爱人 / Ái nhân / Người yêu dấu – Vương Phi & Đỗ Hồng Cương

爱人 我们已久为

Àirén wǒmen yǐ jiǔ wèi

Ái nhân, ngã môn dĩ cửu vi

Người yêu dấu ơi, đôi ta bên nhau cũng đã lâu

.

这些年一直有你陪

zhèxiē nián yīzhí yǒu nǐ péi

Giá ta niên nhất trực hữu nhĩ bồi

Suốt những năm ấy, vẫn luôn có nàng bầu bạn

.

你受了很多罪

nǐ shòule hěnduō zuì

Nhĩ thụ liễu ngận đa tội

Nàng cũng đã phải chịu nhiều đau khổ

.

一路随我很累

yīlù suí wǒ hěn lèi

Nhất lộ tùy ngã ngận lụy

Luôn luôn phải theo ta thật mệt mỏi

.

爱人 爱人 我们俩说什么苦累

Àirén àirén wǒmen liǎ shuō shénme kǔ lèi

Ái nhân, ái nhân, ngã môn lưỡng thuyết thập ma khổ lụy

Người yêu, người yêu dấu ơi, giữa hai người chúng ta thì nói gì khổ mệt

.

让每一种悲喜都过来吧

ràng měi yī zhǒng bēi xǐ dōu guòlái ba

Nhượng mỗi nhất chủng bi hỷ đô quá lai ba

Hãy cứ để từng nỗi buồn vui trôi đi hết

.

承受之后 更相畏

chéngshòu zhīhòu gèng xiāng wèi

Thừa thụ chi hậu cánh tương úy

Sau khi trải qua hết thảy, chúng ta càng thêm gắn bó

.

我选择了你 我从不后悔

Wǒ xuǎnzéle nǐ wǒ cóng bù hòuhuǐ

Ngã tuyển trạch liễu nhĩ ngã tòng bất hậu hối

Ta đã chọn nàng rồi thì sẽ không bao giờ hối hận

.

相爱滋味两人慢慢体会

xiāng’ài zīwèi liǎng rén màn man tǐhuì

Tương ái tư vị lưỡng nhân mạn mạn thể hội

Chúng ta hãy cùng nhau chậm rãi nếm trải hương vị tình yêu đôi lứa

.

最初的诺言在心中准备

zuìchū de nuòyán zài xīnzhōng zhǔnbèi

Tối sơ đích nặc ngôn tại tâm trung chuẩn bị

Lời thề ước đầu tiên ấy, đôi ta luôn giữ ở trong tim

.

一生面对  一生面对

yīshēng miàn duì yīshēng miàn duì

Nhất sinh diện đối nhất sinh diện đối

Cả đời đối diện

.

长相随

zhǎng xiàng suí

Trường tương tùy

Mãi bên nhau

.

爱人 我们已久为

Àirén wǒmen yǐ jiǔ wèi

Ái nhân, ngã môn dĩ cửu vi

Người yêu dấu ơi, đôi ta bên nhau cũng đã lâu

.

再见你竟如此憔悴

zàijiàn nǐ jìng rúcǐ qiáocuì

Tái kiến nhĩ cánh như thử tiều tụy

Nhìn lại, nàng đã tiều tụy đến như vậy

.

想不出你的肩

xiǎng bù chū nǐ de jiān

Tưởng bất xuất nhĩ đích kiên

Ta thật không thể hình dung được đôi vai nàng

.

怎样抗起轮回

zěnyàng kàng qǐ lúnhuí

Chẩm dạng kháng khởi luân hồi

Làm thế nào mà gánh vác được tất cả

.

爱人 爱人 你要的我用心去给

Àirén àirén nǐ yào de wǒ yòngxīn qù gěi

Ái nhân ái nhân nhĩ yếu đích ngã dụng tâm khứ cấp

Người yêu, người yêu dấu ơi, những gì chàng muốn, ta đều hết lòng dâng hiến

.

把每一段日子都留住吧

bǎ měi yīduàn rìzi dōu liú zhù ba

Bả mỗi nhất đoạn nhật tử đô lưu trú ba

Hãy mang những ngày tháng ấy lưu giữ hết lại

.

慢慢变老 再回味

màn man biàn lǎo zài huíwèi

Mạn mạn biến lão tái hồi vị

Dần cho đến ngày đôi ta đã già sẽ ngồi ôn lại kỷ niệm

.

我选择了你,我从不后悔

Wǒ xuǎnzéle nǐ wǒ cóng bù hòuhuǐ

Ngã tuyển trạch liễu nhĩ ngã tòng bất hậu hối

Ta đã chọn nàng rồi thì sẽ không bao giờ hối hận

.

相爱滋味两人慢慢体会

xiāng’ài zīwèi liǎng rén màn man tǐhuì

Tương ái tư vị lưỡng nhân mạn mạn thể hội

Chúng ta hãy cùng nhau chậm rãi nếm trải hương vị tình yêu đôi lứa

.

最初的诺言在心中准备

zuìchū de nuòyán zài xīnzhōng zhǔnbèi

Tối sơ đích nặc ngôn tại tâm trung chuẩn bị

Lời thề ước đầu tiên ấy, đôi ta luôn giữ ở trong tim

.

一生面对  一生面对

yīshēng miàn duì yīshēng miàn duì

Nhất sinh diện đối nhất sinh diện đối

Cả đời đối diện

.

长相随

zhǎng xiàng suí

Trường tương tùy

Mãi bên nhau

.

我选择了你 我从不后悔

Wǒ xuǎnzéle nǐ wǒ cóng bù hòuhuǐ

Ngã tuyển trạch liễu nhĩ ngã tòng bất hậu hối

Ta đã chọn nàng rồi thì sẽ không bao giờ hối hận

.

相爱滋味两人慢慢体会

xiāng’ài zīwèi liǎng rén màn man tǐhuì

Tương ái tư vị lưỡng nhân mạn mạn thể hội

Chúng ta hãy cùng nhau chậm rãi nếm trải hương vị tình yêu đôi lứa

.

最初的诺言在心中准备

zuìchū de nuòyán zài xīnzhōng zhǔnbèi

Tối sơ đích nặc ngôn tại tâm trung chuẩn bị

Lời thề ước đầu tiên ấy, đôi ta luôn giữ ở trong tim

.

一生面对  一生面对

yīshēng miàn duì yīshēng miàn duì

Nhất sinh diện đối nhất sinh diện đối

Cả đời đối diện

.

长相随

zhǎng xiàng suí

Trường tương tùy

Mãi bên nhau

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: