạn mạn lạc tại ngã đích thân thượng

Dòng nước mắt em chảy xuống chầm chậm rơi lên người ta

.

可我也只能 假裝堅強

kě wǒ yě zhǐ néng jiǎzhuāng jiānqiáng

Khả ngã dã chỉ năng giả trang kiên cường

Nhưng ta lại chỉ có thể giả vờ kiên cường

.

把你所有的傷 都給我自己扛

bǎ nǐ suǒyǒu de shāng dōu gěi wǒ zìjǐ káng

Bả nhĩ sở hữu đích thương đô cấp ngã tự kỷ giang

Mang tất cả những đau thương nơi em tự mình gánh lấy

.

用我的肩膀 為你擋風浪

yòng wǒ de jiānbǎng wèi nǐ dǎng fēng làng

Dụng ngã đích kiên bàng vị nhĩ đáng phong lãng

Dùng cánh tay ta vì em ngăn sóng gió

.

我知道現在的你 已經不再愛我

wǒ zhīdào xiànzài de nǐ yǐjīng bù zài ài wǒ

Ngã tri đạo hiện tại đích nhĩ dĩ kinh bất tái ái ngã

Ta biết em bây giờ đã không còn yêu ta nữa

.

可是我也只能 傷心難過

kěshì wǒ yě zhǐ néng shāngxīn nánguò

Khả thị ngã dã chỉ năng thương tâm nan quá

Nhưng ta cũng chỉ biết buồn thương

.

這樣的時刻 你還有什麼話對我說

zhèyàng de shíkè nǐ hái yǒu shé me huà duì wǒ shuō

Giá dạng đích thì khắc nhĩ hoàn hữu thập ma thoại đối ngã thuyết

Lúc này với ta em cũng không còn biết phải nói gì nữa

.

當你決定離開 我好捨不得

dāng nǐ juédìng líkāi wǒ hǎo shěbudé

Đương nhĩ quyết định ly khai ngã hảo xả bất đắc

Khi em quyết định rời đi, ta thật không thể chịu được

.

我多想抱著你哭

Wǒ duō xiǎng bàozhe nǐ kū

Ngã đa tưởng bão trữ nhĩ khốc

Ta rất muốn ôm lấy khi thấy em khóc

.

緊緊的把你抱住

jǐn jǐn de bǎ nǐ bào zhù

Khẩn khẩn đích bả nhĩ bão trụ

Ôm em vào lòng thật chặt

.

只要你能夠幸福

zhǐyào nǐ nénggòu xìngfú

Chỉ yếu nhĩ năng câu hạnh phúc

Chỉ cần em thấy hạnh phúc

.

我願意付出全部

wǒ yuànyì fùchū quánbù

Ngã nguyện ý phó xuất toàn bộ

Ta nguyện lòng trao đi tất cả

.

我多想抱著你哭

Wǒ duō xiǎng bàozhe nǐ kū

Ngã đa tưởng bão trữ nhĩ khốc

Ta rất muốn ôm lấy khi thấy em khóc

.

緊緊的把你抱住

jǐn jǐn de bǎ nǐ bào zhù

Khẩn khẩn đích bả nhĩ bão trụ

Ôm em vào lòng thật chặt

.

只要你能夠幸福

zhǐyào nǐ nénggòu xìngfú

Chỉ yếu nhĩ năng câu hạnh phúc

Chỉ cần em thấy hạnh phúc

.

我願意為你 默默祝福

wǒ yuànyì wèi nǐ mòmò zhùfú

Ngã nguyện ý vị nhĩ mặc mặc chúc phúc

Ta nguyện lòng vì em thầm lặng chúc phúc

.

我多想抱著你哭

Wǒ duō xiǎng bàozhe nǐ kū

Ngã đa tưởng bão trữ nhĩ khốc

Ta rất muốn ôm lấy khi thấy em khóc

.

緊緊的把你抱住

jǐn jǐn de bǎ nǐ bào zhù

Khẩn khẩn đích bả nhĩ bão trụ

Ôm em vào lòng thật chặt

.

只要你能夠幸福

zhǐyào nǐ nénggòu xìngfú

Chỉ yếu nhĩ năng câu hạnh phúc

Chỉ cần em thấy hạnh phúc

.

我願意付出全部

wǒ yuànyì fùchū quánbù

Ngã nguyện ý phó xuất toàn bộ

Ta nguyện lòng trao đi tất cả

.

我多想抱著你哭

Wǒ duō xiǎng bàozhe nǐ kū

Ngã đa tưởng bão trữ nhĩ khốc

Ta rất muốn ôm lấy khi thấy em khóc

.

緊緊的把你抱住

jǐn jǐn de bǎ nǐ bào zhù

Khẩn khẩn đích bả nhĩ bão trụ

Ôm em vào lòng thật chặt

.

只要你能夠幸福

zhǐyào nǐ nénggòu xìngfú

Chỉ yếu nhĩ năng câu hạnh phúc

Chỉ cần em thấy hạnh phúc

.

我願意為你 默默祝福

wǒ yuànyì wèi nǐ mòmò zhùfú

Ngã nguyện ý vị nhĩ mặc mặc chúc phúc

Ta nguyện lòng vì em thầm lặng chúc phúc

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: