练习 / Luyện tập / Anh không muốn bất công với em – Lưu Đức Hoa

如果留下多一秒钟

Rúguǒ liú xià duō yī miǎo zhōng

Như quả lưu hạ đa nhất miễu chung

Nếu như ta lưu lại thêm một giây nữa

.

可以减少明天想你的痛

kěyǐ jiǎnshǎo míngtiān xiǎng nǐ de tòng

Khả vị giảm thiếu minh thiên tương nhĩ đích thống

Có thể giảm bớt nỗi đau vì nhớ em ngày mai

.

我会愿意放下所有 交换任何一丝丝可能的占有

wǒ huì yuànyì fàngxià suǒyǒu jiāohuàn rènhé yīsī sī kěnéng de zhànyǒu

Ngã hội nguyện ý phóng hạ sở hữu giao hoán nhiệm hà nhất ti ti khả năng đích chiếm hữu

Ta nguyện lòng bỏ hết những gì mình có để đổi lấy từng chút từng chút khả năng bất kỳ có được

.

幸福只剩一杯沙漏

xìngfú zhǐ shèng yībēi shālòu

Hạnh phúc chỉ thặng nhất bôi sa lậu

Hạnh phúc chỉ còn lại một chút như vài hạt cát trong đồng hồ cát

.

眼睁睁看着一幕幕甜蜜

yǎnzhēngzhēng kànzhe yī mù mù tiánmì

Nhãn tranh tranh khán trữ nhất mạc mạc cam mật

Chỉ biết đứng lặng nhìn từng chút từng chút mật ngọt ấy

.

不会再有原本平凡无奇的拥有

bù huì zài yǒu yuánběn píngfán wú qí de yǒngyǒu

Bất hội tái hữu nguyên bản bình phàm vô kỳ đích ủng hữu

Không còn có được những điều vốn rất bình thường, không có gì kỳ lạ mà ta đã từng có ấy nữa

.

到现在竟像是无助的奢求

dào xiànzài jìng xiàng shì wú zhù de shēqiú

Đáo hiện tại cảnh tượng thị vô trợ đích xa cầu

Đến bây giờ, còn lại chỉ là những mong đợi xa vời vô vọng

.

我已开始练习

wǒ yǐ kāishǐ liànxí

Ngã dĩ khai thủy luyện tập

Ta đã bắt đầu luyện tập

.

开始慢慢着急

kāishǐ màn man zhāojí

Khai thủy mạn mạn trữ cấp

Bắt đầu dần dần thấy lo lắng

.

着急这世界没有你

zhāojí zhè shìjiè méiyǒu nǐ

Trữ cấp giá thế giới một hữu nhĩ

Lo lắng một thế giới không có em

.

已经和眼泪说好不哭泣

yǐjīng hé yǎnlèi shuō hǎobù kūqì

Dĩ kinh hòa nhãn lệ thuyết hảo bất khóc khấp

Đã từng mắt nhòa lệ nói rằng mình không hề khóc

.

但倒数计时的爱该怎么继续

dàn dàoshǔ jìshí de ài gāi zěnme jìxù

Đãn đảo số kế thời đích ái cai chẩm ma kế tục

Nhưng tình yêu đã ở thời điểm tận cùng biết phải làm thế nào để tiếp tục

.

我天天练习 天天都会熟悉

wǒ tiāntiān liànxí tiāntiān dūhuì shúxī

Ngã thiên thiên luyện tập thiên thiên đô hội thục tất

Ta ngày ngày luyện tập, ngày ngày dần thấy quen thuộc

.

在没有你的城市里

zài méiyǒu nǐ de chéngshì lǐ

Tại một hữu nhĩ đích thành thị lý

Tại nơi thành phố không có em

.

试着删除每个两人世界里

shìzhe shānchú měi gè liǎng rén shìjiè lǐ

Thí trữ san trừ mỗi cá lưỡng nhân thế giới lí

Thử xóa bỏ từng chút thế giới của hai người

.

那些曾经共同拥有的一切美好和回忆

nàxiē céngjīng gòngtóng yǒngyǒu de yīqiè měihǎo hé huíyì

Na ta tằng kinh cộng đồng ủng hữu đích nhất thiết mỹ hảo hòa hồi ức

Đó đều là những điều tốt đẹp và hồi ức mà đôi ta đã từng cùng trải qua

.

幸福只剩一杯沙漏

xìngfú zhǐ shèng yībēi shālòu

Hạnh phúc chỉ thặng nhất bôi sa lậu

Hạnh phúc chỉ còn lại một chút như vài hạt cát trong đồng hồ cát

.

眼睁睁看着一幕幕甜蜜

yǎnzhēngzhēng kànzhe yīmù mù tiánmì

Nhãn tranh tranh khán trữ nhất mạc mạc cam mật

Chỉ biết đứng lặng nhìn từng chút từng chút mật ngọt ấy

.

不会再有原本平凡无奇的拥有

bù huì zài yǒu yuánběn píngfán wú qí de yǒngyǒu

Bất hội tái hữu nguyên bản bình phàm vô kỳ đích ủng hữu

Không còn có được những điều vốn rất bình thường, không có gì kỳ lạ mà ta đã từng có ấy nữa

.

到现在竟像是无助的奢求

dào xiànzài jìng xiàng shì wú zhù de shēqiú

Đáo hiện tại cảnh tượng thị vô trợ đích xa cầu

Đến bây giờ, còn lại chỉ là những mong đợi xa vời vô vọng

.

我已开始练习

wǒ yǐ kāishǐ liànxí

Ngã dĩ khai thủy luyện tập

Ta đã bắt đầu luyện tập

.

开始慢慢着急

kāishǐ màn man zhāojí

Khai thủy mạn mạn trữ cấp

Bắt đầu dần dần thấy lo lắng

.

着急这世界没有你

zhāojí zhè shìjiè méiyǒu nǐ

Trữ cấp giá thế giới một hữu nhĩ

Lo lắng một thế giới không có em

.

已经和眼泪说好不哭泣

yǐjīng hé yǎnlèi shuō hǎobù kūqì

Dĩ kinh hòa nhãn lệ thuyết hảo bất khóc khấp

Đã từng mắt nhòa lệ nói rằng mình không hề khóc

.

但倒数计时的爱该怎么继续

dàn dàoshǔ jìshí de ài gāi zěnme jìxù

Đãn đảo số kế thời đích ái cai chẩm ma kế tục

Nhưng tình yêu đã ở thời điểm tận cùng biết phải làm thế nào để tiếp tục

.

我天天练习 天天都会熟悉

wǒ tiāntiān liànxí tiāntiān dūhuì shúxī

Ngã thiên thiên luyện tập thiên thiên đô hội thục tất

Ta ngày ngày luyện tập, ngày ngày dần thấy quen thuộc

.

在没有你的城市里

zài méiyǒu nǐ de chéngshì lǐ

Tại một hữu nhĩ đích thành thị lý

Tại nơi thành phố không có em

.

试着删除每个两人世界里

shìzhe shānchú měi gè liǎng rén shìjiè lǐ

Thí trữ san trừ mỗi cá lưỡng nhân thế giới lí

Thử xóa bỏ từng chút thế giới của hai người

.

那些曾经共同拥有的一切美好和回忆

nàxiē céngjīng gòngtóng yǒngyǒu de yīqiè měihǎo hé huíyì

Na ta tằng kinh cộng đồng ủng hữu đích nhất thiết mỹ hảo hòa hồi ức

Đó đều là những điều tốt đẹp và hồi ức mà đôi ta đã từng cùng trải qua

.

爱是一万公顷的森林

ài shì yī wàn gōngqīng de sēnlín

Ái thị nhất vạn công khuynh đích sâm lâm

Tình yêu là khu rừng sâu rộng vạn dặm

.

迷了路的却是我和你

Míle lù de què shì wǒ hé nǐ

Mê liễu lộ đích khước thị ngã hòa nhĩ

Lạc lối trong đó chính là ta và em

.

不是说好一起闯出去

bùshì shuō hǎo yīqǐ chuǎng chūqù

Bất thị thuyết hảo nhất khởi sấm xuất lai

Chẳng phải chúng ta đã nói rằng sẽ cùng nhau vượt qua hay sao

.

怎能剩我一人回去 回去

zěn néng shèng wǒ yīrén huíqù huíqù

Chẩm năng thặng ngã nhất nhân hồi khứ hồi khứ

Sao lại chỉ còn một mình ta quay lại

.

我已开始练习

wǒ yǐ kāishǐ liànxí

Ngã dĩ khai thủy luyện tập

Ta đã bắt đầu luyện tập

.

开始慢慢着急

kāishǐ màn man zhāojí

Khai thủy mạn mạn trữ cấp

Bắt đầu dần dần thấy lo lắng

.

着急这世界没有你

zhāojí zhè shìjiè méiyǒu nǐ

Trữ cấp giá thế giới một hữu nhĩ

Lo lắng một thế giới không có em

.

已经和眼泪说好不哭泣

yǐjīng hé yǎnlèi shuō hǎobù kūqì

Dĩ kinh hòa nhãn lệ thuyết hảo bất khóc khấp

Đã từng mắt nhòa lệ nói rằng mình không hề khóc

.

但倒数计时的爱该怎么继续

dàn dàoshǔ jìshí de ài gāi zěnme jìxù

Đãn đảo số kế thời đích ái cai chẩm ma kế tục

Nhưng tình yêu đã ở thời điểm tận cùng biết phải làm thế nào để tiếp tục

.

我天天练习 天天都会熟悉

wǒ tiāntiān liànxí tiāntiān dūhuì shúxī

Ngã thiên thiên luyện tập thiên thiên đô hội thục tất

Ta ngày ngày luyện tập, ngày ngày dần thấy quen thuộc

.

在没有你的城市里

zài méiyǒu nǐ de chéngshì lǐ

Tại một hữu nhĩ đích thành thị lý

Tại nơi thành phố không có em

.

试着删除每个两人世界里

shìzhe shānchú měi gè liǎng rén shìjiè lǐ

Thí trữ san trừ mỗi cá lưỡng nhân thế giới lí

Thử xóa bỏ từng chút thế giới của hai người

.

那些曾经共同拥有的一切美好和回忆

nàxiē céngjīng gòngtóng yǒngyǒu de yīqiè měihǎo hé huíyì

Na ta tằng kinh cộng đồng ủng hữu đích nhất thiết mỹ hảo hòa hồi ức

Đó đều là những điều tốt đẹp và hồi ức mà đôi ta đã từng cùng trải qua

.

那些曾经共同拥有的一切美好和回忆

nàxiē céngjīng gòngtóng yǒngyǒu de yīqiè měihǎo hé huíyì

Na ta tằng kinh cộng đồng ủng hữu đích nhất thiết mỹ hảo hòa hồi ức

Đó đều là những điều tốt đẹp và hồi ức mà đôi ta đã từng cùng trải qua

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: