心要讓你聽見 / Tâm yếu nhượng nhĩ thính kiến / Trái tim muốn khiến em nghe tiếng / Tình đơn phương – Thái Chánh Tiêu

緣份讓你我擦肩

Yuán fèn ràng nǐ wǒ cā jiān

Duyên phận nhượng nhĩ ngã sát kiên

Duyên phận khiến đôi ta gần nhau

.

沒開口卻有感覺

méi kāikǒu què yǒu gǎnjué

Một khai khẩu khước hữu cảm giác

Không cần nói ra nhưng vẫn cảm nhận được

.

愛情最害怕猶豫

àiqíng zuì hàipà yóuyù

Ái tình tối hại phạ do dự

Trong tình yêu, đáng sợ nhất chính là do dự

.

再回頭只能懷念

zài huítóu zhǐ néng huáiniàn

Tái hồi đầu chỉ năng hoài niệm

Đến khi nhìn lại, chỉ có thể hoài niệm mà thôi

.

寂寞因你而強烈

jìmò yīn nǐ ér qiángliè

Tịch mịch vị nhĩ nhi cường liệt

Sự cô quạnh này vì em mà càng trở nên mãnh liệt

.

熬不過漫長午夜

áo bùguò màncháng wǔyè

Ngao bất quá mạn trường ngọ dạ

Không chịu được đêm dài dằng dặc

.

天涯擋不住思念

tiānyá dǎng bù zhù sīniàn

Thiên nhai đáng bất trú tư niệm

Chân trời cũng không ngăn được niềm thương nhớ

.

渴望著他年他月再相見

kěwàngzhe tā nián tā yuè zài xiāng jiàn

Khát vọng trữ tha niên tha nguyệt tái tương kiến

Mong mỏi đến năm tháng nào đó được gặp lại em

.

到那天絕不再讓你走過我身邊

dào nèitiān jué bù zài ràng nǐ zǒuguò wǒ shēnbiān

Đáo na thiên tuyệt bất tái nhượng nhĩ tẩu quá ngã thân biên

Đến ngày đó, ta nhất định sẽ không lại để em rời khỏi ta

.

沉默的習慣願為你改變

chénmò de xíguàn yuàn wéi nǐ gǎibiàn

Trầm măc đích tập quán nguyện vị nhĩ cải biến

Thói quen im lặng của ta nguyện vì em mà thay đổi

.

心要讓你聽見

xīn yào ràng nǐ tīngjiàn

Tâm yếu nhượng nhĩ thính kiến

Trái tim muốn khiến em nghe tiếng

.

愛要讓你看見

ài yào ràng nǐ kànjiàn

Ái yếu nhượng nhĩ khán kiến

Một tình yêu muốn khiến em nhìn thấy

.

不怕承認對你有多眷戀

bùpà chéngrèn duì nǐ yǒu duō juànliàn

Bất phạ thừa nhận đối nhĩ hữu đa quyến luyến

Không sợ thừa nhận ta đối với em có bao nhiêu quyến luyến

.

想你的時候

xiǎng nǐ de shíhòu

Tương nhĩ đích thì hậu

Khi nhớ em

.

盼你能收到我的真情留言

pàn nǐ néng shōu dào wǒ de zhēnqíng liúyán

Phán nhĩ năng thu đáo ngã đích chân tình lưu ngôn

Hy vọng em có thể nhận hết những lời chân thành của ta

.

心要讓你聽見

xīn yào ràng nǐ tīngjiàn

Tâm yếu nhượng nhĩ thính kiến

Trái tim muốn khiến em nghe tiếng

.

愛要讓你看見

ài yào ràng nǐ kànjiàn

Ái yếu nhượng nhĩ khán kiến

Một tình yêu muốn khiến em nhìn thấy

.

問你是否願分享每一天

wèn nǐ shìfǒu yuàn fēnxiǎng měi yītiān

Vấn nhĩ thị phủ nguyện phân hưởng mỗi nhất thiên

Muốn hỏi liệu em có nguyện cùng ta trải qua mỗi ngày

.

把我的遺憾變成感謝

bǎ wǒ de yíhàn biànchéng gǎnxiè

Bả ngã đích di hám biến thành cảm tạ

Để mang sự hối tiếc trong ta chuyển thành lòng biết ơn

.

緣份讓你我擦肩

Yuán fèn ràng nǐ wǒ cā jiān

Duyên phận nhượng nhĩ ngã sát kiên

Duyên phận khiến đôi ta gần nhau

.

沒開口卻有感覺

méi kāikǒu què yǒu gǎnjué

Một khai khẩu khước hữu cảm giác

Không cần nói ra nhưng vẫn cảm nhận được

.

愛情最害怕猶豫

àiqíng zuì hàipà yóuyù

Ái tình tối hại phạ do dự

Trong tình yêu, đáng sợ nhất chính là do dự

.

再回頭只能懷念

zài huítóu zhǐ néng huáiniàn

Tái hồi đầu chỉ năng hoài niệm

Đến khi nhìn lại, chỉ có thể hoài niệm mà thôi

.

寂寞因你而強烈

jìmò yīn nǐ ér qiángliè

Tịch mịch vị nhĩ nhi cường liệt

Sự cô quạnh này vì em mà càng trở nên mãnh liệt

.

熬不過漫長午夜

áo bùguò màncháng wǔyè

Ngao bất quá mạn trường ngọ dạ

Không chịu được đêm dài dằng dặc

.

天涯擋不住思念

tiānyá dǎng bù zhù sīniàn

Thiên nhai đáng bất trú tư niệm

Chân trời cũng không ngăn được niềm thương nhớ

.

渴望著他年他月再相見

kěwàngzhe tā nián tā yuè zài xiāng jiàn

Khát vọng trữ tha niên tha nguyệt tái tương kiến

Mong mỏi đến năm tháng nào đó được gặp lại em

.

到那天絕不再讓你走過我身邊

dào nèitiān jué bù zài ràng nǐ zǒuguò wǒ shēnbiān

Đáo na thiên tuyệt bất tái nhượng nhĩ tẩu quá ngã thân biên

Đến ngày đó, ta nhất định sẽ không lại để em rời khỏi ta

.

沉默的習慣願為你改變

chénmò de xíguàn yuàn wéi nǐ gǎibiàn

Trầm măc đích tập quán nguyện vị nhĩ cải biến

Thói quen im lặng của ta nguyện vì em mà thay đổi

.

心要讓你聽見

xīn yào ràng nǐ tīngjiàn

Tâm yếu nhượng nhĩ thính kiến

Trái tim muốn khiến em nghe tiếng

.

愛要讓你看見

ài yào ràng nǐ kànjiàn

Ái yếu nhượng nhĩ khán kiến

Một tình yêu muốn khiến em nhìn thấy

.

不怕承認對你有多眷戀

bùpà chéngrèn duì nǐ yǒu duō juànliàn

Bất phạ thừa nhận đối nhĩ hữu đa quyến luyến

Không sợ thừa nhận ta đối với em có bao nhiêu quyến luyến

.

想你的時候

xiǎng nǐ de shíhòu

Tương nhĩ đích thì hậu

Khi nhớ em

.

盼你能收到我的真情留言

pàn nǐ néng shōu dào wǒ de zhēnqíng liúyán

Phán nhĩ năng thu đáo ngã đích chân tình lưu ngôn

Hy vọng em có thể nhận hết những lời chân thành của ta

.

心要讓你聽見

xīn yào ràng nǐ tīngjiàn

Tâm yếu nhượng nhĩ thính kiến

Trái tim muốn khiến em nghe tiếng

.

愛要讓你看見

ài yào ràng nǐ kànjiàn

Ái yếu nhượng nhĩ khán kiến

Một tình yêu muốn khiến em nhìn thấy

.

問你是否願分享每一天

wèn nǐ shìfǒu yuàn fēnxiǎng měi yītiān

Vấn nhĩ thị phủ nguyện phân hưởng mỗi nhất thiên

Muốn hỏi liệu em có nguyện cùng ta trải qua mỗi ngày

.

把我的遺憾變成感謝

bǎ wǒ de yíhàn biànchéng gǎnxiè

Bả ngã đích di hám biến thành cảm tạ

Để mang sự hối tiếc trong ta chuyển thành lòng biết ơn

.

心要讓你聽見

xīn yào ràng nǐ tīngjiàn

Tâm yếu nhượng nhĩ thính kiến

Trái tim muốn khiến em nghe tiếng

.

愛要讓你看見

ài yào ràng nǐ kànjiàn

Ái yếu nhượng nhĩ khán kiến

Một tình yêu muốn khiến em nhìn thấy

.

不怕承認對你有多眷戀

bùpà chéngrèn duì nǐ yǒu duō juànliàn

Bất phạ thừa nhận đối nhĩ hữu đa quyến luyến

Không sợ thừa nhận ta đối với em có bao nhiêu quyến luyến

.

想你的時候

xiǎng nǐ de shíhòu

Tương nhĩ đích thì hậu

Khi nhớ em

.

盼你能收到我的真情留言

pàn nǐ néng shōu dào wǒ de zhēnqíng liúyán

Phán nhĩ năng thu đáo ngã đích chân tình lưu ngôn

Hy vọng em có thể nhận hết những lời chân thành của ta

.

心要讓你聽見

xīn yào ràng nǐ tīngjiàn

Tâm yếu nhượng nhĩ thính kiến

Trái tim muốn khiến em nghe tiếng

.

愛要讓你看見

ài yào ràng nǐ kànjiàn

Ái yếu nhượng nhĩ khán kiến

Một tình yêu muốn khiến em nhìn thấy

.

問你是否願分享每一天

wèn nǐ shìfǒu yuàn fēnxiǎng měi yītiān

Vấn nhĩ thị phủ nguyện phân hưởng mỗi nhất thiên

Muốn hỏi liệu em có nguyện cùng ta trải qua mỗi ngày

.

把我的遺憾變成感謝

bǎ wǒ de yíhàn biànchéng gǎnxiè

Bả ngã đích di hám biến thành cảm tạ

Để mang sự hối tiếc trong ta chuyển thành lòng biết ơn

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: