浩瀚 / Hạo hãn / Mênh mông / Cuồn cuộn – Trương Kiệt – Thần điêu hiệp lữ 2014 OST

天生我材必有用

tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Trời đã sinh ra ta có tài năng đương nhiên sẽ có chỗ dùng

.

千万莫欺少年穷

qiān wàn mò qī shào nián qióng

Thiên vạn mạc khi thiếu niên cùng

Đừng bao giờ khinh thường ta tuổi trẻ không có gì

.

败了也要逞英雄

bài le yě yào chěng yīng xióng

Bại liễu dã yếu sính anh hùng

Dù có thất bại, ta vẫn phải tỏ vẻ anh hùng

.

不怕世人笑我疯

bù pà shì rén xiào wǒ fēng

Bất phạ thế nhân tiếu ngã phong

Không sợ người đời cười ta điên cuồng

.

好汉不提当年勇

hǎo hàn bù tí dāng nián yǒng

Hảo hán bất đề đương niên dũng

Là hảo hán thì không kể những việc dũng cảm mình đã làm

.

只想问你懂不懂

zhǐ xiǎng wèn nǐ dǒng bù dǒng

Chỉ tưởng vấn nhĩ đổng bất đổng

Chỉ muốn hỏi liệu ngươi có hiểu hay không

.

爱恨装得很从容

ài hèn zhuāng de hěn cóng róng

Ái hận trang đắc ngận thung dung

Dù là yêu hay hận thì vẫn phải giả như rất mực ung dung

.

有谁真正能放松

yǒu shéi zhēn zhèng néng fàng sōng

Hữu thùy chân chính năng phóng tông

Nhưng liệu có ai thực sự có thể buông tay được

.

四大皆空 色即是空

sì dà jiē kōng sè jí shì kōng

Tứ đại giai không sắc tức thị không

Thế gian vốn chẳng có gì nên mọi thứ vốn là không

.

眼里全是 胭脂花红

yǎn lǐ quán shì  yān zhī huā hóng

Nhãn lý toàn thị yên chi hoa hồng

Trước mắt ta toàn là người đẹp điểm trang

.

醉在花丛 笑得心痛

zuì zài huā cóng  xiào de xīn tòng

Túy tại hoa tùng tiếu đắc tâm thống

Say sưa chốn liễu hoa, cười đến mức tim ta đau đớn

.

谁来和我 深情相拥

shéi lái hé wǒ  shēn qíng xiāng yōng

Thùy lai hòa ngã thâm tình tương ủng

Ai sẽ đến trao ta một vòng tay mang tình cảm chân thành

.

为你心动 为你吟颂

wèi nǐ xīn dòng  wèi nǐ yín sòng

Vị nhĩ tâm động vị nhĩ ngâm tụng

Ta vì ngươi mà động lòng, vì ngươi mà hát lên

.
一曲高歌 诉尽情衷

yī qǔ gāogē sù jìnqíng zhōng

Nhất khúc cao ca tố tận tình trung

Một khúc hát hào hùng kể hết những tình cảm từ đáy lòng của ta

.

来时汹涌 去时想通

lái shí xiōngyǒng qù shí xiǎng tōng

Lai thời hung dũng khứ thời tương thông

Khi đến thì cuồn cuộn, khi đi thì đã hiểu nhau

.

人生不过 一场好梦

rén shēng bù guò  yī chǎng hǎo mèng

Nhân sinh bất quá nhất trường hảo mộng

Đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi

.

人生不过 一场好梦

rén shēng bù guò  yī chǎng hǎo mèng

Nhân sinh bất quá nhất trường hảo mộng

Đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi

.

天生我材必有用

tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng

Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng

Trời đã sinh ra ta có tài năng đương nhiên sẽ có chỗ dùng

.

千万莫欺少年穷

qiān wàn mò qī shào nián qióng

Thiên vạn mạc khi thiếu niên cùng

Đừng bao giờ khinh thường ta tuổi trẻ không có gì

.

败了也要逞英雄

bài le yě yào chěng yīng xióng

Bại liễu dã yếu sính anh hùng

Dù có thất bại, ta vẫn phải tỏ vẻ anh hùng

.

不怕世人笑我疯

bù pà shì rén xiào wǒ fēng

Bất phạ thế nhân tiếu ngã phong

Không sợ người đời cười ta điên cuồng

.

好汉不提当年勇

hǎo hàn bù tí dāng nián yǒng

Hảo hán bất đề đương niên dũng

Là hảo hán thì không kể những việc dũng cảm mình đã làm

.

只想问你懂不懂

zhǐ xiǎng wèn nǐ dǒng bù dǒng

Chỉ tưởng vấn nhĩ đổng bất đổng

Chỉ muốn hỏi liệu ngươi có hiểu hay không

.

爱恨装得很从容

ài hèn zhuāng de hěn cóng róng

Ái hận trang đắc ngận thung dung

Dù là yêu hay hận thì vẫn phải giả như rất mực ung dung

.

有谁真正能放松

yǒu shéi zhēn zhèng néng fàng sōng

Hữu thùy chân chính năng phóng tông

Nhưng liệu có ai thực sự có thể buông tay được

.

四大皆空 色即是空

sì dà jiē kōng sè jí shì kōng

Tứ đại giai không sắc tức thị không

Thế gian vốn chẳng có gì nên mọi thứ vốn là không

.

眼里全是 胭脂花红

yǎn lǐ quán shì  yān zhī huā hóng

Nhãn lý toàn thị yên chi hoa hồng

Trước mắt ta toàn là người đẹp điểm trang

.

醉在花丛 笑得心痛

zuì zài huā cóng  xiào de xīn tòng

Túy tại hoa tùng tiếu đắc tâm thống

Say sưa chốn liễu hoa, cười đến mức tim ta đau đớn

.

谁来和我 深情相拥

shéi lái hé wǒ  shēn qíng xiāng yōng

Thùy lai hòa ngã thâm tình tương ủng

Ai sẽ đến trao ta một vòng tay mang tình cảm chân thành

.

为你心动 为你吟颂

wèi nǐ xīn dòng  wèi nǐ yín sòng

Vị nhĩ tâm động vị nhĩ ngâm tụng

Ta vì ngươi mà động lòng, vì ngươi mà hát lên

.
一曲高歌 诉尽情衷

yī qǔ gāogē sù jìnqíng zhōng

Nhất khúc cao ca tố tận tình trung

Một khúc hát hào hùng kể hết những tình cảm từ đáy lòng của ta

.

来时汹涌 去时想通

lái shí xiōngyǒng qù shí xiǎng tōng

Lai thời hung dũng khứ thời tương thông

Khi đến thì cuồn cuộn, khi đi thì đã hiểu nhau

.

人生不过 一场好梦

rén shēng bù guò  yī chǎng hǎo mèng

Nhân sinh bất quá nhất trường hảo mộng

Đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi

.

四大皆空 色即是空

sì dà jiē kōng sè jí shì kōng

Tứ đại giai không sắc tức thị không

Thế gian vốn chẳng có gì nên mọi thứ vốn là không

.

眼里全是 胭脂花红

yǎn lǐ quán shì  yān zhī huā hóng

Nhãn lý toàn thị yên chi hoa hồng

Trước mắt ta toàn là người đẹp điểm trang

.

醉在花丛 笑得心痛

zuì zài huā cóng  xiào de xīn tòng

Túy tại hoa tùng tiếu đắc tâm thống

Say sưa chốn liễu hoa, cười đến mức tim ta đau đớn

.

谁来和我 深情相拥

shéi lái hé wǒ  shēn qíng xiāng yōng

Thùy lai hòa ngã thâm tình tương ủng

Ai sẽ đến trao ta một vòng tay mang tình cảm chân thành

.

为你心动 为你吟颂

wèi nǐ xīn dòng  wèi nǐ yín sòng

Vị nhĩ tâm động vị nhĩ ngâm tụng

Ta vì ngươi mà động lòng, vì ngươi mà hát lên

.
一曲高歌 诉尽情衷

yī qǔ gāogē sù jìnqíng zhōng

Nhất khúc cao ca tố tận tình trung

Một khúc hát hào hùng kể hết những tình cảm từ đáy lòng của ta

.

来时汹涌 去时想通

lái shí xiōngyǒng qù shí xiǎng tōng

Lai thời hung dũng khứ thời tương thông

Khi đến thì cuồn cuộn, khi đi thì đã hiểu nhau

.

人生不过 一场好梦

rén shēng bù guò  yī chǎng hǎo mèng

Nhân sinh bất quá nhất trường hảo mộng

Đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi

.

人生不过 一场好梦

rén shēng bù guò  yī chǎng hǎo mèng

Nhân sinh bất quá nhất trường hảo mộng

Đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi

Advertisements
Categories: bài hát, Trung Quốc | Tags: , , , , , , , | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “浩瀚 / Hạo hãn / Mênh mông / Cuồn cuộn – Trương Kiệt – Thần điêu hiệp lữ 2014 OST

  1. Reblogged this on Chiory.

  2. Bạn ơi mình có thể xin bản dịch ko? Mình sẽ credit, dẫn đường link lời bài hát. ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: