来生缘 / Lai sinh duyên / Tình nhạt phai – Lưu Đức Hoa

寻寻觅觅在无声无息中消逝

Xún xún mì mì zài wúshēng wú xī zhōng xiāoshì

Tầm tầm mịch mịch tại vô thanh vô tức trung tiêu thệ

Mãi kiếm tìm những thứ đã mất trong yên lặng

.

总是找不到回忆找不到曾被遗忘的真实

zǒng shì zhǎo bù dào huíyì zhǎo bù dào céng bèi yíwàng de zhēnshí

Tổng thị trảo bất đáo hồi ức trảo bất đáo tằng bị di vọng đích chân thực

Nhưng đều không tìm lại được hồi ức, không tìm lại được những sự thực đã bị lãng quên

.

一生一世的过去你一点一滴的遗弃

yīshēng yīshì de guòqù nǐ yī diǎn yī dī de yíqì

Nhất sinh nhất thế đích quá khứ nhĩ nhất điểm nhất tích đích di khí

Khi đời này kiếp này qua đi, em sẽ dần dần quên hết

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shīqù nǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất khứ nhĩ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã mất đi em

.

也许分开不容易也许相亲相爱不可以

yěxǔ fēnkāi bù róngyì yěxǔ xiāngqīn xiāng’ài bù kěyǐ

Dã hứa phân khai bất dung dị dã hứa tương thân tương ái bất khả vị

Có lẽ chia ly không dễ dàng gì, có lẽ yêu thương nhau là không thể

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shī zìjǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất tự kỷ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã đánh mất bản thân mình

.

情深缘浅不得意

qíng shēn yuán qiǎn bù déyì

Tình thâm duyên tận bất đắc ý

Tình cảm sâu nặng nhưng duyên đã hết nên không được như ý muốn

.

你我也知道去珍惜

nǐ wǒ yě zhīdào qù zhēnxī

Nhĩ ngã dã tri đạo khứ trân tích

Dù cả ta và em đều biết trân trọng

.

只好等在来生里再踏上彼此故事的开始

zhǐhǎo děng zài láishēng lǐ zài tà shàng bǐcǐ gùshì de kāishǐ

Chỉ hảo đẳng tại lai sinh lý tái đạp thượng bỉ thử cố sự đích khai hợp

Cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đề bắt đầu lại chuyện cũ đã qua của đôi ta

.

生生世世在无穷无尽的梦里

shēngshēngshìshì zài wúqióng wújìn de mèng lǐ

Sinh sinh thế thế tại vô cùng vô tận đích mộng lý

Đời đời kiếp kiếp trong giấc mộng bất tận

.

偶而翻起了日记翻起了你我之间的故事

ǒu’ér fān qǐle rìjì fān qǐle nǐ wǒ zhī jiān de gùshì

Ngẫu nhi phiên khởi liễu nhật ký phiên khởi liễu nhĩ ngã chi gian đích cố sự

Có lúc lật giở lại nhật ký, nhớ lại chuyện cũ của đôi ta

.

一段一段的回忆回忆已经没有意义

yīduàn yīduàn de huíyì huíyì yǐjīng méiyǒu yìyì

Nhất đoạn nhất đoạn đích hồi ức hồi ức dĩ kinh một hữu ý nghĩa

Từng đoạn, từng đoạn hồi ức, nhưng hồi ức đã không còn ý nghĩa gì nữa

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shīqù nǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất khứ nhĩ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã mất đi em

.

也许分开不容易也许相亲相爱不可以

yěxǔ fēnkāi bù róngyì yěxǔ xiāngqīn xiāng’ài bù kěyǐ

Dã hứa phân khai bất dung dị dã hứa tương thân tương ái bất khả vị

Có lẽ chia ly không dễ dàng gì, có lẽ yêu thương nhau là không thể

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shī zìjǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất tự kỷ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã đánh mất bản thân mình

.

情深缘浅不得意

qíng shēn yuán qiǎn bù déyì

Tình thâm duyên tận bất đắc ý

Tình cảm sâu nặng nhưng duyên đã hết nên không được như ý muốn

.

你我也知道去珍惜

nǐ wǒ yě zhīdào qù zhēnxī

Nhĩ ngã dã tri đạo khứ trân tích

Dù cả ta và em đều biết trân trọng

.

只好等在来生里再踏上彼此故事的开始

zhǐhǎo děng zài láishēng lǐ zài tà shàng bǐcǐ gùshì de kāishǐ

Chỉ hảo đẳng tại lai sinh lý tái đạp thượng bỉ thử cố sự đích khai hợp

Cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đề bắt đầu lại chuyện cũ đã qua của đôi ta

.

生生世世在无穷无尽的梦里

shēngshēngshìshì zài wúqióng wújìn de mèng lǐ

Sinh sinh thế thế tại vô cùng vô tận đích mộng lý

Đời đời kiếp kiếp trong giấc mộng bất tận

.

偶而翻起了日记翻起了你我之间的故事

ǒu’ér fān qǐle rìjì fān qǐle nǐ wǒ zhī jiān de gùshì

Ngẫu nhi phiên khởi liễu nhật ký phiên khởi liễu nhĩ ngã chi gian đích cố sự

Có lúc lật giở lại nhật ký, nhớ lại chuyện cũ của đôi ta

.

一段一段的回忆回忆已经没有意义

yīduàn yīduàn de huíyì huíyì yǐjīng méiyǒu yìyì

Nhất đoạn nhất đoạn đích hồi ức hồi ức dĩ kinh một hữu ý nghĩa

Từng đoạn, từng đoạn hồi ức, nhưng hồi ức đã không còn ý nghĩa gì nữa

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失去你

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shīqù nǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất khứ nhĩ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã mất đi em

.

也许分开不容易也许相亲相爱不可以

yěxǔ fēnkāi bù róngyì yěxǔ xiāngqīn xiāng’ài bù kěyǐ

Dã hứa phân khai bất dung dị dã hứa tương thân tương ái bất khả vị

Có lẽ chia ly không dễ dàng gì, có lẽ yêu thương nhau là không thể

.

痛苦痛悲痛心痛恨痛失自己

tòngkǔ tòng bēitòng xīn tònghèn tòng shī zìjǐ

Thống khổ thống bi thống tâm thống hận thống thất tự kỷ

Đau khổ, đau thương, đau lòng, căm hận vì đã đánh mất bản thân mình

.

情深缘浅不得意

qíng shēn yuán qiǎn bù déyì

Tình thâm duyên tận bất đắc ý

Tình cảm sâu nặng nhưng duyên đã hết nên không được như ý muốn

.

你我也知道去珍惜

nǐ wǒ yě zhīdào qù zhēnxī

Nhĩ ngã dã tri đạo khứ trân tích

Dù cả ta và em đều biết trân trọng

.

只好等在来生里再踏上彼此故事的开始

zhǐhǎo děng zài láishēng lǐ zài tà shàng bǐcǐ gùshì de kāishǐ

Chỉ hảo đẳng tại lai sinh lý tái đạp thượng bỉ thử cố sự đích khai hợp

Cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đề bắt đầu lại chuyện cũ đã qua của đôi ta

.

只好等在来生里再踏上彼此故事的开始

zhǐhǎo děng zài láishēng lǐ zài tà shàng bǐcǐ gùshì de kāishǐ

Chỉ hảo đẳng tại lai sinh lý tái đạp thượng bỉ thử cố sự đích khai hợp

Cũng chỉ có thể đợi đến kiếp sau đề bắt đầu lại chuyện cũ đã qua của đôi ta

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , | Leave a comment

Post navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: