敢爱 / Cảm ái / Dám yêu – Thường Thạch Lỗi – Amazing race OST

穿过 城市的霓虹

Chuānguò chéngshì de ní hóng

Xuyên quá thành thị đích nghê hồng

Vượt qua ánh đèn rực rỡ chốn thị thành

.

任凭 记忆的翻涌

rènpíng jìyì de fānyǒng

Nhiệm bằng ký ức đích phiên dũng

Mặc cho ký ức trào dâng

.

走近 沙漠的荒凉

zǒu jìn shāmò de huāngliáng

Tẩu cận sa mạc đích hoang lương

Tiến về sự hoang vắng nơi sa mạc

.

迎接 生命的朦胧

yíngjiē shēngmìng de ménglóng

Nghênh tiếp sinh mệnh đích mông lung

Đối mặt với sự mơ hồ của sinh mạng

.

地平线上的 海浪

dìpíngxiàn shàng dì hǎilàng

Địa bình tuyến thượng đích hải lãng

Sóng biển nơi đường chân trời

.

就像 你给我的温暖

jiù xiàng nǐ gěi wǒ de wēnnuǎn

Tựu tượng nhĩ cấp ngã đích ôn noãn

Cũng giống như sự ấm áp em trao ta

.

夜空中 沉静的月亮

yèkōng zhōng chénjìng de yuèliàng

Dạ không trung trầm tĩnh đích nguyệt lượng

Ánh trăng lặng lẽ trong trời đêm

.

就像 你永恒的回望

jiù xiàng nǐ yǒnghéng de huí wàng

Tựu tượng nhĩ vĩnh hằng đích hồi vọng

Cũng giống như ánh mắt em mãi nhìn lại

.

爱是风暴 爱是坚守

ài shì fēngbào ài shì jiānshǒu

Ái thị phong bão ái thị kiên thủ

Tình yêu như gió bão, tình yêu là che chở

.

爱是彼此 唯一的阳光

ài shì bǐcǐ wéiyī de yángguāng

Ái thị bỉ thử duy nhất đích dương quang

Tình yêu là ánh mặt trời duy nhất của đôi ta

.

有你陪我 寻找 心的方向

yǒu nǐ péi wǒ xúnzhǎo xīn de fāngxiàng

Hữu nhĩ bồi ngã tầm trảo tâm đích phương hướng

Có em bên ta, tìm kiếm lối đi cho trái tim

.

和我一起 变得更坚强

hé wǒ yīqǐ biàn dé gèng jiānqiáng

Hòa ngã nhất khởi biến đắc cánh kiên cường

Cùng ta bên nhau, ta càng trở nên kiên cường hơn nữa

.

有你给我 敢爱 的力量

yǒu nǐ gěi wǒ gǎn ài de lìliàng

Hữu nhĩ cấp ngã cảm ái đích lực lượng

Có em trao ta sức mạnh dám yêu

.

和我一起 为爱信仰

hé wǒ yīqǐ wèi ài xìnyǎng

Hòa ngã nhất khởi vị ái tín ngưỡng

Cùng ta bên nhau, vì tình yêu mà tin tưởng

.

穿过 城市的霓虹

Chuānguò chéngshì de ní hóng

Xuyên quá thành thị đích nghê hồng

Vượt qua ánh đèn rực rỡ chốn thị thành

.

任凭 记忆的翻涌

rènpíng jìyì de fānyǒng

Nhiệm bằng ký ức đích phiên dũng

Mặc cho ký ức trào dâng

.

走近 沙漠的荒凉

zǒu jìn shāmò de huāngliáng

Tẩu cận sa mạc đích hoang lương

Tiến về sự hoang vắng nơi sa mạc

.

迎接 生命的朦胧

yíngjiē shēngmìng de ménglóng

Nghênh tiếp sinh mệnh đích mông lung

Đối mặt với sự mơ hồ của sinh mạng

.

地平线上的 海浪

dìpíngxiàn shàng dì hǎilàng

Địa bình tuyến thượng đích hải lãng

Sóng biển nơi đường chân trời

.

就像 你给我的温暖

jiù xiàng nǐ gěi wǒ de wēnnuǎn

Tựu tượng nhĩ cấp ngã đích ôn noãn

Cũng giống như sự ấm áp em trao ta

.

夜空中 沉静的月亮

yèkōng zhōng chénjìng de yuèliàng

Dạ không trung trầm tĩnh đích nguyệt lượng

Ánh trăng lặng lẽ trong trời đêm

.

就像 你永恒的回望

jiù xiàng nǐ yǒnghéng de huí wàng

Tựu tượng nhĩ vĩnh hằng đích hồi vọng

Cũng giống như ánh mắt em mãi nhìn lại

.

爱是风暴 爱是坚守

ài shì fēngbào ài shì jiānshǒu

Ái thị phong bão ái thị kiên thủ

Tình yêu như gió bão, tình yêu là che chở

.

爱是彼此 唯一的阳光

ài shì bǐcǐ wéiyī de yángguāng

Ái thị bỉ thử duy nhất đích dương quang

Tình yêu là ánh mặt trời duy nhất của đôi ta

.

有你陪我 寻找 心的方向

yǒu nǐ péi wǒ xúnzhǎo xīn de fāngxiàng

Hữu nhĩ bồi ngã tầm trảo tâm đích phương hướng

Có em bên ta, tìm kiếm lối đi cho trái tim

.

和我一起 变得更坚强

hé wǒ yīqǐ biàn dé gèng jiānqiáng

Hòa ngã nhất khởi biến đắc cánh kiên cường

Cùng ta bên nhau, ta càng trở nên kiên cường hơn nữa

.

有你给我 敢爱 的力量

yǒu nǐ gěi wǒ gǎn ài de lìliàng

Hữu nhĩ cấp ngã cảm ái đích lực lượng

Có em trao ta sức mạnh dám yêu

.

和我一起 为爱信仰

hé wǒ yīqǐ wèi ài xìnyǎng

Hòa ngã nhất khởi vị ái tín ngưỡng

Cùng ta bên nhau, vì tình yêu mà tin tưởng

.

有你陪我 寻找 心的方向

yǒu nǐ péi wǒ xúnzhǎo xīn de fāngxiàng

Hữu nhĩ bồi ngã tầm trảo tâm đích phương hướng

Có em bên ta, tìm kiếm lối đi cho trái tim

.

和我一起 变得更坚强

hé wǒ yīqǐ biàn dé gèng jiānqiáng

Hòa ngã nhất khởi biến đắc cánh kiên cường

Cùng ta bên nhau, ta càng trở nên kiên cường hơn nữa

.

有你给我 敢爱 的力量

yǒu nǐ gěi wǒ gǎn ài de lìliàng

Hữu nhĩ cấp ngã cảm ái đích lực lượng

Có em trao ta sức mạnh dám yêu

.

和我一起 为爱信仰

hé wǒ yīqǐ wèi ài xìnyǎng

Hòa ngã nhất khởi vị ái tín ngưỡng

Cùng ta bên nhau, vì tình yêu mà tin tưởng

.

和我一起 为爱信仰

hé wǒ yīqǐ wèi ài xìnyǎng

Hòa ngã nhất khởi vị ái tín ngưỡng

Cùng ta bên nhau, vì tình yêu mà tin tưởng

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: