一直很安靜 / Nhất trực ngận an tĩnh / Vẫn luôn rất thầm lặng – A Đóa

空蕩的街景

Kōng dàng de jiējǐng

Không đãng đích nhai cảnh

Trên con phố vắng lặng

.

想找個人放感情

xiǎng zhǎo gèrén fàng gǎnqíng

Tưởng trảo cá nhân phóng cảm tình

Muốn tìm một người để gửi trao tình cảm

.

做這種決定

zuò zhè zhǒng juédìng

Tố giá chúng quyết định

Lúc đưa ra quyết định ấy

.

是寂寞與我為鄰

shì jìmò yǔ wǒ wèi lín

Thị tịch mịch dữ ngã vị lân

Là khi sự cô quạnh đang vây quanh ta

.

我們的愛情

wǒmen de àiqíng

Ngã môn đích ái tình

Tình yêu của chúng ta

.

像你路過的風景

xiàng nǐ lùguò de fēngjǐng

Tượng nhĩ lộ quá đích phong cảnh

Chỉ giống như những khung cảnh em đã đi qua

.

一直在進行

yīzhí zài jìnxíng

Nhất trực tại tiến hành

Vẫn cứ luôn trôi đi

.

腳步卻從來不會為我而停

jiǎobù què cónglái bu huì wèi wǒ ér tíng

Cước bộ khước tòng lai bất hội vi ngã nhi đình

Bước chân chưa từng vì ta mà dừng lại

.

給你的愛一直很安靜

gěi nǐ de ài yīzhí hěn ānjìng

Cấp nhĩ đích ái nhất trực ngận an tĩnh

Tình yêu ta trao em vẫn luôn rất thầm lặng

.

來交換你偶爾給的關心

lái jiāohuàn nǐ ǒu’ěr gěi de guānxīn

Lai giao hoán nhĩ ngẫu nhĩ cấp đích quan tâm

Để đổi lấy sự quan tâm trong đôi lúc của em

.

明明是三個人的電影

míngmíng shì sān gèrén de diànyǐng

Minh minh thị tam cá nhân đích điện ảnh

Rõ ràng là bộ phim của ba người

.

我卻始終不能有姓名

wǒ què shǐzhōng bùnéng yǒu xìngmíng

Ngã khước thủy chung bất năng hữu tính danh

Nhưng từ đầu đến cuối ta không thể được nêu danh

.

你說愛像雲

nǐ shuō ài xiàng yún

Nhĩ thuyết ái tượng vân

Em nói tình yêu cũng giống như mây trời

.

要自在飄浮才美麗

yào zìzài piāofú cái měilì

Yếu tự tại phiêu phù tài mỹ lệ

Phải được tự do trôi mới đẹp rực rỡ

.

我終於相信

wǒ zhōngyú xiāngxìn

Ngã chung ư tương tín

Ta cuối cùng đã tin

.

分手的理由有時候很動聽

fēnshǒu de lǐyóu yǒu shíhòu hěn dòngtīng

Phân thủ đích lý do hữu thì hậu ngận động thính

Lý do chia tay cũng có lúc nghe rất êm tai như vậy

.

給你的愛一直很安靜

gěi nǐ de ài yīzhí hěn ānjìng

Cấp nhĩ đích ái nhất trực ngận an tĩnh

Tình yêu ta trao em vẫn luôn rất thầm lặng

.

來交換你偶爾給的關心

lái jiāohuàn nǐ ǒu’ěr gěi de guānxīn

Lai giao hoán nhĩ ngẫu nhĩ cấp đích quan tâm

Để đổi lấy sự quan tâm trong đôi lúc của em

.

明明是三個人的電影

míngmíng shì sān gèrén de diànyǐng

Minh minh thị tam cá nhân đích điện ảnh

Rõ ràng là bộ phim của ba người

.

我卻始終不能有姓名

wǒ què shǐzhōng bùnéng yǒu xìngmíng

Ngã khước thủy chung bất năng hữu tính danh

Nhưng từ đầu đến cuối ta không thể được nêu danh

.

給你的愛一直很安靜

gěi nǐ de ài yīzhí hěn ānjìng

Cấp nhĩ đích ái nhất trực ngận an tĩnh

Tình yêu ta trao em vẫn luôn rất thầm lặng

.

我從一開始就下定決心

wǒ cóng yī kāishǐ jiù xiàdìng juéxīn

Ngã tòng nhất khai thủy tựu hạ định quyết tâm

Ta từ khi bắt đầu đã quyết tâm rằng

.

以為自己要的是曾經

yǐwéi zìjǐ yào de shì céngjīng

Dĩ vi tự kỷ yếu đích thị tằng kinh

Chỉ cần bản thân trao đi là được

.

卻發現愛一定要有回音

què fāxiàn ài yīdìng yào yǒu huíyīn

Khước phát hiện ái nhất định yếu hữu hồi âm

Nhưng lại phát hiện ra rằng trong tình yêu nhất định phải được đáp lại

.

給你的愛一直很安靜

gěi nǐ de ài yīzhí hěn ānjìng

Cấp nhĩ đích ái nhất trực ngận an tĩnh

Tình yêu ta trao em vẫn luôn rất thầm lặng

.

來交換你偶爾給的關心

lái jiāohuàn nǐ ǒu’ěr gěi de guānxīn

Lai giao hoán nhĩ ngẫu nhĩ cấp đích quan tâm

Để đổi lấy sự quan tâm trong đôi lúc của em

.

明明是三個人的電影

míngmíng shì sān gèrén de diànyǐng

Minh minh thị tam cá nhân đích điện ảnh

Rõ ràng là bộ phim của ba người

.

我卻始終不能有姓名

wǒ què shǐzhōng bùnéng yǒu xìngmíng

Ngã khước thủy chung bất năng hữu tính danh

Nhưng từ đầu đến cuối ta không thể được nêu danh

.

給你的愛一直很安靜

gěi nǐ de ài yīzhí hěn ānjìng

Cấp nhĩ đích ái nhất trực ngận an tĩnh

Tình yêu ta trao em vẫn luôn rất thầm lặng

.

除了淚在我的臉上任性

chúle lèi zài wǒ de liǎn shàng rènxìng

Trừ liễu lệ tại ngã đích kiểm thượng nhiệm tính

Chỉ trừ nước mắt lúc này đang chảy tràn trên má

.

原來緣份是用來說明

yuánlái yuán fèn shì yòng lái shuōmíng

Nguyên lai duyên phận thị dụng lai thuyết minh

Thì ra duyên phận là dùng để giải thích

.

你突然不愛我這件事情

nǐ túrán bù ài wǒ zhè jiàn shìqíng

Nhĩ đột nhiên bất ái ngã giá kiện sự tình

Cho việc em bỗng nhiên đã không còn yêu ta

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: